ADE Sarah KE 1285 manuale

Visualizza qui il manuale gratuito del ADE Sarah KE 1285. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del ADE Sarah KE 1285

Operating Manual_N_KE1285_NL_120605_REV001
6. Garantie
ADE garandeert voor 3 jaar vanaf koopdatum gratis verhelpen van gebreken op basis
van materiaal- of fabricagefouten door reparatie of vervanging. Bij garantieclaim
weegschaal, met factuur en met opgave van de reden voor de reclamatie aan uw
verkoper teruggeven.
CE-conformiteit
Dit apparaat is ontstoord volgens de geldende EG-richtlijn
2004/108/EG.
Opmerking: extreme elektromagnetische invloeden, bijv. het plaatsen van
radioapparatuur in de directe omgeving van de weegschaal, kunnen effect hebben op
het weergeven van de waarden. Na afloop van de storingsinvloed is het product weer
gewoon klaar voor gebruik, evt. moet het opnieuw worden ingeschakeld.
Wettelijke verplichting te wijzen op correct verwijderen van batterijen:
Batterijen behoren niet tot het huishoudelijk afval. Als verbruiker bent u wettelijk verplicht,
gebruikte batterijen terug te geven. U kunt uw oude batterijen afgeven bij de officiële
verzameldepots in uw gemeente of overal waar batterijen van de betreffende soort
worden verkocht.
Opmerking:
Deze tekens vindt u op batterijen:
Li = batterij bevat lithium
Al = batterij bevat alkali
Mn = batterij bevat mangaan
CR (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
Verwijdering van gebruikte elektrische en elektronische apparaten:
Het symbool op het product of zijn verpakking wijst erop dat dit
product niet behandeld mag worden als gewoon huishoudelijk afval
maar afgegeven moet worden bij een verzameldepot voor recycling
van elektrische en elektronische apparaten. Meer informatie hierover
krijgt u bij uw gemeente, de gemeentelijke afvalverwijderingsbedrijven
of de zaak waar u het product hebt gekocht.
Met vriendelijke groeten
ADE (GmbH & Co.)
Model Sarah / KE 1285
Handleiding
Inhoud
1. In gebruik nemen.........................................................Pagina 2
2. Bediening.........................................................................Pagina 2
3. Foutmeldingen ..............................................................Pagina 3
4. Technische gegevens...............................................Pagina 3
5. Garantie ............................................................................Pagina 4
1
4

Vuoi sapere di ADE Sarah KE 1285?

Chiedi la domanda che hai sul ADE Sarah KE 1285 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del ADE Sarah KE 1285 fornirti una buona risposta.