Alecto DVM-75C manuale

Alecto DVM-75C

Visualizza qui il manuale gratuito del Alecto DVM-75C. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Alecto DVM-75C

AANMELDEN CAMERA
CONNEXION LA CAMERA
KAMERA REGISTRIEREN
REGISTERING CAMERA
REGISTRAZIONE DI VIDEOCAMERE
REGISTRO CÁMARA
NL: AANMELDEN CAMERA:
1. Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan op de camera en schakel de camera in.
2. Druk op de ouder-unit op toets MENU en blader met de toetsen of naar de optie .
3. Selecteer met de toetsen en welk nummer u aan de camera wilt toekennen en druk op toets
MENU.
4. Een zandlopertje verschijnt in het display en de ouder-unit gaat nu op zoek naar deze camera.
5. Druk op de camera op toets PAIR en houd deze toets ingedrukt totdat na 10 seconden het beeld van
deze camera op het display van de ouder-unit wordt weergegeven.
De camera is nu aangemeld en kan gebruikt worden.
FR: CONNEXION LA CAMERA:
1. Branchez l’adaptateur de secteur sur la caméra et allumez la caméra.
2. Appuyez sur la touche M de l’unité parent et faites déler avec les touches ou jusqu’à l’option .
3. Sélectionnez avec les touches et quel numéro vous voulez attribuer et appuyez sur la touche
MENU.
4. Sur l’écran un sablier s’afche et l’unité parent commence à rechercher cette caméra.
5. Appuyez, sur la caméra, sur la touche PAIR et gardez cette touche enfoncée 10 secondes jusqu’à ce
que l’image de cette caméra s’afche sur l’écran de l’unité parent.
La caméra est connectée et peut être utilisée.
DVM-75

Vuoi sapere di Alecto DVM-75C?

Chiedi la domanda che hai sul Alecto DVM-75C semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Alecto DVM-75C fornirti una buona risposta.