Alecto FR-24 manuale

Alecto FR-24
8.9 · 3
PDF manuale
 · 4 pagine
Inglese
manualeAlecto FR-24

INTRODUCTIE

De Alecto
FR-24
is een PMR-446 Portofoon. Met deze
portofoon is het mogelijk om gratis onderling te
communiceren of te communiceren met andere (Alecto)
portofoons zolang deze voldoen aan de PMR-446 stan-
daard.
De Alecto
FR-24
voldoet aan de essentiële voor-
waarden en voorzieningen zoals omschreven in de
Europese richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van confor-
miteit is beschikbaar op de website www.alecto.nl

VOEDING

In de FR-24 moeten 3 NORMALE AAA penlite
batterijen.
1. Verwijder eerst de riemclip door het borglipje naar
achteren te drukken en de riemclip naar boven uit
de portofoon te drukken.
2.
Open nu het batterijcompartiment en plaats de batte-
rijen op de aangegeven wijze. Let hierbij op de polari-
teit (+ en -).
3. Sluit het batterijcompartiment en plaats de riemclip
terug op de portofoon.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Zendfrequentie: 446MHz
Zendvermogen: < 27dBm
Kanaalscheiding: 12.5KHz
Voeding portofoon: 3,6V (3x 1.5V batterij)
Bereik: tot 7Km
Gebruiksduur: zenden: tot 3 uur
standby: tot 6 dagen
(afhankelijk van gebruik)
Gewicht portofoon: 77 gr. (excl. batterijen)
Afmetingen: 92(146) x 50 x 39mm
Voldoet aan: EN 300 296-2 V1.3.1
EN 301 489-5 V1.3.1
EN 60950-1:+A12:2011

DISPLAYFUNCTIES

: geeft het ingestelde kanaal weer
: batterij niveau indicatie
= batterij OK
knippert = batterij bijna leeg
SC
: licht op als de SCAN functie is ingeschakeld
TX:
licht op tijdens zenden
RX: licht op tijdens ontvangen
: geeft het volumeniveau aan
: licht op als de toetsblokkering is ingeschakeld

GEBRUIKEN

Let op: altijd bij alle 2 de porto’s hetzelfde kanaal
instellen
Attentie: Denk er aan dat andere mensen die
ook een portofoon hebben, ook al is dat een
ander model of van een ander merk, ook jouw signaal
kunnen ontvangen.
Jij kunt ook het signaal van andere portofoons ontvan-
gen. Als je daar last van hebt, kun je een ander kanaal
instellen.
In/uitschakelen:
Druk gedurende 2 seconden op toets
om de
FR-24 in of uit te schakelen.
Zenden:
Druk op de PTT toets
om te zenden.
(PTT = Push To Talk = indrukken om te spreken)
Hou de porto ongeveer 5 cm van je mond en praat
in de microfoon.
Ontvangen:
Laat de PTT toets los om te ontvangen.
Oproepen:
Druk op toets
om een oproeptoon uit te zenden.
Kanaal wijzigen:
Druk op toets
en selecteer dan met of
het
juiste kanaal.
Druk op de PTT toets om dit kanaal vast te leggen.
Volumeregeling:
Gebruik de toetsen of om het volume te regelen.
Roger beep:
Als je de PTT toets los laat dan zendt de FR-24
een toontje uit. Nu weet de andere kant dat hij kan
terugpraten
Deze toon staat altijd aan en is niet uit te zetten.
Kanalen scannen:
Houd
en tegelijk ingedrukt totdat na ruim 1
seconde SC oplicht, de FR-24 scant nu alle kanalen
af.
Ontvangen signalen worden weergegeven waarna
het scannen doorgaat.
Druk op toets PTT om het scannen te stoppen.
Monitoring:
Houd en tegelijk ingedrukt totdat na ruim 1
seconde RX oplicht, de ruisonderdrukking wordt uit-
geschakeld en je hoort nu ook de zwakke zenders
op dit kanaal.
Opnieuw en ▼ 1 seconde ingedrukt houden om
deze functie uit te schakelen.
Toetsblokkering:
Houd toets
ingedrukt totdat na ruim 1 seconde
oplicht. Het wijzigen van het volume en van het
kanaal is nu niet meer mogelijk. Zenden en ontvan-
gen is nog wel mogelijk.
Houd toets
opnieuw ingedrukt totdat na ruim 1
seconde
verdwijnt om de toetsen vrij te geven.

GEBRUIKERSTIPS

ALGEMEEN:
De
FR-24
is een zend/ontvanger die werkt met radio-
golven in de 446MHz band. De signaaloverdracht kan
gestoord worden door externe invloeden zoals bijvoor-
beeld van andere portofoons, zenders, draadloze tele-
foons, e.d. Wordt uw portofoon gestoord of veroorzaakt
uw portofoon storing, dan biedt het omschakelen van het
kanaal vaak een oplossing.
Het gebruik van deze portofoon is toegestaan in alle
landen van de EU. Als u de FR-24 wilt meenemen
naar landen buiten de EU, informeer dan eerst naar
de plaatselijke beperkingen van het gebruik van
PMR446 apparatuur aldaar.
Let op dat het signaal van de FR-24 ook door ande-
re portofoons of ontvangers dan de uwe gehoord
kan worden.
Het is niet toegestaan op wat voor wijze dan ook
wijzigingen aan de elektronica of aan de antenne
van de FR-24 aan te brengen. Service mag alleen
geschieden door daardoor vakbekwame monteurs.
Tijdens een onweersbui de FR-24 nooit buiten
gebruiken.
ONDERHOUD:
Reinig de FR-24 alleen met een vochtige doek.
Plaats de portofoon nooit in direct zonlicht en niet in
een vochtige omgeving.
Vermijd het indringen van water en/of zand in de
FR-24.
Indien een storing optreedt, controleer dan eerst de
werking van de FR-24 op een andere locatie.
RADIOVERBINDING:
Het bereik van de FR-24 is tot 7 Km. Dit bereik is
afhankelijk van lokale omstandigheden zoals hoge
gebouwen, hoogspannings- en bovenleidingen. Een
optimaal bereik wordt gehaald indien de portofoon een
vrij zicht heeft naar de ontvanger.
MILIEU:
Wordt de portofoon afgedankt, lever deze dan in bij
uw leverancier. Zij zorgen voor een milieuvriendelijke
verwerking.
Uitgewerkte batterijen kunt u inleveren bij de leveran
cier
van deze portofoons of u kunt ze inleveren bij uw plaat
-
selijk depot voor klein chemisch afval. Gooi lege batte-
rijen nooit bij uw huishoudelijk afval.

GARANTIEBEWIJS

Op de Alecto FR-24 heeft u een garantie van 24
MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedu-
rende die periode de kosteloze herstelling van defec-
ten ontstaan door materiaal- en constructiefouten.
Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de
importeur.
HOE TE HANDELEN:
Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze
gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen
uitsluitsel, neem dan contact op met de Alecto service-
dienst op telefoonnummer 073 6411 355 (Nederland)
of 03 238 5666 (België) of via internet www.alecto.nl
DE GARANTIE VERVALT:
Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende
en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet
originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en
bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming,
blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde
wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist
transport van het apparaat zonder geschikte verpak-
king en indien het apparaat niet vergezeld is van dit
garantiebewijs en de aankoopbon. Batterijen en de
antenne vallen niet onder de garantie. Iedere verdere
aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolg-
schade, is uitgesloten.
V1.6

FR-24 NL

antenne

display

PTT spreektoets

luidspreker

microfoon

oproeptoets

toetsen en

aan/uit druktoets

programmeertoets

Manuale

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Alecto FR-24. Il manuale rientra nella categoria Walkie talkie ed è stato valutato da 3 persone con una media di 8.9. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Alecto FR-24 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Alecto FR-24 e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Alecto FR-24 fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Specifiche Alecto FR-24

Di seguito troverai le specifiche del prodotto e le specifiche del manuale di Alecto FR-24.

Generale
Marca Alecto
Modello FR-24
Prodotto Walkie talkie
Lingua Inglese
Tipo di file Manuale d'uso (PDF)

Domande frequenti

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Alecto FR-24 che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato