BIG Waterplay Amsterdam manuale

BIG Waterplay Amsterdam
8.9 · 3
PDF manuale
 · 2 pagine
Italiano
manualeBIG Waterplay Amsterdam
1
2
3

BAU DIR DEINE EIGENE BAHN!

GB:Build your own canal F:Construits ton propre circuit I:Costruisci la tua pista NL:Bouw je eigen waterbaan E:Construye tu propio trazado P:Constrói a tua própria pista DK:Byg din egne bane
S:Bygg din egen bana FIN:Rakenna oma ratasi N:Bygg din egen bane H:Építsd fel a saját pályádat CZ:Postav si svou vlastní dráhu PL:Zbuduj Twoją własną kolejkę GR:Φτιάξε τη δική σου τροχιά
RUS:Построй свой собственный водный путь TR:Kendi pistini yap SI:Izdelaj lastni tobogan HRV:Izgradi svoju vlastitu stazu SK:Postav si svoju vlastnú dráhu BG:Сглобяване на собствена водна
пързалка RO:Contruieşte-ţi toboganul propriu UA:Побудуй свій власний водний шлях

AHOI!

PRODUKT-VIDEO

GB:Product video F:Vidéo du produit I:Video del prodotto
NL:Productvideo E:Vídeo del producto P:Vídeo do produto
DK:Produktvideo S:Produkt-video FIN:Tuotevideo
N:Produkt-video H:Termék-videó CZ:Video výrobku PL:Video
produktu GR:Προϊόν- Βίντεο RUS:Видео к изделию
TR:Ürün-Video SI:Video prikaz izdelka HRV:Videozapis o
proizvodu SK:Video výrobku BG:Продуктово видео RO:Film
video referitor la produs UA:Відео до виробу
1
2
3
CLIC K!
CLIC K!

MONTAGEANLEITUNG

GB: Instructions for assembly F: Instructions de montage I: Istruzioni di montaggio NL: Montagehandleiding E: Instrucciones de montaje P: Instruções de
montagem DK: Monteringsvejledning S: Konstruktionsanvisning FIN: Kokoamisohje N: Veiledning for oppbygging H: Felépítési utasítás CZ: vod pro
sestavení PL: Instrukcja montaŜu GR: Οδηγίες συναρμολόγησης RUS: Указания по собиранию TR: Kurulum kılavuzu SI: Navodilo za postavitev HRV:
Uputa za sastavljanje SK: Návod na montáž BG: Инструкция за монтаж RO: InstrucŃiuni de montaj UA: Вказівки зі встановлення
D: Gebrauchsanweisung. Nur mit Wasser füllen, keine anderen Flüssigkeiten verwenden. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, das Spielzeug nach Gebrauch vollständig zu entleeren und zu trocknen. Bewahren
Sie die Montage- und Gebrauchsanleitung auf. Der Auf- und Abbau ist von Erwachsenen durchzuführen. GB: Instructions for use. Only fill with water, do not use any other liquids. For hygiene reasons we recommend
that the toy is fully emptied and dried after use. Retain the instructions for assembly and use. Assembly and disassembly are to be carried out by adults. F: Mode d’emploi. N’utiliser que de l’eau. N’employer aucun
autre liquide. Pour des raisons d’hygiène, nous vous recommandons de vider complètement le jouet après usage et de le sécher. Conservez les instructions de montage et d’utilisation. Le montage et le démontage
doivent être effectués par des adultes. I: Istruzioni per l’uso. Riempire solo con acqua, non usare altri liquidi. Per motivi igienici si consiglia, dopo l’uso, di vuotare completamente il giocattolo e di asciugarlo. Conservare
le istruzioni di assemblaggio e d’uso. L’assemblaggio e il disassemblaggio devono essere eseguiti da un adulto. NL: Gebruiksaanwijzing. Alleen met water vullen, geen andere vloeistof gebruiken. Om redenen van
hygiëne adviseren wij, het speelgoed na gebruik volledig te legen en te drogen. Bewaar de montage- en gebruikshandleiding. Montage en demontage dienen door een volwassene te worden uitgevoerd. E:
Instrucciones para el uso. Sólo llenar con agua, no usar otros liquidos. Por razones de higiene, recomendamos que se vacíe y seque el juguete completamente después de utilizarlo. Conserve bien las instrucciones de
montaje y de uso. Sólo los adultos pueden efectuar los trabajos de montaje y de desmontaje. P: Instruções de uso. Encher só com água. Não usar outros líquidos. Por razões de higiene, recomendamos que o
brinquedo seja completamente esvaziado e seco após a sua utilização. Guardar as instruções de montagem e utilização. A montagem e desmontagem devem ser executada por adultos. DK: Brugsanvisning. Må kun
fyldes med vand, anvend ingen andre væsker. Af hygiejniske grunde anbefaler vi, at tømme og tørre legetøjet fuldstændigt efter brug. Opbevar montage- og brugsanvisning. Samling og adskillelse skal foretages af
voksne. S: Bruksanvisning. Fyll endast med vatten, använd inga andra vätskor. Av hygieniska skäl rekommenderar vi att efter användning tömma leksaken fullständigt och att torka den. Spara mongerings- och
bruksanvisningarna. Montering och demontering måste göras av vuxna. FIN: Käyttöohje. Täyttäkää ainoastaan vedellä, älkää käyttäkö muita nesteitä. Hygieenisistä syistä suosittelemme veden poistamista
leikkikalusta käytön jälkeen ja leikkikalun kuivaamista. Säilyttäkää kokoamis- ja käyttöohje. Kokoaminen ja purkaminen tulee antaa aikuisen henkilön tehtäväksi. N: Bruksanvisning. Fyll kun med vann, bruk ikke noen
andre væsker. Av hygieniske grunner anbefaler vi at leketøyet etter bruken tømmes fullstendig og at det tørkes. Ta godt vare på monterings- og bruksanvisningen. Montering og demontering må foretas av voksne.
H: Használati utasítás. Csak vízzel töltse meg, más folyadékot ne használjon. Higiéniai okokból azt javasoljuk, hogy a játékszert használat után teljesen ürítse ki és szárítsa meg. Őrizze meg a szerelési és használati
útmutatót! Az össze- és szétszerelést felnőtteknek kell elvégezni. CZ: Návod k obsluze. Tuto pistoli plnit jen vodou. Nepoužívat jiné kapaliny. Z hygienických důvodů doporučujeme hračku po použití zcela vyprázdnit
a vysušit. Návod k montáži a použití si uschovejte. Montáž a demontáž musí provést dospělá osoba. PL: Instrukcja użytkowania. Napełniać tylko wodą, nie stosować żadnych innych cieczy. Ze względów higienicznych
zalecamy zupełne opróżnienie i osuszenie zabawki po użyciu. Zachowaj instrukcję montażu i obsługi. Montaż i demontaż powinny przeprowadzać tylko osoby dorosłe. GR: Οδηγίες χρήσης. Το γεμίζετε μόνο με νερό,
μην χρησιμοποιείτε άλλα υγρά. Για λόγους υγιεινής συνιστούμε μετά από κάθε χρήση να αδειάζετε πλήρως το παιχνίδι και να το στεγνώνετε. ∆ιαφυλάξτε τις οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Η συναρμολόγηση
και αποσυναρμολόγηση πρέπει να γίνεται από ενήλικες. RUS: Инструкция. Наполнять только водой, не пользоваться никакими другими жидкостями. из гигиенических соображений советуем Вам
опустошить и высушить игрушку после игры. Сохраняйте инструкцию по монтажу и использованию. Сборка и разборка должна производиться взрослыми. TR: Kullanım kılavuzu. Yalnızca suyla doldurun.
Başka sıvı madde kullanmayın. Hijyen nedenlerinden ötürü kullandıktan sonra oyuncağı tamamen boşaltılması ve kurutulması tavsiye edilir. Montaj ve kullanma talimatını saklayınız. Kurulum ve sökme işlemleri
yetişkinler tarafından yapılmalıdır. SI: Navodilo za uporabo. Polnite samo z vodo, ne uporabljajte nobenih drugih tekočin. Iz higineskih razlogov Vam priporočamo, da po uporabi igračo popolnoma izpraznite in
osušite. Shranite navodila za montažo in uporabo. Igračo naj sestavijo in razstavijo odrasli. HRV: Uputa za uporabu. Punite isključivo vodom, ne koristite druge tekućine. Iz higijenskih razloga preporučamo da se
igračka potpuno isprazni i osuši. Sačuvajte uputu za montažu i uporabu. Montažu i demontažu moraju provesti odrasle osobe. SK: Návod na použitie. Plňte len vodou, nepožívajte žiadnu inú tekutinu. Z hygienických
dôvodov odporúčame hračku po použití nechať úplne vyprázdniť a vysušiť. Návod na montáž a použitie si uschovajte. Montáž a demontáž musí vykonať dospelá osoba. BG: Ръководство за употреба. Пълнете
само с вода, не използвайте други течности. По хигиенични причини Ви препоръчваме след употреба да изпразните и подсушите напълно играчката. Съхранявайте добре инструкцията за монтаж и
употреба. Монтажът и демонтажът трябва да се извърши от възрастни лица. RO: Instrucţiuni de folosire. A se umple numai cu apă, a nu se folosi alte lichide. Din raţiuni igienice recomandăm golirea şi uscarea
completă a jucăriei după folosire. Păstraţi bine instrucţiunile de montare şi folosire. Montarea şi demontarea trebuie efectuată de adulţi. UA: Інструкції з використання. Наповнюйте лише водою. Не
використовуйте іншу рідину. З міркувань гігієни після використання іграшку слід повністю спорожнити і висушити. Зберігайте інструкцію з монтажу та користування. Складання та розбирання має
проводитись дорослими.

GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANLEITUNG

Consulta qui gratuitamente il manuale per il BIG Waterplay Amsterdam. Il manuale rientra nella categoria piste automobilistiche ed è stato valutato da 3 persone con una media di 8.9. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese. Hai domande sul BIG Waterplay Amsterdam o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a BIG e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di BIG fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Generale
BIG
Waterplay Amsterdam | 800055112
pista automobilistica
Italiano, Inglese
Manuale d'uso (PDF)
Caratteristiche
Colore del prodottoBlue,Yellow
Genere consigliatoBambino/Bambina
Paese di origineGermania
Età consigliata (max)7 anno/i
Tipo di prodottoSet di veicoli e piste
MaterialiPlastica
Età consigliata (min)3 anno/i
Dimensioni e peso
Larghezza1430 mm
Profondità1750 mm
Altezza270 mm
Peso6200 g
Dati su imballaggio
Tipo di imballoScatola
Mostra di più

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul BIG Waterplay Amsterdam che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato