Biltema 15-1382 manuale

Biltema 15-1382
7.6 · 1
PDF manuale
 · 4 pagine
Inglese
manualeBiltema 15-1382
Art. 15-1382
1
© 2017-09-14 Biltema Nordic Services AB
SE
Vakuumtest (insugningsrör)
För högt eller för lågt vakuum eller onormala varia-
tioner är en indikation på eventuella problem med
insugningsröret, toppackning, förgasare eller ventiler.
1. Starta motorn och uppnå normal arbetstempera-
tur, låt därefter motorn gå på tomgång.
2. Anslut vakuumpumpen till önskad kontrollpunkt
med den bifogade anslutningsslangen, eller en
adapter vid behov (se  g 1).
3. Läs av vakuumvärdet direkt på manometern.
Bromsluftning
1. Montera locket med  ödeshål på behållaren
2. Anslut en slang mellan locket och vakuumpumpen.
3. Anslut den andra slangen mellan locket och
bromsnippeln.
4. Pumpa med vakuumpumpen för att suga ut
bromsvätska tills den fri från luftbubblor.
AVFALL
mna produkten och eventuella rester av bromsvät-
ska till avfallshantering enligt gällande föreskrifter.

VAKUUMTESTARE/BROMSLUFTNINGSSET

INTRODUKTION
Denna bruksanvisning instruerar hur du använder Va-
kuumtestare/bromsluftningsset 15-1382. Läs den före
användning och observera säkerhetsföreskrifterna.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Handmanövrerad vakuumpump för feldiagnostise-
ring av motor och bränslesystem m.m. Testar och
kontrollerar vakuummotorer/klockor, reglerventiler,
slangar och EGR-ventiler, samt andra komponenter
och system som kräver korrekt tätning, vakuum eller
tryck. Dessutom medföljer tillbehör för luftning av
bromssystem.
PRODUKTENS INNEHÅLL
Vakuumpump med manometer
Plastbehållare (200 ml)
Förvaringslock
Lock med fl ödeshål
2 st. plastslangar (60 cm)
Kit med adaptrar och slangar för vakuumtester
och luftning av bromssystem
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Använd skyddsglasögon och arbetshandskar.
Hantera bromsvätskan försiktigt, den är skadlig
för hud och material.
Ta hand om förbrukad bromsvätska enligt gäl-
lande föreskrifter.
ll eld borta från arbetsomdet.
HANDHAVANDE
Skapa och släppa vakuum
Skapa vakuum: Anslut vakuumpumpen till önskad
punkt och pumpa med handtaget.
Släppa vakuum: Håll avtryckaren intryckt.
VACUUM PUMP AND
BRAKE BLEEDING KIT
A multi-function kit that provides a vacuum pump for
vacuum-related tests and brake bleeding.
The vacuum-operated systems includes intake manifold,
automatic transmission, fuel control, exhaust gas
recirculation (EGR), air conditioning and heating
systems.
Bleeding air in the brake system with this kit can be
operated individually, without needing another person
depressing the brake pedal while bleeding the air.
It is suitable for ABS, conventional brake system and
power brake system.CAUTION
Wear safety glasses and gloves during operation.
DO NOT contact directly to the brake fluid.
Keep away fire in the working area.
Recycle the waste brake fluid to a waste authority.
DESCRIPTION
Vacuum pump with a gauge
A small kit with various adapters and tubes
A 200ml reservoir bottle
A storage lid
A fluid transfer lid
Connection hoses (2 pcs)
A.B.C.D.E.F.
INSTRUCTION
VACUUM TEST (Intake manifold)
Fig. 1
Start the engine and run to normal operating temperature.
Run the engine at idle.
Connect the vacuum pump to the intake manifold with
a connection hose (other tubes and adapters may be
required)
Connect the vacuum pump to the connection hose.
(as in Fig. 1)
1)2)3)
The gauge should be read according to the range it points
(e.g. -17 to -22 inHg) and the way it moves (steadily moving
towards the value as specified in auto manufacturing service
manual).4)BRAKE BLEEDING
Fig. 2
Connect a hose to the vacuum pump and to the fluid
transfer lid.
Connect another hose to the fluid transfer lid and
to the brake bleed screw (as in Fig. 2).
Operate the pump to draw brake fluid out until
the fluid becomes bubble-free.
1)2)3)
NOTE DO NOT discharge waste brake fluid to the
environment. Recycle the waste fluid to a
waste authority.
NOTE Higher or lower vacuum or any abnormal movement is an
indication of problems in the intake manifold, head gasket,
carburetor or valves.
Page 1 of 1
VACUUM PUMP AND
BRAKE BLEEDING KIT
A multi-function kit that provides a vacuum pump for
vacuum-related tests and brake bleeding.
The vacuum-operated systems includes intake manifold,
automatic transmission, fuel control, exhaust gas
recirculation (EGR), air conditioning and heating
systems.
Bleeding air in the brake system with this kit can be
operated individually, without needing another person
depressing the brake pedal while bleeding the air.
It is suitable for ABS, conventional brake system and
power brake system.
CAUTION
Wear safety glasses and gloves during operation.
DO NOT contact directly to the brake fluid.
Keep away fire in the working area.
Recycle the waste brake fluid to a waste authority.
DESCRIPTION
Vacuum pump with a gauge
A small kit with various adapters and tubes
A 200ml reservoir bottle
A storage lid
A fluid transfer lid
Connection hoses (2 pcs)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
INSTRUCTION
VACUUM TEST (Intake manifold)
Fig. 1
Start the engine and run to normal operating temperature.
Run the engine at idle.
Connect the vacuum pump to the intake manifold with
a connection hose (other tubes and adapters may be
required)
Connect the vacuum pump to the connection hose.
(as in Fig. 1)
1)
2)
3)
The gauge should be read according to the range it points
(e.g. -17 to -22 inHg) and the way it moves (steadily moving
towards the value as specified in auto manufacturing service
manual).
4)
BRAKE BLEEDING
Fig. 2
Connect a hose to the vacuum pump and to the fluid
transfer lid.
Connect another hose to the fluid transfer lid and
to the brake bleed screw (as in Fig. 2).
Operate the pump to draw brake fluid out until
the fluid becomes bubble-free.
1)
2)
3)
NOTE DO NOT discharge waste brake fluid to the
environment. Recycle the waste fluid to a
waste authority.
NOTE Higher or lower vacuum or any abnormal movement is an
indication of problems in the intake manifold, head gasket,
carburetor or valves.
Page 1 of 1
Original manual
Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Biltema 15-1382. Il manuale rientra nella categoria Non classificato ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.6. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Biltema 15-1382 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Biltema e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Biltema fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Generale
Biltema
15-1382
Non classificato
Inglese
Manuale d'uso (PDF)

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Biltema 15-1382 che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato