Biltema 65-165 manuale

Biltema 65-165
7 · 1
PDF manuale
 · 10 pagine
Inglese
manualeBiltema 65-165
1
© 2017-07-03 Biltema Nordic Services AB
SE

MONTERINGSINSTRUKTION FÖR BROMSBELÄGG

DEMONTERA BROMSBELÄGG
Lossa och ta bort bromsoket. Se till att broms-
slangen inte kläms eller sträcks.
Ta bort de slitna bromsbeläggen.
RENGÖRING
Ta grundligt bort ytrost från bromsklossens monte-
ringsyta.
Beroende på bromsens konstruktion, kan rost
även behöva tas bort på glidbanor. Använd lämplig
borste. Skada inte bromsoksfästet.
Kontrollera också om bromsok, bygel, skruvar,
styrplattor och andra små delar på är rostiga eller
skadade. Byt ut vid behov.
VARNING: Använd inte tryckluft för att rengöra brom-
sar, eftersom detta kommer att röra upp  nt damm
som, vid inandning, är en allvarlig hälsorisk.
INTRODUKTION
Bromsbeläggen är en del av bromssystemet som är
en mycket viktig del för fordonets säkerhet. Repara-
tionsarbeten på bromssystemet ska utföras fackman-
namässigt och av person med adekvat kunskap för att
utföra arbetet. Annars  nns risk för att bromssystemet
helt upphör att fungera.
För instruktioner om demontering av gamla samt
montering av nya bromsbelägg hänvisas till fordonets
verkstadshandbok.
Bromsbelägg är förbrukningsdelar och måste därför
kontrolleras regelbundet.
Om friktionsmaterialet är mindre än 2 mm tjockt eller
om varningslampan för slitna bromsbelägg lyser måste
alla bromsbelägg på en axel bytas ut.
VARNINGAR
Bromsbeläggen måste bytas axel för axel.
Använd endast bromsbelägg som rekommenderas
för det fordon som bromsbeläggen ska bytas på.
Se till att bromsbelägg, bromsskivor, bromsok
och bromsslangar inte kommer i kontakt med
fetter, oljor, smörjmedel eller rengöringsmedel som
innehåller mineralolja eftersom det kan leda till att
bromsarna upphör att fungera. Byt ut delar som
kommit i kontakt med fetter etc.
Använd aldrig verktyg med skarpa kanter, efter-
som de kan skada systemet om de används på
ett icke fackmannamässigt sätt. Använd enbart
specialverktyg som t ex momentnyckel, expander-
verktyg och utdragskrokar.
Upptäcks skador på bromssystemet när arbetet
utförs måste dessa skador åtgärdas fackmanna-
mässigt innan fordonet används igen.
Hantera bromsvätskan varsamt. Risk  nns för
svåra skador på såväl personer som föremål. Följ
de föreskrifter som bromsvätsketillverkaren har
utfärdat.
Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Biltema 65-165. Il manuale rientra nella categoria Non classificato ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Biltema 65-165 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Biltema e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Biltema fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Generale
Biltema
65-165
Non classificato
Inglese
Manuale d'uso (PDF)

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Biltema 65-165 che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato