Biltema 86-6062 manuale

Biltema 86-6062
7 · 1
PDF manuale
 · 5 pagine
Inglese
manualeBiltema 86-6062
BRUKSANVISNING
KLÄMRINGSKOPPLINGAR FÖR KOPPARRÖR OCH PEXRÖR
1
© 2019-09-04 Biltema Nordic Services AB
SE
Så här monterar du klämringskopplingar på
kopparrör och PEX-rör.
Klämringskopplingarna är utformade för att användas med
kopparrör (mjuka, medelhårda och hårda) och PEX-rör.
Stödhylsa skall användas till mjuka (glödgade) och halvhårda
kopparrör samt PEX-rör.
OBS! Använd alltid anpassad stödhylsa för
respektive rör.
1. Kapa röret med röravskärare eller annat lämpligt verktyg
som ger ett jämnt snitt. Kontrollera att röret är fritt från
längsgående repor. Avgrada försiktigt både insidan och
utsidan på röret. Avgradningen kan antingen göras med
en lämplig  l eller avgradningsverktyg.
2. För in stödhylsan i röret (mjuka och halvhårda kopparrör
och PEX-rör).
3. Kontrollera att klämringen är placerad i muttern på kopp-
lingen och skjut in röret till botten av kopplingen.
4. Skruva först åt muttern med handkraft till motstånd.
Spänn sedan muttern med fast nyckel eller skiftnyckel
det antal varv som anges för kopparrör och PEX-rör i
tabellen nedan.
5. OBS! Används smörjmedel ska detta vara godkänt för
dricksvatten.
Koppling
Mutter
Klämring
Stödhylsa
DIMENSION Ø ANTAL VARV DIMENSION Ø ANTAL VARV
10 mm 1
12 mm 1 12 x 2 mm 1 ¼
15 mm 1 15 x 2,5 mm 1 ¼
18 mm 1 18 x 2,5 mm 1 ¼
22 mm 1 22 x 3 mm 1 ¼
28 mm 3/4 28 x 4 mm 1 ¼
KOPPARRÖR PEX-RÖR

Manuale

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Biltema 86-6062. Il manuale rientra nella categoria Non classificato ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Biltema 86-6062 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Biltema 86-6062 e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Biltema 86-6062 fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Specifiche Biltema 86-6062

Di seguito troverai le specifiche del prodotto e le specifiche del manuale di Biltema 86-6062.

Generale
Marca Biltema
Modello 86-6062
Prodotto Non classificato
Lingua Inglese
Tipo di file Manuale d'uso (PDF)

Domande frequenti

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Biltema 86-6062 che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato