Black & Decker BXPW1300E

Black & Decker BXPW1300E manuale

 • cod. 93381 - MQ
  High pressure washer
  Original instructions
  EN
  IT
  Idropulitrice alta pressione
  Istruzioni originali
  Водоструйна машина
  Превод на оригиналните инструкции
  BG
  CS
  Vysokotlaký čistič
  Překlad originálního návodu
  Højtryksrenser
  Oversættelse af den originale brugsanvisning
  DA
  DE
  Hochdruckreiniger
  Übersetzung der Originalanleitung
  PT
  Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης
  Μετάφραση των γνήσιων οδηγιών
  EL
  ES
  Hidrolimpiadora de alta presión
  Traducción de las instrucciones originales
  ET
  Kõrgsurvepesur
  Originaaljuhendi tõlge
  FI
  Korkeapainepesuri
  Alkuperäisten ohjeiden käännös
  FR
  Nettoyeur haute pression
  Traduction des instructions originales
  HR
  Visokotlačni uređaj za pranje
  Prijevod izvorne upute
  HU
  Nagynyomású tisztítóberendezés
  Az eredeti utasítások fordítása
  LT
  Aukšto slėgio plautuvas
  Originalių instrukcijų vertimas
  LV
  Augstspiediena mazgātājs
  Oriģinālās rokasgrāmatas tulkojums
  NL
  Hogedrukreiniger
  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
  NO
  Høytrykksvasker
  Oversettelse av den originale bruksanvisningen
  PL
  Myjka ciśnieniowa
  Tłumaczenie oryginału instrukcji
  PT
  Lavadora a alta pressão
  Tradução das instruções originais
  RO
  Aparat de spălat cu înaltă presiune
  Traducerea instrucţiunilor originale
  RU
  Моечная машина высокого давления
  Перевод оригинальных инструкций
  SK
  Vysokotlakový čistič
  Preklad pôvodného návodu
  SL
  Visokotlačni čistilec
  Prevod izvirnih navodil
  SV
  Högtryckstvätt
  Översättning av bruksanvisning i original
  TR
  Yüksek basınçlı yıkama makinesi
  Orijinal talimatların tercümesi
  UK
  Мийка високого тиску
  Переклад оригінальна інструкція
  BXPW1300E - BXPW1300PE
  BXPW1400E - BXPW1400PE
  BXPW1500E - BXPW1500PE
  BXPW1600E - BXPW1600PE
  BXPW1700E - BXPW1700PE
  www.blackanddecker.eu
  BXPW1300E
  BXPW1300PE
  BXPW1600E
  BXPW1600PE
  BXPW1400E
  BXPW1400PE
  BXPW1500E
  BXPW1500PE
  BXPW1700E
  BXPW1700PE

Vuoi sapere di Black & Decker BXPW1300E?

Chiedi la domanda che hai sul Black & Decker BXPW1300E semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Black & Decker BXPW1300E fornirti una buona risposta.

Visualizza qui il manuale gratuito del Black & Decker BXPW1300E. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Black & Decker BXPW1300E