Cylinda S 6364 KV manuale

Cylinda S 6364 KV
7.5 · 1
PDF manuale
 · 38 pagine
Inglese
manualeCylinda S 6364 KV
3

Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då

lär Du Dig använda och sköta den rätt från början!

Innehållsförteckning sid
Säkerhetsanvisningar....................................................................................4
Innan Du använder spisen första gången ........................................6
Fakta om keramikhäll ..........................................................7
Ugnen och dess funktioner ...........................................................8
Rengöring av ugnslucka ...............................................................16
Tekniska data ........................................................................................19
Montering av tippskydd.............................................................20
OBS!
Elinstallationen måste utföras av
en behörig elinstallatör.
Spisen är endast avsedd för
hushålls bruk. Vid fe lanvändning
nns risk för skador.

Viktigt!

Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spi sen.

Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början.

Kassering av förbrukade produkter
När produkten är förbrukad får den inte kasseras som vanligt avfall, utan
man bör överlämna den till en organisation som återvinner elektriska och
elek tro niska pro duk ter. produkten, bruks an vis ningen eller för pack-
ningen nns en sym bol som visar att förbrukad produkt ska läm nas till
återvinning.
Material som används för tillverkning av produkten kan återvinnas enligt
lämplig beteckning. Genom återvinning av ma te ria let i den förbrukade produkten bi drar
man till ett stärkt miljöskydd.
Kontakta din kommun för uppgifter om var i din kommun det nns organisationer som
tar hand om förbrukade produkter.

Manuale

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Cylinda S 6364 KV. Il manuale rientra nella categoria Fornelli ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Cylinda S 6364 KV o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Cylinda e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Samsung Galaxy A7 fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Specifiche Cylinda S 6364 KV

Di seguito troverai le specifiche del prodotto e le specifiche del manuale di Cylinda S 6364 KV.

Generale
Marca Cylinda
Modello S 6364 KV
Prodotto Fornello
Lingua Inglese
Tipo di file PDF

Domande frequenti

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Cylinda S 6364 KV che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato