ECOPAD COFFEEDUCK

ECOPAD COFFEEDUCK manuale

(1)
 • De Coffeeduck Espresso-cup is een hervulbare cup
  voor losse espresso koffie in uw eigen Nespresso
  apparaat. Zo kunt u genieten van uw eigen koffie-
  smaak op een zeer voordelige en duurzame manier.
  De Coffeeduck Espresso-cup past in het Nespresso
  apparaat en geeft u een uitstekende smaak en
  cremekraag mits u de Espresso-Cup gebruikt volgens
  deze handleiding. Het espresso-koffiemelange MOET
  een constante fijne maling hebben, dat wil zeggen dat
  alle korrels dezelfde grootte hebben. Tevens moet de
  koffie volgens de espresso methode gebrand zijn. Wij
  raden u aan deze informatie met uw koffiespecialist
  te bespreken. Het vullen van de cupjes dient enige
  handigheid, maar dat heeft u snel geleerd.
  Als u na een paar keer proberen eenmaal de slag te
  pakken heeft, zult u versteld staan van het resultaat.
  Voor het gebruik van de Coffeeduck Espresso-cup:
  Controleer of uw Nespresso apparaat schoon is en
  in goede staat verkeert.
  Reinig de Coffeeduck Espresso-cup met water en
  zeep, en maak hem vervolgens droog.
  Zorg bij voorkeur dat de espresso koffie die u wilt
  gebruiken in een ondiepe bewaarbus zit, zodat u
  de cup makkelijk kan vullen.
  Hoe gebruikt u de Coffeeduck Espresso-cup:
  Haal de cup door de koffie en druk hem matig en/
  of hard tegen de binnenkant van uw bewaarbus
  om hem helemaal te vullen of vul de cup met een
  theelepeltje. Altijd helemaal vullen tot de rand.
  Druk de koffie in de cup aan. Let op: te hard
  aandrukken kan leiden tot het dichtslaan van de koffie,
  terwijl te zacht aandrukken zal leiden tot een bijzonder
  slappe kop koffie. U zult hiervoor enige feeling moeten
  ontwikkelen.
  Sluit de Espresso-Cup.
  Plaats de cup in de Nespresso en zorg dat het sluit-
  lipje van het deksel altijd naar boven wijst.
  Sluit het Nespresso apparaat.
  Druk op de 1 kops knop en controleer of de koffie
  goed doorloopt.
  Na gebruik van de Coffeeduck Espresso-cup:
  Open het apparaat rustig. (Het kan voorkomen dat
  de cup blijft hangen, dit lost u op door de cup naar
  beneden te drukken.)
  U kunt de cup nu meteen reinigen door hem uit te
  spoelen onder de kraan of u doet dit later door met
  een theelepeltje de koffie verwijderen.
  Zorg ervoor dat de binnenzijde van het deksel en
  de onderkant van de cup (filter en gaatjes) goed
  gereinigd worden en altijd open zijn, reinig deze
  eventueel extra met een afwasborstel.
  Oplossingen bij eventuele gebruiksproblemen:
  Cup valt na gebruik niet door.
  1. het lipje wijst niet naar boven en/of cup is nieuw.
  De cup krimpt nog een beetje en zal beter passen
  na enkele malen gebruik.
  Druk hem handmatig door.
  Cup blijft hangen in de schacht.
  1. Apparaat te snel geopend.
  Probeer het apparaat zeker NIET te sluiten,
  hiermee beschadigt u de cup.
  Maak de cup met de hand voorzichtig los.
  Slappe espresso.
  1. Te weinig espresso koffie in de cup, zorg er voor
  dat de cup altijd volledig gevuld is. Bij niet volledig
  vullen van de cup zal het water niet volledig door
  de koffie lopen. Wat uiteraard leidt tot slappe
  koffie.
  2. Te grof gemalen koffie gebruikt, alleen geschikt
  voor constant gemalen espresso koffie.
  3. U heeft de verkeerde waterhoeveelheid
  geselecteerd, niet geschikt voor Lungo.
  Koffie loopt niet door, apparaat slaat af.
  1. Geen constante maling gebruikt en/of
  de koffie te hard aangedrukt.
  Apparaat slaat altijd af bij niet constant gemalen
  espresso koffie, omdat de kleinste koffiedeeltjes
  zich verzamelen voor de filter, waardoor het water
  niet door kan lopen.
  Voorbeelden van constant gemalen espresso soorten:
  Douwe Egberts espresso Maling Regular Roast.
  Albert Heyn espresso excellent smaken.
  Deze koffie is in Nederland te koop, voor overige
  landen raadpleeg uw koffiespecialist of Coffeeduck
  verdeler.
  The Coffeeduck Espresso cup is a refillable cup
  for using loose espresso coffee in your Nespresso
  coffee maker. This way, you can enjoy your
  favourite espresso blend in an economical and
  environmentally friendly way.
  The Coffeeduck Espresso cup fits into the Nespresso
  coffee maker and, provided you follow these
  instructions correctly, will result in a delicious cup
  of espresso with a frothy head. The espresso blend
  used MUST have a fine, evenly ground texture,
  i.e. the granules must all be of the same size. The
  ground coffee must also be roasted for espresso. We
  recommend talking to your coffee retailer about the
  best coffee to use. It takes a little practice to learn to
  fill the cups, but it’s a skill that’s easy to learn. Once
  you have gotten the hang of it after trying it a few
  times, you will be amazed by the results.
  Before using the Coffeeduck Espresso cup:
  Check to make sure your Nespresso coffee maker is
  clean and in good working condition.
  Clean the Coffeeduck Espresso cup with soap and
  water and dry it off thoroughly.
  If possible, store the espresso coffee in a shallow
  container to make it easier to fill the cup.
  How to use the Coffeeduck Espresso cup:
  Scoop out the ground coffee with the cup and press
  the cup (using slight pressure) against the inside
  of the container to make sure it is filled completely.
  Alternatively, fill the cup using a teaspoon. Always
  fill it completely to the top edge.
  Push the ground coffee down into the cup.
  Please note: pushing too hard can cause the ground coffee
  to become too compact, while pushing them too gently will
  result in an extremely weak cup of coffee. You will have to
  develop a feel for how much pressure is just right.
  Close the Espresso cup.
  Insert the cup into the Nespresso and make sure the
  edge of the cover is pointing upward.
  Close the Nespresso coffee maker.
  Press the 1-cup button and check to make sure the
  coffee is pouring out evenly.
  After using the Coffeeduck Espresso cup:
  Open the coffee maker carefully (the cup may might
  stick a little; if so, simply push it downwards to
  loosen it).
  You can clean the cup immediately by rinsing it
  under the tap or remove the grounds later on using a
  teaspoon.
  Make sure the inside of the cover and the bottom of
  the cup (filter and holes) are cleaned properly and
  unblocked. If necessary, use a washing-up brush for
  extra cleaning.
  Problem-solving:
  Cup does not release after use.
  1. The rim is not pointing upwards and/or the cup is
  new. The cup may shrink slightly at first and will fit
  better after being used a number of times.
  Release it by hand.
  Cup is still hanging inside the shaft.
  1. The coffee maker was opened too quickly.
  Do NOT try to close the machine at this point, as
  this will only damage the cup.
  Loosen the cup carefully by hand.
  Weak espresso.
  1. Too little ground espresso coffee in the cup. Make
  sure the cup is always filled to the rim. If the cup is
  not completely full, the water will not flow through
  the ground coffee properly, resulting in weak
  coffee.
  2. The coffee used was too coarsely ground. Only
  finely ground espresso may be used.
  3. You selected the wrong amount of water, one that
  is not suitable for Lungo.
  Coffee does not flow out and machine switches
  itself off.
  1. The ground coffee used was not evenly ground
  and/or it was pressed down too hard.
  The machine always switches off automatically
  if the ground espresso coffee is not evenly fine
  because the smallest granules accumulate in front
  of the filter, blocking the flow of water.
  Coffeeduck Espresso-cup
  is geschikt voor Nespresso
  LET OP: NIET geschikt voor de Nespresso-
  Krups apparaten met de 1 pinsinsnijding;
  F897, F896, F893 (zijn apparaten van voor
  2003). Tevens niet geschikt voor apparaten
  met automatische capsule plaatsing.
  Coffeeduck Espresso-cup
  fits Nespresso
  NOTE: NOT suitable for Nespresso-Krups
  coffee makers with 1 pin notches: F897,
  F896, F893 (all produced before 2003).
  Also not suitable for coffee makers with
  automatic capsules
  NL
  EN
  Lees voor gebruik deze handleiding!
  Read these Instructions before use!
  Tips:
  Probeer ook eens chocoladepoeder, losse thee
  of oploskoffie in de Coffeeduck espresso-cup.
  Maak eens een ristretto d.m.v. een verkorte
  doorlooptijd, AANRADER!
  Tips:
  Also try using powdered chocolate, loose leaf tea
  or instant coffee in the Coffeeduck Espresso cup.
  Try making a ristretto using a shorter
  brew time. HIGHLY RECOMMENDED!
  Meer info: www.coffeeduck.com
  Patent pending
  More info: www.coffeeduck.com
  Patent pending
  The Coffeeduck Company wenst u
  veel plezier met uw aankoop! The Coffeeduck Company hopes you enjoy your purchase!
  fits Nespresso fits Nespresso
ECOPAD COFFEEDUCK

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul ECOPAD COFFEEDUCK o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di ECOPAD COFFEEDUCK rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il ECOPAD COFFEEDUCK. Il manuale rientra nella categoria Macchina per il caffè ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese, Tedesco, Olandese, Francese. Hai domande sul ECOPAD COFFEEDUCK o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche ECOPAD COFFEEDUCK

Generale
Marca ECOPAD
Modello COFFEEDUCK
Prodotto Macchine da caffè
EAN 8717472190475
Lingua Inglese, Tedesco, Olandese, Francese
Tipo di file PDF

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo ECOPAD COFFEEDUCK .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui