ELKO T2300G manuale

ELKO T2300G
6.9 · 1
PDF manuale
 · 2 pagine
Inglese
manualeELKO T2300G

NB389

23.06.2017

Rev.2.0 EL

Bruksanvisning for/för

elektroniske termostater

T2300 30°C - RS16 art.nr. 4408

T2300G 50°C - RS16 art.nr. 4409

ELKO AS, P.B. 6598 Etterstad, 0607 Oslo, Tlf: +47 67 80 73 00 www.elko.no

ELKO AB, Box 5115, 121 17 Johanneshov, Tel. +46 8449 27 00 www.elko.se

ELKO Suomessa, Puh. +358 10 446 615 www.elko.

T2300-termostatene har 2-polt bryter og er laget for styring
av varmekabler, varmefolie eller varmeovner. Rød lysdiode
indikerer at termostaten er innkoblet og at gulvet/rommet
varmes opp.
Installasjon. Husk å koble fra nettspenningen!
1. Åpne lokket, løsne festeskruen og ta av frontplaten.
2. Koble til termostaten som vist i koblingsskjemaet.
Tekniske spesikasjoner:
T2300 har innebygget temperaturføler og innstillings-
område 5 til 30°C.
T2300G har ekstern temperaturføler og innstillingsområde
5 til 50°C.
2-polt av-på bryter
Arbeidsspenning: 230V 50Hz
Max. belastning: 2300W, 10A cos φ = 1
Belastning transformator: 250VA
Beskyttet mot overspenning.
Beskyttet mot overtemperatur (110°C).
Sikringen mot overtemperatur har ingen tilbakestilling. Dette
betyr at termostaten har vært overbelastet og må byttes
dersom den har vært varmere enn 110°C.
Arbeidstemperatur: -10°C til 30°C.
Tilkobling: max. 2x 2,5mm² pr. klemme.
Tikoblingsklemmer med trådbeskyttelse.
Kapslingsklasse: IP20.
Gulvsensor: Dobbelisolert. Motstand ved +10°C: 20 kΩ.
Motstand ved +30°C: 8 kΩ.
NB! Spesialavfall
T2300-termostaterna har 2-polig brytning och är avsedda
för reglering av värmekablar, värmefolie eller elradiatorer.
Röd lysdiod indikerar att termostaten är inkopplad och att
golvet/rummet värms upp.
Installation. Glöm ej koppla från nätspänningen!
1. Öppna locket, lossa fästskruven och ta av frontplattan.
2. Anslut termostaten enligt kopplingsschemat.
Tekniska specikationer:
T2300 har inbyggd temperaturgivare och inställnings-
område 5 till 30°C.
T2300G har extern temperaturgivare och inställningsområde
5 till 50°C.
Brytare: 2-polig
Arbetsspänning: 230V 50Hz
Max. belastning: 2300W, 10A cos φ = 1
Belastning transformator: 250VA
Överspänningsskydd.
Temperaturskydd (110°C)
Temperaturskyddet har ingen återställning. Har temperatur-
skyddet löst ut innebär det att termostaten varit överbelastad
och måste bytas eftersom den varit varmare än 110°C.
Arbetstemperatur: -10°C till 30°C.
Anslutning: max. 2x 2,5mm² pr. klämma.
Anslutningsklämmor med trådledarskydd.
Kapslingsklass: IP20.
Golvgivare: Dubbelisolerad. Motstånd vid +10°C: 20kΩ.
Motstånd vid +30°C: 8kΩ.
OBS! Specialavfall
NO
SV

Consulta qui gratuitamente il manuale per il ELKO T2300G. Il manuale rientra nella categoria Termostato ed è stato valutato da 1 persone con una media di 6.9. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul ELKO T2300G o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a ELKO e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di ELKO fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Generale
ELKO
T2300G
Termostati
Inglese
Manuale utente (PDF)

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul ELKO T2300G che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato