Fellowes Powershred 11C manuale

Visualizza qui il manuale gratuito del Fellowes Powershred 11C. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Fellowes Powershred 11C

Powershred
®
11C
The World's Toughest Shredders
Please read these instructions before use.
Do not discard: keep for future reference.
Lire ces instructions avant utilisation.
Ne pas jeter : conserver pour
référence ultérieure.
Lea estas instrucciones antes de usarlo.
No las deseche: guárdelas para
tenerlas como referencia.
Diese Anleitungen vor Gebrauch genau
durchlesen.
Bitte nicht entsorgen: zur späteren
Bezugnahme aufheben
Prima dell’uso, si raccomanda di leggere
questo manuale di istruzioni. Conservare il
manuale per consultarlo secondo le necessità.
Dese instructies voor gebruik lezen.Niet
weggooien, maar bewaren om
later te kunnen raadplegen.
Läs dessa anvisningar innan du använder
apparaten.
Släng inte bort, behåll för framtida bruk.
Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
Bør ikke bortskaffes. Behold for
fremtidig henvisning.
Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
Älä hävitä: säilytä myöhempää käyttöä varten.
Vennligst les nøye igjennom denne
bruksanvisningen før bruk.
Ikke kast den: Ta vare på den
for senere referanse.
Przed użyciem proszę zapoznać się z tą
instrukcją.
Nie wyrzucać - zachować jako
źródło informacji na przyszłość
Перед началом эксплуатации обязательно
прочтите данную инструкцию.
Не выбрасывайте данную
инструкцию: сохраните ее для
последующего использования.
Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες
πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Μην τις απορρίψετε: κρατήστε
τις για μελλοντική αναφορ
Kullanmadan önce lütfen bu talimatları
okuyun.
Atmayın: ileride başvurmak üzere saklayın.
Před použitím si pročtěte tyto pokyny.
Nelikvidujte: uschovejte pro budoucí použití.
Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.
Nezahadzujte: odložte pre budúce použitie.
Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az
utasításokat!
Az utasításokat ne dobja ki; tartsa meg refer-
enciaanyagként való jövőbeni használatra.
Leia estas instruções antes da utilização.
Não as deite fora: conserve-
as para consulta futura.
Pročitajte ove upute prije upotrebe.
Nemojte baciti: sačuvajte za buduću upotrebu.
Molimo da ova uputstva pročitate pre upotrebe.
Nemojte ih baciti: sačuvajte ih za ubuduće.
Моля, прочетете тези инструкции преди
употреба.
Не изхвърляйте: пазете за справки в бъдеще.
Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni înainte
de utilizare.
Nu aruncaţi: păstraţi pentru o
consultare ulterioară.
ȲƾƵƯƄŴǽȚǚƃŻȝȚȢƾŵȤȁȚǟƴŸȬǾŶǽȚǟűǍƁ
ǠźƾƷƸŽȘȬǞűǍƴŽƾƷƮƱŲǟűǍƁȶȆȝȚȢƾŵȤȁȚȵnjƀǜžǑƴƈƄŽȚƿƆƁǽ
ǚƃƲƄƉƓȚ

Vuoi sapere di Fellowes Powershred 11C?

Chiedi la domanda che hai sul Fellowes Powershred 11C semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Fellowes Powershred 11C fornirti una buona risposta.

Specifiche

Marca Fellowes
Modello Powershred 11C
Prodotto Distruggidocumenti
EAN 43859697243
Lingua Olandese, Inglese, Francese, Italiano, Danese, Polacco, Norvegese, Rumeno, Turco, Slovacco, Greco, Ungherese, Croato
Tipo di prodotto Distruggidocumenti
Tipo di file PDF
Caratteristiche
Tipo di sminuzzamento Triturazione incrociata
Distruggi-graffette
Distruggi-spillature
Ampiezza di funzionamento -
Distruggi-CD
Tritatura carta
Distrugge carte di credito
Chiusura di sicurezza incorporata
Circolo di servizio 5
Capacità di affettamento 11
Volume cestino 18
Colore del prodotto Nero
Larghezza di ingresso 230
Maniglia(e)
Velocità di sminuzzamento 2400
Dimensione di sminuzzamento 4 x 52
Livello di sicurezza 3
Dimensioni e peso
Profondità imballo 365.1
Altezza imballo 254
Larghezza imballo 395.3
Peso 6420
Altre caratteristiche
Dimensioni (LxPxA) 346.1 x 238.1 x 428.6