Fellowes Powershred 36C

Fellowes Powershred 36C manuale

(1)
 • Powershred
  ®
  36C
  The World’s Toughest Shredders
  ®
  Please read these instructions before use.
  Do not discard: keep for future reference.
  Lire ces instructions avant utilisation.
  Ne pas jeter : conserver pour référence ultérieure.
  Lea estas instrucciones antes de usarlo.
  No las deseche: guárdelas para
  tenerlas como referencia.
  Diese Anleitungen vor Gebrauch genau
  durchlesen.
  Bitte nicht entsorgen: zur späteren
  Bezugnahme aufheben
  Prima dell’uso, si raccomanda di leggere
  questo manuale di istruzioni. Conservare il
  manuale per consultarlo secondo le necessità.
  Dese instructies voor gebruik lezen.
  Niet weggooien, maar bewaren om
  later te kunnen raadplegen.
  Läs dessa anvisningar innan du använder
  apparaten.
  Släng inte bort, behåll för framtida bruk.
  Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
  Bør ikke bortskaffes. Behold for
  fremtidig henvisning.
  Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
  Älä hävitä: säilytä myöhempää käyttöä varten.
  Vennligst les nøye igjennom denne
  bruksanvisningen før bruk.
  Ikke kast den: Ta vare på den for senere referanse.
  Przed użyciem proszę zapoznać się z tą
  instrukcją.
  Nie wyrzucać - zachować jako źródło
  informacji na przyszłość
  Перед началом эксплуатации обязательно
  прочтите данную инструкцию.
  Не выбрасывайте данную
  инструкцию: сохраните ее для
  последующего использования.
  Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες
  πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
  Μην τις απορρίψετε: κρατήστε
  τις για μελλοντική αναφορ
  Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun.
  Atmayın: ileride başvurmak üzere saklayın.
  Před použitím si pročtěte tyto pokyny.
  Nelikvidujte: uschovejte pro budoucí použití.
  Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.
  Nezahadzujte: odložte pre budúce použitie.
  Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az utasí-
  tásokat!
  Az utasításokat ne dobja ki; tartsa meg refer-
  enciaanyagként való jövőbeni használatra.
  Leia estas instruções antes da utilização.
  Não as deite fora: conserve-
  as para consulta futura.
  Pročitajte ove upute prije upotrebe.
  Nemojte baciti: sačuvajte za buduću upotrebu.
  Molimo da ova uputstva pročitate pre upotrebe.
  Nemojte ih baciti: sačuvajte ih za ubuduće.
  Моля, прочетете тези инструкции преди
  употреба.
  Не изхвърляйте: пазете за справки в бъдеще.
  Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni înainte de
  utilizare.
  Nu aruncaţi: păstraţi pentru o
  consultare ulterioară.
  ȲƾƵƯƄŴǽȚǚƃŻȝȚȢƾŵȤȁȚǟƴŸȬǾŶǽȚǟűǍƁ
  ƾƷƸŽȘȬǞűǍƴŽƾƷƮƱŲǟűǍƁȶȆȝȚȢƾŵȤȁȚȵnjƀǜžǑƴƈƄŽȚƿƆƁǽ
  ǚƃƲƄƉƓȚǠź
  ĴĠĩĤĴğĤīįħğħěĵĠěijĠğěĠijIJħěī
  ĞĤĵĭĜĨĦīĠĤĭħĠijĩĴĥĤħĴğħĪĤě
  o
  ns
  b
  ef
  o
  re
  u
  se
  .
  ure re
  f
  erence
  .
  u
  tilis
  a
  ti
  o
  n
  .
  u
  r ré
  f
  érence ultérieure
  .
  Lue nämä o
  hj
  eet ennen kä
  yt
  töä.
  Ä
  lä hävitä: säilytä myöhempää käyttöä varten.
  Venn
  l
  igst
  l
  es nøye igjennom
  d
  enne
  bruksanvisningen
  ør bruk.
  Ikke kast den: Ta vare på den for senere referanse
  rj
  ük, ho
  gy
  használat elő
  táso
  k
  at!
  Az utasításokat ne dob
  j
  a
  k
  enciaan
  y
  agként való jövő
  b
  Leia estas instruções antes
Fellowes Powershred 36C

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Fellowes Powershred 36C o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Fellowes Powershred 36C rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Fellowes Powershred 36C. Il manuale rientra nella categoria Distruggidocumenti ed è stato valutato da 1 persone con una media di 9.2. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Olandese, Finlandese, Ungherese, Greco, Slovacco, Turco, Rumeno, Polacco, Norvegese, Inglese, Danese, Portoghese, Svedese, Francese, Tedesco, Croato. Hai domande sul Fellowes Powershred 36C o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Fellowes Powershred 36C

Marca Fellowes
Modello Powershred 36C
Prodotto Distruggidocumenti
EAN 0043859724994
Lingua Italiano, Olandese, Finlandese, Ungherese, Greco, Slovacco, Turco, Rumeno, Polacco, Norvegese, Inglese, Danese, Portoghese, Svedese, Francese, Tedesco, Croato
Tipo di file PDF
Caratteristiche
Tipo di sminuzzamento Triturazione incrociata
Livello di sicurezza P-4
Circolo di servizio 2
Volume cestino 12
Capacità cestino 50
Distruggi-spillature
Tritatura carta
Distruggi-CD -
Distrugge carte di credito
Distruggi-graffette
Dimensione di sminuzzamento 4 x 40
Larghezza di ingresso 230
Chiusura di sicurezza incorporata
Velocità di sminuzzamento 1800
Ampiezza di funzionamento -
Colore del prodotto Nero
Dimensioni e peso
Larghezza 339
Profondità 199
Altezza 293
Peso 2990
Larghezza imballo 365
Profondità imballo 210
Altezza imballo 380
Peso dell'imballo 3520
Dati logistici
Quantità per cartone principale 2

Manuali dei prodotti correlati

Distruggidocumenti Fellowes

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più