GoldMaster GHS-7103 Isabel manuale

GoldMaster GHS-7103 Isabel
9.9 · 1
PDF manuale
 · 18 pagine
Inglese
manualeGoldMaster GHS-7103 Isabel
2
Goldmaster marka Saç Düzleþtiriciyi tercih ettiðiniz için teþekkür
ederiz. Ürünü kullanmadan önce bu kullaným kýlavuzunu dikkatlice
okuyunuz. Daha sonraki kullanýmlarýnýza referans olmasý için kýlavuzu
güvenli bir yere saklayýnýz.
ÖNEMLÝ UYARILAR
Ürününüzü kullanýrken temel güvenlik önlemlerine uyunuz ve aþaðýdaki
uyarýlara dikkat ediniz.
DÝKKAT! Elektrik çarpýlma riskini azaltmak için yapýlmasý gerekenler:
1.Her zaman ürününüzü kullandýktan sonra prizden çýkarýnýz.
2.Duþ alma sýrasýnda kullanmayýnýz.
3.Ürününüzü kullandýktan sonra kaldýrdýðýnýzda küvete veya lavaboya
düþebilecek raflarda saklamayýnýz.
4.Ürününüzün üzerine sývý damlatmayýnýz.
5.Ürününüz suya düþerse veya ýslanýrsa derhal fiþini çýkarýnýz.
Kesinlikle fiþini prizden çýkarmadan ürününüze dokunmayýnýz.
UYARI: ÜRÜNÜNÜZÜ SUYA DALDIRMAYINIZ!
UYARI: Yanýk, elektrik çarpmasý, yangýn ve yaralanma riskini azaltmak için dikkat
edilmesi gerekenler:
1.Ürününüz ev kullanýmý içindir. Farklý ortamlarda kullanmayýnýz.
2.Cihazýnýz prize takýlýyken kesinlikle baþýndan ayrýlmayýnýz. Ürünü kullanma
yeterliliði olmayan biri kendine ve çevreye zarar verebilir.
3.Ürün çocuklar ve gerekli yeterliliði olmayan kiþiler tarafýndan kullanýlýrken
yakýndan kontrol ediniz.
4.Ürününüzü tasarým amacýna uygun olarak kullanýnýz. Farklý firmalarýn
parçalarýný ürününüzde kullanmaya çalýþmayýnýz.
5.Ürününüzün kablosu zarar görürse, düzgün çalýþmadýðýný fark ederseniz,
düþürürseniz, ürününüz zarar görürse ve suya düþerse kesinlikle kullanmayýn.
Yetkili serviste tamir ettirin.
6.Ürününüzün kablosunu sýcak yüzeylere temas ettirmeyiniz ve ürününüze
dolamayýnýz.
7.Kendinizi tam kontrol edemeyeceðiniz uykulu veya alkollü haldeyken
kullanmayýnýz.
8.Ev dýþýnda ve sprey kullanýlan ortamlarda ürününüzü çalýþtýrmayýnýz.
9.Ürününüzle birlikte uzatma kablosu kullanmayýnýz.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il GoldMaster GHS-7103 Isabel. Il manuale rientra nella categoria Piastra ed è stato valutato da 1 persone con una media di 9.9. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul GoldMaster GHS-7103 Isabel o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a GoldMaster e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di GoldMaster fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Generale
GoldMaster
GHS-7103 Isabel | GHS-7103
Piastre
8698758871038
Inglese
Manuale d'uso (PDF)
Dettagli tecnici
TipoPiastra per capelli a caldo
Temperatura (max)230 °C
Cavo girevole
Sistema riscaldamento in ceramica
Tempo di riscaldamento30 s
Display incorporato
Tipologia displayLCD
Regolazione calore-
Interrutore On/Off
Asciugatura agli ioniNo
Temperatura (min)150 °C
lunghezza piatto25 mm
spessore piatto110 mm
Pareti fredde
Spegnimento automaticoNo
Termostato regolabileNo
Gestione energetica
Potenza45 W
Tensione di ingresso AC100-240 V
Frequenza di ingresso AC50 - 60 Hz
Potenza45 W
Tensione di ingresso AC100-240 V
Frequenza di ingresso AC50 - 60 Hz
Colore
Colore del prodottoBlack,Red
Prestazione
Temperatura (max)230 °C
Sistema riscaldamento in ceramica
Tempo di riscaldamento30 s
Regolazione calore-
Funzione ionicaNo
Temperatura (min)150 °C
Pareti fredde
Termostato regolabileNo
TecnologiaCaldo
TipoPiastra per capelli
Piastra per capelli
ArricciacapelliNo
Testurizzazione di capelliNo
AsciugacapelliNo
Ergonomia
Cavo girevole
Display incorporato
Tipo di displayLCD
Interrutore On/Off
Spegnimento automaticoNo
Dimensioni e peso
lunghezza piatto25 mm
spessore piatto110 mm
Design
Colore del prodottoBlack,Red
Mostra di più

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul GoldMaster GHS-7103 Isabel che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato