Gorenje KT05BK manuale

Gorenje KT05BK

Guarda qui il manuale Gorenje KT05BK. Visualizzare e scaricare i manuali del è gratuito.

Marca
Gorenje
Modello
KT05BK
Prodotto
EAN
3838942791055
Lingua
Inglese, Italiano, Polacco, Rumeno, Slovacco, Ungherese, Sloveno, Croato, Ucraino
Tipo di file
PDF
KT05W
KT05BK
Elektronska kuhinjska tehtnica
Elektronska kuhinjska vaga
Elektronska kuhinjska vaga
Elektronic kitchen scale
Konyhai mérleg
Elektroniczna waga kuchenna
Cântar de bucãtãrie electronic
Elektronická kuchynská váha
Kuchyòská váha
Eëåêòðîííà êóõíåíñêà âåçíà
Åëåêòðîíí³ êóõîíí³ âàãè
Ýëåêòðîííûå êóõîííûå âåñû
Bilancia da cucina
Åëåêòðîíñêè Êó¼íñêà âàãà
Navodila za uporabo
Upute za uporabu
Uputstvo za upotrebu
Óïàòñòâà çà óïîòðåáà
Instruction manual
Használati utasítás
Instrukcja obs³ugi
Návod na obsluhu
Návod na použití
Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà
I
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Istruzioni d'uso
Manual de utilizare
íöòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿
SI
BIH HR
BIH SRB MNE
MK
GB
H
PL
RO
SK
CZ
BG
UA
RUS
I

Vuoi sapere di Gorenje KT05BK?

Se hai una domanda su "Gorenje KT05BK" puoi farla qui. Per favore descrivi chiaramente il problema in modo che sia possibile elaborare una risposta adeguata da fornire a te e agli altri utenti che ne avessero bisogno.

In vendita su

Specifiche

Caratteristiche
Peso massimo (capacità) 5
Precisione 1
Tipo Bilancia da cucina elettronica
Spegnimento automatico yes
Funzione tara yes
Facile da pulire yes
Piedini antiscivolo yes
Colore del prodotto Nero
Tipo di superficie superiore Vetro
Materiali Plastica
Tipo di controllo Sensore
Display
Dimensioni schermo 30 x 66
Altre caratteristiche
Dimensioni (LxPxA)   170 x 220 x 18
Dimensioni e peso
Peso   600
Batteria
Tipo batteria   CR2032
Numero di batterie 2

Relaterade produkter: