Hyundai GR 001

Hyundai GR 001 manuale

(1)
 • CZ - 2
  Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto pří
  stroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním
  listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře
  uschovejte.
  VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
  Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu pro domácí použití a pro stanovené
  účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití.
  Přístroj je vhodný i pro venkovní použití. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením,
  vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepouží-
  vejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje,
  okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
  Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za
  kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit
  nebo v případě poruchy.
  Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj
  vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
  Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel
  nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly. Přístroj není určen ke hraní.
  Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje
  nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
  Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste elimino-
  vali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami
  a to jen výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
  Používejte jen originální příslušenství.
  Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj“.
  SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TENTO PŘÍSTROJ
  Před zapnutím přístroje se ujistěte se, že napětí v elektrické síti odpovídá údaji na štítku přístro-
  je.
  Přístroj může být připojen pouze do zásuvky s ochranným kontaktem.
  Přístroj a kabel musí být chráněny před dotykem s velmi horkým povrchem nebo ohněm.
  Při používání přístroje může být teplota všech části velmi vysoká.
  Ujistěte se, že pod nebo nad přístrojem nejsou žádné hořlavé materiály. Přístroj umístěte nejmé-
  ně 30 cm od zdí.
  Nedovolte dětem dotýkat se přístroje. Dávejte pozor, používáte-li přístroj v přítomnosti dětí!
  Zabraňte kontaktu mezi grilovacím roštem a topným tělesem, jinak může dojít k poškození.
  Termostat, kabel a zástrčku přístroje chraňte před deštěm.
  Nepoužívejte prosím přístroj v případě, že hliníkový tác není namočen do vody.
  Po použití, před čistěním nebo opravou přístroj odpojte ze zásuvky.
  VAROVÁNÍ: V tomto přístroji se nesmí používat dřevěné uhlí nebo jiné hořlavé materiály.
  Při venkovním použití by měl být přístroj připojen přes proudový chránič (RDS), který má jmeno-
  vitý vypínací proud nepřesahující 30mA. O zapojení proudového chrániče požádejte elektrikáře.
  Při použití přístroje buďte opatrní.
  Předáváte-li přístroj jinému uživateli, přiložte k němu návod k obsluze.
  Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová, nebo
  mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání
  spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spo-
  třebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
  Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
  Nepřipojujte tento spotřebič do vnějšího časového spínače nebo dálkově ovládaných zásuvek.
Hyundai GR 001

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Hyundai GR 001 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Hyundai GR 001 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Hyundai GR 001. Il manuale rientra nella categoria Barbecue ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Engels, Slowaaks, Pools, Hongaars, Tsjechisch. Hai domande sul Hyundai GR 001 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Hyundai GR 001

Generale
Marca Hyundai
Modello GR 001
Prodotto Barbecue
EAN 8592417010274
Lingua Engels, Slowaaks, Pools, Hongaars, Tsjechisch
Tipo di file PDF
Design
Capacità di incasso No
Colore del prodotto Nero
Forma zona cottura Rettangolare
Materiale della scocca -
Fattore di forma Da tavolo
Tipo di superficie superiore Griglia
Dimensioni della griglia (LxP) 450 x 220 mm
Coperchio No
Prestazione
Potenza totale 2000 W
Tipo Grill
Fonte di calore Elettrico
Funzione di affumicatura No
Gestione energetica
Tensione di ingresso AC 230 V
Frequenza di ingresso AC 50 Hz
Ergonomia
Rotelle No
Gambe
Numero di gambe 4 gamba/gambe
Dimensioni e peso
Larghezza 560 mm
Profondità 370 mm
Altezza 100 mm
Peso 2500 g

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Hyundai GR 001 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

ManualeD'uso.it

Stai cercando un manuale? ManualeD'uso.it farà in modo che tu possa trovare il manuale che stai cercando in un attimo. Il nostro database contiene più di 1 milione di manuali in formato PDF di oltre 10.000 marchi. Ogni giorno aggiungiamo i manuali più recenti in modo che sia sempre possibile trovare il prodotto che stai cercando. È molto semplice: basta digitare il marchio e il tipo di prodotto nella barra di ricerca e immediatamente visualizzerai gratuitamente il manuale di tua scelta online.

ManualeD'uso.it

© Copyright 2021 ManualeD'uso.it. Tutti I diritti riservati.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più