Icy Box Raidsonic IB-863a-B

Icy Box Raidsonic IB-863a-B manuale

(1)
 • IB-863 Series IB-863 Series
  Multi Card Reader with Multiport Front Panel
  User's Manual IB-863a-B
  Multi Card Reader with Multiport Front Panel
  Handbuch IB-863a-B
  Kartenleser mit Multianschluss Frontblende
  Manuel IB-863a-B
  Kartenleser mit Multianschluss Frontblende
  Manual IB-863a-B
  Lector multitarjetas con panel frontal multipuertos
  Manuale IB-863a-B
  Lettore multischeda con pannello anteriore multiporta
  Manual de instruçoes IB-863a-B
  Leitor Multicartões com painel frontal multiportas
  Podręcznik obsługi IB-863a-B
  Czytnik kart Multi Card Reader z wieloportowym panelem przednim
  Návod k použití IB-863a-B
  Čtečka karet s čelním panelem s otvory na více typů karet
  Εγχειρίδιο IB-863a-B
  Αναγνώστης πολλαπλών καρτών με μπροστινό πλαίσιο
  πολλαπλών θυρών
  Руководство IB-863a-B
  Multi Card Reader – устройство считывания с
  многопортовой передней панелью
  IB-863 Series IB-863 Series
  © Copyright 2014 by RaidSonic Technology GmbH. All Rights Reserved
  The information contained in this manual is believed to be accurate and reliable. RaidSonic Technology GmbH
  assumes no responsibility for any errors contained in this manual. RaidSonic Technology GmbH reserves
  the right to make changes in the specications and/or design of the above mentioned product without
  prior notice. The diagrams contained in this manual may also not fully represent the product that you
  are using and are there for illustration purposes only. RaidSonic Technology GmbH assumes no responsi-
  bility for any dierences between the product mentioned in this manual and the product you may have.
  IB-863 Series
  1. Model – Interfejs – Kolor
  2. Zawarcie pudełka
  1x IB-863a-B, 1x akcesoria,
  1x krótka instrukcja instalacji (wielojęzyczna)
  3. Szegoły
  Pasuje do standardowych kieszeni napędów 5,25"
  Dostępne interfejsy 4 x USB 2.0 , 2 x USB 3.0 i 1 x eSATA
  Dostępne 1 złącze mikrofonowe In i 1 gniazdo słuchawkowe
  Obsługuje ponad 60 kart pamięci (podstawowe rodzaje kart: CF I,
  CF II, MD, MMC, SD, SDHC, micro SD, SDXC, RS, MS, MS Pro, MS
  Pro Duo, M2, EXD)
  Obsługiwane systemy: Windows XP/2003/Vista/7/8.x
  4. Instalacja dysku twardego
  Wyłącz zasilanie komputera i wszystkich podłączonych do niego
  urządzeń peryferyjnych.
  Odłącz kabel zasilania podłączony z tyłu komputera.
  Zdejmij obudowę komputera.
  Umieść panel w jednej z wolnych wnęk 5,25" i przymocuj śrubami.
  Podłącz wewnętrzne kable koncentratora USB 2.0, USB 3.0, czytnika
  kart, interfejsów Audio i SATA do odpowiednich złączy na płycie
  głównej.
  Podłącz wewnętrzny kabel zasilania Molex do zasilacza komputera.
  Załóż obudowę komputera i podłącz kabel zasilania.
  Model Interfejs Kolor
  IB-863a-B 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x eSATA, czarny
  6x gniazdo kart, 1x mikrofonowe,
  1x słuchawkowe
  1. Vzor – Rozhraní – Zbarvení
  2. A csomag tartalma
  1x IB-863a-B, 1x příslušenství,
  1x návod k obsluze
  3. Funkce
  Lze ji instalovat do standardní 5,25" přihrádky
  Poskytuje rozhraní 4x USB 2.0, 2x USB 3.0 a 1x eSATA
  Poskytuje 1x vstup z mikrofonu a 1x konektor na připojení sluchátek
  Podporuje více než 60 paměťových karet (běžné typy karet jsou:
  CF I, CF II, MD, MMC, SD, SDHC, micro SD, SDXC, RS, MS, MS Pro,
  MS Pro Duo, M2, EXD)
  Podporované systémy: Windows XP/2003/Vista/7/8.x
  4. Instalace
  VYPNĚTE počítač a veškerá připojená periferní zařízení.
  Odpojte napájecí kabel ze zadní strany počítače.
  Sejměte kryt počítače.
  Panel umístěte do volné 5,25" přihrádky a upevněte ho šrouby.
  Vnitřní kabely rozbočovače USB 2.0, USB 3.0, čtečky karet a zvuko-
  vého a SATA rozhraní připojte k odpovídajícím konektorům na hlavní
  desce.
  Připojte vnitřní napájecí kabel Molex ke zdroji napájení vašeho
  počítače.
  Vraťte zpět kryt počítače a opětovně připojte napájecí kabel.
  Vzor Rozhraní Zbarvení
  IB-863a-B 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x eSATA, černý
  6x kartu slot, 1x mikrofonu,
  1x připojení sluchátek
  1. Μοντέλο – Διεπαφή – Χρώμα
  2. Περιεχόμενο συσκευασίας
  1x IB-863a-B, 1x αξεσουάρ,
  1x οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Πολύγλωσσος)
  3. Κύρια χαρακτηριστικά
  Κατάλληλο για μια τυπική υποδοχή μονάδας δίσκου 5,25"
  Παρέχει 4x USB 2.0, 2x USB 3.0 και 1x eSATA διεπαφές
  Παρέχει 1x υποδοχή μικροφώνου κ αι 1x υποδοχή ακουστικών
  Υποστηρίζει περισσότερες από 60 κάρτες μνήμης (οι κάρτες γενικού
  τύπου είναι οι εξής: CF I, CF II, MD, MMC, SD, SDHC, micro SD,
  SDXC, RS, MS, MS Pro, MS Pro Duo, M2, EXD)
  Λειτουργικό σύστημα: Windows XP/2003/Vista/7/8.x
  4. Εγκατάσταση σκληρού δίσκου
  Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και άλλες τυχόν συνδεδεμένες
  περιφερειακές συσκευές.
  Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος που βρίσκεται στην πίσω πλευρά
  του υπολογιστή.
  Αφαιρέστε το πλαίσιο του υπολογιστή.
  Τοποθετήστε το πλαίσιο σε μια διαθέσιμη υποδοχή 5,25" και
  στερεώστε το με τις βίδες.
  Συνδέστε τα εσωτερικά καλώδια του διανομέα USB 2.0, USB 3.0, του
  αναγνώστη καρτών, καθώς και των διεπαφών ήχου και SATA με τους
  αντίστοιχους συνδέσμους στην κύρια πλακέτα.
  Συνδέστε το εσωτερικό καλώδιο ρεύματος Molex στην τροφοδοσία
  ρεύματος του υπολογιστή σας.
  Τοποθετήστε το πλαίσιο του υπολογιστή και συνδέστε το καλώδιο
  ρεύματος.
  Μοντέλο Διεπαφή Χρώμα
  IB-863a-B 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x eSATA, μαύρος
  6x Υποδοχή κάρτας, 1x μικροφώνου,
  1x ακουστικών
  1. Модель – хост интерфейс – Цвет
  2. Содержание упаковки
  IB-863a-B – 1 шт., аксессуары – 1 шт., инструкция по быстрой
  установке (многоязычная) – 1 шт.
  3. Основные признаки
  Устанавливается в стандартный отсек 5,25"
  Интерфейсы 4x USB 2.0 , 2x USB 3.0 и 1x eSATA
  1 вход для микрофона и 1 разъём для наушников
  Поддерживает более 60 типов карт памяти, в том числе:
  CF I, CF II, MD, MMC, SD, SDHC, micro SD, SDXC, RS, MS,
  MS Pro, MS Pro Duo, M2, EXD
  Поддерживаемые системы: Windows XP/2003/Vista/7/8.x
  4. Установка жёсткого диска
  Выключить компьютер и периферийные устройства.
  Вынуть шнур питания на задней панели компьютера.
  Открыть корпус компьютера.
  Вставить плату в свободный отсек 5,25" и закрепить винтами.
  Подключить внутренние кабели концентратора USB 2.0, USB
  3.0, считывателя карт, аудиосигнала и SATA к соответствующим
  разъёмам главной платы.
  Подключить внутренний силовой кабель Molex к блоку питания
  компьютера.
  Закрыть корпус компьютера и подключить шнур питания.
  Модель хост-интерфейс Цвет
  IB-863a-B 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x eSATA, Черный
  6x Слот для карт, 1x микрофона,
  1x наушников
Icy Box Raidsonic IB-863a-B

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Icy Box Raidsonic IB-863a-B o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Icy Box Raidsonic IB-863a-B rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il . Il manuale rientra nella categoria ed è stato valutato da persone con una media di . Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: . Hai domande sul o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Icy Box Raidsonic IB-863a-B

Marca Icy Box
Modello Raidsonic IB-863a-B
Prodotto Lettori di memoria
EAN 4026924200711, 4250078189732
Lingua Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Portoghese, Polacco, Russo, Ceco, Greco
Tipo di file PDF
Prestazione
Interno
Tipi schede di memoria CF, CF Type II, MMC, MS Micro (M2), MS PRO, MS PRO Duo, MicroDrive, MicroSD (TransFlash), RS-MMC, SD, SDHC, SDXC, xD
Materiale della scocca Aluminium, Plastic
Vani per drive supportati 5.25 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 6730 17 5 kg 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6731 18 5 MHz 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6732 19 5 MB 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6733 20 5 GB 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6
Indicatori LED Potenza
Hot-swap
Colore del prodotto Nero
Gestione energetica
Tipologia alimentazione dC
Connettività
Quantità porte USB 2.0 4
Tipo interfaccia -
Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2
Quantità di porte eSATA 1
Uscite per cuffie 1
Microfono, spinotto d'ingresso
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) 1
Software
Sistema operativo Windows supportato Windows 7 Home Premium, Windows 8, Windows 8.1
Dettagli tecnici
Indicatore (LED) alimentazione
Colore della custodia Nero
Colore struttura Nero
Dimensioni e peso
Larghezza 148
Profondità 76
Altezza 42
Peso 370
Dati su imballaggio
Peso dell'imballo 495
Tipo di imballo Scatola
Larghezza imballo 187
Profondità imballo 144
Altezza imballo 94

Manuali dei prodotti correlati

Lettori di memoria Icy Box

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più