Indesit WIE 107 X manuale

Indesit WIE 107 X
(5)
  • Numero di pagine: 24
  • Tipo di file: PDF
1
PL
Spis treci
Instalacja, 2-3
Rozpakowanie i wypoziomowanie, 2
Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej, 2-3
Pierwszy cykl prania, 3
Dane techniczne, 3
Opis pralki, 4-5
Panel kontrolny, 4
Wywietlacz (display), 5
Program MEMO, 5
Uruchomienie i Programy, 6
Krótko mówi¹c: jak nastawiæ program, 6
Tabela programów, 6
Potrzeby indywidualne, 7
Regulowanie wirowania, 7
Programowanie delay timer, 7
Regulowanie temperatury, 7
Funkcje, 7
rodki pior¹ce i bielizna, 8
Szufladka na rodki pior¹ce, 8
Cykl wybielania, 8
Przygotowanie bielizny, 8
Tkaniny wymagaj¹ce szczególnej dba³oci, 8
Zalecenia i rodki ostro¿noci, 9
Ogólne zasady bezpieczeñstwa, 9
Usuwanie odpadów, 9
Oszczêdnoæ i ochrona rodowiska, 9
Konserwacja, 10
Wy³¹czenie wody i pr¹du elektrycznego, 10
Czyszczenie pralki, 10
Czyszczenie szufladki na rodki pior¹ce, 10
Czyszczenie drzwiczek i bêbna, 10
Czyszczenie pompy, 10
Kontrola rury doprowadzania wody, 10
Anomalie i rodki zaradcze, 11
Serwis Techniczny, 12
Przed zwróceniem siê do Serwisu Technicznego, 12

PRALKA

WIE 107

Instrukcja obs³ugi

Polski,1
PL
English, 13
GB
Indesit WIE 107 X

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Indesit WIE 107 X o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Indesit WIE 107 X rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Indesit WIE 107 X. Il manuale rientra nella categoria Lavatrice ed è stato valutato da 5 persone con una media di 9.2. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Indesit WIE 107 X o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Indesit WIE 107 X

Generale
Marca Indesit
Modello WIE 107 X
Prodotto Lavatrici
Lingua Inglese
Tipo di file PDF

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Indesit WIE 107 X .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui