LaCie XtremKey manuale

LaCie XtremKey
(1)
 • Numero di pagine: 27
 • Tipo di file: PDF
 • JURIDISCHE INFORMATIE

  COPYRIGHTS

  Copyright © 2012 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande
  schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden
  overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of
  enige andere manier.

  WIJZIGINGEN

  Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Bij
  de voorbereiding van dit document zijn alle redelijke inspanningen verricht om de nauwkeurigheid ervan te
  waarborgen. Niettemin aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit
  document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor
  om wijzigingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud
  en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen.

  FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION-VERKLARING INZAKE

  STORING

  Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B,
  overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in
  redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële
  omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de
  apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie
  ontstaan met radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde
  installatie geen storing zal optreden. Indien deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt in radio- of
  televisieontvangst, die kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt de gebruiker
  gevraagd om de storing proberen te verhelpen middels een van de volgende maatregelen:
  Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.1.
  Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.2.
  Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is3.
  aangesloten.
  Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur voor assistentie.4.
  FCC-waarschuwing: Door het aanbrengen van wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn
  goedgekeurd door de instantie die verantwoordelijk is voor compliantie, kan de bevoegdheid van de gebruiker
  om deze apparatuur te bedienen komen te vervallen.
  Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gelden de volgende twee
  voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet ontvangen
  storingen aankunnen, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.
  LaCie 25
LaCie XtremKey

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul LaCie XtremKey o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di LaCie XtremKey rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il LaCie XtremKey. Il manuale rientra nella categoria Chiavetta usb ed è stato valutato da 1 persone con una media di 8.4. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul LaCie XtremKey o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche LaCie XtremKey

Generale
Marca LaCie
Modello XtremKey
Prodotto Chiavette usb
EAN 3660619005963
Lingua Inglese
Tipo di file PDF
Prestazione
Capacità 64 GB
Versione USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Wi-Fi No
Interfaccia dispositivo USB tipo A
Sicurezza
Lettore di impronte digitali No
Protezione della password
Accesso sicuro-PIN -
Algoritmi di sicurezza supportati 256-bit AES
Altre caratteristiche
Velocità di trasferimento 230 MB/s
Condizioni ambientali
Intervallo temperatura di funzionamento -30 - 200 °C
Design
Fattore di forma Altro
Colore del prodotto Argento
Materiale della scocca Metallo
Funzioni di protezione Pressure resistance,Shock resistant,Snow resistant,Splash proof,Water resistant
Codice di protezione internazionale (IP) IP68
Impermeabile fino a 200 m