Manta MSP4007 manuale

Manta MSP4007
7.3 · 1
PDF manuale
 · 44 pagine
Inglese
manualeManta MSP4007
PL
1
UWAGA! Konstrukcja produktów i parametry techniczne mogą
ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to
przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania,
sterowników oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik
użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produk-
tów. Produkty oraz akcesoria mogą się różnić od tych opisanych
w instrukcji. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności tytu-
łem odszkodowania za jakiekolwiek nieścisłości wynikające z błę-
dów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.
UWAGA! Ta instrukcja zawiera informacje o ważnych środkach
bezpieczeństwa i prawidłowym użytkowaniu wyrobu, pozwalają-
cych uniknąć wypadków. Prosimy dokładnie przeczytać tą instruk-
cję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

OSTRZEŻENIA I UWAGI DOTYCZĄCE

BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższych zaleceń
przed pierwszym uruchomieniem telefonu, aby mieć pewność, że
postępujemy prawidłowo i bezpiecznie.
ZALECENIA OGÓLNE
1. W telefonie można stosować wyłącznie baterię i ładowarkę
określone przez naszą firmę. Używanie innych typów pro-
duktów może spowodować wyciek baterii, jej przegrzanie,
zapalenie się, a nawet wybuch.
2. Unikać gwałtownego uderzania, potrząsania lub rzucania
telefonem, co może spowodować jego nieprawidłowe działa-
nie lub zapalenie się.
3. Nie umieszczać baterii, telefonu lub ładowarki w mikrofalówce
lub urządzeniach pracujących pod wysokim ciśnieniem.
W przeciwnym wypadku mogą zdarzyć się nieprzewidziane
wypadki, np. uszkodzenie zespołu obwodów elektrycznych
lub groźba pożaru.
4. Zaleca się nie używanie telefonu w pobliżu miejsc
występowania gazów palnych lub wybuchowych, ponieważ
może to spowodować nieprawidłową pracę urządzenia lub
grozić pożarem.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Manta MSP4007. Il manuale rientra nella categoria smartphone ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.3. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Manta MSP4007 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Manta e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Manta fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Generale
Manta
MSP4007
smartphone
Inglese
Manuale d'uso (PDF)

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Manta MSP4007 che trovi di seguito.

Come faccio a resettare il mio Manta MSP4007?

Con la maggior parte dei modelli Manta, è possibile resettare il telefono utilizzando una combinazione di tasti volume + pulsante, pulsante di accensione e pulsante home all'avvio.

La mia carta SIM è troppo piccola e non è adatta per il mio telefono Manta. E adesso?

È possibile utilizzare un adattatore per schede SIM con il quale è possibile inserire la scheda SIM troppo piccola. Poi l'adattatore della carta SIM può essere inserito nel telefono.

Cos'è un numero IMEI?

IMEI significa "International Mobile Equipment Identity". Si tratta di un numero unico a quindici cifre che distingue il vostro telefono Manta dagli altri telefoni.

Quali dimensioni dello schermo ha il mio smartphone?

Le dimensioni del tuo smartphone sono generalmente espresse in pollici, 1 pollice equivale a 2,54 centimetri. La dimensione è la dimensione diagonale del tuo smartphone, quindi misuri lo schermo dalla parte inferiore sinistra alla parte superiore destra.

La batteria del mio smartphone può esplodere?

Assicurati che le batterie del tuo smartphone non si surriscaldino eccessivamente, in tal caso c'è una piccola possibilità che la batteria esploda.

Il manuale del Manta MSP4007 è disponibile in Italiano?

Sfortunatamente, il manuale per il Manta MSP4007 non è disponibile in Italiano. Il presente manuale è disponibile in Inglese.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato