Manta MSP4007 manuale

Manta MSP4007
7.3 · 1
PDF manuale
 · 44 pagine
Inglese
manualeManta MSP4007
PL
2
5. Nie wolno poddawać telefonu działaniu wysokich temperatur,
dużej wilgotności lub używać go w miejscach o dużym
zapyleniu, ponieważ może to spowodować nieprawidłową
pracę urządzenia.
6. Trzymać telefon z dala od miejsc dostępnych dla małych dzieci.
Telefon nie jest zabawką. Dzieci mogą zrobić sobie krzywdę.
7. Nie umieszczać telefonu na nierównym lub niestabilnym
podłożu, aby zapobiec jego upadkowi, który spowoduje
nieprawidłową pracę lub uszkodzenie urządzenia.
ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA TELEFONU
1. Wyłączaj telefon w miejscach, gdzie jego używanie jest
zabronione, np. w samolocie czy w szpitalu. Używanie telefonu
w miejscach zabronionych może zakłócać normalną pracę
urządzeń elektronicznych i aparatury medycznej. W przypadku
konieczności użycia telefonu w takim miejscu zastosuj się do
odpowiednich przepisów lokalnych. Twój telefon wyposażono
w funkcję automatycznego włączania. Sprawdź ustawienia
budzika, aby mieć pewność, że telefon nie włączy się automa-
tycznie w czasie lotu samolotem.
2. Zaleca się nie używanie telefonu w pobliżu obszarów o słabym
sygnale lub wysoce wyspecjalizowanych urządzeń elektronicz-
nych. Częstotliwości radiowe mogą powodować nieprawidło-
wą pracę specjalistycznych urządzeń elektronicznych oraz inne
zakłócenia. W pobliżu wymienionych niżej urządzeń należy
zachować szczególną ostrożność: aparatów słuchowych,
rozruszników serca oraz innych elektronicznych urządzeń me-
dycznych, czujników ognia, drzwi zamykanych automatycznie
oraz innych systemów sterowanych automatycznie. Prosimy
o kontakt z producentem lub miejscowym przedstawicielem
handlowym sprzedającym dane urządzenie, aby uzysk
informacje o skutkach działania telefonów komórkowych
na rozruszniki serca lub inne elektroniczne aparaty medyczne.
3. Nie wolno narażać ekranu LCD na uderzenia lub uderzać nim
w inne przedmioty, ponieważ spowoduje to uszkodzenie
płytki LCD i wylanie ciekłego kryształu. Wniknięcie ciekłego
kryształu do oczu grozi utratą wzroku. W przypadku kontaktu
z oczami natychmiast przemyć czystą wodą (pod żadnym

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Manta MSP4007. Il manuale rientra nella categoria smartphone ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.3. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Manta MSP4007 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Manta e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Manta fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Generale
Manta
MSP4007
smartphone
Inglese
Manuale d'uso (PDF)

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Manta MSP4007 che trovi di seguito.

Come faccio a resettare il mio Manta MSP4007?

Con la maggior parte dei modelli Manta, è possibile resettare il telefono utilizzando una combinazione di tasti volume + pulsante, pulsante di accensione e pulsante home all'avvio.

La mia carta SIM è troppo piccola e non è adatta per il mio telefono Manta. E adesso?

È possibile utilizzare un adattatore per schede SIM con il quale è possibile inserire la scheda SIM troppo piccola. Poi l'adattatore della carta SIM può essere inserito nel telefono.

Cos'è un numero IMEI?

IMEI significa "International Mobile Equipment Identity". Si tratta di un numero unico a quindici cifre che distingue il vostro telefono Manta dagli altri telefoni.

Quali dimensioni dello schermo ha il mio smartphone?

Le dimensioni del tuo smartphone sono generalmente espresse in pollici, 1 pollice equivale a 2,54 centimetri. La dimensione è la dimensione diagonale del tuo smartphone, quindi misuri lo schermo dalla parte inferiore sinistra alla parte superiore destra.

La batteria del mio smartphone può esplodere?

Assicurati che le batterie del tuo smartphone non si surriscaldino eccessivamente, in tal caso c'è una piccola possibilità che la batteria esploda.

Il manuale del Manta MSP4007 è disponibile in Italiano?

Sfortunatamente, il manuale per il Manta MSP4007 non è disponibile in Italiano. Il presente manuale è disponibile in Inglese.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato