Nania Cosmo manuale

Nania Cosmo
8.5 · 6
PDF manuale
 · 2 pagine
Inglese
manualeNania Cosmo

FCISOELL

Type D11

1
1
6
7
4
9
10
5
11
12
14
2
8
13
3

2 3 54 6 7 8 10

11
9

12 13 1614 15 17 18 19 20

21 22 23 262524

U hebt zojuist een ISOFIX autostoeltje Groep 1 aangeschaft en wij danken u hartelijk hiervoor.
Indien u voor dit product assistentie nodig heeft of als u een accessoire wenst te vervangen,
kunt u zich richten tot onze klantenservice.
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
DEZE HANDLEIDING DIENT AANDACHTIG GELEZEN TE WORDEN VOORDAT U MET DE INSTALLATIE
START. EEN ONJUISTE INSTALLATIE KAN GEVAARLIJK ZIJN. Dit autostoeltje dient alleen bevestigd
te worden op de achterzitting van de auto die is voorzien van ISOFIX bevestigingen en een Top
Tether bevestiging (ISOFIX universeel). Gelieve de gebruiksaanwijzing van uw auto te raadple-
gen.
Let erop dat u het kindertuigje altijd correct vastzet en instelt en start uw auto nooit zonder te con-
troleren of het stoeltje stevig op de autozitting is vastgezet, zoals in deze handleiding wordt aangege-
ven. Het is belangrijk om erop toe te zien dat de onderbuikriem van het tuigje zo laag mogelijk wordt
geplaatst om het bekken van uw kind goed vast te houden. Let erop dat de riemen van het tuigje niet
zijn gedraaid. Om een maximale veiligheid te garanderen dient het kinderstoeltje zodanig op de zitting
bevestigd te worden dat het geen speling heeft. Zie de methode die in deze handleiding wordt aanbe-
volen. In geen enkel geval mag het stoeltje veranderd of met extra elementen aangepast worden. Het
wordt aangeraden om het autostoeltje te vervangen als het een zware belasting heeft ondergaan door
een ongeval of in geval van slijtage. Controleer regelmatig dat het tuigje geen enkel teken van slijtage
toont; controleer vooral de bevestigingspunten, de naden en de instelpunten. Laat uw kind nooit in het
stoeltje achter zonder toezicht. Let erop dat geen enkel onderdeel van het stoeltje klem raakt in een deur
of een opklapbare zitting. Indien uw auto is uitgerust met een opklapbare achterzitting, let er dan op dat
deze correct in de verticale positie is vergrendeld. Directe blootstelling aan zonlicht verhoogt de tempe-
ratuur in de auto. Daarom wordt het aangeraden om het kinderstoeltje te bedekken wanneer het leeg
is, om te voorkomen dat onderdelen ervan en vooral de bevestigingen warm worden en brandwonden
veroorzaken. Gebruik uw stoeltje niet zonder de hoes en vervang deze uitsluitend door een hoes die door
de fabrikant wordt aanbevolen. In een noodgeval moet het kind snel bevrijd kunnen worden. De gesp is
eenvoudig te openen en mag dus niet bedekt worden. U dient uw kind aan te leren om niet met de gesp
te spelen. Controleer altijd dat er geen voedsel- of andere resten in de gesp van het tuigje of in het cen-
trale afstelonderdeel zitten. Bagage en andere zware of spitse voorwerpen dienen in de auto vastgezet
te worden. Voorwerpen die niet zijn vastgezet kunnen het kind bij een ongeval verwonden. Zorg ervoor
dat het kind tijdens de winter niet met teveel dikke kleding in het stoeltje zit.
Uw Autostoeltje ISOFIX Groep 1
Dit kinderstoeltje valt onder Groep 1 en is ontworpen voor kinderen tussen 9 en 18 kg (of 9
maanden tot ongeveer 4 jaar). (1)
1. Romp + hoes
2. Verstelknop (x2)
3. Verstelband (x2)
4. Kruisriem
5. Regelhandvat van het ISOFIX systeem
6. ISOFIX basis
7. ISOFIX bevestigingen (x2)
8. Sluiting voor tuigjes
9. Veiligheidskoker + schouderriem van het tuigje (x2)
10. Top Tether riem
11. Ontgrendelingsknop van de ISOFIX bevestigingen(x2)
12. Riem voor het openen van het ISOFIX systeem
Installatie van het ISOFIX autostoeltje
Leg de Top Tether-riem over de rugleuning van het autostoeltje om te voorkomen dat deze klem komt
te zitten bij de installatie (2). Zet de ISOFIX bevestigingen van het autostoeltje zover mogelijk open door
gelijktijdig aan het rode basishandvat en aan de rode riem voor het openen van het ISOFIX systeem te
trekken (3).
Plaats het autostoeltje op de achterzitting van uw auto en leg de ISOFIX bevestigingen tegenover de
ISOFIX bevestigingspunten van de zitting (4). Klik de ISOFIX bevestigingen op de bevestigingspunten,
de controlepunten op iedere bevestiging moeten groen worden in plaats van rood (5). Ontgrendel de
veiligheidspal van het ISOFIX systeem door aan het rode basishandvat te trekken en licht tegen het au-
tostoeltje te duwen (6). Zodra de veiligheidspal ontgrendeld is, duwt u het autostoeltje gelijkmatig aan
beide kanten naar achteren tot het achterste deel ervan goed tegen de zitting is geklemd (7).
Haal de Top Tether riem langs de bovenkant van de autozitting en maak de sluithaak van de riem vast
op het Top Tether bevestigingspunt van de auto (8).
Afhankelijk van uw automodel kan het aanvullende Top Tether bevestigingspunt zich bevinden:
achter de achterzitting van uw auto.
op de vloer, achter in de auto.
aan het plafond, achter in de auto.
Gelieve de gebruiksaanwijzing van uw auto te raadplegen voordat u het aanvullende Top Tether beves-
tigingspunt plaatst. Maak de Top Tether nooit vast op een plek die niet is aanbevolen door de autofabri-
kant. U dient in geen geval uw auto aan te passen voor het bevestigen van de Top Tether (bijvoorbeeld
door zelf een bevestigingspunt te boren, schroeven of anders vast te maken).
Druk het stoeltje tegen de autozitting en trek aan het losse deel van de Top Tether riem. Zodra de span-
ning van de riem optimaal is, wordt het rode controlepunt van de Top Tether riem groen (9).
Gesp van het tuigje
Voor het vergrendelen van het tuigje neemt u beide delen van de bretels bij elkaar (10) (11) en voert ze
in de gesp, u dient een ‘klik’ te horen (12).
Voor het ontgrendelen van het tuigje drukt u op de rode knop van de gesp (13).
Als optie zijn bepaalde modellen ISOFIX autostoeltjes uitgerust met een gesp die van een geluidsalarm
is voorzien. Het openingsalarm van de gesp waarschuwt de ouders als het kind de gesp tijdens een tra-
ject op een ongelegen moment opent.
Instelling van het tuigje
Stel de schouderriemen van het tuigje in één van de aangegeven posities in (14) zodat ze steeds op het
schouderniveau van uw kind liggen (zie paragraaf ‘Aanpassingen van het tuigje’).
Het tuigje sluiten: Trek aan de verstelbanden van het tuigje. U hoeft niet op de verstelknoppen te druk-
ken (15). OPGELET ! Een slecht ingesteld tuigje kan gevaarlijk zijn. U mag niet meer dan twee vingers
tussen de schouderriem en het bovenlijfje van het kind kunnen leggen.
Het tuigje openen: Druk op de verstelknoppen op de bovenbanden van het tuigje, pak het onderste
deel van het tuigje vast en trek tegelijkertijd aan het boven- en onderdeel (16).
Aanpassing van het tuigje
Zorg dat het tuigje van uw autozitje is aangepast aan de grootte van uw kind voordat u het zitje in uw
auto plaatst.
Het tuigje kan worden afgesteld op twee hoogten. Het moet door de sleuven gaan die het dichtst bij de
schouders van uw kind zitten. Als de schouders van uw kind tussen twee sleufhoogten zitten, gebruik
dan altijd de hoogste stand. U kunt de hoogte van het tuigje aanpassen door een van de bovenbanden
van het tuigje los te maken. Daarvoor dient u het metalen bevestigingsplaatje aan de rugzijde te draaien
en vervolgens de band van het tuigje door de sleuven in de kuip en in de bekleding te trekken (17). Duw
de band van het tuigje op de gewenste hoogte door de sleuven in de bekleding en de kuip en bevestig de
band weer aan de achterzijde (18). Controleer of het metalen bevestigingsplaatje goed vast zit en
of de band van het tuigje niet gedraaid is. Herhaal deze handelingen voor de andere bovenband.
Schuine positie van het ISOFIX-autostoeltje
Duw de instelhendel onder de voorkant van het stoeltje omhoog, daarna de romp naar de voorkant of
naar de achterkant trekken of duwen (19).
Het demonteren van het ISOFIX-autostoeltje
Maak de Top Tether riem los door op de spanner te drukken om het stoeltje te laten draaien (20) ver-
volgens de riem van zijn bevestigingspunt loshalen en naar u toehalen (21). Trek het autostoeltje met
behulp van het rode handvat van de ISOFIX basis los (22). Aan elke kant van het stoeltje de ISOFIX
bevestigingen van hun bevestigingspunt ontgrendelen door de ontgrendelingsknoppen van de beves-
tigingen naar u toe te trekken. De groene controlepunten van de bevestigingen worden rood (23) (24).
Uw stoeltje is nu gedemonteerd en kan van de zitting af gehaald worden (25).
Opbergen van de gebruiksaanwijzing
Het is belangrijk om de veiligheidsvoorschriften te raadplegen. Lees deze instructies met aandacht voor
het gebruik en bewaar ze voor toekomstig gebruik in het vakje dat hiervoor is bestemd (26).
Onderhoudsinstructies
Alle textieldelen kunnen verwijderd worden. Bij lichte vlekken met een vochtige spons met wat zeep-
water schoonmaken, of op de hand wassen in een zeepsopje op 30°. Geen bleekwater gebruiken, niet
strijken, niet in de wasmachine wassen, geen droger gebruiken.
WAARSCHUWING
1- Dit is een ISOFIX BEVESTIGINGSSYSTEEM VOOR KINDEREN. Het is goedgekeurd volgens Reglement
Nr. 44, amendementen serie 04 voor een gebruik in voertuigen die met een ISOFIX bevestigingssys-
teem zijn uitgerust.
2 - Het kan worden geplaatst in voertuigen die beschikken over plaatsen die officieel zijn erkend als uni-
versele ISOFIX posities (zie de gebruiksaanwijzing van het voertuig), volgens de categorie en de maat
van het bevestigingssysteem voor kinderen.
3 - Dit mechanisme is geschikt voor ISOFIX massagroepen en maatsoorten: A, B en B1 / 9-18 kg.
Neem contact op met de fabrikant of winkelier van het bevestigingssysteem indien u twijfelt.
NL
Z.I. de Montbertrand - Rue du Claret
38230 Charvieu-Chavagneux
FRANCE

www.nania.com

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Nania Cosmo. Il manuale rientra nella categoria Sedili ed è stato valutato da 6 persone con una media di 8.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Nania Cosmo o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Nania e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Nania fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Generale
Nania
Cosmo
Sedile
Inglese
Manuale d'uso (PDF)

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Nania Cosmo che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato