Nania I-Max SP manuale

Nania I-Max SP
8.3 · 4
PDF manuale
 · 2 pagine
Inglese
manualeNania I-Max SP
Wij danken u voor uw aankoop van een autozitje van groep 1-2-3.
Indien u hulp wenst met betrekking tot dit product, kunt u zich
richten tot onze klantenservice.
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
WAARSCHUWING: Lees deze instructies voor gebruik aandachtig door en
bewaar deze handleiding als referentie. Indien u deze instructies niet na-
leeft, kan dat de veiligheid van uw kind beïnvloeden. Installeer uw autozitje
van groep 1-2-3 alleen op een zetel die naar voren is gericht en is uitgerust
met een driepuntsveiligheidsgordel (1).
Stijve elementen en plastic onderdelen van het kinderzitje moeten zo wor-
den opgesteld en geïnstalleerd dat ze in normale gebruiksomstandigheden
van het voertuig niet onder een beweegbare zetel of in de deur van het
voertuig klem kunnen komen te zitten.
Span alle riemen op waarmee het kinderzitje aan het voertuig wordt be-
vestigd en stel de riemen zo in dat ze het kind op zijn plaats houden. De
riemen mogen bovendien niet verdraaid zijn.
Zorg ervoor dat de riemen voor onder de buik zo laag mogen worden ge-
dragen, zodat het bekken stevig op zijn plaats wordt gehouden.
Vervang het systeem wanneer het bij een ongeval aan zware schokken
is blootgesteld.
Het is gevaarlijk om het zitje op eender welke manier te wijzigen of aan te
vullen zonder de toestemming van de bevoegde instantie. Het is ook heel
belangrijk om de installatie-instructies van de fabrikant van het kinderzitje
nauwgezet te respecteren.
Beschut het zitje tegen zonnestraling, zodat het kind zich niet verbrandt.
Laat het kind niet alleen achter wanneer het in het kinderzitje zit.
Zorg ervoor dat bagage en andere voorwerpen die blessures zouden kun-
nen veroorzaken bij de gebruiker van het zitje bij een ongeval, stevig vast
zitten.
Gebruik het kinderzitje niet zonder de hoes.
Vervang de hoes van het zitje alleen door een hoes die door de construc-
teur is aanbevolen, want deze heeft een onmiddellijk effect op de werking
van het zitje.
Gelieve contact op te nemen met de fabrikant van het kinderzitje als u
vragen hebt over de installatie en het goede gebruik van het zitje.
Installeer uw kinderzitje op de zitplaatsen die in de gebruiksaanwijzing
van uw voertuig onder de categorie ‘universeel’ staan vermeld.
Gebruik geen andere lastdragende contactpunten dan de punten die in de
instructies zijn beschreven en op het kinderzitje zijn gemarkeerd.
Gebruik altijd bij voorkeur de zitplaatsen achterin, zelfs als het verkeersre-
glement een installatie op de voorste zetel toelaat.
Controleer altijd of de veiligheidsgordel van de auto is vastgeklikt.
Controleer altijd of er zich geen voedings- of andere resten bevinden in de
gesp van het harnas of in het centrale verstelelement.
Zorg ervoor dat het kind tijdens de winter niet in het kinderzitje wordt
geplaatst terwijl het te ruime kleren draagt.
Uw verhoger Groep 1-2-3 (2)
1. In hoogte verstelbare hoofdsteun
2. Tuigje (x2)
3. Intrekbare armsteunen (x2)
4. Kuip
5. Verstelband (x2)
6. Tussenbeenbandje
7. Sluiting voor tuigje
8. Verstelknop (x2)
9. Beschermkussen (indien aanwezig)
10. Gordelbeschermers (x2)
11. Schoudergordelgeleiders (x2 – gebruik zonder tuigje)
Installatie met harnas
Gr. 1, van 9 tot 18 kg (van 9 maanden tot ongeveer 4 jaar)
Zorg dat het tuigje van uw autozitje is aangepast aan de grootte van uw
kind voordat u het zitje in uw auto plaatst.
Het tuigje kan worden afgesteld op drie hoogten. Het moet door de sleuven
gaan die het dichtst bij de schouders van uw kind zitten. Als de schouders
van uw kind tussen twee sleufhoogten zitten, gebruik dan altijd de hoogste
stand. U kunt de hoogte van het tuigje aanpassen door een van de boven-
banden van het tuigje los te maken. Daarvoor dient u het metalen bevesti-
gingsplaatje aan de rugzijde te draaien (3) en vervolgens de band van het
tuigje door de sleuven in de kuip en in de bekleding te trekken (4). Duw de
band van het tuigje op de gewenste hoogte door de sleuven in de bekleding
en de kuip (5) en bevestig de band weer aan de achterzijde (6). Controleer of
het metalen bevestigingsplaatje goed vast zit en of de band van het tuigje
niet gedraaid is. Herhaal deze handelingen voor de andere bovenband.
Het tuigje sluiten: Trek aan de verstelbanden van het tuigje. U hoeft niet
op de verstelknoppen te drukken (7).
Het tuigje openen: Druk op de verstelknoppen op de bovenbanden van het
tuigje, pak het onderste deel van het tuigje vast en trek tegelijkertijd aan
het boven- en onderdeel (8). Druk op de rode knop op de sluiting van het
tuigje om uw kind volledig los te maken.
Plaats het autozitje tegen de achterbank van het voertuig (9). Zet de hoofd-
steun in de laagste stand. Trek aan de autogordel tot deze helemaal is uit-
getrokken. Laat de twee banden van de gordel door de openingen in de
bekleding en de kuip lopen (10). Zorg er daarbij voor dat de heupgordel
onder de armsteun van het autozitje ligt en dat de schoudergordel verticaal
tussen de rug en de hoofdsteun zit zonder door de gordelgeleider te gaan.
Voer de autogordel weer naar de voorzijde door de tegenoverliggende sleuf
(11). Zorg dat de heupgordel onder de armsteun ligt en dat de schouder-
gordel over de armsteun van het autozitje ligt. Maak de autogordel vast
en controleer of de gordel niet gedraaid is (12). Druk het autozitje stevig
tegen de achterbank van het voertuig en trek de gordel volledig aan door
de heupgordel en de schoudergordel in de richting van de oprolautomaat
te trekken (13). Open de sluiting van het tuigje door op de rode knop in het
midden van de sluiting te drukken. Plaats uw kind in het autozitje. Door
de intrekbare armsteunen kan het kind gemakkelijker in het autostoeltje
worden geplaatst en vastgezet. Trek de slotdelen van het tuigje naar elkaar
toe en steek ze in de sluiting van het tuigje. Daarbij moet u een klikgeluid
horen (14). Trek aan een van de verstelbanden van het tuigje tot deze goed
is aangespannen voor uw kind (15). Herhaal deze handeling met de verstel-
band van het andere tuigje. OPGELET: Controleer voordat u dit doet of de
armsteunen volledig zijn ingetrokken. Een goed versteld tuigje is essentieel
voor de optimale bescherming van uw kind. Er mag niet meer dan een vin-
gerdikte speling tussen het tuigje en uw kind zitten.
Installatie zonder harnas
Gr. 2-3, van 15 tot 36 kg (van 3 tot ongeveer 12 jaar)
Zorg dat het tuigje van uw autozitje is verwijderd voordat u het autozitje in
uw voertuig plaatst.
Tuigje verwijderen: Druk op de rode knop van de gesp om het tuigje ont-
grendelen als dit noodzakelijk is. Herhaal de handelingen (3) en (4) voor
beide bovenbanden van het tuigje. Pak een band van het tuigje vast en
geleid deze naar de achterkant van het ruggedeelte door de openingen aan
de zijkant van de hoes en de kuip (16), zet het metalen bevestigingsplaatje
van het harnas vast in de bekleding op de achterkant (17). Het metalen be-
vestigingsplaatje moet tussen de kuip en de bekleding van het autostoeltje
worden geplaatst. Herhaal deze handelingen voor de andere band. Con-
troleer of de aansluitingen van het tuigje even ver in het ruggedeelte zijn
geplaatst. Trek het tussenbeenbandje uit het autozitje door het metalen
bevestigingsplaatje te draaien en deze vervolgens door de sleuven in de zit-
ting en de bekleding te trekken (18).
Uw autozitje heeft een hoofdsteun die kan worden versteld naarmate uw
kind groeit, voor een optimale zijdelingse bescherming.
Zet de hoofdsteun in de hoogste stand. Plaats het autozitje tegen de ach-
terbank van het voertuig (19) en laat de schoudergordel door de geleider
van de hoofdsteun lopen (20). Plaats uw kind in het autozitje. Door de in-
trekbare armsteunen kan het kind gemakkelijker in het autostoeltje worden
geplaatst en vastgezet. Zorg dat uw kind goed met de rug tegen de rug van
het autozitje zit. Trek de autogordel uit en maak deze vast. Laat de schou-
dergordel onder de armsteun tegenover de gebruikte gordelgeleider lopen.
Voer de heupgordel onder de twee armsteunen door (21). Laat de hoofd-
steun zakken en pas de hoogte aan de grootte van uw kind aan (22). De
hoofdsteun moet het hoofd van uw kind goed omsluiten voor een optimale
zijdelingse bescherming. De schoudergordel mag de hals van uw kind niet
raken (23) (24). Trek de autogordel aan.
Zorg dat de gordel goed aangetrokken is, niet gedraaid is en niet tegen de
hals van uw kind ligt.
U kunt uw kind uit het autozitje halen door eenvoudig het slot van de au-
togordel aan de zijde van het autozitje te openen. De autogordel blijft in de
in de gordelgeleider van de hoofdsteun liggen (25). OPGELET: Controleer
voordat u dit doet of de armsteunen volledig zijn ingetrokken. Zet het auto-
zitje in alle omstandigheden vast met de autogordel, zelfs als uw kind niet
in het autozitje zit. Een los autozitje kan bij ongevallen worden verwondin-
gen veroorzaken.
Terugkeren naar de originele opstelling van het au-
tozitje
Volg de volgende instructies op als u de samenstelling met tuigje weer wilt
gebruiken. Plaats het tussenbeenbandje weer terug en zorg dat het meta-
len bevestigingsplaatje goed is bevestigd onder de zitting (26). Trek aan de
voorkant van het ruggedeelte, tussen de hoes en de kuip, draai vervolgens
het metalen bevestigingsplaatje van een van de twee bovenbanden van
het tuigje en trek tegelijkertijd de band van het tuigje naar achteren (27).
Geleid de band van het tuigje door de openingen aan de zijkant van de kuip
en de hoes en bevestig deze weer aan de voorkant van de ruggedeelte op
de gewenste hoogte (28). Zorg dat het metalen bevestigingsplaatje van de
band van het tuigje goed is bevestigd in het ruggedeelte van het autozitje
(29). Herhaal deze handelingen voor de tweede band van het tuigje. Let
erop dat het tuigje niet is gedraaid.
Schuine positie van het autostoeltje
(30)
Opbergen van de gebruiksaanwijzing
(31)
Onderhoud
Alle stoffen onderdelen hebben een afneembare hoes. Bij lichte vlekken
kunt u de stoffen onderdelen reinigen met een vochtige spons met zeep-
water of ze met de hand wassen in zeepwater op een temperatuur van 30°.
Gebruik geen bleekwater, strijk de stoffen onderdelen niet en steek ze ook
niet in een wasmachine of droogkast.
WAARSCHUWING
Dit autozitje is een ‘universeel’ kinderzitje voor kinderen. Overeenkomstig
met het besluit N°44/04 is het geschikt voor algemeen gebruik in voertui-
gen en compatibel met de meeste autozetels (behalve uitzonderingen).
De perfecte compatibiliteit wordt gemakkelijker verkregen als de auto-
constructeur verklaart dat zijn voertuigen zijn aangepast aan de universele’
kinderzitjes.
Dit kinderzitje is geklasseerd als ‘universeel’, volgens de strengste homo-
logatiecriteria, vergeleken met voorgaande modellen die niet voldoen aan
deze nieuwe bepalingen.
Alleen bruikbaar bij voertuigen die zijn voorzien van driepuntsveiligheids-
gordels, vast of met oprolmechanismes, officieel erkend volgens het besluit
UN/ECE N° 16 of volgens een andere equivalente norm.
Raadpleeg bij twijfel de fabrikant van het kinderzitje of uw kleinhande-
laar.
NL
Vielen Dank, dass Sie unseren Kindersitz der Gruppe 1-2-3
gekauft haben. Sollten Sie Hilfe zu diesem Produkt benöti-
gen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
SICHERHEITSHINWEISE
ACHTUNG: Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch des Sitzes
sorgfältig durch, und bewahren Sie sie als Referenz auf. Bei Nich-
teinhaltung dieser Anleitung wird die Sicherheit Ihres Kindes ge-
fährdet. Montieren Sie den Kindersitz der Gruppe 1-2-3 nur auf
einem Sitz, der nach vorn (in Fahrtrichtung) gerichtet ist und mit
einem Dreipunktgurt ausgestattet ist (1).
Die starren Komponenten und die Kunststoffteile des Kinderrück-
haltesystems müssen so platziert und montiert werden, dass sie
bei normalem Gebrauch des Fahrzeugs nicht unter einem bewegli-
chen Sitz oder in der Fahrzeugtür eingeklemmt werden können.
Alle Gurte zur Befestigung des Rückhaltesystems im Fahrzeug
müssen straff gezogen werden. Die Gurte zum Anschnallen des
Kindes müssen korrekt angelegt und eingestellt werden. Die Gurte
dürfen nicht verdreht sein.
Darüber hinaus müssen die Beckengurte so niedrig wie möglich
angelegt werden, um das Becken in einer bequemen und gesunden
Position zu halten.
Das Rückhaltesystem muss ausgewechselt werden, wenn es bei
einem Unfall stark belastet wurde.
Die Sicherheit ist gefährdet, wenn das System ohne Genehmi-
gung der zuständigen Behörde verändert oder ergänzt wird oder
wenn die Herstellerangaben zur Montage des Kinderrückhaltesys-
tems nicht sorgfältig befolgt werden.
Schützen Sie den Sitz vor direkter Sonneneinstrahlung, um zu ver-
hindern, dass sich das Kind verbrennt.
Lassen Sie Kinder in einem Rückhaltesystem niemals unbeauf-
sichtigt.
Achten Sie darauf, dass Gepäckstücke oder andere Gegenstände,
die bei einem Aufprall Verletzungen verursachen können, richtig
gesichert sind.
Das Kinderrückhaltesystem darf nicht ohne den zugehörigen
Sitzbezug verwendet werden.
Der Sitzbezug darf nur durch einen vom Hersteller empfohlenen
Bezug ersetzt werden, da er direkte Auswirkungen auf das Verh-
alten des Rückhaltesystems hat.
Wenden Sie sich bei Zweifelfällen hinsichtlich Montage und Ver-
wendung des Sitzes an den Hersteller des Kinderrückhaltesystems.
Das Kinderrückhaltesystem muss auf Sitzplätzen befestigt wer-
den, die im Handbuch Ihres Fahrzeugs unter der Kategorie „Univer-
sal“ aufgeführt werden.
Es dürfen keine anderen als die in den Anweisungen beschrie-
benen und an dem Rückhaltesystem gekennzeichneten belasteten
Berührungspunkte verwendet werden.
Die Befestigung auf dem Rücksitz ist stets vorzuziehen, auch in
Fällen, in denen die Straßenverkehrsbestimmungen eine Montage
auf dem Vordersitz erlauben.
Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsgurt des Fahrzeugs
eingerastet ist.
Stellen Sie sicher, dass der Verschluss des Hosenträgergurts bzw.
die zentrale Gurtspannvorrichtung frei von Lebensmittelresten oder
anderen Fremdkörpern ist.
Achten Sie im Winter beim Anschnallen darauf, dass das Kind
nicht zu dick angezogen ist.
Kinderautositz Gruppe 1-2-3 (2)
1. Höhenverstellbare Kopfstütze
2. Hosenträgergurt (2x)
3. Hochklappbare Armlehne (2x)
4. Sitzschale
5. Gurtstraffer (2x)
6. Schrittgurt
7. Hosenträgergurtschloss
8. Verstellvorrichtung (2x)
9. Stützkissen (sofern Ihr Produkt damit ausgestattet ist)
10. Gurtpolster (2x)
11. Diagonalgurtführung (2x – Verwendung ohne Hosenträger-
gurt)
Montage mit Hosenträgergurt
Gr. 1, von 9 bis 18 kg (ca. von 9 Monate bis 4 Jahre)
Vor der Montage im Fahrzeug müssen Sie den Hosenträgergurt des
Kindersitzes an die Größe des Kindes anpassen.
Zum Anpassen der Hosenträgergurte können drei verschiedene
Höhen gewählt werden. Ziehen Sie die Gurte durch das Schlitzpaar,
das sich in Schulterhöhe des Kindes befindet. Falls die Schulter-
höhe des Kindes zwischen zwei Schlitzhöhen liegt, ist das Schl-
itzpaar oberhalb der Schultern zu verwenden. Um die Höhe der Ho-
senträgergurte einzustellen, müssen Sie das obere Ende von einem
der Gurte herausziehen. Drehen Sie dazu die Metallschnalle hinten
an der Rückenlehne (3), und ziehen Sie anschließend das Gurtende
durch die Schlitze in der Rückenlehne der Schale und im Bezug (4).
Schieben Sie das Ende des Hosenträgergurts auf die gewünschte
Höhe. Verwenden Sie dazu dieselben Schlitze in Bezug und Schale
(5). Befestigen Sie das Gurtende wieder hinten an der Rückenlehne
(6). Vergewissern Sie sich, dass die Metallschnalle fest sitzt und das
Ende des Hosenträgergurts nicht verdreht ist. Wiederholen Sie den
Vorgang für das zweite obere Gurtende.
Hosenträgergurt straffen: Ziehen Sie an den Gurtstraffern, die
sich an den Hosenträgergurten befinden. Die Verstelltasten müs-
sen dafür nicht gedrückt werden (7).
Hosenträgergurt lockern: Drücken Sie auf die Verstelltasten, die
sich am oberen Ende der Hosenträgergurte befinden. Fassen Sie die
unteren Gurtenden, und ziehen Sie gleichzeitig daran (8). Drücken
Sie den roten Knopf am Hosenträgergurtschloss, um Ihr Kind voll-
ständig abzuschnallen.
Positionieren Sie den Kindersitz auf der Rückbank des Fahrzeugs
(9). Stellen Sie die Kopfstütze möglichst tief ein. Ziehen Sie an
dem Fahrzeuggurt, bis er vollständig ausgerollt ist. Führen Sie den
DE
1
2
8
1
3
4
6
5
9
10
11
7
2

FC91ELL

Type L11

5 63 4 7

8
12

13 14 15 16

17
19
11
20

9 10

22
28 3023 27 29
21

2524 31

18
26

Manuale

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Nania I-Max SP. Il manuale rientra nella categoria Sedili ed è stato valutato da 4 persone con una media di 8.3. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Nania I-Max SP o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Nania I-Max SP e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Nania I-Max SP fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Specifiche Nania I-Max SP

Di seguito troverai le specifiche del prodotto e le specifiche del manuale di Nania I-Max SP.

Generale
Marca Nania
Modello I-Max SP | 7460021011
Prodotto Sedile
EAN 3507460021011
Lingua Inglese
Tipo di file Manuale d'uso (PDF)
Caratteristiche
Gruppo seggiolino auto 1-2-3 (9 - 36 kg; 9 mesi - 12 anni)
Tipo di cinture di sicurezza In 3 punti
Colore del prodotto Grigio
Peso massimo (capacità) 36 kg
Poggiatesta
Facilità di installazione
Prodotti compatibili ECE R44 / 04
Imbracature antiscivolo
Copertura lavabile
Posizionamento disponibile Rivolto in avanti/indietro
Contenuto dell'imballo
Quantità 1
Dimensioni e peso
Peso 4550 g
Altezza 710 mm
Larghezza 450 mm
Profondità 500 mm
Mostra di più

Domande frequenti

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Nania I-Max SP che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato