Panasonic SC-HT500 manuale

Panasonic SC-HT500
(8)
  • Numero di pagine: 40
  • Tipo di file: PDF
2
RQT6835
Getting started

Dear customer

Thank you for purchasing this product.
For optimum performance and safety, please read these instructions
carefully.
SUOMINORSK
Operations in these instructions are described mainly
with the remote control, but you can do the operations on
the main unit if the controls are the same.
Unless otherwise indicated, illustrations in these
operating instructions are of the unit for the United
Kingdom and Continental Europe.
For the United
Kingdom and
Continental Europe
For Australia and
N.Z.
System SC-HT500 SC-HT500
Main unit SA-HT500 SA-HT500
Front speakers SB-FS700 SB-FS803A
Center speaker SB-PC700 SB-PC703
Surround speakers SB-FS803A SB-FS803A
Active subwoofer SB-WA330 SB-WA330
CAUTION!
THIS PRODUCT UTILIZES A LASER.
USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR
PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE
SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS
RADIATION EXPOSURE.
DO NOT OPEN COVERS AND DO NOT REPAIR YOURSELF.
REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR
PRODUCT DAMAGE, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS
TO RAIN, MOISTURE, DRIPPING OR SPLASHING AND
THAT NO OBJECTS FILLED WITH LIQUIDS, SUCH AS
VASES, SHALL BE PLACED ON THE APPARATUS.
CAUTION!
DO NOT INSTALL OR PLACE THIS UNIT IN A BOOKCASE,
BUILT-IN CABINET OR IN ANOTHER CONFINED SPACE.
ENSURE THE UNIT IS WELL VENTILATED. TO PREVENT
RISK OF ELECTRIC SHOCK OR FIRE HAZARD DUE TO
OVERHEATING, ENSURE THAT CURTAINS AND ANY
OTHER MATERIALS DO NOT OBSTRUCT THE
VENTILATION VENTS.
DO NOT OBSTRUCT THE UNIT’S VENTILATION
OPENINGS WITH NEWSPAPERS, TABLECLOTHS,
CURTAINS, AND SIMILAR ITEMS.
DO NOT PLACE SOURCES OF NAKED FLAMES, SUCH
AS LIGHTED CANDLES, ON THE UNIT.
DISPOSE OF BATTERIES IN AN ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY MANNER.
THIS UNIT IS INTENDED FOR USE IN MODERATE
CLIMATES.
This product may receive radio interference caused by mobile
telephones during use. If such interference is apparent, please
increase separation between the product and the mobile
telephone.
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT

CLASS 1

LASER PRODUCT

(Back of product)
(Inside of product)
(Tuotteen sisällä)
(Produktets innside)
VAROITUS!
LAITTEEN KÄYTTÄMINEN MUULLA KUIN TÄSSÄ
YTTÖOHJEESSA MAINITULLA TAVALLA SAATTAA
ALTISTAA KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUSLUOKAN 1
YLITTÄVÄLLE NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE.
VAROITUS:
TULIPALO-, SÄHKÖISKUVAARAN TAI TUOTETTA
KOHTAAVAN MUUN VAHINGON VÄHENTÄMISEKSI EI
LAITETTA SAA ALTISTAA SATEELLE, KOSTEUDELLE,
VESIPISAROILLE TAI ROISKEELLE, EIKÄ NESTETTÄ
SISÄLTÄVIÄ ESINEITÄ, KUTEN ESIMERKIKSI
MALJAKOITA, SAA ASETTAA LAITTEEN PÄÄLLE.
VAROITUS!
ÄLÄ ASENNA TAI LAITA TÄTÄ LAITETTA
KABINETTITYYPPISEEN KIRJAKAAPPIIN TAI MUUHUN
SULJETTUUN TILAAN, JOTTA TUULETUS ONNISTUISI.
VARMISTA, ETTÄ VERHO TAI MIKÄÄN MUU MATERIAALI
EI HUONONNA TUULETUSTA, JOTTA VÄLTETTÄISIIN
YLIKUUMENEMISESTA JOHTUVA SÄHKÖISKU- TAI
TULIPALOVAARA.
ÄLÄ PEITÄ LAITTEEN TUULETUSAUKKOJA
SANOMALEHDELLÄ, PÖYTÄLIINALLA, VERHOLLA TAI
MUULLA VASTAAVALLA ESINEELLÄ.
ÄLÄ ASETA PALAVAA KYNTTILÄÄ TAI MUUTA
AVOTULEN LÄHDETTÄ LAITTEEN PÄÄLLE.
VITÄ PARISTOT LUONTOA
VAHINGOITTAMATTOMALLA TAVALLA.
TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI
LEUDOSSA ILMASTOSSA.
ADVARSEL!
DETTE PRODUKTET ANVENDER EN LASER.
BETJENING AV KONTROLLER, JUSTERINGER ELLER
ANDRE INNGREP ENN DE SOM ER BESKREVET I DENNE
BRUKSANVISNING, KAN FØRE TIL FARLIG BESTRÅLING.
DEKSLER MÅ IKKE ÅPNES, OG FORSØK ALDRI Å
REPARERE APPARATET PÅ EGENHÅND. ALT SERVICE
OG REPARASJONSARBEID MÅ UTFØRES AV
KVALIFISERT PERSONELL.
ADVARSEL:
FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN, ELEKTRISK STØT
ELLER SKADER PÅ PRODUKTET, MÅ DETTE APPARATET
IKKE UTSETTES FOR REGN, FUKTIGHET, VANNDRÅPER
ELLER VANNSPRUT. DET MÅ HELLER IKKE PLASSERES
GJENSTANDER FYLT MED VANN, SLIK SOM
BLOMSTERVASER, OPPÅ APPARATET.
ADVARSEL!
APPARATET MÅ IKKE PLASSERES I EN BOKHYLLE, ET
INNEBYGGET KABINETT ELLER ET ANNET LUKKET
STED HVOR VENTILASJONSFORHOLDENE ER
UTILSTREKKELIGE. SØRG FOR AT GARDINER ELLER
LIGNENDE IKKE FORVERRER
VENTILASJONSFORHOLDENE, SÅ RISIKO FOR
ELEKTRISK SJOKK ELLER BRANN FORÅRSAKET AV
OVERHETING UNNGÅS.
APPARATETS VENTILASJONSÅPNINGER MÅ IKKE
DEKKES TIL MED AVISER, BORDDUKER, GARDINER OG
LIGNENDE.
PLASSER IKKE ÅPEN ILD, SLIK SOM LEVENDE LYS,
OP APPARATET.
BRUKTE BATTERIER MÅ KASSERES UTEN FARE FOR
MILJØET.
DETTE APPARATET ER BEREGNET TIL BRUK UNDER
MODERATE KLIMAFORHOLD.
6835en.book 2 ページ 2003年1月22日 水曜日 午前9時53分
Panasonic SC-HT500

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 1

Hai domande sul Panasonic SC-HT500 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Panasonic SC-HT500 rispondere correttamente alla tua domanda.

Alessandro, 10-1-2021 14:23:44 Non ci sono commenti

Perche non riesco più a vedere la schermata sul dvd anche se tutto il sistema è funzionante?

Perche non riesco più a vedere la schermata sul dvd anche se tutto il sistema è funzionante?
Rispondi a questa domanda

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Panasonic SC-HT500. Il manuale rientra nella categoria Home Theatre ed è stato valutato da 8 persone con una media di 9.1. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Panasonic SC-HT500 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Panasonic SC-HT500

Generale
Marca Panasonic
Modello SC-HT500
Prodotto Home Theatre
Lingua Inglese
Tipo di file PDF

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Panasonic SC-HT500 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui