Panasonic SC-HTB520 manuale

Panasonic SC-HTB520
(1)
  • Numero di pagine: 136
  • Tipo di file: PDF
3
ČESKY
Opatření
Bezpečnostní opatření
Přístroj postavte na rovnou plochu mimo dosah
přímého slunečního záření, vysokých teplot,
vysoké vlhkosti a nadměrných vibrací. Působením
takového prostředí by mohlo dojít k poškození
skříňky a dalších součástí přístroje s následným
zkrácením životnosti zařízení.
Na přístroj nepokládejte těžké předměty.
Nepoužívejte vysokonapěťové zdroje. Mohlo by
dojít k přetížení přístroje a vzniku požáru.
Nepoužívejte stejnosměrné zdroje napětí. Při
instalaci přístroje na lodi či jiných místech se
stejnosměrným proudem pečlivě zkontrolujte zdroj
napájení.
Ujistěte se, zda je síťová šňůra správně zapojena a
zda není poškozena. Špatné zapojení a poškození
kabelu může vyvolat požár nebo úraz elektrickým
proudem. Na kabel nepokládejte těžké předměty,
neohýbejte jej a netahejte za něj.
Při odpojování kabelu ze zásuvky jej pevně
uchopte za zástrčku. Tahání za síťovou šňů
ru
může způsobit úraz elektrickým proudem.
Se zástrčkou nemanipulujte mokrýma rukama.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Zabraňte vniknutí či pádu kovových předmětů do
přístroje. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem nebo poruše.
Zabraňte vniknutí kapalin do přístroje. Mohlo by
dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
Jestliže k tomu přesto dojde, ihned odpojte přístroj
od napájení a obraťte se na prodejce.
Do přístroje nevstřikujte insekticidy. Obsahují
hořlavé plyny, jež mohou po vstříknutí do přístroje
vzplanout.
Nepokoušejte se přístroj opravovat sami. Jestliže
se přerušil zvuk, nesvítí indikátory, objevil se kouř
nebo jiný problém, který není popsán v tomto
návodu k obsluze, odpojte síťovou šňůru a obraťte
se na prodejce nebo autorizované servisní
středisko. Při opravě, demontáži nebo montáži
přístroje nekvalifikovanými osobami může dojít k
úrazu elektrickým proudem nebo poškození
přístroje.
Nehodláte-li přístroj delší dobu používat, odpojte jej
od zdroje napájení – prodloužíte tak jeho životnost.

Licence

Umístě

Napě

Zabezpečení síťové šňůry

Cizí předměty

Servis

Vyrobeno podle licence společnosti Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého písmene D jsou
ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
Vyrobeno v licenci podle patentů U.S.A. č: 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 a dalších
patentů USA i světových patentů ve stadiu schvalování i
patentů již vydaných.
DTS a symbol jsou registrovanými ochrannými
známkami, DTS Digital Surround a loga DTS jsou
ochrannými známkami společnosti DTS, Inc. Součástí
výrobku je i software.
C DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
HDMI, logo HDMI, a High-Definition Multimedia Interface
(Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením) jsou
ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými
známkami firmy HDMI Licensing LLC ve Spojených
státech a jiných zemích.
HDAVI Control™ je ochranná známka společnosti
Panasonic Corporation.
“x.v.Colour” je ochranná známka.
107
SCHTB520EG_RQTX1280-D_Cze.book Page 3 Wednesday, February 23, 2011 2:28 PM
Panasonic SC-HTB520

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Panasonic SC-HTB520 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Panasonic SC-HTB520 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Panasonic SC-HTB520. Il manuale rientra nella categoria Home Theatre ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano. Hai domande sul Panasonic SC-HTB520 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Panasonic SC-HTB520

Le doppie porte HDMI significano più opzioni e più dispositivi collegabili per schermi di grandi dimensioni e immagini i...
Generale
Marca Panasonic
Modello SC-HTB520
Prodotto Home Theatre
EAN 4010869166713
Lingua Italiano
Tipo di file PDF
Audio
Potenza in uscita (RMS) 240 W
Sistema audio 2.1 canali
Formato audio integrato Dolby Digital,DTS
Audio Return Channel (ARC)
Altoparlante Soundbar
Potenza RMS dell'altoparlante soundbar 120 W
Impedenza 4 Ω
Diametro del tweeter 25 mm
Diametro del woofer 65 mm
Distorsione armonica totale (THD) 10 %
Diametro del tweeter 1 "
Diametro del woofer 2.5 "
Subwoofer
Subwoofer incluso
Potenza RMS subwoofer 120 W
Connettività del subwoofer Senza fili
Posizione del subwoofer Separato
Impedenza subwoofer 8 Ω
Contenuto dell'imballo
Ricevitore incluso No
Caratteristiche
Radio FM No
Colore del prodotto Nero
Montabile a parete
Consumer Electronics Control (CEC) VIERA Link
Altre caratteristiche
Compatibilità per i dock di Apple Non supportato
Dimensioni soundbar (LxPxA) 1018 x 44 x 75 mm
Dimensioni subwoofer (LxPxH) 180 x 306 x 408 mm
Diametro dell'unità di subwoofer (imperiale) 6.5 "
Tipo di connettore Non supportato
Connettività
Quantità porte HDMI 2
Tecnologia di connessione Cablato
Ingressi HDMI 1
Numero di uscite HDMI 1
Ingresso audio digitale ottico 1
Gestione energetica
Tensione di ingresso AC 220-240 V
Frequenza di ingresso AC 50 - 60 Hz
Consumi 30 W
Consumi (modalità stand-by) 0.6 W
Dimensioni e peso
peso soundbar 2500 g
Peso subwoofer 5200 g
Dettagli tecnici
Compatibilità 3D
Mostra di più

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Panasonic SC-HTB520 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui