Panasonic SC-HTB690 manuale

Panasonic SC-HTB690
(1)
  • Numero di pagine: 40
  • Tipo di file: PDF
SQT0852
2

Mjere opreza

UPOZORENJE

Jedinica
Da biste smanjili rizik od požara, strujnog
udara ili oštećenja proizvoda,
jedinicu nemojte izlagati kiši, vlazi, kapanju
ili prskanju.
na jedinicu nemojte stavljati posude s
tekućinom, kao što su vaze.
koristite se samo preporučenim priborom.
nemojte uklanjati poklopce.
nemojte sami popravljati jedinicu.
Servisiranje povjerite stručnom osoblju.
Da biste spriječili ozljede, uređaj mora biti
sigurno postavljen na zid u skladu s uputama
za postavljanje.
Kabel za napajanje izmjeničnom strujom
Da biste smanjili rizik od požara, strujnog
udara ili oštećenja proizvoda,
provjerite odgovara li napon mreže naponu
navedenom na ovom uređaju.
umetnite utikač u strujnu utičnicu.
kabel nemojte vući, savijati ili na njega
stavljati teške predmete.
nemojte dirati utikač mokrim rukama.
pri iskopčavanju utikač držite za kućište.
nemojte se koristiti oštećenim utikačem ili
strujnom utičnicom.
Utikač se upotrebljava za isključivanje
jedinice. Jedinicu postavite tako da se utikač
odmah može izvući iz utičnice.
Gumbasta baterija (litijska baterija)
Rizik od požara, eksplozija i opeklina.
Bateriju nemojte rastavljati, zagrijavati je na
temperaturu iznad 60 °C ili paliti.
Držite gumbastu bateriju izvan dohvata
djece. Gumbastu bateriju nikada nemojte
stavljati u usta. Ako je progutate, obratite se
liječniku.
Mali predmet
Držite vijke izvan dohvata djece da ih ne bi
progutala.
Čuvajte gumbastu bateriju izvan dohvata
djece da je ne bi progutala.
Gumbastu bateriju nikada nemojte stavljati u
usta. Ako je progutate, obratite se liječniku.

OPREZ

Jedinica
Na jedinicu nemojte stavljati izvore otvorenog
plamena, kao što su upaljene svijeće.
Mobilni telefoni mogu izazvati radijske smetnje
za vrijeme korištenja jedinicom. Ako se pojave
takve smetnje, povećajte udaljenost između
ove jedinice i mobilnog telefona.
Ova je jedinica namijenjena za uporabu u
umjerenim klimatskim uvjetima.
Natpisna pločica nalazi se na donjoj strani
kućišta jedinice.
Postavljanje
Uređaj postavite na ravnu površinu.
Da biste smanjili rizik od požara, strujnog
udara ili oštećenja proizvoda,
jedinicu nemojte postaviti u ormar, ugrađeni
ormarić ili u drugi skučeni prostor. Jedinica
mora biti na dobro prozračenom mjestu.
Ventilacijske otvore jedinice nemojte
zaklanjati novinama, stolnjacima,
zavjesama i sličnim predmetima.
Jedinicu nemojte izlagati izravnoj sunčevoj
svjetlosti, visokim temperaturama, visokoj
vlazi i prekomjernim vibracijama.
Gumbasta baterija (litijska baterija)
U slučaju nepravilne zamjene baterije postoji
opasnost od eksplozije. Baterije zamijenite
isključivo onom vrstom koju preporučuje
proizvođač.
Umetnite tako da su polovi poravnati.
Pogrešno rukovanje baterijama može prouzriti
curenje elektrolita, što može uzrokovati požar.
Izvadite baterije ako daljinski upravljač ne
namjeravate upotrebljavati dulje vrijeme.
Spremite ih na hladno, tamno mjesto.
Nemojte zagrijavati ni izlagati otvorenom
plamenu.
Ne ostavljajte baterije izložene izravnoj
sunčevoj svjetlosti dulje vrijeme u vozilu sa
zatvorenim vratima i prozorima.
Ako želite odložiti baterije, obratite se
nadležnim lokalnim tijelima ili dobavljačima i
raspitajte se o pravilnom načinu odlaganja.
Panasonic SC-HTB690

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Panasonic SC-HTB690 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Panasonic SC-HTB690 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Panasonic SC-HTB690. Il manuale rientra nella categoria Home Theatre ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Panasonic SC-HTB690 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Panasonic SC-HTB690

Generale
Marca Panasonic
Modello SC-HTB690
Prodotto Home Theatre
Lingua Inglese
Tipo di file PDF

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Panasonic SC-HTB690 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui