Reloop Keypad

Reloop Keypad manuale

 • 00053224/03.10
  All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted,
  and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.
  Hama GmbH & Co KG
  D-86651 Monheim/Germany
  www.hama.com
  p Nota em Protecção Ambiental:
  Após a implementação da directiva comunitária 2002/96/EU e 2006/66/EU no sistema legal nacional, o seguinte aplica-se:
  Os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Consumidores estão obrigados por
  lei a colocar os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, sem uso em locais públicos específi cos para este efeito ou no ponto de venda. Os
  detalhes para este processo são defi nidos por lei pelos respectivos países. Este símbolo no produto, o manual de instruções ou a embalagem indicam que o
  produto está sujeito a estes regulamentos. Reciclando, reutilizando os materiais dos seus velhos aparelhos/baterias, esta a fazer uma enorme contribuição
  para a protecção do ambiente.
  u
  Охрана окружающей среды:
  С момента перехода национального законодательства на европейские нормативы 2002/96/EU и 2006/66/EU действительно следующее:
  Электрические и электронные приборы, а также батареи запрещается утилизировать с обычным мусором. Потребитель, согласно закону, обязан
  утилизировать электрические и электронные приборы, а также батареи и аккумуляторы после их использования в специально предназначенных
  для этого пунктах сбора, либо в пунктах продажи. Детальная регламентация этих требований осуществляется соответствующим местным
  законодательством. Необходимость соблюдения данных предписаний обозначается особым значком на изделии, инструкции по эксплуатации или
  упаковке. При переработке, повторном использовании материалов или при другой форме утилизации бывших в употреблении приборов Вы помогаете
  охране окружающей среды. В соответствии с предписаниями по обращению с батареями, в Германии вышеназванные нормативы действуют для
  утилизации батарей и аккумуляторов.
  t
  Çevre koruma uyarısı:
  Avrupa Birliği Direktifi 2002/96/EU ve 2006/66/EU ulusal yasal uygulamalar için de geçerli olduğu tarihten itibaren:
  Elektrikli ve elektronik cihazlarla piller normal evsel çöpe atılmamalıdır. Tüketiciler için, artık çalışmayan elektrikli ve elektronik cihazları piller, kamuya ait toplama
  yerlerine götürme veya satın alındıkları yerlere geri verme yasal bir zorunluluktur. Bu konu ile ilgili ayrıntılar ulusal yasalarla düzenlenmektedir. Ürün üzerinde,
  kullanma kılavuzunda veya ambalajda bulunan bu sembol tüketiciyi bu konuda uyarır. Eski cihazların geri kazanımı, yapıldıkları malzemelerin değerlendirilmesi veya
  diğer değerlendirme şekilleri ile, çevre korumasına önemli bir katkıda bulunursunuz. Yukarıda adı geçen atık toplama kuralları Almanya’da piller ve aküler için de
  geçerlidir.
  r
  Instrucţiuni pentru protecţia mediului înconjurător:
  Din momentul aplicării directivelor europene 2002/96/UE în dreptul naţional sunt valabile următoarele:
  Aparatele electrice şi electronice nu pot fi salubrizate cu gunoiul menajer. Consumatorul este obigat conform legii să predea
  aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate.
  Detaliile sunt reglementate de către legislaţia ţării respective. Simbolul de pe produs, în instrucţiunile de utilizare sau pe ambalaj
  indică aceste reglementări. Prin reciclarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz
  aduceţi o contribuţie importată la protecţia mediului nostru înconjurător.
  j Anvisninger til beskyttelse af miljøet:
  Fra og med indførelsen af EU-direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF i national ret gælder følgende:
  Elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Forbrugeren er lovmæssigt forpligtet
  til at afl evere udtjent elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier til dertil indrettede, offentlige indsamlingssteder eller til forhandleren. De nærmere
  bestemmelser vedr. dette fastlægges af lovgivningen i det pågældende land. Symbolet på produktet, brugsvejledningen eller emballagen henviser til disse
  bestemmelser. Ved genbrug, genvinding eller andre former for nyttiggørelse af udtjent udstyr/batterier giver du et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet.
  n Informasjon om beskyttelse av miljøet:
  Fra tidspunktet for omsetning av de europeiske direktivene 2002/96/EF og 2006/66/EF i nasjonal rett gjelder følgende:
  Elektriske og elektroniske apparater og batterier må ikke deponeres sammen med husholdningssøppelet. Forbrukeren er lovmessig forpliktet til å levere
  elektriske og elektroniske apparater og batterier til de offentlige samlestedene eller tilbake til stedet hvor produktene ble kjøpt. Detaljer angående dette
  reguleres av hvert land. Symbolet på produktet, bruksanvisningen eller emballasjen henviser om disse bestemmelsene. Med resirkulering, gjenbruk av stoffer
  eller andre former av gjenbruk av gamle apparater/batterier bidrar du betydelig til å beskytte miljøet vårt.
  00053224_man_de_en_fr_es_nl_it_el_sv_fi_pl_hu_cs_sk_pt_ru_tr_ro.indd Abs1:200053224_man_de_en_fr_es_nl_it_el_sv_fi_pl_hu_cs_sk_pt_ru_tr_ro.indd Abs1:2 26.04.10 09:2826.04.10 09:28

Vuoi sapere di Reloop Keypad?

Chiedi la domanda che hai sul Reloop Keypad semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Reloop Keypad fornirti una buona risposta.

Visualizza qui il manuale gratuito del Reloop Keypad. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Reloop Keypad

Specifiche

Marca Reloop
Modello Keypad
Prodotto Tastiere MIDI
EAN 4043034100212
Lingua Olandese, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Svedese, Portoghese, Danese, Polacco, Russo, Finlandese, Rumeno, Turco, Slovacco, Greco, Ungherese
Tipo di file PDF
Caratteristiche
Interfaccia dispositivo USB
Utilizzo -
Dispositivo di puntatura
-
Design
Colore del prodotto Nero
Gestione energetica
Tipologia alimentazione dC
Dimensioni e peso
Larghezza 320
Profondità 29
Altezza 285
Peso 1300

In vendita su

  Relaterade produkter

  Tastiere MIDI Reloop