Samsung LE55B650 manuale

Samsung LE55B650

Visualizza qui il manuale gratuito del Samsung LE55B650. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Samsung LE55B650

Marca
Samsung
Modello
LE55B650
Prodotto
Lingua
Olandese, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Svedese, Danese, Polacco, Norvegese, Finlandese, Ceco, Rumeno, Turco, Slovacco, Greco, Ungherese, Croato
Tipo di file
PDF
Sito web
http://www.samsung.com/
Power consumption
Model On mode Power
consumption (W)
Standby mode
(W)
Annual Energy
Consumption (kWh)
Mecury
Content (mg)
Peak Luminance
Ratio
Presence
of Lead
LE19B65* Series 25.0 0.70 42.0 14.0 65% Yes
LE22B65* Series 40.0 0.70 64.0 14.0 65% Yes
LE32B62*/65*/67* Series 91.0 0.30 136.0 14.0 65% Yes
English
This product may contain lead only in certain parts or components where no technology alternatives exist in accordance with
existing exemption clauses under the RoHS Directive.
Annual energy consumption is calculated on the basis of the On-mode(Factory Default Setting) power consumption,
operating 4 hours a day and 365 days a year. (Measured according to IEC 62087 Ed.2)
The power consumption of On-mode varies depending on the product’s settings.
To reduce the power consumption, adjust the brightness of the product or set the Energy Saving option to High.
It will reduce the overall running cost.
Do not leave your product in standby mode for long periods of time (when you are away on holiday, for example). A small
amount of electric power is still consumed even when switch is turned off. It is best to unplug the set from the mains and
aerial.
Français
La consommation d’énergie annuelle est calculée sur la base de la consommation en mode Marche (réglage d’usine par
défaut), à raison de 4 heures par jour, 365 jours par an. (Valeur mesurée conformément à la norme CEI 62087 éd.2)
La consommation électrique en mode Marche varie en fonction du réglage du produit.
Pour réduire la consommation électrique, réglez la luminosité d
Cela permettra une réduction des coûts généraux de fonctionnement.
Ne laissez pas le produit en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances, par exemple).
L’appareil consomme toujours une petite quantité d’énergie, même s’il est en veille. Il est conseillé de débrancher le produit
du secteur et de l’antenne.
Deutsch
Der jährliche Energieverbrauch wird berechnet auf der Grundlage des Stromverbrauchs (bei werkseitig eingestellten Stand-
ardwerten) in angeschaltetem Zustand unter der Annahme von 4 Stunden Nutzung pro Tag an 365 Tagen pro Jahr. (Gemes-
sen gemäß IEC 62087 Ed.2)
Der Stromverbrauch in angeschaltetem Zustand variiert je nach den Einstellungen des Geräts.
Um den Stromverbrauch zu reduzieren, stellen Sie die Helligkeit des Geräts geringer oder die Energiesparoption auf
Hoch ein.
Damit senken Sie die allgemeinen Betriebskosten.
Lassen Sie das Gerät nicht für längere im Standby-Modus Laufen (z. B. wenn Sie verreist sind). Eine kleine Menge Strom
wird auch dann noch verbraucht, wenn das Gerät mit dem Netzschalter ausgeschaltet wurde. Ziehen Sie am besten den
Netzstecker und das Antennenkabel.
Nederlands
Het jaarlijkse energieverbruik wordt berekend op basis van het energieverbruik in de modus Aan (fabrieksinstellingen)
gedurende 4 uur per dag en 365 dagen per jaar. (Gemeten overeenkomstig IEC 62087 Ed.2)
Het energieverbruik in de modus Aan kan verschillen afhankelijk van de weergave-instellingen van het product.
Als u het energieverbruik wilt reduceren, past u de helderheid van het product aan of stelt u de optie Spaarstand in op
Hoog.
Zo kunt u besparen op de algemene verbruikskosten.
Laat het product niet gedurende langere tijd op stand-by staan (bijvoorbeeld tijdens vakanties). Zelfs wanneer het apparaat is
uitgeschakeld, wordt er een kleine hoeveelheid stroom gebruikt. U kunt het beste de stekker uit het stopcontact halen en de
antenne loskoppelen.
Italiano
un consumo energetico pari a 4 ore al giorno per 365 giorni all’anno. (La misurazione è conforme a IEC 62087 Ed.2)
Il consumo energetico in modalità On-mode varia a seconda delle impostazioni del produttore.
Per ridurre i consumi, regolare la luminosità del prodotto oppure impostare la funzione Risp. energia su Alto.
Ciò consentirà di ridurre i costi energetici.
Non lasciare il prodotto in modalità standby per un lungo periodo di tempo (durante i periodi di ferie, per esempio). Anche
quando il dispositivo è spento, l’apparecchio consuma una piccola quantità di energia elettrica. E’ consigliabile scollegare il
cavo di alimentazione e il cavo dell’antenna dalle prese a muro.
Español
funcionamiento de 4 horas cada día, 365 días al año. (Medición de acuerdo con IEC 62087 Ed.2)
energía.
Así reducirá el coste total de funcionamiento.
No deje el producto en modo de espera durante períodos largos de tiempo (cuando está de vacaciones, por ejemplo).
Aunque esté apagado continúa consumiendo una pequeña cantidad de energía. Lo mejor es desenchufar el aparato de la
red eléctrica y de la antena.
Português
funcionar 4 horas por dia, durante 365 dias por ano. (Medido de acordo com a norma IEC 62087 Ed.2)
Para reduzir o consumo de energia, ajuste o brilho do produto o
Não deixe o produto em modo de espera durante longos períodos de tempo (por exemplo, quando vai de férias). Continua a
consumir uma pequena quantidade de energia eléctrica mesmo quando desliga o interruptor. Aconselha-se que desligue o
aparelho da corrente eléctrica e da antena.
Slovenščina
Ročná spotreba energie sa vypočítava na základe spotreby energie v režime zapnutia (predvolené výrobné nastavenie), a to
pri prevádzke 4 hodiny za deň a 365 dní v roku. (Namerané podľa normy IEC 62087 vyd. 2)
Spotreba energie v režime zapnutia sa odlišuje v závislosti od nastavení produktu.
Aby ste znížili spotrebu energie, nastavte jas produktu, prípadne nastavte možnosť Úspora energie na položku
Vysoká.
Znížia sa tým celkové prevádzkové náklady.
Produkt nenechávajte v pohotovostnom režime po dlhú dobu (ak ste napríklad preč na dovolenke). Najlepšie je odpojiť
produkt od zásuvky a antény. Aj vo vypnutom stave sa spotrebúva malé množstvo elektrickej energie. Najlepšie je odpojiť
prijímač od zásuvky a antény.
Türkçe
Yıllık enerji tüketimi Açık modu (Fabrika Varsayılan Ayarı) güç tüketimi temel alınarak, günde 4 saat ve yılda 365 gün
çalıştırıldığı varsayılarak hesaplanmıştır. (IEC 62087 Ed.2’ye göre ölçülmüştür)
Açık modunun güç tüketimi ürünün ayarlarına göre değişir.
Güç tüketimini azaltmak için ürünün parlaklığını ayarlayın ya da Enerji Tasarrufu seçeneğini Yüksek ayarına getirin.
Bu genel çalışma maliyetini azaltır.
Ürününüzü uzun süre (örneğin tatile gittiğinizde) bekleme modunda bırakmayın. Cihaz kapalı olduğunda bile küçük miktarda
bir güç tüketimi hala vardır. Cihazı elektrik şebekesinden ve anten bağlantılarından ayırmak en doğru işlemdir.
Magyar
Az éves energiafogyasztás kiszámításának alapjául az évi 365 napos, napi négyórás használat mellett mért bekapcsolt módú
(gyári alapértelmezett beállításokkal) áramfogyasztás szolgált. (Az IEC 62087 Ed.2 alapján mérve.)
A bekapcsolt módú áramfogyasztás a termék beállításaitól függően változik.
Az áramfogyasztás csökkentése érdekében szabályozza a készülék fényerejét, illetve állítsa magas értékre az
energiatakarékos opciót.
Ezzel csökkentheti a teljes üzemeltetési költséget.
A készüléket ne hagyja hosszabb ideig (például nyaralás idejére) készenléti állapotban. A készülék akkor is fogyaszt egy
kevés elektromos áramot, ha ki van kapcsolva. Ilyenkor tanácsos kihúzni a táp- és antennakábelt.
Polski
Roczne zużycie mocy jest obliczane na podstawie zużycia mocy przez włączone urządzenie (Ustawienia fabryczne)
działający przez 4 godziny dziennie, 365 dni w roku (Pomiary zgodne z normą IEC 62087 Ed.2).
Zużycie mocy przez włączone urządzenie zależy od jego ustawień.
Aby zredukować zużycie prądu, dostosuj jasność urządzenia lub ustaw tryb Oszczędności Energii w pozycji Wysoki.
Spowoduje to zmniejszenie łącznych kosztów pracy.
Nie jest wskazane pozostawianie produktu w trybie gotowości przez dłuższy czas (np. na czas wyjazdu na urlop). Pewna
ilość zasilania jest zużywana nawet po naciśnięciu przycisku zasilania. Najlepiej odłączyć urządzenie zarówno od sieci
elektrycznej, jak i anteny RTV, wyjmując odpowiednie przewody z gniazd.
Ελληνικά
Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται στη βάση της κατανάλωσης ενέργειας (Προεπιλεγμένη Εργοστασιακή Ρύθμιση)
όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, και λειτουργεί 4 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο. (Μέτρηση σύμφωνα με το
πρότυπο IEC 62087 Ed.2)
Η κατανάλωση ενέργειας όταν συσκευή είναι ενεργοποιημένη ποικίλλει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του προϊόντος.
Για μείωση της κατανάλωσης ρεύματος, προσαρμόστε τη φωτεινότητα του προϊόντος ή ορίστε την επιλογή Εξ/ση Ενέργειας στο Υψηλή.
Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί το συνολικό κόστος λειτουργίας.
Μην αφήνετε το προϊόν σε κατάσταση αναμονής για μεγάλα χρονικά διαστήματα (για παράδειγμα, όταν λείπετε σε διακοπές).
Εξακολουθεί να καταναλώνει μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμη και αν έχετε πατήσει το κουμπί λειτουργίας για
να τη σβήσετε. Είναι καλύτερο να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα και από την υποδοχή της κεραίας.
[2010] Power consumption 삽지-All Product_Ver2.indd 1 2010-08-18 오후 6:18:48
LE37B62*/65*/67* Series 111.0 0.30 165.0 35.0 65% Yes
LE46B62*/65*/67* Series 187.0 0.30 276.0 80.0 65% Yes
LE40B62*/65*/67* Series 151.0
0.30
223.0
49.0
65%
Yes
LE55B65*/67* Series 171.0 0.30 252.0 66.0 65% Yes

Vuoi sapere di Samsung LE55B650?

Chiedi la domanda che hai sul Samsung LE55B650 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Samsung LE55B650 fornirti una buona risposta.

In vendita su

Specifiche

- 55
- 1920 x 1080
- Full HD
- 16:9
- 1920 x 1080 (HD 1080)
- -
- -
- -
- -
- -
- yes
- no
- yes
- Nero
- -
- DVB-C, DVB-T
- yes
- yes
- 2
- 30
- Dolby Digital Plus, SRS Trusurround HD
- 4
- 2
- 1
- -
- 1
- 0
- no
- 0
- yes
- yes
- 1
- 2
- yes
- 1
- -
- -
- 1
- 1
- yes
- no
- no
- MPEG4
- MP3
- JPG
- yes
- yes
- yes
- yes
- 25
- yes
- yes
- TM970
- yes
- 1000
- yes
- yes
- 400 x 400
- 170
- 0.3
- 220 - 240
- 50/60
- yes
- 1310.8
- 79.9
- 841.8
- 28800
- 1310.8
- 308
- 894.8
- 37200
- 1425
- 399
- 1013
- 40900
- yes
- yes
- yes
- yes
- LCD
- yes
- yes
- CCFL
- 100
- 1
- LCD
Audio
Sistema audio Dolby Digital Plus, SRS Trusurround HD
Altoparlanti incorporati yes
Potenza in uscita (RMS) 30
Numero di altoparlanti 2
Prestazione
Televideo 1000
Modalità gioco yes
Formati audio supportati MP3
Formati immagini supportati JPG
Formati video supportati MPEG4
Protezione per i bambini yes
Funzione Televideo yes
Altre caratteristiche
Tipologia display   LCD
Indicatore (LED) alimentazione yes
HDMI yes
Retroilluminazione yes
Tipologia di retroilluminazione CCFL
Dati su imballaggio
Peso dell'imballo 40900
Manuale dell'utente yes
Profondità imballo 399
Altezza imballo 1013
Larghezza imballo 1425
Tipo telecomando TM970
Telecomando portatile   yes
Caratteristiche di gestione
On Screen Display (OSD) yes
Timer di spegnimento yes
Numero di lingue OSD 25
Picture-in-Picture yes
Electronic Programme Guide (EPG) yes
Timer on/off yes
Display
Scansione progressiva yes
Risoluzioni grafiche supportate 1920 x 1080 (HD 1080)
Frequenza di aggiornamento nativo 100
Tecnologia display LCD
Dimensioni schermo   55 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 6730 17 5 kg 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6731 18 5 MHz 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6732 19 5 MB 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6733 20 5 GB 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6
Formato 16:9
Risoluzione del display   1920 x 1080 Pixel
Compatibilità 3D no
Tipologia HD Full HD
Dimensioni e peso
Peso prodotto con supporto 37200
Profondità (con supporto) 308
Altezza (con supporto) 894.8
Larghezza (con supporto) 1310.8
Peso   28800
Larghezza 1310.8
Profondità 79.9
Altezza   841.8
Sintonizzatore TV
Auto ricerca canali yes
Formato del segnale digitale DVB-C, DVB-T
Connettività
Uscita audio digitale ottico 1
Numero prese Scart 2
Porta RS-232 1
Ingresso (alimentazione) AC yes
Quantità porte RF 1
Interfaccia comune yes
Uscite per cuffie 1
S-Video in 0
Uscita video composito 0
Ingresso video composito 1
PC in (D-Sub) yes
Ingresso audio per PC yes
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in 1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 1
Quantità porte USB 2.0   2
Quantità porte HDMI 4
Lettore di schede integrato no
HDCP no
Design
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello 400 x 400
Indicatori LED Y, Stand-by
Colore del prodotto Nero
Montaggio standard VESA yes
Gestione energetica
Tensione di ingresso AC 220 - 240
Frequenza di ingresso AC 50 - 60
Consumi   170
Consumi (modalità stand-by) 0.3
Collegamento in rete
Wi-Fi no
Collegamento ethernet LAN yes