Sigma 30mm f/1.4 DC HSM ART Nikon

Sigma 30mm f/1.4 DC HSM ART Nikon manuale

(1)
 • Tack för att du valde Sigma. För att få ut största möjliga nytta och nöje av
  ditt Sigma objektiv, rekommenderar vi att du läser igenom denna
  bruksanvisning innan du börjar använda objektivet.
  DELARNAS NAMN (fig.1)
  Filtergänga
  Fokusring
  Avståndsskala
  Index linje
  Omkopplare fokusfunktion
  Fattning
  Motljusskydd
  DC OBJEKTIV
  Dessa objektiv är speciellt framtagna för att passa till digitalkamerornas
  bildformat, som skiljer sig lite från analoga kamerors. På så sätt utnyttjas hela
  det digitala bildformatet utan att någon del behöver maskas bort.
  Bildsensorer som är större än de som motsvarar APS-C kan ej användas
  tillsammans med systemkameror eller digitalkameror, på grund av att de
  orsakar vinjettering på bilden.
  Om du använder Sigmas digitalkameror SD1 / SD1 Merrill, kommer
  motsvarande bildvinkel att bli 45 mm.
  Om du använder Sigmas digitalkameror SD15 / SD14 / SD10 / SD9, kommer
  motsvarande bildvinkel att bli 51 mm.
  MONTERING PÅ KAMERAN
  Sigma objektiv har exakt samma fattning som din kameras originalobjektiv.
  Följ därför bruksanvisningen till din kamera för att sätta på och taga av
  objektiv.
  ŦPå fattningen finns ett antal elektriska kontakter och kopplingar. Se till att
  hålla dessa rena för att få bästa kontakt. Vid objektivbyte, se till att
  objektivets front hålls nedåt för att undvika att objektivet skadas.
  ŦInnan du köper extra tillbehör såsom tex converter och mellanringer,
  kontrollera att de fungerar och passar tillsammans med ditt Sigma objektiv.
  INSTÄLLNING AV EXPONERINGSFUNKTION
  Sigma objektiv ställs automatiskt in på rätt funktion när objektivet monteras
  på kameran. Se din kameras bruksanvisning.
  SKÄRPEINSTÄLLNING
  Detta obijektiv är forsett med en inbyggd HSM-motor (Hyper Sonic Motor).
  HSM-motom medger snabb och tyst automatisk skärpeinställning.
  SIGMA AF och CANON AF
  För autofokus funktion välj fokus läge på objektivet till “AF” (bild 2). Om du
  önskar att fokusera manuellt, välj fokus läge på objektivet i läge ”M”. Du ka n
  nu fokusera genom att vrida på objektivets fokusring.
  NIKON AF, PENTAX AF och SONY
  För autofokus funktion välj fokus läge på objektivet till “AF” (bild 2). Om du
  önskar att fokusera manuellt, välj fokus läge på objektivet i läge ”M”. Du ka n
  nu fokusera genom att vrida på objektivets fokusring.
  Vänligen läs i kamerans instruktionsbok om hur du ändrar fokuserings
  läget.
  För Nikon,Pentax och Sony fungerar endast autofokus med kamerahus som
  stödjer ultraljudsmotor typ HSM. Autofokus kommer inte att fungera om
  kamerahuset inte stödjer denna typ av fokuseringsmotor.
  Med detta objektiv kan du ställa in skarpan manuellt även i autofokusläge.
  Med kameran inställd på One-Shot AF (AF-S), går det att justera skärpan
  manuellt efter det att objektivets autofokusmotor stannat, så länge som
  kamerans avtryckare hålls halwägs nertyckt.
  För att undvika skador på objektivet undvik att manuellt vrida på
  objektivets fokuseringsring när objektivet är inställt på autofokus.
  MOTLJUSSKYDD
  Ett motljusskydd av bajonettyp medföljer Sigma objektiv. Motljusskyddet
  skyddar mot att oönskat ljus påverkar dina bilder. Det skydder också i viss
  mån linsytan mot slag, repor och regn (fig.3).
  ŦTänk på att motljusskyddet kan skärma av blixtljuset vid fotografering med
  kamerans inbyggda blixt.
  ŦVid samtidig förvaring av objektiv och motljusskydd i medföljande väska,
  tag först av motljusskyddet och sätt sedan på det bakfram på objektivet
  (fig.4).
  FILTER
  ŦAnvänd endast ett filter i taget. Fler filter eller riktigt tjocka filter kan
  orsaka vinjettering.
  ŦAnvänder du polarisationsfilter se till att det är av den ”cirkulära” typen som
  passar till autofokus.
  VÅRDA DITT OBJEKTIV
  ŦUndvik extrema temperaturer och skydda objektivet mot stötar och slag.
  ŦVid längre tids förvaring väij en kall och torr plats. Undvik naftalin som kan
  skada objektivets antireflexbehandling.
  ŦAnvänd aldrig tinner, bensin eller andra organiska vätskor. Vid rengöring,
  använd en mjuk linsputstrasa som du kan köpa i din fotoaffär.
  ŦObjektivet är inte vattensäkert. Skydda det mot regn, snö eller vattenstänk.
  ŦPlötsliga temperaturväxlingar kan orsaka kondens på objektivet. Vänta
  tills objektivet (och kameran) fått samma temperatur som omgivningen
  innan du använder den igen.
  TEKNISKA DATA
  Uppbyggnad 8 – 9 Förstoringsgrad 1:6.8
  Bildvinkel 50.7° Filter 62mm
  Minsta bländare 16 Mått (diam.glängd) 74.2g63.3mm
  Närgräns 30 cm Vikt 435g
  Mått och vikt gäller SIGMA fattning.
  SVENSKA
  Tak fordi De har købt et Sigma objektiv. For at få den maksimale ydeevne og
  glæde af Deres Sigma objektiv, anbefaler vi, at De læser denne brugsvejledning
  grundigt inden objektivet bruges.
  BESKRIVELSE AF DELENE (fig.1)
  Filterindskruningsgeveind
  Fokuseringsring
  Afstandsskala
  Index
  Fokuseringsmetodeomskifter
  Bajonetfatning
  Modlysblænde
  DC OBJEKTIVER
  Dette er specialobjektiver konstrueret til brug på digitalkameraer, idet
  objektivets billedkreds er afpasset i størrelse svarende til CCD-chippen i
  flertallet af digitale spejlreflekskameraer. Den specielle konstruktion gør
  disse objektiver til det ideelle valg til digitalkameraer.
  ŦEt kamera med en CCD-chip større end den der anvendes ved APS-C
  formatet kan ikke anvende Sigma DC objektiver, da det større billedfelt vil
  medføre vignettering.
  ŦHvis De anvender SD1 / SD1 Merrill digitalkameraer, vil billedvinklen svare
  til 45mm.
  ŦHvis De anvender SD15
  /
  SD14
  /
  SD10
  /
  SD9 digitalkameraer, vil billedvinklen
  svare til 51mm.
  MONTERING PÅ KAMERAHUSET
  Dette ovjektiv vil, ved påsætning på kamerahuset, automatisk fungere på
  nøjagtigt samme måde som Deres normale objektiv. Se venligst vejledningen
  i kameraets brugsanvisning.
  ŦPå bajonetfatningens overflade er der et antal koplere og elektriske
  kontakter. Sørg for at disse er rene for at sikre god forbindelse. For at
  undgå beskadigelse af objektivet, sørg da for at placere det med front
  nedad ved objektvskift.
  ŦMange tilbehørsdele som f.eks. bagmonterede telekonvertere, mellemringe,
  etc., er specielt designet til bestemte objektiver. Før De anskaffer Dem
  sådanne dele, undersøg da først Deres Sigma objektiv for at sikre Dem at
  dette Passer sammen, og at de to dele vil fungere optimalt sammen.
  VALG AF EKSPONERINGSMETODE
  Sigma objektivet fungerer automatisk efter montering på kamerahuset. Se
  venligst kameraets brugsanvisning.
  FOKUSERING
  Dette objektiv har Sigma's indbyggede Hyper Sonic Motor (HSM). HSM sikrer
  en hurtig og lydløs fokusering.
  SIGMA AF og CANON AF
  For autofokusfunktion stilles fokusvælgeren på objektivet (fig.2) på ”AF
  indstilling. Hvis du ønsker at fokusere manuelt, stilles fokusvælgeren på ”M
  indstilling. Du kan justere fokuseringen ved at dreje fokuseringsringen.
  NIKON AF, PENTAX AF og SONY
  For autofokusfunktion vælges AF funktion på kameraet og fokusvælgeren på
  objektivet (fig.2) stilles på på ”AF” indstilling. Hvis du ønsker at fokusere
  manuelt, stilles fokusvælgeren på M” indstilling. Du kan justere fokuseringen
  ved at dreje fokuseringsringen.
  Se venligst I kameraets brugsanvisning hvordan kameraets fokusfunktion
  vælges.
  For Nikon, Pentax og Sony modeller, er det kun muligt at anvende AF med
  kamerahuse der understøtter motorer drevet af ultralydbølger så som HSM.
  AF vil ikke fungere hvis kamerahuset ikke understøtter denne motortype.
  Dette objektiv giver også mulighed for at fokusere manuelt, selv om det er
  indstillet til autofokus. Med kameraet indstillet på One-Shot AF (AF-S), kan
  fokuseringen justeres manuelt, efter at objektivet har fokuseret automatisk,
  mens udløserknappen trykkes halvt ned.
  Når man bruger dette objektiv i manuel fokus, vil vi anbefale at man
  bekræfter den korrekte fokusering i kameraets søger. Dette anbefales, fordi
  der kan forekomme minimale fokusændringer p. g a. ekstreme
  temperaturforskydninger, hvilketigen kan forårsage at enkelte komponenter
  i objektivet kan udvide sig. Der er taget højde for dette, når objektivet stilles
  på uendeligt.
  MODLYSBLÆNDE
  Til objektivet medfølger en modlysblænde med bajonetfatning. Modlysblænden
  modvirker generende reflekser, ”spøgelsesbilleder, og andre uønskede
  forstyrrelser ved optagelser i modlys. Ved påmonteringen, vær da sikker på
  at modlysblænden er drejet så den sidder helf fast (fig.3)
  ŦNår man tager billeder med den indbyggede blitz, er det tilrådeligt at fjerne
  modlysblænden, da denne ellers vil skærme af for blitzens udladning.
  ŦFor at opbevare objektivet og modlysblænden i etuiet, afmonteres
  modlysblænden hvorefter den monteres omvendt. (fig.4)
  FILTER
  ŦDer bør kun benyttes et filter ad gangen. Anvendelse af to eller flere filtre,
  og specielt tykkere filtre som et polarisationsfilter kan medføre vignettering.
  ŦNår der benyttes et polarisationfilter sammen med et autofokusobjektiv,
  benyt da et filter af den cirkulære type.
  GRUNDLÆGGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING
  ŦUndgå hårde stød, samt at udsætte ohjektivet for meget høje eller lave
  temperaturer.
  ŦHvis De skal opbevare objektivet uden at bruge det i længere tid, vælg da et
  køligt og tørt sted. For at undgå at ødelægge antirefleksbehandlingen på
  linseoverfladerne, bør det holdes borte fra mølkugler og anden kemisk
  påvirkning.
  ŦBenyt ALDRIG fortynder, benzin eller andre organiske opløsningsmidler, til
  at fjerne fingeraftryk eller snavs fra linseoverfladen. Rengør kun ved at
  bruge en blød objektivklud eller linsepapir.
  ŦDette objektiv er ikke vandtæt. Ved brug i regnvejr, ved vandet og lignende,
  sørg da for at holde det tørt. Det vil ofte være umuligt at reparere
  linseelementer og elektroniske komponenter der har været i forbindelse
  med vand.
  ŦPludselige temperaturudsving kan forårsage, at kondens eller dug vil opstå
  på objektivets overflade. Når det er koldt udendørs, og man træder ind i et
  varmt rum anbefales det at beholde objektivet i tasken, indtil objektivets og
  rummets temperatur nærmer sig hinanden.
  TEKNISKE SPECIFIKATIONER
  Antal linseelementer
  8 – 9
  Forstørrelsesgrad
  1:6.8
  Synsvinkel
  50.7°
  Filtergevind
  62mm
  Mindste blændeåbning
  16
  Dimensioner
  (Diam.gLængde)
  74.2g63.3mm
  Nærgrænse 30 cm Vægt 435g
  Dimensioner og vægt er angivet med SIGMA bajonetfatning.
  DANSK
  ڍ᝔൞ᙇشᔞ್ᢴᙰΖ੡Աך։࿇ཀᔞ್ᢴᙰऱᚌᔆࢤ౨Δᨃ൞ጐࠆ
  ᥊ᐙհᑗΔࠌشছᓮ٣גาᔹᦰءࠌشᎅࣔ஼Ζ
  ٙ (
  1
  )
  ៀᢴᝅ࿭ె
  ኙྡྷᑓڤᙇᖗਊၨ
  ኙྡྷᛩ
  ൷ᛩ
  ၏ᠦࠥ৫
  ᔟ٠ᆝ
  ᢴᙰ൷ٽਐᑑ
  DC
  ຍਢᔞ್੡ᑇᒘઌᖲۖ๻ૠऱ௽ጟᢴᙰΔࠡګቝഎ (image circle) ऱ๻
  ૠਢറ੡ᑇᒘઌᖲਕቝདྷׂऱ֡՚ۖ๻Ζڼᣊ௽ጟᢴᙰᒔኔ੡ᑇᒘઌ
  ᖲऱ෻უ಻ჸΖ
  Ŧ ೗ڕਕቝདྷׂ଺ֺٙ APS-C ੡ՕΔᢴᙰঁլ౨ڇᑇᒘઌᖲࢨ 35mm
  ໢ᢴ֘٠ઌᖲՂࠌشΖڕঠൎࠌشΔᅃׂലᄎנ෼ᄉߡΖ
  Ŧ೗ڕᎹՀਢࠌش SD1 / SD1 Merrill ᑇᒘઌΔᨠནߡ৫ᄎਢ 45mmΖ
  Ŧ ೗ڕᎹՀਢࠌش SD15 / SD14 / SD10 / SD9 ᑇᒘઌᖲΔᨠནߡ৫ᄎਢ
  51mmΖ
  ڜ
  ᢴᙰڜᇘࠩᖲߪ৵Δঁױ۞೯إൄᖙ܂Δᇷறױ೶ᔹઌᖲᎅࣔ஼Ζ
  Ŧ ൷ᛩՂڶڍଡሽ՗൷រ֗಻൷ᕴΔᓮঅ਍൷រ堚ᑥΔᒔঅ൷ᏍإᒔΖ
  Ŧ ৵ᇘڤᏺ၏ᢴΔᏺ९࿺࿛಻ٙΔਢ௽ܑ੡ਐࡳᢴᙰۖ๻ऱΖ᝜၇಻
  ٙழΔؘႊᒔঅءᢴᙰᔞشΖ
  ٠ ڤ
  ءᔞ್ᢴ൷ٽઌᖲ৵Δ݁ױ಻ٽࢬᏁ܂٤۞೯࿓ݧኙྡྷᖙ܂Ζڶᣂᇡ
  ൣΔᓮ਷ᔹઌᖲࠌشਐতΖ
  ءᢴᙰփᆜ၌ᜢຒ್ሒ (HSM)Ζ၌ᜢຒ್ሒ౨ח۞೯ኙྡྷመ࿓ޓݶ൸
  ኑᙩΖ
  π ֗ ۞ ρ
  ۞೯ኙྡྷᖙ܂ΔലᢴߪՂኙྡྷၨ๻ࡳ੡ AF ۯᆜ(ڕቹ 2)ΙૉᎹՀ඿֫
  ೯ᓳለྡྷ၏ΔຍױലᢴߪՂኙྡྷၨ๻ࡳ੡ MF ۯᆜΔᤉۖ᠏೯ኙྡྷᛩ
  ܂ྡྷ၏ᓳለΖ
  π ؍Δ ֗ ؍ ρ
  ۞೯ኙྡྷᖙ܂Δലઌᖲ๻ࡳ੡۞೯ኙྡྷᑓڤΔٵழലᢴߪՂኙྡྷၨ๻
  ࡳ੡ AF ۯᆜ (ڕቹ 2)ΙૉᎹՀ඿Ꮑ֫೯ᓳለྡྷ၏ΔຍױലᢴߪՂኙ
  ྡྷၨ๻ࡳ੡ MF ۯᆜΔᤉۖ᠏೯ኙྡྷᛩ܂ྡྷ၏ᓳለΖ
  ኙྡྷᑓڤऱޓޏࡉ๻ࡳΔᓮ㧬ᔹઌᖲᖙ܂֫㡸Ζ
  AF פ౨಻ش࣍ NikonΕPentaxΕ Sony ࿛঴ྨழΔᏁီ׏ᖲጟীᇆ
  ਢܡ֭ࠠག၌ᜢंኙྡྷ್ሒΔૉᢴᙰլ֭གڼᣊ್ሒΔ۞೯ኙྡྷᖙ
  ܂ലլᔞشΖ
  ءᢴᙰױڇ۞೯ኙྡྷᑓڤՀၞ۩֫೯ኙྡྷΖ׽૞ނઌᖲ๻ࡳڇ
  (ONE-SHOT) (AF-S) ໢്۞೯ኙྡྷᑓڤΔ܃ঁױתਊݶ॰ၨΔڇᢴ
  ᙰ۞೯ኙྡྷ৵٦אԳ֫ᓳᖞྡྷរΖ
  ڇ֫೯ኙྡྷᑓڤՀࠌشءᢴᙰΖ່ړ٣ڇᨠནᕴփᨠ઎ኙྡྷਢܡᄷ
  ᒔΖ଺ڂڇᄵ৫஁ฆᄕՕழΔᢴᙰփऱᢴׂױ౨ᄎឩ്ࡉگᜍΔᖄ
  ીྡྷរೣฝΖᔞ್ᢴᙰऱྤૻ᎛ྡྷរբቃ٣܂נઌᚨ಻ٽΖʳ
  ٠
  ᢴᙰॵಬԫଡ༺࣋ڤᔟ٠ᆝΔ܂شਢ߻ַ׌᧯હ৵٠ᄭขسऱᤌ٠೒
  ᐙΖࠌشழΔؘႊᒔঅᔟ٠ᆝբᆖݙ٤᠙ጹ ( 3)Ζ
  ŦܓشઌᖲփᆜೂᗉࣁᅃழΔ່ړࣈೈᔟ٠ᆝΔא܍ॴᖒೂ٠ᗉ୴נ
  ऱ٠ᒵΖ
  Ŧᔟ٠ᆝױ֘ٻڜᇘאঁژ࣋ ( 4)Ζ
  Ŧޢڻ׽ױࠌشԫ࣭ៀᢴΖڕ࣠ࠌش࣭ࠟאՂ֗ࢨࠌشೣ٠ᢴ࿛௽
  দៀᢴΔຟױ౨ᄎທګᄉᐙΖ
  ŦAF ઌᖲᚨᙇشႽݮೣ٠ᢴΖ
  ֗ژ
  Ŧᚨᝩ܍ᐳᚰࢨऴ൷ᆜ࣋ڇᎩᑷΕᄕܐࢨᑪᛘऱᛩቼՀΖ
  Ŧڕ࣠૞९ཚژ࣋Δࡵᙇᖗອළ೓෯֗ຏଅߜړऱچֱΖ੡Աঅᥨᢴ
  ᙰऱףᓂᐋΔࡵ᎛ᠦ߻៽Մࢨ߻៽Մ࿇נ௛᧯ऱچֱΖ
  ŦᢴׂՂऱۆৃࢨਐెױشਫຌპᛘऱᢴᙰؒࢨᢴᙰ౐堚ᑥΔ൫֊֎
  شᄫᕪΕ૖ࢨࠡהڶᖲ堚ᑥᕪΖ
  Ŧءᢴᙰࠀլ߻ֽΔՀॸࢨ൷२ֽᄭழࠌش௽ܑ՛֨Δ֊֎ݫᛘΖଣ
  ૉփຝᖲٙΕᢴׂ֗ሽ՗ሿٙڂ࠹ᛘݫჾΔՕຟྤऄଥ෻Ζ
  Ŧᄵ৫ડ᧢ױ౨ᄎחᢴᙰ।૿ᕩ࿨ᣆ௛ࢨֽរΔڂڼڇ֚௛༃ܐழၞ
  Եᄊࡉऱ৛փᛩቼΔ່ړലᢴᙰ࣋ڇᢴᙰ๳փΔऴ۟ᢴᙰᄵ৫൷२
  ৛ᄵ੡ַΖ
  ᢴᙰ࿨ዌ
  8 – 9
  ࣋Օ଍෷
  1:6.8
  ߡ
  50.7°
  ៀᢴՑஉ
  62mm
  ່า٠എ
  16
  ᧯ᗨऴஉ x ९৫ 74.2ͪ63.3mm
  ່२ኙྡྷ၏ᠦ
  30 cm
  435g
  ᧯ᗨ֗ૹၦբץਔᔞ್൷ᛩڇփΖ
  ׽⃰شՊխ㧺ʳ
  ֫ : ք ٲ ټ א ֗ژ ڇ ܡ ʳ 叢ʳ
  ڶ੅ڶ୭ढ凝ࢨցై
  ຝٙټ㲯
  (Pb)
  ޤ
  (Hg)
  (Cd)
  ք᪔卲
  (Cr6+)
  ڍᖾ侶૖
  (PBB)
  ڍᄽԲ૖ㅘ
  (PBDE)
  ؆㨆 (८㺉ຝٙ) g Ũ Ũ Ũ Ũ Ũ
  ؆㨆 (䰵౟ຝٙ) Ũ Ũ Ũ Ũ Ũ Ũ
  ഗࣨຝٙ g Ũ Ũ Ũ Ũ Ũ
  ٠䝤ຝٙ Ũ Ũ Ũ Ũ Ũ Ũ
  ᫕ඳຝٙ Ũ Ũ Ũ Ũ Ũ Ũ
  䩥ࣹ
  ׽⃰شՊխ㧺
  Ϥ:।ق具ڶ੅ڶ୭ढ凝ڇ具ຝٙࢬڶढ݁凝ޗறխऱܶၦ݁ڇ SJ/T11363-2006
  䰬଱億ࡳऱૻၦ૞ޣאՀΖ
  g:।ق具ڶ੅ڶ୭ढ凝ࠩڇ具ຝٙऱਬԫ݁凝ޗறխऱܶၦ၌נ SJ/T11363-2006
  䰬଱億ࡳऱૻၦ૞ޣΖ
  10 5 䨞ݮܶ㠼: ڼ䰬兘ਢ⃰شՊڇխ㧺ቼ㡕历ഇऱ䶣՗允ஒ䣈঴ऱ㩾অࠌشཚૻΖ
  ڼ䣈঴ࠌشृ׽૞ᙅښڜ٤ࡉࠌشՂऱࣹრࠃ咊Δ㡘س䣈հֲದऱԼڣࢨնڣཚ吗լ
  㢸㢑㩾ቼۆ਩ΔՈլ㢸㢑Գߪࡉ凗䣈ທګૹՕᐙ㫠Ζ
  խ֮ ʳ
  㐐Ἤ⫼ ⥀㪼⪰ Ạ㢹䚨㨰㊈㉐ ␴␜䢼 ᵄ㇠䚝⏼␘. ㉘⮹㉐⪰ 㢱㡰㐔 ,
  ⥀㪼㢌 ὤ⏙, 㦤㣅 㼜Ἵㇵ㢌 㨰㢌㥄㡸 㥉䞉䚌᷀ 㢨䚨䚌㜠 ㇠㟝䚨 㨰㐐Ὤ
  ⵈ⣁⏼␘. ❄䚐 ㉘⮹㉐⏈ 㾨⮈⢰ ⫼㟨䏬ⷸ ḩ㟝㉘⮹㉐⦐ ╌㛨 㢼㡰⮤
  ⥀㪼䚡⯝⫼␘ ㇠㟝䚌㐐⏈ 䚨␭ 㾨⮈⢰㢌 㼜Ἵ㉘⮹㉐㝴 䚜󰜍 㵬Ḕ䚌㐐Ὤ
  ⵈ⣁⏼␘.
  ! ᷱḔ 㼜Ἵ ⺴㨰㢌⦐ ㇠㟝㣄ᴴ 䙰䚨⪰ 㢹㡸 ᴴ⏙㉥㢨 㢼㏩⏼␘.
  Š⥀㪼⪰ 㣙㵝䚐 㾨⮈⢰⦐ 䈐㛅 ᵉ䚐 ṅ㉔㡸 㡕㙼㡰 㫵㥅 㐐⥙㣙䚨⪰ 㸼⣌䚔
  㢼㏩⏼␘. 䏭䢼, ⥀㪼⬀㡰⦐ 䈐㛅㡸 㫵㥅 ᷱ㟤 㐘⮹㢌 㠄㢬㢨 ╝⏼␘
  ! 㨰㢌 㼜Ἵ ⺴㨰㢌⦐ ㇠㟝㣄 䙰䚨⪰ 㢹ᶤ⇌ Ɒ㫼㤵 ㋄䚨㢌 ⵐ㈑ᴴ⏙㉥ 㢼㏩⏼␘.
  Š㚒◘ 㿕㡸 ⥀㪼⦐⺴䉤 ⺸⫠䚐 ⵝ㾌䚌⮨ 䈐㛅ṅ㜄 㢌䚌㜠 㬅ṅ䜸ㇵ㢨 ⵐ㈑, 䞈㣠㢌
  㠄㢬㢨 ╝⏼␘.
  Š⫼㟨䏬 ⺴⺸㡴 ⸩㣕䚐 Ạ㦤⦐ ╌㛨 㢼㡰⳴⦐ 㦤㐠䚌㜠 㼜Ἵ䚌㐐ὤ ⵈ⣁⏼␘.
  Šㇰᴵ␴⏈ ᵉ⓸ᴴ ⋆㡴 㥐䖼㡸 Ề㣙䚝⏼␘. ᵉ⓸ᴴ 㚱䚐 ㇰᴵ␴ ㇠㟝 㘤⤠㫼 㜰⥘
  㢼㏩⏼␘.
  ᴵ⺴ ⮹㾡( 1)
  䙸䉤㋀䁇
  䔠䀘㏘
  ᶤ⫠䖐㐐
  㫴䖐㉔
  䔠䀘㏘ ⯜☐ 㤸䞌㏘㠸㾌
  ⫼㟨䏬
  ⥀㪼 䟸☐
  DC ⥀㪼㜄 Ḵ䚌
  㢨⴬㫴 ㉐䆨㡸 D-SLR 㹠ㇵ㋀㣄 䆠ὤ(APS-C) ⬒㻈㛨 ㉘᷸䚐 D-SLR
  㤸㟝⥀㪼㢹⏼␘. ⒈㟥㢨 ♈㫴䉬 䏭㉥㜄 ⬒⏈ ṅ䚍㉘᷸⦐ Ḕ䞈㫼䞈⪰
  㐘䜸䚌㜴㏩⏼␘.
  ŦAPS-C ㇵ␭㢌 䆠ὤ⸨␘ 㹠ㇵ㋀㣄㢌 D-SLR 35mm SLR 㜄㉐⏈
  ㇠㟝䚔 㛺㏩⏼␘.
  Ŧ㐐Ἤ⫼ SD1 / SD1 Merrill 㣙㵝䚌㜠 ㇠㟝 , 45mm ㇵ␭㢌 䞈ᴵ㜄
  䚨␭╝⏼␘.
  Ŧ㐐Ἤ⫼ SD15 / SD14 / SD10 / SD9 㣙㵝䚌㜠 ㇠㟝 , 51mm ㇵ␭㢌
  䞈ᴵ㜄 䚨␭╝⏼␘.
  ⥀㪼 㣙㵝ⵝ
  㾨⮈⢰㜄 㣙㵝, 㵝䇼ⵝⷉ㡴 ㇠㟝䚌㐐⏈ 㾨⮈⢰ 㥐㦤㇠㢌 ⥀㪼ẤḰ ┍㢰䚌⳴⦐
  㾨⮈⢰ ㇠㟝㉘⮹㉐⪰ 㵬Ḕ䚌㐐ὤ ⵈ⣁⏼␘.
  Ŧ⫼㟨䏬 ⮨㜄⏈ 㦤⫠ 㜤┍㟝, AF 㜤┍㟝 㣙㾌 㤸ὤ 㥅㥄☥㢨 㢼㏩⏼␘.
  ㇵ㷌 㝘㜰㜄 㢌䚌㜠 㝘㣅┍ Ḕ㣙㢌 㠄㢬㢨 ╌⳴⦐ 㨰㢌 ⵈ⣁⏼␘.
  Ŧ⫠㛨 䀜ⶸ䉤☥㢌 㙹㉬㉐⫠⏈ 䏭㥉㢌 ὤ㦹㤸㟝㡰⦐ 㥐㦤═ ᶷ㢨 ⬂㡰⳴⦐
  㣙㵝 ⺼ᴴ⏙䚐 ᷱ㟤 㜤┍䚌㫴 㙾⏈ ᷱ㟤ᴴ 㢼㏩⏼␘. Ạ㢹 㤸㜄 㼜Ἵ㉘⮹
  㣅┍ⵝⷉ㡸 䞉㢬䚨㨰㐡㐐㝘.
  㦤⫠ ㉘㥉
  㦤⫠ᵐ ㉘㥉ⵝⷉ㡴 ㋀㫴䚌Ḕ ᷸㐔 㾨⮈⢰ 㥐㦤㇠㢌 ⥀㪼ẤḰ ┍㢰䚌⳴⦐
  㾨⮈⢰ ㇠㟝㉘⮹㉐⪰ 㵬Ḕ䚌㐐ὤ ⵈ⣁⏼␘.
  ⥀㪼⏈ 䚌㢨䒰 ㋀⏽ ⯜䉤 (HSM / 㸼㢀䑀 ⯜䉤) 㵸䈑䚌㜠, 㐔㋁䚐 㝘䋔
  䔠䀘㏘㝴 㣅┍㢀㢌 㥐ᶤ⪰ 㐘䜸䚌㜴㏩⏼␘.
  SIGMA AF CANON AF
  㝘䋔 䔠䀘㏘ 㣅┍㡸 㠸䚨㉐⏈ ⥀㪼㢌 䔠䀘㏘ ⯜☐ ㏘㠸㾌⪰AF ⯜☐⦐
  ㉘㥉䚌㐐ὤ ⵈ⣁⏼␘. (Ἤ⫰ 2). 䔠䀘㏘⪰ ㍌┍㡰⦐ ㉘㥉䚌㐐ὤ⪰ 㠄䚌㐘 ᷱ㟤,
  ⥀㪼㢌 䔠䀘㏘ ⯜☐ ㏘㠸㾌⪰M ⯜☐⦐ ㉘㥉䚌㐐⮨ 䔠䀘㏘ ⫵㡸 ─⥘ 㸼㥄
  㦤㥉㢨 ᴴ⏙䚝⏼␘.
  NIKON AF, PENTAX AF SONY AF
  㝘䋔 䔠䀘㏘ 㣅┍㡸 㠸䚨㉐⏈, 㾨⮈⢰⪰ AF ⯜☐⦐ ㉘㥉䚌㐔 ⥀㪼㢌
  䔠䀘㏘ ⯜☐ ㏘㠸㾌⪰AF ⯜☐⦐ ㉘㥉䚌㐐ὤ ⵈ⣁⏼␘. (Ἤ⫰ 2). 䔠䀘㏘⪰
  ㍌┍㡰⦐ ㉘㥉䚌㐐ὤ⪰ 㠄䚌㐘 ᷱ㟤, ⥀㪼㢌 䔠䀘㏘ ⯜☐ ㏘㠸㾌⪰M
  ⯜☐⦐ ㉘㥉䚌㐐⮨ 䔠䀘㏘ ⫵㡸 ─⥘ 㸼㥄 㦤㥉㢨 ᴴ⏙䚝⏼␘.
  Ŧ㾨⮈⢰㢌 䔠䀘㐥 ⯜☐⪰ ⷴᷱ䚌ὤ 㠸䚨㉐⏈ 㾨⮈⢰ ㇠㟝 ㉘⮹㉐⪰
  㵬㦤䚌㐐ὤ ⵈ⣁⏼␘.
  Ŧ⏼䂌, 䓐䇵㏘, ㋀⏼ ⫼㟨䏬㢌 ᷱ㟤, 㾨⮈⢰ ⵈ♈㜄㉐ AF 㫴㠄䚨 㨰⏈
  ⯜⒬㜄⬀ HSM ᵍ㡴 㸼㢀䑀 ⯜䉤 㫴㠄╝⏼␘. 㾨⮈⢰ ⵈ♈㜄㉐ 㢨⤠䚐
  ⯜䉤 䇴㢹㡸 㫴㠄䚨㨰㫴 㙾㡰⮨ AF ὤ⏙㡴 㣅┍╌㫴 㙾㏩⏼␘.
  Ŧ ⥀㪼⏈ AF ㉘㥉═ ㇵ䈐㜄㉐ ⬘⎨㛰⦐ 䙴䏬 ⸨㥉㢨 ᴴ⏙䚝⏼␘.
  㾨⮈⢰⪰ ONE SHOT 㝘䋔 䔠䀘㏘ (⏼䂌 AF S, 㐐Ἤ⫼ AF AF-S)
  ㉘㥉䚌㜠, 䚝㥄 , ㊈䉤 ⶸ䏰㡸 ㊈䉤 ㇵ䈐㜄㉐ 䔠䀘㏘ ⫵㡸 ─⥘
  䙴䏬⪰ ⬒㻙⏼␘.
  Ŧ䔠䀘㏘⫵㢨 (ⱨ䚐␴) 㠸㾌㜄㉐⓸ 㠄ᶤ⫠㜄 㸼㥄㢨 ⬒㫴 㙾㡸 ㍌⓸
  㢼㡰⳴⦐ 䑀㢬⒈⪰ 䞉㢬䚌⮨㉐ 㹠㜵䚌㜠 㨰㐡㐐㝘.
  ⥀㪼 䟸☐
  ⥀㪼 䟸☐⏈ 䞈㫼㜄 㜵䛙㡸 ⴬㾌⏈ 㡔䚨ṅ㉔㢌 㵜␜䟜Ḱᴴ 㢼㏩⏼␘.
  㣙㵝ⵝⷉ㡴 ⥀㪼 ㉔␜㜄 ⥀㪼䟸☐⪰ 㐐᷸ⵝ䛙㡰⦐ ─⥘ Ḕ㥉╔ ᾀ㫴
  䞉㐘䚌᷀ 㣙㵝䚝⏼␘. (Ἤ⫰ 3)
  Ŧ⥀㪼 䟸☐㢌 㵝䇼 ⇨⺴ὤẠ㜄 ⺴␨㡸 㨰㫴 㙾⓸⦑ 䔠䀘㏘⯜☐⪰
  ⬘⎨㛰⦐ ㉘㥉䚌㜠 㨰㐡㐐㝘.
  Ŧ㾨⮈⢰ ⇨㣙䙀⣌㐐 ㇠㟝 ⾏㡸 㵜␜䚌⳴⦐ ⥀㪼 䟸☐⪰ 㵝䇼䚌㜠
  㨰㐡㐐㝘.
  Ŧ䡨␴ ⥀㪼 䟸☐⪰ 㜡ⵝ䛙㡰⦐ 㣙㵝䚌㜠 㐐᷸ⵝ䛙㡰⦐ ─⥘ Ḕ㥉䚌㜠
  㨰㐡㐐㝘. (Ἤ⫰ 4)
  䙸䉤 ㇠㟝
  Ŧ䙸䉤⏈ 㠄㾍㤵㡰⦐ 1 ᵐ⬀ ㇠㟝䚌㜠 㨰㐡㐐㝘.(䞈⮨㨰ⷴ ṅ⣽㤴䚌 ⵝ㫴⪰
  㠸䚌㜠)
  ŦAF 㾨⮈⢰ 㽕ṅ 㠸䚌㜠 䚌䘸⴬⤠⪰ ㇠㟝䚌⏈ 㾨⮈⢰㜄㉐ 䓬ṅ䙸䉤⪰
  ㇠㟝䚔 ᷱ㟤 㠄䓬ṅ䙸䉤(CPL) ㇠㟝䚌㜠 㨰㐡㐐㝘.
  Ḵ⫠, 㼜Ἵㇵ㢌 㨰㢌
  Ŧ㏩ὤ⏈ Ḥ䑕㢨 ㇤䞈㢌 㠄㢬㢨 ╝⏼␘. 㣙ὤᴸ ㇠㟝䚌㫴 㙾㡸 ᷱ㟤
  ᶨ㦤㥐㝴 䚜󰜍 ⴴ⸽ᴴ⏙䚐 㟝ὤ㜄 ≗㛨 ⸨Ḵ䚌㜠 㨰㐡㐐㝘. ⇌䘸䇼⥀
  ⵝ㻝㥐ᴴ 㢼⏈ ḧ㜄㉐ 䚜󰜍 ⸨Ḵ䚌㫴 ⬄㙸 㨰㐡㐐㝘.
  Ŧ⥀㪼 ⮨㡸 㫵㥅 ㋄㡰⦐ ⬀㫴㫴 ⬄㙸 㨰㐡㐐㝘. ⭰㫴 㝘㜰㐐㜄⏈
  㜄㛨⽈⦐㛨 ⥀㪼⽈⤠㐐⦐ 㷡㋀䚌㜠 㨰㐡㐐㝘. 㫴ⱬ ☥㡴 㐐䑄䚌Ḕ 㢼⏈
  ⥀㪼䆨⫠∼ 㚕Ḱ ⥀㪼䆨⫠␑ 䓌㢨䒰⦐ ᴴ⸁᷀ ␚㙸 㨰㐡㐐㝘. ␘⪬
  㡔ὤ㟝㥐⦐⏈ 㤼␴ ⥀㪼㷡㋀⪰ Ἴ䚝⏼␘.
  Ŧ ⥀㪼⏈ ⵝ㍌Ạ㦤ᴴ 㙸⏼⳴⦐ 㟤㷐 Ɒᴴ 㨰㠸㜄㉐ ㇠㟝 Ɒὤ㜄
  㥊㫴 㙾⓸⦑ 㨰㢌 ⵈ⣁⏼␘.
  ŦἽᷝ䚐 㝜⓸ ⷴ䞈㜄 㢌䚨 ⥀㪼 ⇨⺴㜄 Ɒⵝ㟬㢨 ⵐ㈑䚌⳴⦐ 㵜ᴴ㟨
  㞬⺴㜄㉐ ♤⡯䚐 㐘⇨⦐ 㢨┍ 㐐㜄⏈ 䀴㢨㏘ ⽸␄⸽䍠㜄 ≗㛨
  㨰㠸㝜⓸㜄 ⬒㻈㛨 ㇠㟝䚌㐐ὤ ⵈ⣁⏼␘.
  㨰㟈 ㇠㛅
  ⥀㪼Ạ㉥ (-) 8 – 9 㺐␴㹠㜵 ⵤ㡜 1:6.8
  䞈ᴵ
  50.7°
  䙸䉤㇠㢨㪼
  62mm
  㺐㋀㦤⫠ᵐ
  16
  㺐␴ᷱ x Ὤ㢨 74.2Ý63.3mm
  㺐␜㹠㜵ᶤ⫠
  30cm
  ⱨ᷀
  435g
  ㇠㟝 ㉘⮹㉐
  Ȼɥɚɝɨɞɚɪɢɦ ɜɚɫ ɡɚ ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɮɢɪɦɵ Sigma. ɑɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ
  ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɨɬ ɜɚɲɟɝɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ Sigma, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ
  ɩɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɪɚɛɨɬɵ.
  ɈɉɂɋȺɇɂȿ ɑȺɋɌȿɃ ɈȻɔȿɄɌɂȼȺ (Ɋɂɋ. 1)
  Ɋɟɡɶɛɚ ɩɨɞ ɮɢɥɶɬɪ
  Ɏɨɤɭɫɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ
  ɒɤɚɥɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɣ
  Ɇɟɬɤɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ
  ɉɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɪɟɠɢɦɨɜ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ
  Ȼɚɣɨɧɟɬ
  ɛɥɟɧɞɚ
  ɈȻɔȿɄɌɂȼɕ DC
  Ɉɛɴɟɤɬɢɜɵ DC ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɵ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨ ɞɢɚɦɟɬɪ ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɝɨ
  ɨɛɴɟɤɬɢɜɨɦ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɜ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɦɚɬɪɢɰɵ
  ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɡɟɪɤɚɥɶɧɵɯ ɨɞɧɨɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬɨɜ.
  Ɉɫɨɛɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɞɟɥɚɟɬ ɷɬɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɵ ɢɞɟɚɥɶɧɵɦɢ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɚɦɢ
  ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɵ.
  Ɉɛɴɟɤɬɢɜ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɡɟɪɤɚɥɶɧɨɣ ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɨɣ
  ɫɟɧɫɨɪ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɢɣ ɪɚɡɦɟɪ ɱɟɦ ɮɨɪɦɚɬ APS-C ɢɥɢ ɫ
  ɩɥɺɧɨɱɧɨɣ ɡɟɪɤɚɥɶɧɨɣ ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɨɣ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ
  DC ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɦɟɪɚɦɢ, ɜɨɡɧɢɤɧɟɬ ɜɢɧɶɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ.
  ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ ɫ ɰɢɮɪɨɜɵɦɢ ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɚɦɢ SD1 / SD1
  Merrill, ɭɝɨɥ ɩɨɥɹ ɡɪɟɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɭ ɫ ɮɨɤɭɫɧɵɦ
  ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦ 45ɦɦ ɞɥɹ ɮɨɪɦɚɬɚ 135ɦɦ.
  ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ ɫ ɰɢɮɪɨɜɵɦɢ ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɚɦɢ SD15 / SD14 /
  SD10 / SD9, ɭɝɨɥ ɩɨɥɹ ɡɪɟɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɭ ɫ ɮɨɤɭɫɧɵɦ
  ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦ 51ɦɦ ɞɥɹ ɮɨɪɦɚɬɚ 135ɦɦ.
  ɄɊȿɉɅȿɇɂȿ Ʉ ɄȺɆȿɊȿ
  Ʉɨɝɞɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜ Sigma ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɧɚ ɤɚɦɟɪɟ, ɨɧ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬ
  ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɤɚɤ ɜɚɲ ɨɛɵɱɧɵɣ/ ɪɨɞɧɨɣ ɨɛɴɟɤɬɢɜ.
  ɇɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɛɚɣɨɧɟɬɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ.
  ɉɪɨɫɢɦ ɜɚɫ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɢɯ ɜ ɱɢɫɬɨɬɟ, ɱɬɨɛɵ ɛɵɬɶ ɭɜɟɪɟɧɧɵɦɢ ɜ
  ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ. ȼɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢ
  ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ, ɩɪɨɜɟɪɹɣɬɟ, ɱɬɨ ɜɵ ɫɬɚɜɢɬɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜ ɟɝɨ ɩɟɪɟɞɧɢɦ ɤɨɧɰɨɦ
  ɜɧɢɡ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɫɦɟɧɵ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ.
  Ȼɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɨɜ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɬɟɥɟɤɨɧɜɟɪɬɟɪɵ, ɭɞɥɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
  ɤɨɥɶɰɚ ɢ ɬ. ɩ., ɫɞɟɥɚɧɵ ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ
  ɨɛɴɟɤɬɢɜɨɜ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɬɚɤɨɣ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪ, ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ
  ɟɝɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɫ ɜɚɲɢɦ ɨɛɴɟɤɬɢɜɨɦ Sigma.
  ɍɋɌȺɇɈȼɄȺ ɊȿɀɂɆȺ ɈɌɊȺȻɈɌɄɂ ɗɄɋɉɈɁɂɐɂɂ
  Ʉɨɝɞɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜ Sigma ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɧɚ ɤɚɦɟɪɟ, ɨɧ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬ
  ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɤɚɤ ɨɛɵɱɧɵɣ/ɪɨɞɧɨɣ ɨɛɴɟɤɬɢɜ (ɋɦ. ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɤ ɤɚɦɟɪɟ).
  ɎɈɄɍɋɂɊɈȼɄȺ
  ȼ ɷɬɨɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜ ɜɫɬɪɨɟɧ Ƚɢɩɟɪ Ɂɜɭɤɨɜɨɣ Ɇɨɬɨɪ (Hyper Sonic Motor, HSM).
  ɗɬɨɬ ɦɨɬɨɪ ɞɚɺɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɵɫɬɪɨɣ ɢ ɛɟɫɲɭɦɧɨɣ ɚɜɬɨɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ.
  SIGMA AF ɢ CANON AF
  ɑɬɨɛɵ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɚɜɬɨɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ
  ɪɟɠɢɦɨɜ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ AF(ɪɢɫ.2). Ⱦɥɹ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ ɜ ɪɭɱɧɨɦ
  ɪɟɠɢɦɟɩɟɪɟɞɜɢɧɶɬɟ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɪɟɠɢɦɨɜ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
  Ɇ. Ɍɟɩɟɪɶ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɬɶɫɹ, ɜɪɚɳɚɹ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ.
  NIKON AF, PENTAX AF ɢ SONY AF
  ɑɬɨɛɵ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɚɜɬɨɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ
  ɪɟɠɢɦɨɜ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ AF (ɪɢɫ.2). Ⱦɥɹ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ ɜ ɪɭɱɧɨɦ
  ɪɟɠɢɦɟɩɟɪɟɞɜɢɧɶɬɟ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɪɟɠɢɦɨɜ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
  Ɇ. Ɍɟɩɟɪɶ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɬɶɫɹ, ɜɪɚɳɚɹ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ.
  Ɂɚ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɤ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤ ɜɚɲɟɣ ɤɚɦɟɪɟ.
  Ɉɛɴɟɤɬɢɜɵ ɫ ɛɚɣɨɧɟɬɨɦ Nikon, Pentax ɢ Sony ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ
  ɪɟɠɢɦɟ ɚɜɬɨɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɤɚɦɟɪɚɦɢ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɦɢ
  ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɵɟ ɦɨɬɨɪɵ ɩɪɢɜɨɞɚ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ (ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɩɪɢɜɨɞ
  ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ ɞɥɹ HSM). ȿɫɥɢ ɤɚɦɟɪɚ ɧɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɩɪɢɜɨɞ
  ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɜɨɞɤɚ ɧɚ ɪɟɡɤɨɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɚ.
  ɗɬɨɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜ ɬɚɤɠɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜɪɭɱɧɭɸ ɜ ɪɟɠɢɦɟ «AF».
  Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɤɚɦɟɪɚ ɞɨɥɠɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɨɞɧɨɤɚɞɪɨɜɨɣ ɫɴɺɦɤɢ.
  ɑɬɨɛɵ ɫɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜɪɭɱɧɭɸ ɧɚɞɨ ɞɨɠɞɚɬɶɫɹ ɩɨɤɚ ɡɚɤɨɧɱɢɬɶɫɹ
  ɩɪɨɰɟɫɫ ɚɜɬɨɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ, ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɥɭ ɩɪɢɠɚɬɢɹ ɤɧɨɩɤɢ ɫɩɭɫɤɚ
  ɡɚɬɜɨɪɚ.
  ȼɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɩɨɥɨɦɨɤ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ, ɧɟ
  ɜɪɚɳɚɣɬɟ ɤɨɥɶɰɨ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ
  ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ.
  ȻɅȿɇȾȺ
  Ȼɥɟɧɞɚ ɛɚɣɨɧɟɬɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɨɛɴɟɤɬɢɜɨɦ. Ȼɥɟɧɞɚ
  ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɡɚɫɜɟɬɤɭ ɢɥɢ ɛɥɢɤɢ ɧɚ ɫɧɢɦɤɟ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɟ ɹɪɤɢɦ
  ɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɩɨɥɹ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ.
  ɉɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɛɥɟɧɞɵ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɛɟɞɢɬɫɹ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɚ ɧɚ
  ɨɛɴɟɤɬɢɜɟ (ɪɢɫ.3).
  ɉɪɢ ɫɴɺɦɤɟ ɫɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɜɫɩɵɲɤɨɣ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɫɧɢɦɚɬɶ ɛɥɟɧɞɭ, ɜɨ
  ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɨɬɫɟɱɟɧɢɹ ɱɚɫɬɢ ɢɦɩɭɥɶɫɚ ɜɫɩɵɲɤɢ ɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɬɟɧɟɣ ɧɚ
  ɫɧɢɦɤɟ.
  ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɛɥɟɧɞɭ ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɜɟɪɧɭɬɶ (ɪɢɫ.4)
  ɎɂɅɖɌɊɕ
  ɉɪɢ ɫɴɺɦɤɟ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɮɢɥɶɬɪ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
  ɞɜɭɯ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɮɢɥɶɬɪɨɜ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɷɮɮɟɤɬɭ
  ɜɢɧɶɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ.
  ɉɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɚɜɬɨɮɨɤɭɫɧɨɣ ɤɚɦɟɪɨɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɩɨɥɹɪɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ
  ɮɢɥɶɬɪ ɰɢɪɤɭɥɹɪɧɨɝɨ ɬɢɩɚ.
  ɍɏɈȾ ɂ ɏɊȺɇȿɇɂȿ.
  ɇɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɣɬɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜ ɪɟɡɤɢɦ ɜɫɬɪɹɫɤɚɦ, ɪɟɡɤɨɦɭ ɩɟɪɟɩɚɞɭ
  ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ.
  Ⱦɥɹ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɩɪɨɯɥɚɞɧɨɟ ɫɭɯɨɟ ɦɟɫɬɨ,
  ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨ ɫ ɯɨɪɨɲɟɣ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɟɣ. ȼɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ
  ɩɪɨɫɜɟɬɥɟɧɢɹ ɥɢɧɡ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ ɯɪɚɧɢɬɟ ɟɝɨ ɜɞɚɥɢ ɨɬ ɧɚɮɬɚɥɢɧɚ ɢ ɞɪ.
  ɚɧɬɢɦɨɥɟɣ.
  ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɶ, ɛɟɧɡɢɧ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɱɢɫɬɹɳɢɟ
  ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɱɬɨɛɵ ɨɱɢɫɬɢɬɶ ɥɢɧɡɨɜɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɦɹɝɤɭɸ
  ɜɥɚɠɧɭɸ ɬɤɚɧɶ ɞɥɹ ɨɩɬɢɤɢ.
  Ɉɛɴɟɤɬɢɜ ɧɟ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦ. ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ ɜɛɥɢɡɢ
  ɜɨɞɵ ɢɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɞɨɠɞɹ ɡɚɳɢɬɢɬɟ ɟɝɨ ɨɬ ɧɚɦɨɤɚɧɢɹ. Ɉɛɵɱɧɨ
  ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɦ ɜɨɞɵ ɜ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ, ɦɟɠɞɭ
  ɥɢɧɡ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ ɢ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɪɟɦɨɧɬɭ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɬ .
  Ɋɟɡɤɢɟ ɩɟɪɟɩɚɞɵ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɦɨɝɭɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɬɭɦɚɧɧɨɣ
  ɩɟɥɟɧɵ ɧɚ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɥɢɧɡɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɜɯɨɞɹ ɜ ɬɺɩɥɨɟ
  ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɫ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɭɥɢɰɵ, ɫɪɚɡɭ ɧɟ ɞɨɫɬɚɜɚɣɬɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜ ɢɡ ɱɟɯɥɚ,
  ɩɨɤɚ ɨɧ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ.
  ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂȿ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄɂ
  Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ (ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ/ɝɪɭɩɩ) 8 9 Ɇɚɫɲɬɚɛ ɫɴɺɦɤɢ 1:6.8
  ɍɝɨɥ ɩɨɥɹ ɡɪɟɧɢɹ 50.7° Ɋɟɡɶɛɚ ɩɨɞ ɮɢɥɶɬɪ 62ɦɦ
  Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɞɢɚɮɪɚɝɦɚ 16
  Ƚɚɛɚɪɢɬɵ
  (
  ɞɢɚɦɟɬɪ ɏ ɞɥɢɧɧɚ
  )
  74.2
  g
  63.3ɦɦ
  Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɹ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ
  30ɫɦ ȼɟɫ 435ɝ
  Ƚɚɛɚɪɢɬɵ ɢ ɜɟɫ ɭɤɚɡɚɧɵ ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ ɫ ɛɚɣɨɧɟɬɨɦ SIGMA.
  PYCCɄɂɃ
  Antes de mais, queremos agradecer-lhe a aquisição desta objectiva Sigma.
  Sugerimos-lhe, entretanto, uma leitura atenta deste manual, antes de a
  utilizar, a fim de conseguir obter os melhores resultados.
  DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES (fig.1)
  Anel de encaixe de filtro
  Anel de Focagem
  Escala de distância
  Linha de índice de focagem
  Selector do modo de focagem
  Baioneta
  Pára-sol
  OBJECTIVAS DC
  Estas objectivas são especialmente concebidas para câmaras digitais porque
  o círculo de imagem da objectiva corresponde ao tamanho dos sensores de
  imagens da maior parte das câmaras digitais SLR. A sua concepção especial
  confere a estas objectivas propriedades ideais para as câmaras digitais.
  Um sensor de imagem maior que o formato correspondente ao APS-C não
  pode ser usado em câmaras digitais ou em câmaras 35 mm SLR. Se isso
  acontecer, a imagem aparecerá com o efeito de “vinhetagem
  Se usar câmaras digitais SD1 / SD1 Merrill, o ângulo de cobertura
  correspondente será o 45 mm.
  Se usar câmaras digitais SD15 / SD14 / SD10 / SD9, o ângulo de cobertura
  correspondente será o 51mm.
  COMO PRENDER A OBJECTIVA AO CORPO DA CÂMARA
  Quando prender a objectiva ao corpo da câmara, a mesma funcionará
  automaticamente, como se fosse uma objectiva da marca da sua câmara.
  Consulte o respectivo manual de instruções.
  Na zona de encaixe da objectiva existem vários contactos eléctricos e
  electrónicos. Mantenha-os limpos de forma a garantir uma boa ligação.
  Enquanto está a mudar a objectiva, certifique-se de que a coloca com a
  parte frontal para baixo a fim de evitar danificar a superfície de encaixe.
  Muitos acessórios como os tele-conversores, tubos extensíveis, etc., são
  especialmente feitos para determinadas objectivas. Antes de comprar
  estes acessórios, verifique na sua objectiva Sigma a compatibilidade, e se
  estes vão funcionar devidamente.
  AJUSTE DO MODO DE EXPOSIÇÃO
  A objectiva Sigma funciona automaticamente quando é fixada na câmara.
  Consulte o manual de instruções da sua câmara.
  FOCAGEM
  Esta objectiva vem com o Motor Hiper Sónico (HSM) da Sigma incorporado. O
  HSM permite um rápido e seguro auto foco.
  SIGMA AF e CANON AF
  Para utilizar a focagem automática, seleccione o modo de focagem “AF” na
  objectiva. (fig.2) Se desejar usar a focagem manual, coloque o selector do
  modo de focagem da sua objectiva na posição “M”. Pode ajustar a focagem,
  rodando o anel de focagem.
  NIKON AF, PENTAX AF e SONY
  Para utilizar a focagem automática, ponha a sua câmara no modo de focagem
  AF e seleccione o modo de focagem “AF” na objectiva. (fig.2) Se desejar usar a
  focagem manual, coloque o selector do modo de focagem da sua objectiva na
  posição “M”. Pode ajustar a focagem, rodando o anel de focagem.
  Consulte o manual de instruções da sua câmara para mais informações
  acerca da selecção do modo de focagem.
  Para Nikon, Pentax e Sony, só é possível usar o AF com câmaras que
  suportem motores conduzidos por ondas ultra sónicas como o HSM. O AF
  não funcionará se o corpo da câmara não suportar este tipo de motores.
  Esta objectiva também permite focagem manual mesmo em modo Auto
  Focus. Com a máquina na opção “One-Shot” AF (AF-S), pode ajustar a
  focagem manualmente após o auto foco da objectiva (e paragem), enquanto
  o botão já está a ser premido.
  Ao utilizar esta objectiva no modo de focagem manual, recomenda-se que
  confirme a focagem correcta no visor, em vez de confiar exclusivamente na
  escala de distâncias. Esta precaução justifica-se porque pode haver uma
  mudança na focagem devido a variações extremas de temperatura que
  podem causam a dilatação ou a contracção de vários componentes da
  objectiva. Tome especial consideração quando focar em infinito.
  PÁRA-SOL
  Junto com esta objectiva, vem também um pára-sol destacável tipo baioneta.
  Este ajuda a prevenir o flare e o efeito fantasma nas fotografias, que são
  causados pela luz excessiva e proveniente de fora da área da fotografia. (fig.3)
  Quando tirar fotografias com o flash incorporado da câmara, recomenda-se
  que retire o pára-sol para evitar cortar alguma luz do flash, que pode
  provocar uma sombra na fotografia.
  Para colocar a objectiva e o pára-sol na bolsa, é primeiro necessário
  remover o pára-sol, e tornar a colocá-lo na posição inversa na objectiva.
  (fig.4)
  FILTRO
  Só se deve utilizar um filtro de cada vez. Se usar dois ou mais filtros, ou
  filtros mais espessos, como os filtros polarizadores, pode causar o efeito
  de vinhetagem.
  Quando usar um filtro polarizador com uma câmara AF, use um do tipo
  circular.
  CUIDADOS BÁSICOS E ARMAZENAMENTO
  Evite quaisquer choques ou a exposição a temperaturas excessivas ou à
  humidade.
  Para armazenamento por um longo período de tempo, escolha um local
  fresco e seco, de preferência bem ventilado. Para evitar danificar a
  cobertura da objectiva, mantenha-a fora do alcance da naftalina ou de
  produtos similares.
  Não utilize diluentes, benzina ou outros produtos de limpeza orgânicos
  para remover a sujidade ou as dedadas dos componentes da objectiva.
  Limpe com um pano macio e humedecido ou com um tecido próprio para
  limpeza de lentes.
  Esta objectiva não é à prova de água. Quando a usar à chuva ou perto de
  água, impeça que ela se molhe. É quase sempre impossível reparar
  mecanismos internos, elementos da objectiva e componentes eléctricos,
  danificados pela água.
  As mudanças bruscas de temperatura podem causar condensação ou
  embaciar a superfície da objectiva. Quando entrar num quarto aquecido
  vindo dum exterior frio, é aconselhável conservar a objectiva no estojo a
  que a sua temperatura se aproxime da temperatura ambiente.
  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
  Construção da Objectiva
  (grupos/elementos)
  8 – 9
  Relação (Rácio) de
  Reprodução
  1:6.8
  Ângulo de cobertura 50.7° Tamanho do Filtro 62mm
  Abertura Mínima 16
  Dimensões
  (Diâmetro x Comprimento)
  74.2g
  63.3mm
  Distância Mínima de Focagem
  30 cm Peso 435g
  As dimensões e o peso incluem a baioneta de encaixe SIGMA.
  PORTUGUÊS
  J
  E
  D
  F
  N
  E
  s
  I
  S
  D
  k
  C
  K
  ƜƷȬȳǺƸŴᤲǍƻእǛԃLJƳƍ ࿢ؾݣሊǬȩǹ Ǜ̅ဇƠƯƍLJƢŵ
  The glass materials used in the lens do not contain environmentally
  hazardous lead and arsenic.
  Das Glas, das für das Objektiv verwendet wird, enthält kein
  umweltschädliches Blei und Arsen.
  Les verres utilisés dans cet objectif ne contiennent aucune matière
  nuisibles à l’environnement telles que le plomb et l’arsenic.
  De glassoort die in dit objectief gebruikt werd bevat geen milieu
  belastend lood of a rsenicum.
  Los materiales empleados en el objetivo no contienen productos nocivos
  para la salud ni el medio ambiente.
  Le materie vitree usate per la realizzazione dell’obiettivo non contengono
  piombo né arsenico, sostanze potenzialmente pericolose sotto il profilo
  ecologico.
  Det glasmaterial som ingår i detta objektiv innehåller inget miljöfarligt bly
  eller arsenik.
  Glasset anvendt i dette objektiv indeholder ikke miljøskadelig bly og
  arsen.
  ᢴᙰࢬࠌشհੲᑿޗறΔ࿪ྤڶ୭ᛩቼհሩ֗న࿛ढʳ
  ʳ
  㢨G ⥀㪼㜄G ㇠㟝═G 㠄㣄㣠⏈G 䞌ᷱ㤵㡰⦐G 㡔⓹䚐G ⇝G 㢨⇌G ⽸㋀⪰G 䚜㡔䚌Ḕ
  㢼㫴G 㙾㏩⏼␘U
Sigma 30mm f/1.4 DC HSM ART Nikon

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Sigma 30mm f/1.4 DC HSM ART Nikon o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Sigma 30mm f/1.4 DC HSM ART Nikon rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Sigma 30mm f/1.4 DC HSM ART Nikon. Il manuale rientra nella categoria Lente ed è stato valutato da 1 persone con una media di 6.9. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese, Olandese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Svedese, Portoghese, Danese, Cinese, Arabo. Hai domande sul Sigma 30mm f/1.4 DC HSM ART Nikon o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Sigma 30mm f/1.4 DC HSM ART Nikon

Marca Sigma
Modello 30mm f/1.4 DC HSM ART Nikon
Prodotto Lenti
Lingua Italiano, Inglese, Olandese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Svedese, Portoghese, Danese, Cinese, Arabo
Tipo di file PDF

Manuali dei prodotti correlati

Lenti Sigma

ManualeD'uso.it

Stai cercando un manuale? ManualeD'uso.it farà in modo che tu possa trovare il manuale che stai cercando in un attimo. Il nostro database contiene più di 1 milione di manuali in formato PDF di oltre 10.000 marchi. Ogni giorno aggiungiamo i manuali più recenti in modo che sia sempre possibile trovare il prodotto che stai cercando. È molto semplice: basta digitare il marchio e il tipo di prodotto nella barra di ricerca e immediatamente visualizzerai gratuitamente il manuale di tua scelta online.

ManualeD'uso.it

© Copyright 2020 ManualeD'uso.it. Tutti I diritti riservati.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più