Sonos Connect

Sonos Connect manuale

(1)
 • Quickstart
  Guide
  1
  Connect your Sonos
  product(s) to power
  Set it up
  2
  Download a Sonos
  controller app
  Optional: If you purchased a Sonos BOOST,
  connect it to your router now with an Ethernet
  cable (supplied) and plug it into power.
  Note: Connecting a Sonos BRIDGE, BOOST or Sonos player to
  your router with an Ethernet cable creates a separate high-
  performance wireless network exclusively for your Sonos
  speakers. If you don’t connect the Ethernet cable, Sonos joins
  your home’s wireless network. For more information, go to
  www.sonos.com/rock-solid-wireless.
  Add to an existing Sonos system:
  Just plug it in and select Settings > Add a Player
  or SUB from the Sonos app on your mobile
  device, or select Manage > Add a Player or SUB
  when using the Sonos app for Mac or PC.
  Set up a new Sonos system:
  To set up a new system, follow the steps below.
  www.sonos.com
  © 2015 Sonos Inc. All rights reserved.
  Sonos, CONNECT, CONNECT:AMP and all other Sonos
  product names and slogans are trademarks or registered
  trademarks of Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat & TM Off.
  If adding a CONNECT:AMP,
  attach desired speakers
  If you purchased a Sonos
  BOOST, set it up first
  If adding a CONNECT, connect
  the ‘audio out’ to ‘audio in’ on
  your receiver or amplifier
  BOOSTRouter
  Dansk
  CONNECT/CONNECT:AMP lynstartsvejledning - installation. For at føje en Sonos CONNECT/CONNECT:AMP
  til et eksisterende Sonos-system skal du blot tilslutte den og vælge tilj en afspiller eller en SUB fra menuen
  indstillinger på din håndholdte controller, eller vælg tilføj en afspiller eller en SUB fra menuen administrer,
  hvis du bruger Sonos-app’en til mac eller PC. Gå til trin 1 og 2 for at konfigurere et nyt Sonos-system.
  1 Slut din Sonos CONNECT/CONNECT:AMP til strøm. (Valgfrit) hvis du har købt en Sonos BRIDGE eller BOOST,
  skal du slutte den til din router nu med det medfølgende ethernet-kabel og tænde for strømmen. Ellers skal
  du springe dette trin over. Berk: tilslutning af en Sonos BRIDGE, BOOST eller Sonos-afspiller til din router
  skaber et separat, højtydende trådløst netværk, som udelukkende anvendes af dine Sonos-højttalere.
  I modsat fald opretter Sonos forbindelse til dit hjems trådløse netrk. Du kan få flere oplysninger på
  www.sonos.com/support.
  2 Download en Sonos controller-app. Åben app’en og følg instruktionerne for at tte dit Sonos system op.
  Download Sonos-controlleren til mac eller PC fra www.sonos.com/install. Download Sonos-controller-app’en
  til din enhed. Bemærk: registrer dig under installationen for at modtage fremtidige softwareopdateringer.
  Norsk
  CONNECT/CONNECT:AMP hurtigstartsveiledning - konfigurasjon. Hvis du vil legge til en Sonos CONNECT/
  CONNECT:AMPi et eksisterende Sonos-system, kobler du den bare til og velger legg til en spiller eller SUB fra
  menyen innstillinger på din håndholdte controller eller velger legg til en spiller eller SUB fra menyen administrer
  ved bruk av Sonos-appen for mac eller PC. Gå til trinnene 1-2 for å konfigurere et nytt Sonos-system.
  1 Koble Sonos CONNECT/CONNECT:AMP til stmnettet, (valgfritt) hvis du kjøpte en Sonos BRIDGE eller BOOST,
  kobler du den til ruteren med en ethernet-kabel (inkludert) og kobler til strømforsyningen. Ellers kan du hoppe
  over dette trinnet. Merk: hvis du kobler en Sonos BRIDGE, BOOST eller Sonos-spiller til ruteren oppretter
  du et separat, høytytende trådløst nettverk eksklusivt for Sonos-yttalerne. Ellers kobler Sonos til ditt
  hjemmenettverk. For mer informasjon, gå til www.sonos.com/support.
  2 Last ned en Sonos-controllerapp. Åpne appen og lg instruksjonene på skjermen for å konfigurere Sonos-
  systemet. Last ned Sonos-controlleren for mac eller PC fra www.sonos.com/install. Last ned Sonos-
  controllerappen fra app store til enheten din. Merk: registrer deg i løpet av konfigurasjonen for å motta
  fremtidige programvareoppdateringer.
  Nederlands
  CONNECT/CONNECT:AMP installatiehandleiding - installatie. Voor het toevoegen van een Sonos CONNECT/
  CONNECT:AMP aan een bestaand Sonos-systeem, sluit u deze aan op netstroom en selecteert u ‘speler
  of SUB toevoegen’ in het menu instellingen van de handheld controller, of ‘speler of SUB toevoegen’ in het
  menu beheren met de Sonos-app voor mac of PC. Als u een nieuw Sonos-systeem installeert, gaat u naar
  de stappen 1 en 2.
  1 Sluit de Sonos CONNECT/CONNECT:AMP aan op stroom. (Optioneel) als u een Sonos BRIDGE of BOOST heeft
  aangeschaft, sluit u deze nu met een ethernetkabel (bijgeleverd) aan op uw router en vervolgens op stroom.
  Zo niet, dan slaat u deze stap over. Opmerking: door een Sonos BRIDGE, BOOST of een Sonos-speler op uw
  router aan te sluiten, creëert u een opzichzelfstaand, hoogwaardig draadloos netwerk, alleen voor uw Sonos-
  speakers. Zoniet, dan wordt Sonos op uw draadloos thuisnetwerk aangesloten. Ga voor meer informatie
  naar www.sonos.com/support.
  2 Download één van de Sonos controller-apps. Open de app en volg de instructies op het scherm om het Sonos-
  systeem te installeren. Download de Sonos controller voor mac of PC van www.sonos.com/install. Download
  de Sonos controller-app uit de winkel op uw apparaat. Opmerking: u moet zich tijdens het installatieproces
  registreren om nieuwe software-updates te ontvangen.
  Português – BR
  CONNECT/CONNECT:AMP guia de início rápido - configuração. Para adicionar um CONNECT/CONNECT:AMP
  Sonos a um sistema Sonos existente, conecte-o e selecione adicionar um reprodutor ou SUB no menu
  configurações do controller portátil, ou selecione adicionar um reprodutor ou SUB no menu gerenciar ao usar o
  Sonos controller para mac ou PC. Para configurar um novo sistema Sonos, vá para as etapas 1 e 2.
  1 Ligue o CONNECT/CONNECT:AMP Sonos na energia. (Opcional) se você adquiriu um BRIDGE ou BOOST
  Sonos, conecte-o ao roteador agora com um cabo ethernet (fornecido) e ligue-o. Caso contrário, pule esta
  etapa. Observação: ao conectar um BRIDGE, BOOST ou player Sonos ao roteador, você cria uma rede sem
  fio separada de alto desempenho, exclusiva para os alto-falantes Sonos. Caso contrário, o dispositivo Sonos
  conecta-se à rede sem fio de sua casa. Para obter mais informões, acesse www.sonos.com/support.
  2 Faça download de um aplicativo Sonos controller. Abra o aplicativo e siga as instrões na tela para configurar
  o sistema Sonos. Faça download do Sonos controller para mac ou PC em www.sonos.com/install. Faça
  download do aplicativo Sonos controller da loja em seu dispositivo. Observação: cadastre-se durante a
  instalação para receber futuras atualizações de software.
  Svenska
  CONNECT/CONNECT:AMP snabbstartguide - installation. Om du vill lägga till en Sonos CONNECT/
  CONNECT:AMP i ett befintligt Sonos-system ansluter du den bara och väljer lägg till player eller SUB på menyn
  inställningar på din handllna controller, eller välj lägg till player eller SUB på menyn hantera när du använder
  Sonos-appen för mac eller PC. Gå till steg 1 och 2 för att installera ett nytt Sonos-system.
  1 Koppla din Sonos CONNECT/CONNECT:AMP till strömmen. (Valfritt) om du köpt en Sonos BRIDGE eller BOOST,
  anslut den till din router nu med ethernet-kabel (medföljer), och slå på strömmen. Hoppa annars över det här
  steget. Obs! När du ansluter en Sonos BRIDGE, BOOST eller Sonos-spelare till din router skapar det ett separat,
  högpresterande trådlöst nätverk endast för dina Sonos-högtalare. Annars går Sonos med i ditt hems trådlösa
  tverk. För mer information, gå till www.sonos.com/support.
  2 mta en Sonos controller-app. Öppna appen och följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera ditt Sonos-
  system. Hämta Sonos controller för mac eller PC www.sonos.com/install. Hämta Sonos controller-appen från
  store på din enhet. Obs! Registrera dig under installationen för att få framtida uppdateringar till programvaran.
  Deutsch
  CONNECT/CONNECT:AMP kurzanleitung - einrichtung. Zum hinzufügen eines Sonos CONNECT/CONNECT:AMP
  zu einem vorhandenen Sonos-system schließen Sie den CONNECT/CONNECT:AMP zuchst an die
  stromversorgung an und wählen auf ihrem handheld-controller im menü „einstellungen“ bzw. In der Sonos-app
  r mac oder PC im menü „verwalten“ die option „player oder SUB hinzufügen“. Zum einrichten eines neuen
  Sonos-systems führen Sie die schritte 1 und 2 durch.
  1 Verbinden Sie ihren Sonos CONNECT/CONNECT:AMP mit der stromversorgung. (Optional) wenn Sie eine
  Sonos BRIDGE oder einen BOOST erworben haben, verbinden Sie Sie bzw. Ihn jetzt über ein ethernet-kabel
  (im lieferumfang enthalten) mit ihrem router und dann mit der stromversorgung. Andernfalls überspringen
  Sie diesen schritt. Hinweis: Wenn Sie eine Sonos BRIDGE, einen BOOST oder einen Sonos-Player an Ihren
  Router anschließen, erstellen Sie ein separates Wireless-Hochleistungsnetzwerk, das nur für Ihre Sonos-
  Lautsprecher genutzt wird. Ansonsten wird Ihr Sonos in Ihr WLAN integriert. Weitere Informationen finden
  Sie unter www.sonos.com/support.
  2 Laden Sie die Sonos controller-app herunter. Öffnen Sie die app und befolgen Sie zum einrichten ihres Sonos-
  systems die anweisungen auf dem bildschirm. Laden Sie den Sonos controller für mac oder PC herunter:
  www.sonos.com/install. Laden Sie die Sonos controller-app von dem jeweiligen store auf ihrem gerät herunter.
  Hinweis: registrieren Sie sich während der einrichtung, um zukünftige software-updates zu erhalten.
  Español
  CONNECT/CONNECT:AMP guía de inicio rápido - configúrelo. Para agregar un Sonos CONNECT/CONNECT:AMP
  a un sistema Sonos ya existente, conéctelo y seleccione añadir un reproductor o SUB en el menú ajustes de su
  controller de mano o seleccione añadir un reproductor o SUB desde el menú gestionar, cuando use la aplicación
  de Sonos para mac o PC. Para configurar un nuevo sistema Sonos, vuelva a los pasos 1 y 2.
  1 Conecte su Sonos CONNECT/CONNECT:AMP a la alimentación. (Opcional) si compra un Sonos BRIDGE o
  BOOST, conéctelo al router ahora con un cable ethernet (adjunto), y conéctelo al suministro eléctrico. De lo
  contrario, sáltese este paso. Nota: Al conectar un Sonos BRIDGE, BOOST o reproductor Sonos a su router, se
  crea una red inalámbrica de alto rendimiento exclusiva para los altavoces Sonos. De lo contrario, Sonos se une a
  su red inalámbrica doméstica. Para obtener más información, visite www.sonos.com/support.
  2 Descargue la aplicación de Sonos controller. Abra la aplicación y siga las instrucciones que aparecen en pantalla
  para configurar el sistema Sonos. Descargue el Sonos controller para mac o PC en www.sonos.com/install.
  Descargue la aplicación del Sonos controller en su dispositivo desde la tienda. Nota: regístrese durante la
  configuración para recibir futuras actualizaciones de software.
  Français
  CONNECT/CONNECT:AMP guide de démarrage rapide - configuration. Pour ajouter un Sonos CONNECT/
  CONNECT:AMP à un système Sonos existant, commencez par le brancher, puis sélectionnez ajouter un player ou
  un SUB dans le menu paratres de votre controller portable, ou sélectionnez ajouter un player ou un SUB dans
  le menu gérer si vous utilisez l’application Sonos pour mac ou PC. Configuration d’un nouveau système Sonos
  1 Raccordez votre Sonos CONNECT/CONNECT:AMP à l’alimentation électrique. (Facultatif) si vous avez acheté
  un Sonos BRIDGE ou BOOST, connectez-le maintenant à votre box adsl avec un câble ethernet (fourni) et mettez
  sous tension. Dans le cas contraire, ignorez cette étape. Remarque: la connexion d’un Sonos BRIDGE, BOOST
  ou d’un lecteur Sonos crée un réseau sans fil séparé ts performant exclusivement dédié à vos enceintes Sonos.
  Sinon, Sonos s’associe à votre réseau sans fil. Pour plus d’informations, consultez le site
  www.sonos.com/support.
  2 Téléchargez l’application Sonos controller. Ouvrez l’application et suivez les instructions qui saffichent sur
  l’écran pour configurer votre sysme Sonos. Téléchargez Sonos controller pour mac ou PC sur le site web
  www.sonos.com/install. Téléchargez l’application Sonos controller à partir du magasin d’applications de
  votre périphérique. Remarque : enregistrez-vous pendant la configuration pour recevoir les mises à jour
  logicielles futures.
  Italiano
  CONNECT/CONNECT:AMP guida rapida - installazione. Per aggiungere un Sonos CONNECT/CONNECT:AMP a
  un sistema Sonos esistente è sufficiente collegarlo alla presa di corrente e selezionare aggiungi lettore o SUB
  dal menu impostazioni del controller palmare oppure selezionare aggiungi lettore o SUB dal menu gestisci se si
  utilizza Sonos app per mac o PC. Per installare un nuovo sistema Sonos, fare riferimento ai passi 1 e 2.
  1 Connettere Sonos CONNECT/CONNECT:AMP all’alimentazione. (Opzionale) se si è acquistato un Sonos
  BRIDGE o BOOST, collegarlo al router ora con un cavo ethernet (fornito) e dare corrente. In caso contrario,
  saltare questo passo. Nota: connettendo un Sonos BRIDGE, BOOST o un lettore Sonos al router si crea una
  rete separata wireless ad alte prestazioni, esclusivamente per i diffusori Sonos. Altrimenti, Sonos si connette
  alla rete wireless domestica. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.sonos.com/support.
  2 Scaricare un’app Sonos controller. Aprire l’app e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare
  il sistema Sonos. Scaricare Sonos controller per mac o PC da www.sonos.com/install. Scaricare l’app Sonos
  controller dal negozio online al dispositivo. Nota: effettuare la registrazione durante l’installazione per ricevere
  gli aggiornamenti software in futuro.
  Ask us
  No question is too big or too small.
  Website
  Sonos.com/support
  Email
  support@sonos.com
  Product User Guides
  Sonos.com/guides
  Mac / PC
  Download the Sonos
  controller for Mac or PC from
  www.sonos.com/install
  Mobile / Tablet (recommended)
  Download the Sonos controller
  app from the store on your device
  Open the app and follow the on-screen
  instructions to set up your Sonos system.
  Telephone
  Australia
  03 9874 0800
  Austria
  0800 291 623
  Belgium
  0800 38904
  Brazil
  0800 025 0827
  Denmark
  80 251135
  France
  0800 910 769
  Finland
  0800917381
  Germany
  0800 000 5339
  Italy
  800 972444
  Mexico
  01 800 083 5513
  Netherlands
  0800 0234361
  Norway
  800 691 13
  Singapore
  8001013283
  Spain
  0917 482942
  Sweden
  0207 93593
  Switzerland
  0800 56 25 25
  UK
  0808 2346596
  Europe (toll call)
  +49 (0) 1803 447000
  US and Canada (English)
  1 800 680 2345
  640-00266 Rev A
Sonos Connect

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Sonos Connect o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Sonos Connect rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Sonos Connect. Il manuale rientra nella categoria Streamer Audio ed è stato valutato da 1 persone con una media di 6.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese, Olandese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Svedese, Portoghese, Danese, Norvegese. Hai domande sul Sonos Connect o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Sonos Connect

Generale
Marca Sonos
Modello Connect
Prodotto Streamer Audio
Lingua Italiano, Inglese, Olandese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Svedese, Portoghese, Danese, Norvegese
Tipo di file PDF
Dettagli tecnici
Formato audio integrato -
Colore del prodotto Bianco
Telecomando portatile
Tipologia display -
Compatibilità per i dock di Apple Non supportato
AirPlay
Capacità Multi-Zone
Controllo del volume Digitale
Audio
Distorsione armonica totale (THD) 0.009
Range di frequenza 20 - 20000
Potenza d'uscita per canale (20-20KHz@8 Ohm) -
Sistema audio -
tipo di ricevitore -
Uscite
Uscita audio digitale ottico 1
Uscita audio digitale coassiale 1
Uscita (L, R) audio 1
Formati del file
Formati audio supportati MP3, WMA
Formati immagini supportati BMP, GIF, JPG, PNG
Radio
Bande del sintonizzatore -
Radio via Internet
Servizi radio Internet supportati iHeartRadio, iTunes, Last.fm, Pandora, SIRIUS Internet Radio, Slacker, Spotify, TuneIn
Dimensioni e peso
Peso 690
Larghezza 136
Profondità 140
Altezza 74
Collegamento in rete
Collegamento ethernet LAN
Wi-Fi -
Altre caratteristiche
Sistema operativo compatibile Windows XP SP3+, Mac OS X 10.6.8+
Condizioni ambientali
Intervallo temperatura di funzionamento 0 - 40
Intervallo di temperatura -20 - 70
Gestione energetica
Tensione di ingresso AC 100-240
Frequenza di ingresso AC 50 - 60
Ingressi
Ingressi HDMI 0
Ingresso di linea
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 2
Ingressi audio (L,R) 1
Ingresso (alimentazione) AC
Connettività
Tipo di connettività degli altoparlanti -
Tecnologia di connessione Con cavo e senza cavo
Drive ottico
Lettore ottico incluso
Archiviazione
Lettore di schede integrato
Video
Compatibilità 3D
Certificati di sicurezza
Certificazione Energy Star -
Contenuto dell'imballo
Cavi inclusi AC, LAN (RJ-45), RCA
Guida utente

ManualeD'uso.it

Stai cercando un manuale? ManualeD'uso.it farà in modo che tu possa trovare il manuale che stai cercando in un attimo. Il nostro database contiene più di 1 milione di manuali in formato PDF di oltre 10.000 marchi. Ogni giorno aggiungiamo i manuali più recenti in modo che sia sempre possibile trovare il prodotto che stai cercando. È molto semplice: basta digitare il marchio e il tipo di prodotto nella barra di ricerca e immediatamente visualizzerai gratuitamente il manuale di tua scelta online.

ManualeD'uso.it

© Copyright 2020 ManualeD'uso.it. Tutti I diritti riservati.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più