Sony Bravia KDL-32V4200 manuale

Visualizza qui il manuale gratuito del Sony Bravia KDL-32V4200. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Sony Bravia KDL-32V4200

30
NL
Problemen oplossen
Controleer of het 1 (stand-by) lampje rood
knippert.
Als het lampje knippert
De functie voor zelfdiagnose is geactiveerd.
1
Tel hoe vaak het
1
(stand-by) lampje knippert
tussen elke pauze van twee seconden.
Het lampje knippert bijvoorbeeld driemaal,
vervolgens is er een pauze van twee seconden,
gevolgd door weer drie knipperingen enz.
2 Druk op 1 aan de bovenkant van de televisie
om deze uit te schakelen, haal de stekker uit het
stopcontact en neem contact op met uw dealer
of het Sony-servicecentrum over het knipperen
van het lampje (duur en interval).
Als het lampje niet knippert
1 Controleer de items in de onderstaande tabellen.
2 Als het probleem aanhoudt, moet u de televisie
laten nakijken door bevoegd
onderhoudspersoneel.
Beeld
Geen beeld (scherm is donker) en geen geluid.
Controleer de aansluiting van de antenne/kabel.
Steek de steker van de televisie in het stopcontact en
druk op 1 op de bovenkant van de televisie.
Als het
1
(stand-by) lampje rood oplicht, drukt u op
"/1
.
Geen beeld of geen menu-informatie van
apparatuur die op de scart-aansluiting is
aangesloten.
Druk op / om de lijst met aangesloten apparatuur
weer te geven en selecteer vervolgens de gewenste invoer.
Controleer de verbinding tussen de optionele apparatuur
en de televisie.
Dubbele beelden of echobeelden (alleen in de
analoge modus).
Controleer de aansluiting van de antenne/kabel.
Controleer de locatie van de antenne en de richting.
Er verschijnt alleen sneeuw en ruis op het
scherm (alleen in de analoge modus).
Controleer of de antenne defect of verbogen is.
Controleer of de antenne het einde van de levensduur
heeft bereikt (drie tot vijf jaar bij normaal gebruik, een
tot twee jaar bij gebruik in kustgebieden).
Beeld- of geluidsruis bij het bekijken van een
televisiekanaal (alleen in de analoge modus).
Stel de “AFT” (van het Engelse Automatic Fine Tuning
= automatische fijnafstemming) voor een betere
beeldontvangst in (pagina 25).
Er verschijnen enkele kleine zwarte en/of heldere
punten op het scherm.
Het beeld van een scherm bestaat uit pixels. Kleine
zwarte en/of heldere puntjes (pixels) op het scherm
duiden niet op een storing.
Geen kleur bij programma's.
Selecteer “Reset” (pagina 20).
Geen kleur of onregelmatige kleur als u een
signaal bekijkt via de
/ COMPONENT IN-
aansluitingen
Controleer de aansluiting van de
/
COMPONENT IN-aansluitingen en controleer of de
stekkers stevig in de bijbehorende aansluitingen zijn
geplaatst.
Het beeld wordt vastgehouden of bevat blokken
op het scherm
Controleer het signaalniveau (pagina 27). Als de
signaalbalk rood is (geen signaal) of oranje (zwak
signaal), controleert u de antenne/kabelaansluiting.
Verwijder het aangesloten USB-apparaat. Dit is wellicht
beschadigd of wordt niet ondersteund door de televisie.
Raadpleeg de volgende website voor de laatste
informatie over compatibele USB-apparaten:
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Geluid
Geen geluid, maar goed beeld.
Druk op 2 +/– of % (onderdrukken).
Controleer of de “Speaker” is ingesteld op “TV-
speaker” (pagina 21).
Kanalen
Het gewenste kanaal kan niet worden geselecteerd.
Schakel tussen de digitale en analoge modus en selecteer
het gewenste digitale/analoge kanaal.
Sommige kanalen zijn blanco.
Gecodeerd/abonneekanaal. Meld u aan bij de
betaaltelevisieservice
Kanaal wordt alleen voor data gebruikt (geen beeld of
geluid).
Neem contact op met de zender voor uitzendinformatie.
Digitale kanalen worden niet weergegeven
Neem contact op met een lokaal installatiebedrijf om te
achterhalen of er in uw omgeving digitaal wordt
uitgezonden.
Sluit een antenne aan met een hoger vermogen.
Algemeen
Vervormd beeld en/of ruis
Houd de televisie uit de buurt van elektrische
ruisbronnen zoals auto's, motoren, haardrogers of
optische apparatuur.
Houd bij het installeren van de optionele apparatuur wat
ruimte vrij tussen de optionele apparatuur en de televisie.
Controleer de aansluiting van de antenne/kabel.
Houd de kabel van de antenne/kabeltelevisie uit de buurt
van andere aansluitkabels.
De televisie wordt automatisch uitgeschakeld (de
televisie wordt stand-by gezet).
Controleer of “Sleep Timer” of “Uit Tijd” zijn
geactiveerd (pagina 23).
Indien er gedurende 10 minuten geen signaal wordt
ontvangen en geen werking wordt uitgevoerd in de TV-
modus, dan schakelt de televisie automatisch over op
stand-by.
De televisie schakelt automatisch in.
Controleer of “Aan Tijd” is geactiveerd (pagina 23).
Sommige ingangsbronnen kunnen niet worden
geselecteerd.
Selecteer “AV voorkeuze” en annuleer “Overslaan”
voor de ingangsbron (pagina 24).
De afstandsbediening werkt niet.
Vervang de batterijen.
Een kanaal kan niet aan de Favorieten-lijst
worden toegevoegd
In de Favorieten-lijst kunnen maximaal 999 kanalen
worden opgeslagen.
HDMI-apparatuur verschijnt niet op de “HDMI-
apparatuurlijst”
Controleer of uw apparatuur compatibel is met HDMI-
besturing.
Niet alle kanalen zijn ingesteld
Raadpleeg de website voor meer informatie over
kabelaanbieders.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
U kunt “Uit” niet selecteren in “Controle voor HDMI”.
Als er met HDMI-besturing compatibele audio-
apparatuur is aangesloten op de televisie, kunt u “Uit”
niet selecteren in dit menu. Als u de audio-uitgang wilt
wijzigen naar de TV-speaker, dan selecteert u “TV-
speaker” in het menu “Speaker” menu (pagina 21).
010COV.book Page 30 Friday, July 4, 2008 12:35 PM

Vuoi sapere di Sony Bravia KDL-32V4200?

Chiedi la domanda che hai sul Sony Bravia KDL-32V4200 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Sony Bravia KDL-32V4200 fornirti una buona risposta.

Come sintonizzare i grogrammi

Riggio francesco, 2019-10-04 06:51:58