Sony MDR-EX32LP

Sony MDR-EX32LP manuale

(1)
 • Português
  Características
  Os auscultadores de tipo fechado permitem obter graves potentes
  •Fornecidos com almofadas em borracha de silicone macia para os
  auriculares (tamanhos S, M e L)
  Íman de neodímio de 400 kJ/m
  3
  muito potente
  Colocar os auscultadores
  Coloque o auricular com a marca R no ouvido direito e aquele com
  a marca L no esquerdo.
  Como utilizar o suporte
  Guarde a caixa como se mostra na figura A. Isso impede que o cabo
  fique emaranhado, se quiser guardar o receptor ligado a um
  dispositivo, como um WALKMAN, na sua bolsa ou mala de mão.
  Se utilizar auriculares, pode ajustar o comprimento do cabo
  enrolando-o à volta do suporte, como se mostra na figura B.
  Como colocar correctamente os
  auriculares (consulte a fig. C)
  Se as almofadas de borracha não encaixarem bem nos ouvidos, pode não conseguir
  ouvir os graves baixos. Para obter um som de melhor qualidade, altere o tamanho
  das almofadas de borracha, ou ajuste a posição das mesmas de forma a assentarem
  confortavelmente nos ouvidos ou empurre-os para um encaixe perfeito. As
  almofadas de borracha de tamanho M são anexados aos auscultadores antes do
  envio. Se as almofadas de borracha de tamanho M não encaixarem bem nos
  ouvidos, substitua-os com as almofadas de borracha de tamanho S ou L fornecidos.
  Quando alterar as almofadas de borracha, coloque-as com firmeza nos
  auscultadores para evitar que a borracha das almofadas caia e fique no ouvido.
  Limpeza dos auriculares
  Retire as borrachas dos auriculares e lave-as com uma solução de
  detergente suave.
  Especificações
  Tipo: fechado, dinâmico / Unidades accionadoras: 9 mm, tipo cúpula
  (CCAW) / Capacidade de admissão de potência: 100 mW (IEC*) /
  Impedância: 16 a 1 kHz / Sensibilidade: 100 dB/mW / Resposta
  em frequência: 6 – 23.000 Hz / Cabo: aprox. 1,2 m, cabo litz OFC /
  Ficha: minificha estéreo dourada em forma de L / Massa: aprox. 6 g
  sem o cabo / Acessórios fornecidos: Auriculares (S × 2, M × 2,
  L × 2), Suporte (1)
  * IEC (Comissão Electrotécnica Internacional)
  O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso
  prévio.
  Precauções
  Mantenha sempre os auriculares limpos, especialmente na parte
  interior da almofada de borracha (consulte a fig. D).
  Se houver pó ou cerume no interior da almofada, pode ter
  dificuldades em ouvir.
  Ouvir com o volume dos auscultadores muito alto pode afectar a
  sua audição. Para uma maior segurança na condução, não utilize os
  auscultadores enquanto conduz ou quando andar de bicicleta.
  Não faça pressão nem coloque objectos pesados sobre os
  auscultadores quando os guardar pois podem deformar-se com o
  tempo.
  Os auriculares podem deteriorar-se devido ao uso ou
  armazenamento prolongado.
  Coloque as almofadas de borracha com firmeza nos auscultadores. Se
  uma almofada de borracha se soltar acidentalmente e ficar no interior
  do ouvido, pode provocar lesões.
  Existem os auriculares de substituição opcionais EP-EX1
  (vendidos separadamente).
  Tratamento de Equipamentos Eléctricos e
  Electrónicos no final da sua vida útil
  (Aplicável na União Europeia e em países
  Europeus com sistemas de recolha
  selectiva de resíduos)
  Este símbolo, colocado no produto ou na sua
  embalagem, indica que este não deve ser tratado
  como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num
  ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e
  electrónicos. Assegurandose que este produto é correctamente
  depositado, irá prevenir potenciais consequências negativas para o
  ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam
  ocorrer pelo mau manuseamento destes produtos. A reciclagem dos
  materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para
  obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto,
  por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de
  resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.
  Polski
  Właściwości
  Słuchawki typu zamkniętego, pozwalają na uzyskanie głębokich
  tonów niskich
  Miękkie, silikonowe wkładki douszne stanowią część zestawu
  (rozmiar S, M i L)
  Magnesy neodymowe o wysokiej mocy (400 kJ/m
  3
  )
  Zakładanie słuchawek
  Słuchawkę oznaczoną symbolem R należy założyć na prawe ucho,
  a słuchawkę oznaczoną symbolem L należy założyć na lewe ucho.
  Jak używać uchwytu
  Uchwyt należy przechowywać w sposób pokazany na ilustracji A.
  Zapobiegnie to plątaniu się przewodu w przypadku, gdy
  minisłuchawki podłączone są do takiego urządzenia jak
  WALKMAN i przechowywane razem z nim w pokrowcu czy torbie.
  Podczas używania minisłuchawek długość przewodu można
  regulować, owijając go wokół uchwytu w sposób pokazany na
  ilustracji B.
  Jak zainstalować prawidłowo wkładki
  douszne (patrz rys. C)
  Jeśli wkładki nie są dobrze dopasowane do uszu, najniższe dźwięki
  mogą nie być słyszalne. Aby uzyskać dźwięk lepszej jakości, należy
  zmienić rozmiar wkładek lub dostosować ich pozycję tak, aby wygodnie
  spoczywały w uszach. Przed wysyłką do słuchawek mocowane są
  wkładki rozmiaru M. Jeśli wkładki rozmiaru M są nieodpowiednie, można
  wymienić je na dostarczone w zestawie wkładki rozmiaru S lub L.
  Po zmianie wkładek należy je dokładnie zainstalować na słuchawkach
  w celu uniknięcia ich odłączenia i pozostania w uchu.
  Czyszczenie wkładek dousznych
  Wkładki należy zdjąć ze słuchawek i umyć delikatnym roztworem
  detergentu.
  Dane techniczne
  Typ: dynamiczny, zamknięty / Jednostki sterujące: 9 mm, typ
  kopułkowy (CCAW) / Moc maksymalna: 100 mW (IEC*) /
  Impedancja: 16 przy 1 kHz / Czułość: 100 dB/mW / Pasmo
  przenoszenia: 6 - 23 000 Hz / Przewód: ok. 1,2 m, przewód licowy
  OFC / Wtyk: Pozłacany miniwtyk stereofoniczny w kształcie litery L /
  Masa: ok. 6 g bez przewodu / Dostarczone wyposażenie: wkładki
  douszne (S × 2, M × 2, L × 2), uchwyt (1)
  * IEC = International Electrotechnical Commission
  (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna)
  Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
  powiadomienia.
  Środki ostrożności
  Minisłuchawki należy utrzymywać w czystości, szczególnie
  wewnątrz gumowych elementów (patrz rys. D).
  Pył lub woskowina wewnątrz słuchawki mogą powodować
  pewne problemy ze słyszeniem.
  Słuchanie przy użyciu słuchawek dźwięku o wysokiej głośności
  może być przyczyną problemów ze słuchem.
  W celu zachowania bezpieczeństwa na drodze nie należy używać
  słuchawek podczas prowadzenia samochodu lub jazdy rowerem.
  Na słuchawkach nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów ani
  nie należy stosować względem nich dużego nacisku, ponieważ
  długotrwałe przechowywanie słuchawek w takich warunkach
  może spowodować ich deformację.
  Wskutek długotrwałego przechowywania lub użytkowania
  wkładki douszne mogą ulec zużyciu.
  Ostrożnie włóż wkładki do słuchawek. Przypadkowe odłączenie
  wkładki i jej pozostanie w uchu może spowodować obrażenia.
  Dostępne są opcjonalne, wymienne wkładki słuchawek
  EP-EX1 (sprzedawane oddzielnie).
  Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w
  krajach Unii Europejskiej i w pozostałych
  krajach europejskich stosujących własne
  systemy zbiórki)
  Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
  oznacza, że produkt nie może być traktowany
  jako odpad komunalny, lecz powinno się go
  dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki
  sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu.
  Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
  potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie
  ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
  zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w
  ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej
  szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu,
  należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
  terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze
  sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
  Magyar
  Jellemzők
  A zárt rendszerű fejhallgató telt mély hangzást biztosít
  Puha szilikongumi füldugók (S, M, L méretben)
  400 kJ/m
  3
  erősségű neodimium mágnes
  A fejhallgató viselése
  Az R betűvel jelölt fülhallgatót a jobb, az L betűvel jelöltet a bal
  fülébe tegye.
  A fejhallgató-tartó használata
  A fülbe illeszkedő részeket az A ábra szerint tárolja. A tartó
  segítségével megakadályozhatja, hogy a kábel
  összegubancolódjék, amikor a fejhallgatót valamilyen készülékhez,
  pl. WALKMAN-hoz csatlakoztatva a zsebében vagy táskájában
  tartja. Használat közben a kábel hosszát úgy szabályozhatja, hogy
  a kábelt a tartó köré tekeri, amint ezt a B ábra mutatja.
  A füldugó helyes felszerelése
  (lásd a C ábrát)
  Ha a füldugók nem pontosan illeszkednek a fülbe, előfordulhat,
  hogy nem hallatszanak a mély hangok. A jobb hangminőség
  elérése érdekében válasszon más méretű füldugókat, vagy igazítsa
  őket fülére úgy, hogy viseletük kényelmes legyen és fülét teljesen
  kitöltsék. A gyárban M (közepes) méretű füldugót illesztenek a
  fejhallgatóra. Ha úgy találja, hogy az M méretű füldugó nem
  megfelelő, cserélje ki a mellékelt S (kicsi) vagy L (nagy) méretűre.
  A füldugót cseréjekor szorosan rögzítse a fejhallgatóra, nehogy
  lejöjjön és a fülében maradjon.
  A füldugók tisztítása
  Vegye le a fülhallgatóról a füldugókat, és enyhén mosószeres
  vízben mossa meg őket.
  Műszaki adatok
  Típus: zárt, dinamikus / Hangszóró: 9 mm, domború (CCAW) /
  Teljesítmény: 100 mW (IEC*) / Impedancia: 16 1 kHz frekvencián /
  Érzékenység: 100 dB/mW / Frekvenciatartomány: 6-23 000 Hz /
  Kábel: kb. 1,2 m hosszú, OFC többszálas kábel / Csatlakozódugó:
  Aranyozott, L alakú sztereó mini csatlakozódugó / Tömeg: kb. 6 g
  kábel nélkül / Mellékelt tartozékok: Füldugó (2 × S, 2 × M és 2 × L
  méretű), Tartó (1 db)
  * IEC = International Electrotechnical Commission
  A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
  megváltozhatnak.
  Óvintézkedések
  A fejhallgatót mindig tartsa tisztán, különösen a gumi füldugó
  belsejének tisztaságára ügyeljen (lásd a D ábrát).
  Ha por vagy fülzsír kerül a füldugó belsejébe, az ronthatja a hang
  minőségét.
  Ha nagy hangerővel használja a fejhallgatót, károsodhat a
  hallása. A közlekedés biztonsága érdekében vezetés és
  kerékpározás közben ne használjon fejhallgatót/fülhallgatót.
  A fejhallgatóra ne tegyen nehéz tárgyat, és ügyeljen arra is, hogy
  ne nyomódjék, mert úgy hosszabb tárolás során a fejhallgató
  deformálódhat.
  Előfordulhat, hogy a füldugók hosszabb használat vagy tárolás
  során tönkremennek.
  A füldugót szorosan rögzítse a fejhallgatóra. Sérülést okozhat, ha
  egy füldugó véletlenül leválik, és fülében marad.
  A mellékeltek helyett (külön megvásárolható) EP-EX1
  füldugók is használhatók.
  Feleslegessé vált elektromos és elektronikus
  készülékek hulladékként való eltávolítása
  (Használható az Európai Unió és egyéb európai
  országok szelektív hulladékgyűjtési
  rendszereiben)
  Ez a szimbólum a készüléken vagy a
  csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
  háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
  elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
  adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít
  megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely
  bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját.
  Az anyagok, újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
  megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további
  információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
  hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
  terméket megvásárolta.
  Česky
  Charakteristika
  Sluchátka uzavřeného typu umožňující přenos super basů
  Součástí dodávky jsou měkké silikonové návleky (velikost S, M,
  L)
  Neodymový magnet s výkonem 400 kJ/m
  3
  Nošení sluchátek
  Sluchátko označené R je určeno pro pravé ucho, sluchátko
  označené L pro levé ucho.
  Použití držáku
  Vlastní sluchátka uložte způsobem zobrazeným na obrázku A.
  Zabráníte tak zamotání kabelu při uložení připojeného zařízení
  (například přehrávače WALKMAN) do pouzdra nebo do tašky. Při
  použití sluchátek můžete upravit délku kabelu jeho ovinutím okolo
  držáku podle obrázku B.
  Správné umístění návleků (viz obr. C)
  Pokud návleky nepřiléhají správně k uším, nelze poslouchat velmi nízké
  tóny. Chcete-li dosáhnout lepší kvality zvuku, vyměňte je za jinou velikost
  nebo upravte polohu návleku sluchátka tak, aby sedělo v uchu pohodlně a
  těsně přiléhalo. Nová sluchátka jsou dodávána s nasazenými návleky
  velikosti M. Pokud se vám zdá, že návleky velikosti M nevyhovují velikosti
  vašeho ucha, nahrate je dodávanými návleky velikosti S nebo L.
  Při výměně nasate návleky na sluchátka pevně, aby nedošlo k jejich
  sklouznutí a nezůstaly vám v uchu.
  Čištění návleků
  Sejměte návleky ze sluchátek a umyjte je ve slabém roztoku
  čisticího prostředku.
  Technické údaje
  Typ: Zavřený, dynamický / Měniče: 9 mm, klenutý typ (CCAW) /
  Výkonová zatížitelnost: 100 mW (IEC*) / Impedance: 16 při
  frekvenci 1 kHz / Citlivost: 100 dB/mW / Frekvenční rozsah:
  6 - 23 000 Hz / Kabel: Přibližně 1,2 m, kabel OFC / Konektor:
  Pozlacená stereo mini zástrčka tvaru L / Hmotnost: Přibližně 6 g
  bez kabelu / Dodávané příslušenství: Návleky (2 pro velikost S, M a
  L), držák (1)
  * IEC = Mezinárodní výbor pro elektrotechniku
  Vzhled a technické údaje mohou být změněny bez předchozího
  upozornění.
  Upozornění
  Dbejte vždy na čistotu sluchátek, zvláště uvnitř gumových
  součástí (viz obr. D).
  Pokud se dovnitř sluchátka dostane prach či ušní maz, může
  dojít ke zhoršení kvality reprodukce.
  Poslech sluchátek při nastavené vysoké hlasitosti může
  nepříznivě ovlivnit váš sluch. Z důvodů bezpečnosti silničního
  provozu nepoužívejte sluchátka při řízení vozidla nebo při jízdě na
  kole.
  Nevystavujte sluchátka tlaku ani zátěži, nebo by mohlo při
  dlouhodobém skladování dojít k jejich deformaci.
  Kvalita návleků se může vlivem dlouhého skladování nebo
  používání snižovat.
  Nasate návleky pevně na sluchátka. Pokud návlek omylem
  sklouzne a zůstane v uchu, mohlo by dojít ke zranění.
  Jako volitelný náhradní návlek je k dispozici EP-EX1 (prodává
  se samostatně).
  Nakládání s nepotřebným elektrickým a
  elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a
  dalších evropských státech uplatňujících
  oddělený systém sběru)
  Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení
  upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho
  životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným
  odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do
  sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a
  zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům
  na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo
  nesprávným nákladním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním
  materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje.
  Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku
  kontaktujte, prosím, místní orgány státní správy, místní firmu
  zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste
  výrobek zakoupili.
  Slovensky
  Funkcie
  Uzavretý typ slúchadiel umožňuje reprodukciu hlbokých basov.
  Podložky slúchadiel z mäkkej silikónovej gumy sú dodávané v
  troch vekostiach (S, M, L)
  Vysokovýkonný neodýmový magnet s hustotou energie 400 kJ/m
  3
  Nosenie slúchadiel
  Slúchadlo označené písmenom R nasate na pravé ucho a
  slúchadlo označené písmenom L nasate na avé ucho.
  Používanie držiaka
  Kryt skladujte spôsobom znázorneným na obrázku A. Zabránite
  tým zamotaniu kábla vtedy, ke sú slúchadlá pripojené k zariadeniu
  ako WALKMAN, a uložené v puzdre alebo taške. Pri používaní
  slúchadiel môžete upravi dĺžku kábla jeho ovinutím okolo držiaka,
  ako je to znázornené na obrázku B.
  Správna inštalácia podložiek slúchadiel
  (pozri obr. C)
  Ke kryty slúchadiel dobre nepriliehajú k ušiam, zvuk s nízkymi
  basmi nemusí by poču. Kvalita zvuku bude vyššia, ak vymeníte
  kryty slúchadiel za kryty inej vekosti alebo upravíte ich polohu tak,
  aby pohodlne priliehali k ušiam. Pred expedovaním tovaru sa k
  slúchadlám pripevňujú kryty slúchadiel vekosti M. Ak vám kryty
  slúchadiel vekosti M nepriliehajú správne k ušiam, môžete ich
  vymeni za dodávané kryty vekosti S alebo L.
  Ak vymeníte kryt, nasate ho pevne na slúchadlo, aby sa kryt
  neodpojil a nezostal v uchu.
  Čistenie podložiek slúchadiel
  Zložte podložky zo slúchadiel a umyte ich v slabom roztoku
  saponátu.
  Technické parametre
  Typ: zatvorený, dynamický / Budiče slúchadiel: 9 mm, kupolovitý
  typ (CCAW) / Zaažitenos: 100 mW (IEC*) / Impedancia: 16 pri
  frekvencii 1 kHz / Citlivos: 100 dB/mW / Frekvenčný rozsah:
  6 - 23 000 Hz / Kábel: mnohovláknový kábel z bezkyslíkovej medi
  (OFC) s dĺžkou približne 1,2 m / Konektor: pozlátený konektor typu
  stereo mini v tvare L / Hmotnos: približne 6 g bez kábla /
  Dodávané príslušenstvo: podložky slúchadiel (vekosti S × 2, M × 2,
  L × 2), držiak (1)
  * IEC = International Electrotechnical Commission (Medzinárodná
  elektrotechnická komisia)
  Vzhad a technické parametre sa môžu zmeni bez
  predchádzajúceho upozornenia.
  Odporúčania
  Slúchadlá vždy udržujte v čistote. Čistite najmä vnútrajšok
  gumenej časti slúchadiel (pozri obr. D).
  Ak sa do slúchadiel dostane prach alebo ušný maz, môže sa
  zhorši kvalita reprodukcie zvuku.
  Počúvanie zvuku s vysokou hlasitosou prostredníctvom
  slúchadiel môže ma negatívny vplyv na váš sluch.
  Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte slúchadlá pri šoférovaní
  alebo bicyklovaní.
  Na slúchadlá netlačte ani nepôsobte silou, inak to môže pri
  dlhodobom skladovaní spôsobi ich deformáciu.
  Kvalita podložiek slúchadiel sa môže po dlhodobom skladovaní
  alebo používaní zníži.
  Kryty slúchadiel pevne nasate na slúchadlá. V prípade, že sa
  kryt uvoní a ostane v uchu, môže dôjs k poraneniu.
  Môžete si kúpi aj náhradné kryty slúchadiel typu EP-EX1
  (predávané samostatne).
  Likvidácia starých elektrických a
  elektronických zariadení (Platí v Európskej únii
  a ostatných európskych krajinách so
  zavedeným separovaným zberom)
  Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že
  s výrobkom nemôže by nakladané ako s
  domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho
  doruči do vyhradeného zberného miesta na
  recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
  pomôžete zabráni potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
  životné prostredie a udské zdravie, ktoré by v opačnom prípade
  hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
  materiálov pomáha uchováva prírodné zdroje. Pre získanie alších
  podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte
  prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
  domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
  Pyccкий
  Хapaктepиcтики
  Hayшники зaкpытого типa обecпeчивaeт глyбокий низкий
  звyк.
  Mягкиe cиликоновыe вклaдыши пpилaгaютcя (paзмepов S, M,
  L)
  Cильный нeодимовый мaгнит 400 кДж/м
  3
  Кaк ноcить нayшники
  Наушник со знаком R надевается на правое ухо, а наушник со
  знаком L - на левое ухо.
  Кaк пользовaтьcя дepжaтeлeм
  Хpaнитe нaклaдки тaк, кaк покaзaно нa pиcyнкe A. Это
  пpeдотвpaщaeт cкpyчивaниe шнypa, когдa нayшник-pecивep
  xpaнитcя подcоeдинeнным к ycтpойcтвy, нaпpимep, к aппapaтy
  WALKMAN, в пaкeтe или cyмкe. Пpи иcпользовaнии нayшников
  можно отpeгyлиpовaть длинy шнypa, обмотaв eго вокpyг
  дepжaтeля, кaк покaзaно нa pиcyнкe B.
  Кaк пpaвильно ycтaнaвливaть вклaдыши
  (cм. pиc. C)
  Ecли вклaдыш нeпpaвильно pacполaгaeтcя в yxe, воcпpиятиe
  бacовыx чacтот можeт быть зaтpyднeно. Для полyчeния болee
  кaчecтвeнного звyкa подбepитe вклaдыши дpyгого paзмepa или
  отpeгyлиpyйтe положeниe вклaдышeй тaк, чтобы они yдобно
  pacполaгaлиcь в yшax. К нayшникaм пpи поcтaвкe пpикpeплeны
  вклaдыши paзмepa M. Ecли Bы чyвcтвyeтe, что вклaдыши
  paзмepa M нe подxодят, зaмeнитe иx нa пpилaгaeмыe
  вклaдыши paзмepa S или L.
  Пpи зaмeнe yшныx вклaдышeй плотно вcтaвьтe иx в нayшники,
  чтобы вклaдыш нe выпaл и нe оcтaлcя в yxe.
  Чиcткa вклaдышeй
  Cнимитe вклaдыши c нayшников и пpомойтe иx в cлaбом
  pacтвоpe моющeго cpeдcтвa.
  Texничecкиe xapaктepиcтики
  Tип: Зaкpытый, динaмичecкий / Динaмики: 9 мм, кyпольного
  типa (CCAW) / Mощноcть: 100 мBт (IEC*) / Cопpотивлeниe: 16
  пpи 1 кГц / Чyвcтвитeльноcть: 100 дБ/мBт / Диaпaзон
  воcпpоизводимыx чacтот: 6 - 23000 Гц / Шнyp: пpибл. 1,2 м,
  оптоволоконный кaбeль-лицeндpaт / Paзъeм: Позолочeнный Г-
  обpaзный мини-cтepeоpaзъeм / Macca: пpибл. 6 г бeз шнypa /
  Bxодящиe в комплeкт пpинaдлeжноcти: Bклaдыши тpex
  paзмepов (S × 2, M × 2, L × 2), дepжaтeль (1)
  * IEC = Meждyнapоднaя элeктpотexничecкaя комиccия
  Конcтpyкция и xapaктepиcтики могyт измeнятьcя бeз
  пpeдвapитeльного yвeдомлeния.
  Mepы пpeдоcтоpожноcти
  Bceгдa cодepжитe нayшники в чиcтотe, оcобeнно под
  peзиновым вклaдышeм (cм. pиc. D).
  Ecли внyтpь нayшникa попaдeт пыль или yшнaя cepa, звyк
  можeт cтaть плоxо cлышeн.
  Bыcокий ypовeнь гpомкоcти в нayшникax пpи пpоcлyшивaнии
  можeт окaзывaть отpицaтeльноe воздeйcтвиe нa cлyx. B
  цeляx бeзопacноcти нa доpогax нe пользyйтecь нayшникaми
  пpи yпpaвлeнии aвтомобилeм или eздe нa вeлоcипeдe.
  He клaдитe тяжeлыe пpeдмeты и нe нaдaвливaйтe cильно нa
  нayшники, тaк кaк это можeт вызвaть иx дeфоpмaцию во
  вpeмя длитeльного xpaнeния.
  Bклaдыши могyт поpтитьcя пpи длитeльном иcпользовaнии
  или xpaнeнии.
  Плотно вcтaвьтe yшныe вклaдыши в нayшники. Cyщecтвyeт
  опacноcть полyчeния тpaвмы в cлyчae, ecли yшной вклaдыш
  cлyчaйно отcоeдинитcя и оcтaнeтcя в yxe.
  Дополнитeльныe зaпacныe вклaдыши EP-EX1 можно
  пpиобpecти отдeльно.
  Утилизaция элeктpичecкого и элeктpонного
  обоpyдовaния (диpeктивa пpимeняeтcя в
  cтpaнax Eвpоcоюзa и дpyгиx eвpопeйcкиx
  cтpaнax, гдe дeйcтвyют cиcтeмы
  paздeльного cбоpa отxодов)
  Дaнный знaк нa ycтpойcтвe или eго yпaковкe
  обознaчaeт, что дaнноe ycтpойcтво нeльзя
  yтилизиpовaть вмecтe c пpочими бытовыми
  отxодaми. Eго cлeдyeт cдaть в cоотвeтcтвyющий пpиeмный
  пyнкт пepepaботки элeктpичecкого и элeктpонного
  обоpyдовaния. Heпpaвильнaя yтилизaция дaнного издeлия
  можeт пpивecти к потeнциaльно нeгaтивномy влиянию нa
  окpyжaющyю cpeдy и здоpовьe людeй, поэтомy для
  пpeдотвpaщeния подобныx поcлeдcтвий нeобxодимо выполнять
  cпeциaльныe тpeбовaния по yтилизaции этого издeлия.
  Пepepaботкa дaнныx мaтepиaлов поможeт cоxpaнить
  пpиpодныe pecypcы. Для полyчeния болee подpобной
  инфоpмaции о пepepaботкe этого издeлия обpaтитecь в
  мecтныe оpгaны гоpодcкого yпpaвлeния, cлyжбy cбоpa бытовыx
  отxодов или в мaгaзин, гдe было пpиобpeтeно издeлиe.
  RL
  A
  B
  C
  D

Vuoi sapere di Sony MDR-EX32LP?

manual_questions_numberofquestions 0

Chiedi la domanda che hai sul Sony MDR-EX32LP semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Sony MDR-EX32LP fornirti una buona risposta.

Visualizza qui il manuale gratuito del Sony MDR-EX32LP. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Sony MDR-EX32LP

Specifiche

Marca Sony
Modello MDR-EX32LP
Prodotto Cuffie
Lingua Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Portoghese, Polacco, Russo, Ceco, Slovacco, Ungherese
Tipo di file PDF
- Intraurale
- Cablato
- Nero
- 33
- Cuffie
Dimensioni e peso
Peso 33
Connettività
Tecnologia di connessione Cablato
Auricolari
Disegno auricolare Intraurale
Prestazione
Colore del prodotto Nero
Tipo di prodotto Cuffie

In vendita su

  Relaterade produkter

  Cuffie Sony

  manual_faq_title

  manual_faq_description

  manual_faq_add-manual manual_question_cta

  manual_uploadmanual_title

  manual_uploadmanual_description