Sony MDR-RF811RK manuale

Sony MDR-RF811RK
8.3 · 10
PDF manuale
 · 2 pagine
Italiano
manualeSony MDR-RF811RK
4
5
7
6
3
1
2

Gebruik

Laad de hoofdtelefoon op.
Plaats de bijgeleverde oplaadbare batterij in de linkerbehuizing
van de hoofdtelefoon.
Houd bij het plaatsen van de batterij rekening met de juiste polariteit.
Sluit de A/V-component aan via de hoofdtelefoonaansluiting
ervan.
Zet het volume van de A/V-component zo hoog mogelijk, maar niet zo hoog dat het audiosignaal vervormd
raakt.
Hoofdtelefoon-
aansluiting
(stereomini-
aansluiting)
Tv, digitale muziekspeler enz.
Schakel de A/V-component
in.
Zet de hoofdtelefoon op.
Vóór het luisteren
Zet eerst het volume lager om het risico op
gehoorbeschadiging te beperken.
Voelstip
De bijgeleverde items controleren
Zendeenheid TMR-RF810R (1) Hoofdtelefoon MDR-RF811R (1) Netspanningsadapter
(1)
Oplaadbare
nikkelmetaalhydridebatterij
BP-HP550-11 (1)
Garantiekaart (1)
Gebruiksaanwijzing (deze handleiding) (1)
Regel het volume.
Voelstip
Als u geen duidelijk audiosignaal
ontvangt
Wijzig eerst de radiofrequentie met de CHANNEL-keuzeschakelaar op
de zendeenheid en stem vervolgens af op dezelfde radiofrequentie
als de zendeenheid met de kanaalschakelaar op de hoofdtelefoon.
Nederlands Draadloos stereohoofdtelefoonsysteem
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht. Zo kunt
u het risico op brand of elektrische schokken
verkleinen.
Stel het toestel niet bloot aan vocht of water om het risico
op brand of elektrische schokken te verminderen. Plaats
ook geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals een
vaas op het toestel.
Stel de batterijen (geplaatste accu of batterijen) niet
langdurig bloot aan overmatige warmte, zoals zonlicht,
vuur en dergelijke.
Installeer de apparatuur niet in een beperkte ruimte zoals
een boekenrek of inbouwkast.
U koppelt de netvoedingsadapter los van de
stroomvoorziening door de stekker uit het stopcontact te
trekken. Steek deze stekker daarom in een stopcontact
waar u gemakkelijk bij kunt. Trek, als u merkt dat er iets
niet in orde is met de netvoedingsadapter, onmiddellijk de
stekker uit het stopcontact.
Zeer hoge geluidsdruk van oortelefoons en
hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzakan.
Het naamplaatje van de zendeenheid bevindt zich
onderaan aan de buitenkant van het apparaat.
De CE-markering geldt alleen in landen waar deze
wettelijk van kracht is. Dit is vooral het geval in landen die
deel uitmaken van de EER (Europese Economische
Ruimte).
Hierbij verklaart Sony Corp. dat het toestel in
overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Verwijdering van oude batterijen,
elektrische en elektronische apparaten
(van toepassing in de Europese Unie en
andere Europese landen met
afzonderlijke inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product, de batterij of
op de verpakking wijst erop dat het product en de batterij,
niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden
in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch
symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd
wanneer de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 %
lood bevat.
Door deze producten en batterijen op juiste wijze af te
voeren, vermijdt u mogelijke negatieve gevolgen voor
mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in
geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van
materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke
bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van veiligheid,
prestaties dan wel in verband met data-integriteit een
permanente verbinding met een ingebouwde batterij
vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen worden. Om ervoor te zorgen
dat de batterij, het elektrisch en het elektronische
apparaat op een juiste wijze zal worden behandeld,
dienen deze producten aan het eind van zijn levenscyclus
overhandigd te worden aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en
elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het
hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te
verwijderen. Overhandig de batterij aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van
batterijen.
Voor meer details in verband met het recycleren van dit
product of batterij, kan u contact opnemen met de
gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de
verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u
het product of batterij hebt gekocht.
Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt
enkel voor apparatuur verkocht in landen waar de
EU-richtlijnen van kracht zijn
Dit product werd geproduceerd door of in opdracht van
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Vragen met betrekking tot product conformiteit
gebaseerd op EU-wetgeving kunnen worden gericht aan
de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u door naar
de adressen in de afzonderlijke service of garantie
documenten.
Kenmerken
Bedankt voor uw keuze voor het Sony MDR-RF811RK
draadloos stereohoofdtelefoonsysteem. Lees voordat u
het apparaat gebruikt deze handleiding grondig door en
bewaar deze voor later gebruik.
Enkele kenmerken:
Draadloos systeem waarmee u naar een programma
kunt luisteren zonder dat u wordt beperkt door een
kabel.
Hifi-geluidsweergave.
13 uur doorlopend gebruik met de bijgeleverde
oplaadbare batterij.
Eenvoudig aan te sluiten op televisies en hifi-
audiosystemen.
Een ontvangstbereik van maximaal 100 meter.
Functie voor volumeregeling op de hoofdtelefoon.
(rood) (uit)
Opgeladen als de
indicator dooft.
Na het gebruik
Zet de hoofdtelefoon af en schakel deze uit.
RF-signalen verzenden
De zendeenheid begint automatisch RF-signalen uit te
zenden als deze audiosignalen van de aangesloten
component waarneemt.
Opmerkingen
Als u een sissend geluid hoort, moet u dichter bij de
zendeenheid gaan staan.
Als u de netspanningsadapter loskoppelt van de
zendeenheid voordat u de hoofdtelefoon uitschakelt,
kunt u enige ruis horen.
Als er gedurende ongeveer 4
minuten geen of een zwak
signaal wordt ingevoerd
Als er gedurende ongeveer 4 minuten geen
audiosignaal wordt waargenomen, stopt de
zendeenheid met het uitzenden van RF-signalen en
knippert de POWER-indicator gedurende ongeveer 1
minuut, waarna deze wordt uitgeschakeld.
Wanneer de zendeenheid opnieuw een audiosignaal
ontvangt, begint deze de RF-signalen uit te zenden en
licht de POWER-indicator opnieuw groen op.
Mogelijk hoort u het begin van de geluidsinvoer niet in
de hoofdtelefoon doordat de zendeenheid pas
RF-signalen begint uit te zenden als het audiosignaal
gedetecteerd is.
De overdracht van RF-signalen wordt mogelijk gestopt
als er gedurende ongeveer 4 minuten extreem zacht
geluid wordt ingevoerd. In dat geval verhoogt u het
volume van de aangesloten A/V-component binnen het
bereik waar het geluid niet vervormd wordt, en verlaagt
u het volume van de hoofdtelefoon.
Tips voor het opladen
De hoofdtelefoon eerst opladen
De bijgeleverde oplaadbare nikkelmetaalhydridebatterij is
niet opgeladen als u deze uit de verpakking haalt. Laad de
batterij op voordat u deze gebruikt.
Als de POWER-indicator van de zendeenheid niet rood oplicht
Controleer of de schakelaar op de linkerbehuizing van de
hoofdtelefoon ingesteld is op OFF. Als de schakelaar
ingesteld is op ON, licht de POWER-indicator niet op.
Behalve de bijgeleverde batterij kunnen geen oplaadbare
batterijen of droge batterijen worden opgeladen.
Oplaadtijd en gebruiksduur
Oplaadtijd (bij
benadering)
Gebruiksduur (bij
benadering)
1)
1 uur
16 uur
2)
45 minuten
3)
13 uur
3)
1) bij 1 kHz, 1 mW + 1 mW uitvoer
2) benodigde uren voor volledig opladen van een lege
batterij
3) Afhankelijk van de temperatuur en de
gebruiksomstandigheden kan de duur variëren.
De bijgeleverde batterij opladen na gebruik
Sluit na gebruik de hoofdtelefoon aan op de CHARGE-
stekker van de zendeenheid. De POWER-indicator gaat
rood branden en de hoofdtelefoon wordt opgeladen.
Wanneer het opladen voltooid is, hoeft u de
hoofdtelefoon niet van de zendeenheid te halen.
Resterende batterijcapaciteit
Om de resterende batterijcapaciteit van de hoofdtelefoon
te controleren, schakelt u de schakelaar op de
linkerbehuizing van de hoofdtelefoon in en controleert u
de POWER-indicator op de linkerbehuizing. De batterij kan
nog worden gebruikt als de indicator rood brandt.
Laad de hoofdtelefoon op als de POWER-indicator dimt of
knippert, of als er storingen of ruis optreden in het geluid.
Opmerkingen
Sluit de CHARGE-stekker alleen aan op deze
hoofdtelefoon.
Tijdens het opladen van de batterij wordt het
verzenden van RF-signalen met de zendeenheid
automatisch gestopt.
Uit veiligheidsoverwegingen is dit systeem ontworpen
om alleen het bijgeleverde type oplaadbare batterij
BP-HP550-11 op te laden. U kunt het dus niet gebruiken
om andere types oplaadbare batterijen op te laden.
Droge batterijen kunnen niet opgeladen worden.
Gebruik de bijgeleverde oplaadbare batterij BP-
HP550-11 niet voor andere componenten. De batterij is
alleen geschikt voor dit systeem.
Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur
tussen 0°C en 40 °C.
Tips voor de
volumeregeling
Als u video's bekijkt, mag u het volume niet te hoog
zetten bij rustige scènes. Uw gehoor kan namelijk
beschadigd raken als er opeens een luide scène wordt
afgespeeld.
Het invoerniveau instellen
Als het volume te hoog is bij het gebruik van de analoge
ingang, stelt u de ATT-schakelaar (demper) in op "–6 dB".
Instelling
Aangesloten componenten
0 dB Tv, draagbare componenten en andere
componenten met een laag uitvoerniveau
(standaardinstelling)
–6 dB Andere componenten
Opmerkingen
Verlaag altijd eerst het volume vooraleer u de
ATT-schakelaar gebruikt.
Als de geluidsinvoer vervormd is (soms is er tegelijk ruis
hoorbaar), stelt u de ATT-schakelaar in op "–6 dB".
De hoofdtelefoon
gebruiken met los
verkrijgbare droge
batterijen
U kunt ervoor kiezen in de handel verkrijgbare droge
batterijen (LR03 (formaat AAA)) te gebruiken in de
hoofdtelefoon. Plaats in dat geval twee droge batterijen
zoals beschreven in stap 1 van "Gebruik".
Als er droge batterijen geplaatst zijn, wordt de
batterijoplaadfunctie niet geactiveerd.
Levensduur van de batterij
Batterij Gebruiksduur (bij
benadering)
1)
Sony-alkalinebatterij LR03
(formaat AAA)
28 uur
2)
1) bij 1 kHz, 1 mW + 1 mW uitvoer
2) Afhankelijk van de temperatuur en de
gebruiksomstandigheden kan de duur variëren.
Tips voor een betere
ontvangst
Ontvangstprestaties
Dit systeem gebruikt signalen met een zeer hoge
frequentie binnen de 800MHz-band. Hierdoor kan de
omgeving de ontvangst negatief beïnvloeden. De
volgende omstandigheden kunnen het ontvangstbereik
verkleinen of storingen in de ontvangst veroorzaken.
Gebouwen met stalen balken in de muren;
Ruimtes met veel stalen archiefkasten enz.;
Ruimtes met veel elektrische apparaten die
elektromagnetische storing veroorzaken;
De zendeenheid is op een metalen oppervlak geplaatst;
In de buurt van een verkeersweg;
Een omgeving met veel ruis of storende signalen
wegens radio-ontvangers in vrachtwagens enz.;
Een omgeving met veel ruis of storende signalen
wegens draadloze communicatiesystemen die langs
verkeerswegen zijn geïnstalleerd.
Effectief bereik van de zendeenheid
De maximumafstand waarbij het systeem storingvrij werkt
bedraagt ongeveer 100 m. De afstand kan echter
verschillen afhankelijk van de omgeving.
Als er ruis optreedt binnen de bovengenoemde
afstand, verkleint u de afstand tussen de zendeenheid
en de hoofdtelefoon of selecteert u een ander kanaal.
Wanneer u de hoofdtelefoon binnen het effectieve
bereik van de zendeenheid gebruikt, maakt het niet uit
in welke richting de zendeenheid wijst.
Ook binnen het ontvangstgebied zijn er bepaalde
plaatsen (dode hoeken) waar het RF-signaal niet kan
worden ontvangen. Dit komt vaker voor bij RF-signalen
en duidt niet op een defect. Als u de zendeenheid iets
verplaatst, kunt u de locatie van de dode hoek wijzigen.
De oorschelpen
vervangen
De oorschelpen kunnen vervangen worden. Als de
oorschelpen vies of versleten zijn, kunt u deze vervangen
zoals hieronder wordt aangegeven. De oorschelpen zijn
niet in de handel verkrijgbaar. U kunt nieuwe oorschelpen
bestellen bij de winkel waar u de hoofdtelefoon hebt
gekocht of bij de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
1 Verwijder de oude oorschelp door deze uit de groef
van de behuizing te trekken.
2 Plaats de nieuwe oorschelp op de driver.
Plaats de rand van de oorschelp aan één kant van de
groef op de driver en draai de rand van de oorschelp
om de driver, zoals hieronder wordt weergegeven.
Als de oorschelp goed in de groef is geplaatst, kunt u
de oorschelp in verticale positie aanpassen.
Problemen oplossen
Gebruik de onderstaande controlelijst bij problemen met
het systeem. Wanneer een probleem niet opgelost raakt,
neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
Geen geluid / laag geluidsniveau
Schakel de hoofdtelefoon in.
Controleer de verbinding van de zendeenheid en de
A/V-component, de netspanningsadapter en het
stopcontact.
Controleer of de A/V-component ingeschakeld is.
Als u de zendeenheid aansluit op de
hoofdtelefoonaansluiting van een A/V-component,
verhoogt u het volumeniveau op de aangesloten
A/V-component binnen het bereik waar het geluid niet
vervormd wordt.
Wijzig de radiofrequentie met de CHANNEL-
keuzeschakelaar op de zendeenheid en stem
vervolgens af op dezelfde radiofrequentie als de
zendeenheid met de kanaalschakelaar op de
hoofdtelefoon.
Laad de bijgeleverde oplaadbare batterij op of vervang
de droge batterijen door nieuwe. Als de POWER-
indicator niet oplicht na het opladen, moet u met de
hoofdtelefoon naar een Sony-verdeler gaan.
Vervormd of onderbroken geluid (soms met ruis)
Gebruik de hoofdtelefoon in de buurt van de
zendeenheid of verplaats de zendeenheid.
Als u de zendeenheid aansluit op de
hoofdtelefoonaansluiting van een A/V-component,
verlaagt u het volumeniveau op de aangesloten
A/V-component binnen het bereik waar het geluid niet
vervormd wordt.
Wijzig de radiofrequentie met de CHANNEL-
keuzeschakelaar op de zendeenheid en stem
vervolgens af op dezelfde radiofrequentie als de
zendeenheid met de kanaalschakelaar op de
hoofdtelefoon.
Laad de bijgeleverde oplaadbare batterij op of vervang
de droge batterijen door nieuwe. Als de POWER-
indicator niet oplicht na het opladen, moet u met de
hoofdtelefoon naar een Sony-verdeler gaan.
Harde achtergrondruis
Als u de zendeenheid aansluit op de
hoofdtelefoonaansluiting van een A/V-component,
verhoogt u het volumeniveau op de aangesloten
A/V-component binnen het bereik waar het geluid niet
vervormd wordt.
Laad de bijgeleverde oplaadbare batterij op of vervang
de droge batterijen door nieuwe. Als de POWER-
indicator niet oplicht na het opladen, moet u met de
hoofdtelefoon naar een Sony-verdeler gaan.
Gebruik de hoofdtelefoon in de buurt van de
zendeenheid.
Het geluid wordt afgebroken
De zendeenheid wordt uitgeschakeld als er gedurende
4 minuten geen of een zwak signaal wordt ingevoerd.
Als u de zendeenheid aansluit op een A/V-component
via de hoofdtelefoonaansluiting, moet u het
volumeniveau op de aangesloten A/V-component
verhogen binnen het bereik waar het geluid niet
vervormd wordt.
De batterij kan niet worden opgeladen / de POWER-indicator gaat niet rood branden
Plaats de bijgeleverde oplaadbare
nikkelmetaalhydridebatterij. Het is niet mogelijk om
droge batterijen en andere dan de bijgeleverde
oplaadbare batterij op te laden.
Controleer of de schakelaar op de linkerbehuizing van
de hoofdtelefoon ingesteld is op OFF. Als de schakelaar
ingesteld is op ON, licht de POWER-indicator niet op.
Voorzorgsmaatregelen
Opmerkingen betreffende de netspanningsadapter
Zorg ervoor dat de stekker van de netspanningsadapter
goed ingevoerd is.
Gebruik altijd de bijgeleverde netspanningsadapter. Het
gebruik van netspanningsadapters met een andere
stekkerpolariteit of andere kenmerken kan defecten
veroorzaken.
Stekker met
eenvormige
polariteit
Gebruik altijd de bijgeleverde netspanningsadapter.
Zelfs netspanningsadapters met dezelfde spanning en
stekkerpolariteit kunnen dit product beschadigen
wegens de stroomcapaciteit of andere factoren.
Voedingsbronnen en plaatsing
Als u dit systeem langere tijd niet gebruikt, neemt u de
netspanningsadapter vast bij de stekker en trekt u deze
uit het stopcontact. Verwijder eveneens de batterij uit
de hoofdtelefoon om schade door corrosie als gevolg
van een batterijlek te vermijden.
Laat dit systeem niet achter op een locatie waar het
wordt blootgesteld aan direct zonlicht, hitte of vocht.
Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen,
direct zonlicht, vocht, zand, stof of mechanische
schokken.
Technische gegevens
Algemeen
Draagfrequentie
863,52 MHz, 864,52 MHz
Kanaal Ch1, Ch2
Modulatie FM-stereo
Frequentiebereik
20Hz – 20.000Hz
Zendeenheid (TMR-RF810R)
Voeding 12 V gelijkstroom: bijgeleverde
netspanningsadapter
Audio-ingang Stereoministekker
Afmetingen Ong. 108mm × 128mm × 108mm
(b/h/d)
Gewicht Ong. 137 g
Nominaal vermogensverbruik
3 W
Hoofdtelefoon (MDR-RF811R)
Voeding Bijgeleverde oplaadbare
nikkelmetaalhydridebatterij BP-HP550-11
of in de handel verkrijgbare droge
batterijen (formaat AAA)
Gewicht Ong. 270 g (inclusief de bijgeleverde
oplaadbare nikkelmetaalhydridebatterij)
Nominaal vermogensverbruik
2 W
Wijzigingen aan het ontwerp en de technische gegevens
zijn voorbehouden zonder kennisgeving.
Naar stopcontact
Sluit de
netspanningsadapter aan.
Zorg ervoor dat de stekker goed
ingevoerd is.
Druk op het deksel en draai het
linksom.
Zorg ervoor dat het
-contactpunt van de batterij
samenvalt met de
-markering in het batterijvak.
Druk op het deksel en draai het
rechtsom.
4-529-909-31(1)
MDR-RF811RK
©2014 Sony Corporation Printed in China

Wireless Stereo

Headphone System

Gebruiksaanwijzing

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Sony MDR-RF811RK. Il manuale rientra nella categoria Cuffia ed è stato valutato da 10 persone con una media di 8.3. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano. Hai domande sul Sony MDR-RF811RK o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Sony e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Sony fornirti una buona risposta.

elena banchi • 8-12-20203 Commenti

VORREI SOLTANTO IL MANUALE ISTRUZIONI IN ITALIANO POICHè non è allegato

Donato • 25-1-2021

Come ascoltare i suoni del mio MacBook Air con le cuffie Sony MDR-IF230

DANIELA • 9-11-2021

VORREI IL MANUALE DI ISTRUZIONI IN ITALIANO PERCHE' NON C'E' RELATIVO ALLE CUFFIE SONY MDR-RF811RK

Nunzio • 6-12-2021

Come cambiare la batteria

Rispondi a questa domanda
Casazza renzo • 11-1-2021Non ci sono commenti

Come si ricaricano le cuffie sony WLSS mdrrf811

Rispondi a questa domanda
Roberto Grassi • 29-5-2021Non ci sono commenti

Buongiorno, l'audio sinistro dopo cinque mesi dall'acquisto cuffia MDR-RF895RK si sente molto meno del destro, DIFETTO testato E CONFERMATO anche presso un laboratorio audio-tv, ma l'assistenza DEL RIVENDITORE dice che funziona regolarmente. Prodotto in garanzia. Non so come venirne fuori.

Rispondi a questa domanda
Sandra Desidera' • 3-2-2022Non ci sono commenti

Buongiorno. Ho acquistato le cuffie Rf811Rk il web gennaio scorso. Purtroppo non riesco a caricarle completamente. La spia rossa della base non si spegne mai. Grazie per la risposta.

Rispondi a questa domanda
Massimo Forgione • 25-1-2022Non ci sono commenti

Come ricaricare le batterie

Rispondi a questa domanda
Giovanni Spinelli • 3-11-2022Non ci sono commenti

vorrei il manuale d'uso per le cuffie dr-RF811RK perchè non allegate. Ci sono tutte tranne in Italiano. Bravi

Rispondi a questa domanda
Perrella • 27-9-2022Non ci sono commenti

Non riesco ad aprire il vano portabatterie

Rispondi a questa domanda
Mauro • 5-8-2022Non ci sono commenti

Buonasera ho collegato le cuffie alla tv ma però non si sente più la tv l uso esclude l'audio per tutti grsxie

Rispondi a questa domanda
Gialone Simonetta • 20-7-2022Non ci sono commenti

Perché non fornite il manuale in italiano?

Rispondi a questa domanda
Roberto • 5-5-2022Non ci sono commenti

Negli ultimi tempi alcuni cananali tv non si sentono altri si.come mai? Cosa fare?

Rispondi a questa domanda

Numero di domande: 15

Generale
Sony
MDR-RF811RK | MDRRF811RK
Cuffie
4905524950304, 4905524950311, 8029276079666, 4056572581955, 0723856331615, 4055895980841
Italiano
Manuale d'uso (PDF)
Batteria
Durata batteria13 h
Tempo di ricarica16 h
Tecnologia batteriaNichel-Metallo Idruro (NiMH)
Tipo batteriaBP-HP550-11
Indicatore di ricarica della batteria
Batteria ricaricabile
Fonte di ricaricaAC
Auricolari
Unità driver40 mm
Tipo di magneteNeodimio
Sistema acusticoChiuso
Frequenza cuffia20 - 20000 Hz
Disegno auricolareCircumaurale
Altre caratteristiche
ModulazioneFM
Peso del ricevitore137 g
Dimensi ricevitore (W x D x H)108 x 108 x 128 mm
Contenuto dell'imballo
Adattatore AC/DC
interfaccia ricevitore senza fili3,5 mm
Quantità1
Condizioni ambientali
Range di umidità di funzionamento40 - 60 %
Intervallo temperatura di funzionamento0 - 40 °C
Connettività
Range wireless100 m
Tecnologia di connessioneWireless
Dimensioni e peso
Peso270 g
Prestazione
Colore del prodottoNero
Controllo del volumeManopola
Stile d'usoA Padiglione
Tipo di prodottoCuffie
Utilizzo raccomandatoMUSICA
Microfono
Tipo di microfonoNon disponibile
Dati logistici
Codice del Sistema Armonizzato (SA)85183000
Mostra di più

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Sony MDR-RF811RK che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato