Sony MDR-RF895RK manuale

Sony MDR-RF895RK
8.9 · 4
PDF manuale
 · 2 pagine
Italiano
manualeSony MDR-RF895RK

Wireless Stereo

Headphone System

4-691-894-32(1)MDR-RF895RK
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l’uso
©2017 Sony Corporation Printed in Vietnam

Gebruik

Tips voor het opladen
De bijgeleverde batterij eerst opladen
Als u de bijgeleverde oplaadbare
nikkelmetaalhydridebatterij voor het eerst gebruikt, is
deze nog niet opgeladen. Laad deze dus eerst op.
Over de automatische oplaadfunctie
Wanneer u de hoofdtelefoon op de zendeenheid plaatst,
wordt de hoofdtelefoon automatisch uitgeschakeld en
wordt het opladen gestart. U hoeft de hoofdtelefoon dus
niet elke keer in en uit te schakelen als u deze opzet of
afneemt.
Als de CHARGE/RED-indicator niet rood oplicht
Controleer of de rechter- en linkeroorschelp van de
hoofdtelefoon correct op de zendeenheid rusten.
Verwijder de hoofdtelefoon van de zendeenheid en
plaats deze terug zodat de contactpunten van de
hoofdtelefoon aansluiten op de contactpinnen van de
zendeenheid.
Het opladen lukt mogelijk niet als er stof zit op de
contactpin van de zendeenheid en het contactpunt van
de hoofdtelefoon. Veeg deze schoon met een
wattenstaafje enz.
Oplaadtijd en gebruiksduur
Oplaadtijd (ong.) Maximale gebruiksduur
1)
7 uur
2)
20 uur
3)
1) Bij 1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW uitvoer
2) Benodigde uren voor volledig opladen van een lege
batterij
3) De tijden kunnen verschillen, afhankelijk van de
temperatuur of gebruiksomstandigheden.
De bijgeleverde batterij opladen na gebruik
Plaats de hoofdtelefoon na gebruik op de zendeenheid.
De CHARGE/RED-indicator gaat rood branden en de
hoofdtelefoon wordt opgeladen.
Wanneer het opladen voltooid is, hoeft u de
hoofdtelefoon niet van de zendeenheid te halen.
Resterende batterijlading
Om de resterende batterijlading van de hoofdtelefoon te
controleren, schakelt u de POWER-schakelaar in en
controleert u de POWER-indicator. De batterij kan nog
worden gebruikt als de indicator groen brandt.
Laad de hoofdtelefoon op als de POWER-indicator dooft,
dimt, knippert of als er storingen of ruis optreden in het
geluid.
Opmerkingen
Zorg ervoor dat de stekker van de netspanningsadapter
goed ingevoerd is.
Gebruik altijd de bijgeleverde netspanningsadapter. Het
gebruik van netspanningsadapters met een andere
stekkerpolariteit of andere kenmerken kan defecten
veroorzaken.
Stekker met
eenvormige
polariteit
De capaciteit van de batterij kan afnemen als de
hoofdtelefoon ingeschakeld is en op de zendeenheid
wordt geplaatst terwijl de netspanningsadapter niet
aangesloten is.
Tijdens het opladen van de hoofdtelefoon wordt de
zendeenheid automatisch uitgeschakeld.
Met dit systeem kan voor uw eigen veiligheid uitsluitend
de bijgeleverde oplaadbare batterij BP-HP800-11
opgeladen worden. U kunt het dus niet gebruiken om
andere types oplaadbare batterijen op te laden.
Droge batterijen kunnen niet opgeladen worden.
Probeer de bijgeleverde oplaadbare batterij
BP-HP800-11 niet te gebruiken voor andere apparatuur.
De batterij is uitsluitend voor dit systeem bestemd.
Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur
tussen 5 °C en 35 °C.
Wanneer de levensduur van de batterij ongeveer met de
helft is afgenomen, is het mogelijk dat u deze moet
vervangen. De bijgeleverde oplaadbare batterij
BP-HP800-11 is niet in de handel verkrijgbaar. U kunt de
batterij bestellen bij de winkel waar u de hoofdtelefoon
hebt gekocht of bij de dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Raak de contactpinnen van de zendeenheid niet aan. Als
de contactpinnen vuil worden, is opladen misschien niet
mogelijk.
Het opladen lukt mogelijk niet als er stof zit op de
contactpinnen van de zendeenheid en de contactpunten
van de hoofdtelefoon. Veeg deze schoon met een
wattenstaafje enz.
De hoofdtelefoon
gebruiken met los
verkrijgbare droge
batterijen
U kunt ervoor kiezen in de handel verkrijgbare droge
batterijen (LR03 (formaat AAA)) te gebruiken in de
hoofdtelefoon. Plaats in dat geval twee droge batterijen
zoals beschreven in stap 1 van "Gebruik".
Als u probeert de hoofdtelefoon op te laden als er droge
batterijen zijn geplaatst, licht de CHARGE/RED-indicator
gedurende 15 seconden rood op en vervolgens wordt
deze weer uitgeschakeld. De batterijoplaadfunctie wordt
niet geactiveerd.
Levensduur van de batterij
Batterij Gebruiksduur (ong.)
1)
Sony-alkalinebatterij LR03
(formaat AAA)
24 uur
2)
1) Bij 1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW uitvoer
2) De tijden kunnen verschillen, afhankelijk van de
temperatuur of gebruiksomstandigheden.
Opmerking
Bewaar een droge batterij niet samen met munten of
andere metalen voorwerpen. Als het positieve en
negatieve contactpunt van de batterij per ongeluk in
contact komt met een metalen voorwerp, kan er warmte
worden opgewekt.
Tips bij de aansluitingen
Wanneer u de stereominikabel (stereoministekker)
rechtstreeks aansluit op een oortelefoonaansluiting
(monominiaansluiting), wordt het audiosignaal mogelijk
niet uitgevoerd via het rechterkanaal.
Tips voor de
volumeregeling
Als u de zendeenheid aansluit op de
hoofdtelefoonaansluiting van de A/V-component, moet
u het volume van de A/V-component zo hoog mogelijk
zetten, maar niet zo hoog dat het audiosignaal
vervormd wordt.
Als u video's bekijkt, mag u het volume niet te hoog
zetten bij rustige scènes. Uw gehoor kan namelijk
beschadigd raken als er opeens een luide scène wordt
afgespeeld.
Tips voor
geluidseffecten
Schuif de knop om het gewenste geluidseffect (OFF of
VOICE) te selecteren.
Positie van de
knop
Geluidseffect en geschikte
geluidsbron
OFF
Normaal afspelen van de
hoofdtelefoon.
VOICE
Maakt de stem van de aankondiger
duidelijker.
Opmerkingen
Het volume van de hoofdtelefoon kan verschillen
afhankelijk van het ingangssignaal en de instelling van
de EFFECT-knop.
Het geluidseffect wordt mogelijk niet ontvangen
afhankelijk van de bronnen voor het ingangsgeluid.
Tips voor een betere
ontvangst
Ontvangstprestaties
Dit systeem gebruikt signalen met een zeer hoge
frequentie binnen de 800 MHz-band. Hierdoor kan de
omgeving de ontvangst negatief beïnvloeden. De
volgende omstandigheden kunnen het ontvangstbereik
verkleinen of storingen in de ontvangst veroorzaken.
Gebouwen met stalen balken in de muren
Ruimtes met veel stalen archiefkasten enz.
Ruimtes met veel elektrische apparaten die
elektromagnetische storing veroorzaken
De zendeenheid is op een metalen oppervlak geplaatst.
In de buurt van een verkeersweg
Een omgeving met veel ruis of storende signalen
wegens radio-ontvangers in vrachtwagens enz.
Een omgeving met veel ruis of storende signalen
wegens draadloze communicatiesystemen die langs
verkeerswegen zijn geïnstalleerd.
Effectief bereik van de zendeenheid
De maximumafstand waarbij het systeem storingvrij werkt
bedraagt ongeveer 100 m. De afstand kan echter
verschillen afhankelijk van de omgeving.
Als er ruis optreedt binnen de bovengenoemde afstand,
verkleint u de afstand tussen de zendeenheid en de
hoofdtelefoon of selecteert u een ander kanaal.
Wanneer u de hoofdtelefoon binnen het effectieve
bereik van de zendeenheid gebruikt, maakt het niet uit
in welke richting de zendeenheid wijst.
Ook binnen het ontvangstgebied zijn er bepaalde
plaatsen (dode hoeken) waar het RF-signaal niet kan
worden ontvangen. Dit komt vaker voor bij RF-signalen
en duidt niet op een defect. Als u de zendeenheid iets
verplaatst, kunt u de locatie van de dode hoek wijzigen.
De oorschelpen
vervangen
De oorschelpen kunnen worden vervangen. Als de
oorschelpen vies of versleten zijn, kunt u deze vervangen
zoals hieronder wordt aangegeven. De oorschelpen zijn
niet in de handel verkrijgbaar. U kunt nieuwe oorschelpen
bestellen bij de winkel waar u de hoofdtelefoon hebt
gekocht of bij de dichtstbijzijnde Sony-dealer.
1 Verwijder de oude oorschelp door deze uit de groef
van de behuizing te trekken.
2 Plaats de nieuwe oorschelp op de behuizing.
Zorg ervoor dat de oorschelp in de verticale positie
wordt geplaatst.
Voorzorgsmaatregelen
Wanneer u dit systeem voor lange tijd niet gebruikt,
neemt u de netspanningsadapter vast bij de stekker en
trekt u deze uit het stopcontact. Voorkom corrosie als
gevolg van het lekken van een batterij en neem de
batterijen uit de hoofdtelefoon.
Laat dit systeem niet achter op een locatie waar het
wordt blootgesteld aan direct zonlicht, hitte of vocht.
Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt van de
zendeenheid voordat u de hoofdtelefoon afneemt, kunt
u enige ruis horen.
Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen,
direct zonlicht, vocht, zand, stof of mechanische
schokken.
Spat nooit water op het apparaat. Dit product is niet
waterdicht.
Opmerkingen over de hoofdtelefoonHet risico op gehoorbeschadiging beperken
Gebruik de hoofdtelefoon niet bij een te hoog volume.
Oorspecialisten raden aan om niet voortdurend naar
harde geluiden te luisteren. Als u een fluitend geluid in uw
oren hoort, moet u het volume verlagen of het apparaat
uitschakelen.
Rekening houden met anderen
Houd het volume op een gematigd niveau. Op deze
manier kunt u nog steeds omgevingsgeluiden horen
terwijl u tegelijkertijd rekening houdt met de mensen om
u heen.
Als u vragen of problemen hebt met betrekking tot het
systeem die niet worden behandeld in deze handleiding,
kunt u terecht bij uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Neem de hoofdtelefoon en de zendeenheid mee naar de
Sony-dealer als deze moeten worden gerepareerd.
Problemen oplossen
Als er problemen met het systeem optreden, neemt u de
volgende controlelijst door. Als het probleem daarmee
niet is opgelost, raadpleegt u de dichtstbijzijnde
Sony-dealer.
Geen geluid/laag geluidsniveau
Controleer de aansluiting van de A/V-component of de
netspanningsadapter.
Controleer of de A/V-component ingeschakeld is.
Als u de zendeenheid aansluit op een A/V-component
via de hoofdtelefoonaansluiting, moet u het
volumeniveau op de aangesloten A/V-component
verhogen binnen het bereik waar het geluid niet
vervormd wordt.
Wijzig de radiofrequentie met de CHANNEL-
keuzeschakelaar op de zendeenheid en stem vervolgens
af op dezelfde radiofrequentie als de zendeenheid met
de AUTO TUNING-knop op de hoofdtelefoon.
Gebruik de hoofdtelefoon in de buurt van de
zendeenheid of verplaats de zendeenheid.
Laad de bijgeleverde oplaadbare batterij op of vervang
de droge batterijen door nieuwe. Als de POWER-
indicator niet oplicht na het opladen, moet u met de
hoofdtelefoon naar een Sony-dealer gaan.
Zet het hoofdtelefoonvolume hoger.
Het geluid wordt afgebroken
De zendeenheid wordt automatisch uitgeschakeld als er
gedurende 4 minuten geen of een zwak signaal wordt
ontvangen. Als u de zendeenheid aansluit op een
A/V-component via de hoofdtelefoonaansluiting, moet
u het volumeniveau op de aangesloten A/V-component
verhogen binnen het bereik waar het geluid niet
vervormd wordt.
Vervormd of onderbroken geluid (soms met ruis)
Gebruik de hoofdtelefoon in de buurt van de
zendeenheid of verplaats de zendeenheid.
Plaats de zendeenheid niet op een metalen tafel.
Als u de zendeenheid aansluit op een A/V-component
via de hoofdtelefoonaansluiting, moet u het
volumeniveau op de aangesloten A/V-component
verlagen binnen het bereik waar het geluid niet
vervormd wordt.
Wijzig de radiofrequentie met de CHANNEL-
keuzeschakelaar op de zendeenheid en stem vervolgens
af op dezelfde radiofrequentie als de zendeenheid met
de AUTO TUNING-knop op de hoofdtelefoon.
Laad de bijgeleverde oplaadbare batterij op of vervang
de droge batterijen door nieuwe. Als de POWER-
indicator niet oplicht na het opladen, moet u met de
hoofdtelefoon naar een Sony-dealer gaan.
Harde achtergrondruis
Als u de zendeenheid aansluit op een A/V-component
via de hoofdtelefoonaansluiting, moet u het
volumeniveau op de aangesloten A/V-component
verhogen binnen het bereik waar het geluid niet
vervormd wordt.
Laad de bijgeleverde oplaadbare batterij op of vervang
de droge batterijen door nieuwe. Als de POWER-
indicator niet oplicht na het opladen, moet u met de
hoofdtelefoon naar een Sony-dealer gaan.
Plaats de zendeenheid niet op een metalen tafel.
Gebruik de hoofdtelefoon in de buurt van de
zendeenheid.
De POWER/GREEN-indicator knippert groen
Er wordt geen of een zwak signaal ontvangen. Start het
afspelen van de A/V-component of verhoog het
volumeniveau op de aangesloten A/V-component
binnen het bereik waar het geluid niet vervormd wordt.
Doet u dit niet, dan wordt de zendeenheid
uitgeschakeld. Als er gedurende ongeveer 4 minuten
geen of een zwak signaal wordt ontvangen, wordt de
zendeenheid automatisch uitgeschakeld.
De batterij kan niet worden opgeladen/de CHARGE/RED-indicator knippert rood of licht niet rood op
Controleer of de linker- en rechterkant van de
hoofdtelefoon en de zendeenheid overeenstemmen en
plaats de hoofdtelefoon correct op de zendeenheid.
Plaats de bijgeleverde oplaadbare
nikkelmetaalhydridebatterij. Het is niet mogelijk om
droge batterijen en andere dan de bijgeleverde
oplaadbare batterij op te laden.
Als de CHARGE/RED-indicator niet rood oplicht, zelfs als
u de hoofdtelefoon op de zendeenheid geplaatst hebt
en even hebt gewacht, is het mogelijk dat u de batterij
moet vervangen. U kunt de bijgeleverde oplaadbare
batterij BP-HP800-11 bestellen bij de winkel waar u de
hoofdtelefoon hebt gekocht of bij de dichtstbijzijnde
Sony-dealer.
Het opladen lukt mogelijk niet als er stof zit op de
contactpin van de zendeenheid en het contactpunt van
de hoofdtelefoon. Veeg deze schoon met een
wattenstaafje enz.
Korte gebruiksduur (de bijgeleverde oplaadbare batterij)
Maak het positieve (+) en negatieve (−) contactpunt van
de bijgeleverde oplaadbare batterij en het oplaadpunt
van de zendeenheid/hoofdtelefoon schoon met een
droge doek.
Laad de bijgeleverde oplaadbare batterij op nadat deze
volledig is ontladen.
Technische gegevens
RF-stereozendeenheid (TMR-RF895R)
Modulatie FM-stereo
Werkingsfrequentie
863,0 MHz – 865,0 MHz
Maximaal uitgangsvermogen
< 10 mW
Kanaal Ch1, Ch2, Ch3
Transmissiebereik
Ong. 100 m (maximaal)
Audio-ingangen Stereoministekker
Voeding 12 V gelijkstroom (met de bijgeleverde
netspanningsadapter)
Afmetingen Ong. 130 mm × 273 mm × 160 mm
(b/h/d)
Massa Ong. 265 g
Nominaal stroomverbruik
2,0 W
Bedrijfstemperatuur
5 °C tot 35 °C
Draadloze stereohoofdtelefoon (MDR-RF895R)
Frequentiebereik
10 Hz – 22.000 Hz
Voeding Bijgeleverde oplaadbare
nikkelmetaalhydridebatterij BP-HP800-11
of in de handel verkrijgbare droge
batterijen (LR03 (formaat AAA))
Massa Ong. 275 g
Bedrijfstemperatuur
5 °C tot 35 °C
Bijgeleverde items
RF-stereozendeenheid TMR-RF895R
Draadloze stereohoofdtelefoon MDR-RF895R
Netspanningsadapter (12 V) (1)
Oplaadbare nikkelmetaalhydridebatterij BP-HP800-11 (1)
Stereominikabel (stereoministekker), 1,5 m (1)
Garantiekaart (1)
Gebruiksaanwijzing (deze handleiding) (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Sluit de netspanningsadapter aan. Laad de hoofdtelefoon op.
Naar
stopcontact
Sluit de A/V-component aan (volg hiervoor methode of hieronder). Via de hoofdtelefoonaansluiting van de A/V-component
Stereoministekker
Hoofdtelefoonaansluiting
(stereoministekker)
Tv, digitale muziekspeler enz.
L (wit)
R (rood)
Stereoministekker
Audio-
uitgangen (L/R)
Stereosysteem, Blu-ray Disc-speler, DVD-speler, tv* enz.
* In het geval dat er geen hoofdtelefoon wordt gebruikt.
Via de audio-uitgangen (L/R) van de A/V-component
Gebruik een verbindingskabel (niet bijgeleverd) tussen de zendeenheid en de A/V-component.
Als het geluid wordt vervormd doordat u de zendeenheid aansluit op de audio-uitgangen (L/R) van de A/V-component, sluit u de zendeenheid opnieuw aan op de
hoofdtelefoonaansluiting.
Als de zendeenheid geen signaal of geen geluid detecteert, controleert u de aansluiting van de aangesloten A/V-componenten en vervolgens controleert u de audio-
instellingen van de aangesloten A/V-componenten.
Plaats de bijgeleverde oplaadbare batterij BP-HP800-11 in de linkerbehuizing van de hoofdtelefoon.
Houd bij het plaatsen van de batterij rekening met de juiste polariteit.
Oplaadbare
nikkelmetaalhydridebatterij
BP-HP800-11 (bijgeleverd)
Plaats eerst de
kant van de
batterij die
gemarkeerd is
met .
Nederlands Draadloos stereohoofdtelefoonsysteem
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht. Zo kunt
u het risico op brand of elektrische schokken
verkleinen.
Stel het toestel niet bloot aan vocht of water om het risico
op brand of elektrische schokken te verminderen. Plaats
ook geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals een
vaas op het toestel.
Stel de batterijen (geplaatste accu of batterijen) niet
langdurig bloot aan overmatige warmte, zoals zonlicht,
vuur en dergelijke.
Open de behuizing niet om elektrocutie te voorkomen.
Laat het toestel alleen nakijken door bevoegd
vakpersoneel.
Installeer de apparatuur niet in een beperkte ruimte zoals
een boekenrek of inbouwkast.
De netspanningsadapter wordt niet van het stroomnet
losgekoppeld zolang deze op het stopcontact is
aangesloten, ook niet als het apparaat zelf is
uitgeschakeld.
De stekker van de netspanningsadapter wordt gebruikt
om de netspanningsadapter los te koppelen. Verbind de
netspanningsadapter daarom met een stopcontact waar u
gemakkelijk bij kunt. Indien u een afwijking opmerkt aan
de netspanningsadapter, trekt u de netspanningsadapter
onmiddellijk uit het stopcontact.
Zeer hoge geluidsdruk van oortelefoons en
hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
Het naamplaatje van de zendeenheid bevindt zich op de
onderkant.
Het naamplaatje van de hoofdtelefoon bevindt zich op de
achterkant van het schuifje.
De CE-markering geldt alleen in landen waar deze
wettelijk van kracht is. Dit is vooral het geval in landen die
deel uitmaken van de EER (Europese Economische
Ruimte).
Hierbij verklaart Sony Corporation dat deze
radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan
worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
http://www.compliance.sony.de/
Verwijdering van oude batterijen, elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product, de batterij of op de verpakking wijst
erop dat het product en de batterij, niet als huishoudelijk afval
behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in
combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor
kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer
dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.
Door deze producten en batterijen op juiste wijze af te voeren,
vermijdt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die
zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij tot het
behoud van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties
dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding
met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door
gekwalificeerd servicepersoneel vervangen worden. Om ervoor te
zorgen dat de batterij, het elektrisch en het elektronische apparaat
op een juiste wijze zal worden behandeld, dienen deze producten
aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch
en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over
hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de
batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage
van batterijen.
Voor meer details in verband met het recycleren van dit product of
batterij, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de
organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de
winkel waar u het product of batterij hebt gekocht.
Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt
enkel voor apparatuur verkocht in landen waar de
EU-richtlijnen van kracht zijn
Dit product werd geproduceerd door of in opdracht van
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Vragen met betrekking tot product conformiteit
gebaseerd op EU-wetgeving kunnen worden gericht aan
de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, België. Voor service- of garantiezaken
verwijzen wij u door naar de adressen in de afzonderlijke
service of garantie documenten.
De bijgeleverde items
controleren
RF-stereozendeenheid
TMR-RF895R (1)
Netspanningsadapter (1)
Draadloze
stereohoofdtelefoon
MDR-RF895R (1)
Stereominikabel
(stereoministekker), 1,5 m
(1)
Oplaadbare
nikkelmetaalhydridebatterij
BP-HP800-11 (1)
Kenmerken
Bedankt voor uw aankoop van het Sony MDR-RF895RK
Draadloos stereohoofdtelefoonsysteem. Voordat u het
apparaat gebruikt, leest u deze handleiding aandachtig
door en bewaart u deze voor toekomstig gebruik.
Enkele functies zijn:
Draadloos systeem waarmee u naar een programma
kunt luisteren zonder dat u last hebt van een kabel
Ontvangstbereik tot wel 100 meter*
Zeer realistische geluidsweergave
Nieuwe "VOICE"-modus voor een heldere weergave van
menselijk stemgeluid
Ruisonderdrukkingssysteem voor een helder geluid met
minimale transmissieruis
Aangename pasvorm
Zachte en comfortabele oorschelpen
Lange afspeeltijd (maximum 20 uur)
Eenvoudige oplaadfunctie met beveiligd
oplaadmechanisme
Oplaadbare batterij
Automatisch stemmen op de hoofdtelefoon voor een
optimale signaalontvangst
3 zendkanalen beschikbaar
Volumeregelingsfunctie en geluidseffectfunctie op de
hoofdtelefoon
* Zendafstand is afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden
(rood) (uit)
Opgeladen als de indicator
dooft.
Controleer of de
CHARGE/RED-
indicator rood
oplicht.
4

2 3

Als u geen duidelijk audiosignaal ontvangt
Wijzig eerst de radiofrequentie met de CHANNEL-keuzeschakelaar op de zendeenheid
en druk vervolgens kort op de AUTO TUNING-knop op de hoofdtelefoon.
Regel het volume.Start het afspelen van de A/V-component.Zet de hoofdtelefoon op.Vóór het luisteren
Beperk het risico van gehoorbeschadiging en zet eerst het volume lager.
Reliëfpunt
Luider Stiller
Reliëfpunt
(groen)
Na gebruik
Schakel de hoofdtelefoon uit.
RF-signalen verzenden
De zendeenheid begint automatisch RF-signalen uit te
zenden wanneer deze audiosignalen van de aangesloten
component waarneemt. Opgelet;
Afhankelijk van de positie van de zendeenheid en de
omgevingsomstandigheden kunt u ruis horen. U kunt
de zendeenheid het best op een locatie zetten waar
het helderste geluid wordt geproduceerd.
Als de zendeenheid op een metalen tafel geplaatst is,
hoort u mogelijk ruis of kan het ontvangstbereik kleiner
worden. Plaats de zendeenheid niet op een metalen
tafel.
Als er gedurende ongeveer 4 minuten geen of een zwak signaal wordt ontvangen
Als er gedurende ongeveer 4 minuten geen signaal
wordt ontvangen, wordt de zendeenheid automatisch
uitgeschakeld*. De POWER-indicator van de zendeenheid
knippert gedurende 4 minuten, waarna deze dooft. De
zendeenheid start opnieuw op na het ontvangen van
een audiosignaal.
De zendeenheid wordt mogelijk eveneens uitgeschakeld
als er gedurende 4 minuten een zwak signaal wordt
ontvangen. In dat geval verhoogt u het volume van de
aangesloten A/V-component binnen het bereik waar het
geluid niet vervormd wordt en verlaagt u vervolgens het
volume van de hoofdtelefoon.
* Als de aangesloten A/V-component signaalruis
uitstuurt, is het mogelijk dat de zendeenheid niet
uitgeschakeld wordt, zelfs niet als er geen audiosignaal
wordt ontvangen.
7
5
6
Ruisreductie
De zendeenheid comprimeert het audiosignaal en converteert het naar een RF-signaal. De hoofdtelefoon converteert
het ontvangen RF-signaal naar een audiosignaal en decomprimeert het. Hiermee wordt de ruis die tijdens de
transmissie wordt opgepikt, gereduceerd.
De zendeenheid comprimeert het dynamische bereik van het audiosignaal en converteert het naar een RF-signaal.
Er kan ruis optreden door transmissie over lange afstand enz.
De hoofdtelefoon converteert het RF-signaal naar een audiosignaal.
Er kan ruis optreden tijdens de conversie.
Decompressie van het dynamische bereik van het audiosignaal reduceert het ruisniveau en verbetert de signaal-
ruisverhouding.
1

Manuale

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Sony MDR-RF895RK. Il manuale rientra nella categoria Cuffia ed è stato valutato da 4 persone con una media di 8.9. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano. Hai domande sul Sony MDR-RF895RK o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Sony MDR-RF895RK e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Sony MDR-RF895RK fornirti una buona risposta.

Susanne • 1-1-2022 Non ci sono commenti

Le cuffie non si connettono al TV samsung smart tv

Rispondi a questa domanda

Numero di domande: 1

Specifiche Sony MDR-RF895RK

Di seguito troverai le specifiche del prodotto e le specifiche del manuale di Sony MDR-RF895RK.

Generale
Marca Sony
Modello MDR-RF895RK
Prodotto Cuffie
Lingua Italiano
Tipo di file Manuale d'uso (PDF)

Domande frequenti

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Sony MDR-RF895RK che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato