Sony SAL 1118 manuale

Sony SAL 1118
7.4 · 1
PDF manuale
 · 2 pagine
Italiano
manualeSony SAL 1118
–1
(1) (2)
–2
DT 11-18mm F4.5-5.6:
1
9
3
2 4
78 6
5
1 5
6789
2 3 4
DT 18-200mm F3.5-6.3:NederlandsIn deze handleiding vindt u informatie over het gebruik van alle lenzen. Voorzorgsmaatregelen die gelden voor lenzen, zoals opmerkingen bij het gebruik, vindt u in het afzonderlijke document "Voorzorgsmaatregelen vóór gebruik". Lees beide documenten door voordat u de lens gebruikt. Deze lens is ontworpen voor A-mount die kan worden gebruikt met Sony α-camera’s (modellen met een beeldsensor voor APS-C-formaat). U kunt de lens niet gebruiken met 35-mm camera’s.
Opmerkingen bij het gebruik
Wanneer u deze lens gebruikt met een camera met montagestuk E, dient u een
montage-adapter te gebruiken die apart wordt verkocht. Bevestig de lens niet
direct op de camera met montagestuk E omdat u hierbij beide kunt beschadigen.
Wanneer u de camera meeneemt terwijl de lens is bevestigd, moet u zowel de
camera als de lens vasthouden.
Houd onderdelen van de lens die uitsteken tijdens het zoomen, niet vast.
Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de flitser
Als u de ingebouwde flitser van de camera gebruikt, moet u de lenskap
verwijderen en foto’s maken vanaf een afstand van ten minste 1 m vanaf het
onderwerp. Bij bepaalde combinaties van lens/flitser kan de lens het licht van de
flitser gedeeltelijk blokkeren, waardoor een schaduw aan de onderkant van het
beeld ontstaat.
De ingebouwde flitser kan niet worden gebruikt met DT 11-18mm F4.5-5.6.
Gebruik een los verkrijgbare flitser.
Vignetteren
Wanneer u de lens gebruikt, worden de hoeken van het scherm donkerder dan
het midden. U kunt dit verschijnsel (dat vignetteren wordt genoemd) beperken
door het diafragma 1 tot 2 stops te sluiten.
Bij bepaalde lens-/filtercombinaties kan de rand van het filter de belichting van
het onderwerp blokkeren. Hierdoor kan de lichtintensiteit aanzienlijk afnemen
wanneer u opneemt met een volledig geopend diafragma. Maak testfoto
s met
verschillende diafragma-instellingen voor de beste resultaten. (alleen DT 11-
18mm F4.5-5.6)
Onderdelen
1…Lenskapmarkeringen 2…Afstandsschaal 3…Scherpstelring 4…Zoomring 5…Contactpunten van lens 6…Montagemarkeringen 7…Markeringen voor brandpuntsafstand 8…Schaal voor brandpuntsafstand 9…Afstandsindex
De lens bevestigen/verwijderen
De lens bevestigen (zie afbeelding .)

1 Verwijder de voorste en achterste lensdoppen en de dop van de

camera.
U kunt de voorste lensdop op twee manieren, (1) en (2), bevestigen/
verwijderen. Wanneer u de lensdop bevestigt/verwijdert terwijl de lenskap
is bevestigd, gebruikt u methode (2).

2 Lijn de oranje markering op de lenscilinder uit met de oranje

markering op de camera (montagemarkeringen). Plaats vervolgens de lens in de lensfitting van de camera en draai de lens rechtsom tot deze vastklikt.
Druk niet op de lensontgrendelingsknop op de camera terwijl u de lens
bevestigt.
Bevestig de lens niet onder een hoek.
De lens verwijderen (zie afbeelding .)Terwijl u de lensontgrendelingsknop op de camera ingedrukt houdt, draait u de lens zo ver mogelijk linksom. Vervolgens verwijdert u de lens.
De lenskap bevestigen
U kunt het beste een lenskap gebruiken om lichtvlekken te voorkomen en voor een optimale beeldkwaliteit te zorgen.Lijn de rode lijn op de lenskap en de halve rode stip op de lens uit (lenskapmarkeringen). Draai de kap rechtsom tot de rode stip op de kap is uitgelijnd met de halve rode stip op de lens en de kap vastklikt.
Bevestig de lenskap correct. Als u dit niet doet, kan de lenskap het gewenste
effect verstoren of in de foto’s worden opgenomen.
Als u de lens opbergt, draait u de lenskap om en bevestigt u deze omgekeerd op
de lens.
In-/uitzoomen
Draai de zoomring tot de gewenste brandpuntsafstand wordt bereikt.
Scherpstellen
Wanneer u de auto-focus gebruikt, stelt de camera de lens automatisch scherp.Als u handmatig scherpstelt, moet u de camera instellen op automatisch scherpstellen en draait u de scherpstelring terwijl u door de beeldzoeker kijkt, enzovoort.
De scherpstelring kan iets voorbij oneindig worden gedraaid om te zorgen
voor nauwkeurig scherpstellen bij verschillende gebruikstemperaturen. Draai
de scherpstelring niet helemaal door als u handmatig scherpstelt, zelfs niet bij
oneindig. Kijk door de beeldzoeker, enzovoort en stel nauwkeurig scherp.
Voor lensmodel DT 18-200mm F3.5-6.3 draait de focusring in de tegengestelde
richting als standaardlenzen met A-mount.
Technische gegevens
Naam (Modelnaam)
Vergelijkbare
brandpuntsafstand
voor 35-mm
camera's*
1
(mm)
Lensgroepen-
elementen
Weergavehoek
*
1
Minimale
scherpstelling*
2
(m)
Maximale
vergroting
(X)
Minimale
f-stop
Filterdiameter
(mm)
Afmetingen
(maximale
diameter ×
hoogte) (mm)
Gewicht
(g)
DT 11-18mm
F4.5-5.6 (SAL1118)
16,5-27 12-15 104°-76° 0,25 0,125 f/22-29 77
Ongeveer
83×80,5
Ongeveer
360
DT 18-200mm
F3.5-6.3 (SAL18200)
27-300 13-15 76°-8° 0,45 0,27 f/22-40 62
Ongeveer
73×85,5
Ongeveer
405
*
1
De waarden voor vergelijkbare brandpuntsafstand voor 35-mm camera’s en weergavehoek zijn gebaseerd op digitale camera’s met verwisselbare lenzen met een beeldsensor voor APS-C-
formaat.
*
2
Minimale scherpstelling is de afstand van de beeldsensor tot het onderwerp.
Deze lens is uitgerust met een afstandsencoder. De afstandsencoder zorgt voor een nauwkeurigere meting (ADI) door een flitser voor het proces te gebruiken.
Afhankelijk van het lensmechanisme kan de brandpuntsafstand veranderen als de opnameafstand wordt gewijzigd. Voor de brandpuntsafstand wordt aangenomen dat de
lens is scherpgesteld op oneindig.
Bijgeleverd toebehoren: Lens (1), Voorste lensdop (1), Achterste lensdop (1), Lenskap (1), Handleiding en documentatieWijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder kennisgeving. is een handelsmerk van Sony Corporation.
Tekniska data
Namn
(Modellbeteckning)
Motsvarar
35
mm
brännvidd*
1
(mm)
Linsgruppsegment Bildvinkel*
1
Minsta
fokus*
2
(m)
Största
förstoring
(X)
Minsta f-tal
(bländartal)
Filterdiameter
(mm)
Storlek (största
diameter × höjd)
(mm)
Vikt (g)
DT 11-18mm
F4.5-5.6 (SAL1118)
16,5-27 12-15 104°-76° 0,25 0,125 f/22-29 77 Ca. 83×80,5 Ca. 360
DT 18-200mm
F3.5-6.3 (SAL18200)
27-300 13-15 76°-8° 0,45 0,27 f/22-40 62 Ca. 73×85,5 Ca. 405
*
1
Värdena, motsvarande 35 mm-format för brännvidd och bildvinkel, baseras på digitala systemkameror med utbytbart objektiv utrustade med bildsensorer av storleken
APS-C.
*
2
Minsta fokus är avståndet från bildsensorn till motivet.
Det här objektivet är utrustat med en avståndsmätare. Avståndsmätaren ger noggrannare mätresultat (ADI) genom att använda en blixt.
Beroende på objektivets mekanik kan brännvidden ändras när avståndet till motivet ändras. Värdet på brännvidden utgår från att linsen är fokuserad på oändligt avstånd.
Inkluderade artiklar: Objektiv (1), främre objektivskydd (1), bakre objektivskydd (1), motljusskydd (1), uppsättning tryckt dokumentation
Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.SvenskaI den här bruksanvisningen finner du information om hur du använder vart och ett av objektiven. I ”Försiktighetsåtgärder innan användning”, som finns på ett separat informationsblad, hittar du information om allmänna försiktighetsåtgärder när det gäller objektiv. Läs igenom de båda dokumenten innan du använder objektivet.Det här objektivet är tillverkat för A-montering som kan användas på Sony α-kameror (modeller utrustade med bildsensor av storlek APS-C). Du kan inte använda det med 35 mm-kameror.
Att tänka på när du använder objektivet
När detta objektiv används med en kamera med E-fattning, sätt på en
objektivadapter som säljs separat. Sätt inte på objektivet direkt på kameran med
E-fattning eftersom det finns risk för skador.
Greppa både kameran och objektivet ordentligt när du bär kameran med
objektivet monterat.
Greppa aldrig någon av de delar av objektivet som skjuter ut vid zoomning.
Att tänka på när du använder blixt
När du använder en inbyggd blixt bör du ta av motljusskyddet och ta bilden
på minst 1 m avstånd från motivet. För vissa kombinationer av objektiv och
blixt kan det hända att objektivet delvis blockerar blixtljuset, vilket resulterar i
skuggbildning nedtill på bilderna.
Den inbyggda blixten kan inte användas med DT 11-18mm F4.5-5.6. Använd en
blixt som säljs separat.
Vinjettering
När du använder objektivet blir skärmens hörn mörkare än mitten. För att
reducera det här fenomenet (som kallas vinjettering) minskar du bländaren med
1 till 2 steg.
Vid vissa kombinationer av objektiv och filter kan filterramen blockera det
infallande ljuset. Det här kan betyda avsevärda minskningar i ljusintensiteten när
du tar bilder med öppen bländare. För att få bästa resultat bör du ta testbilder
med olika bländarvärden. (Endast DT 11-18mm F4.5-5.6)
Delarnas namn och placering
1…Markering för motljusskydd 2…Avståndsskala 3…Fokusring 4…Zoomningsring 5…Objektivets kontakter 6…Monteringsmärke 7…Brännviddsindex 8…Brännviddsskala 9…Avståndsindex
Montera/ta bort objektivet
Montera objektivet (se ill. ).

1 Ta bort det bakre och det främre objektivskyddet från objektivet

liksom skyddet på kamerahuset.
Du kan fästa/ta bort det främre objektivskyddet på två sätt, (1) och (2). När
du fäster/tar bort objektivskyddet med motljusskyddet monterat använder
du metod (2).

2 Passa in det orange märket på objektivcylindern mot det orange

märket på kameran (monteringsmärket), skjut sedan in objektivet i kamerafästet och vrid det medurs tills det låses fast.
Tryck inte in objektivets spärrknapp på kameran när du monterar
objektivet.
Se upp så att du inte sätter objektivet snett.
Ta bort objektivet (se ill. ).Samtidigt som du håller objektivets spärrknapp på kameran intryckt, vrider du objektivet moturs så långt det går och tar sedan bort objektivet.
Fästa motljusskyddet
Du rekommenderas att använda motljusskyddet för att slippa onödiga reflexer och få bästa möjliga bildkvalitet.Passa in den röda linjen på motljusskyddet mot den röda halvpunkten på objektivet (Markering för motljusskydd). Vrid motljusskyddet medurs tills den röda halvpunkten på objektivet pekar på den röda punkten på motljusskyddet och motljusskyddet klickar på plats.
Montera motljusskyddet på rätt sätt. Annars finns det risk för att motljusskyddet
stör den önskade effekten eller visas på bilderna.
Vid förvaring vänder du motljusskyddet och placerar det bakvänt på objektivet.
Zoomning
Vrid zoomningsringen till önskad brännvidd.
Fokusering
När du använder autofokus ställer kameran automatiskt in skärpan.När du ställer in skärpan manuellt ställer du kameran på manuell skärpeinställning och vrider fokuseringsringen samtidigt som du tittar genom sökaren.
Fokusringen kan vridas en aning förbi läget för oändligheten för att du ska
kunna få rätt skärpeinställning under olika temperaturbetingelser. När du ställer
in skärpan manuellt bör du inte vrida fokusringen ända mot sina ändlägen,
inte ens när du ställer in för oändligt avstånd. Titta genom sökaren och ställ in
skärpan så exakt det går.
För objektivmodell DT 18-200mm F3.5-6.3, vrids fokuseringsringen åt motsatt
håll jämfört med ett standardobjektiv med A-montering.
Características técnicas
Nome
(Nome do modelo)
Distância focal
equivalente
ao formato de
35mm*
1
(mm)
Elementos dos
grupos da objectiva
Ângulo de
visão*
1
Focagem
mínima*
2
(m)
Ampliação
máxima (X)
F-stop
mínimo
Diâmetro do
filtro (mm)
Dimensões
(diâmetro máximo
× altura) (mm)
Peso (g )
DT 11-18mm
F4.5-5.6 (SAL1118)
16,5-27 12-15 104°-76° 0,25 0,125 f/22-29 77 Aprox. 83×80,5 Aprox. 360
DT 18-200mm
F3.5-6.3 (SAL18200)
27-300 13-15 76°-8° 0,45 0,27 f/22-40 62 Aprox. 73×85,5 Aprox. 405
*
1
Os valores para uma distância focal equivalente ao formato de 35mm e o ângulo de visão baseiam-se nas câmaras digitais com objectiva intercambiável equipadas com um
sensor de imagem de tamanho APS-C.
*
2
A focagem mínima é a distância que vai do sensor de imagem até ao motivo.
Esta objectiva está equipada com um detector de distância. O detector de distância permite uma medição mais precisa (ADI) utilizando um flash para o processo.
Dependendo do mecanismo da objectiva, a distância focal pode variar se alterar a distância de filmagem. O cálculo da distância focal tem por base a objectiva focada no
infinito.
Itens incluídos: Objectiva (1), Tampa da objectiva frontal (1), Tampa da objectiva traseira (1), Protecção da objectiva (1), Documentos impressos
O design e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. é uma marca comercial da Sony Corporation.PortuguêsEste manual contém informações sobre a utilização de cada uma das objectivas. As precauções comuns às objectivas, tais como notas sobre a utilização, podem ser encontradas em “Precauções antes de utilizar” numa folha em separado. Leia os dois documentos, antes de utilizar a objectiva.Esta objectiva destina-se ao sistema de montagem A que pode ser utilizado em câmaras Sony α (modelos equipados com um sensor de imagem de tamanho APS-C). Não pode utilizar câmaras de formato de 35 mm.
Notas sobre a utilização
Quando utilizar esta objectiva com uma câmara que tenha uma montagem
tipo E, fixe um adaptador para montagem vendido à parte. Não fixe a objectiva
directamente na câmara com uma montagem tipo E, pois pode danificar ambas.
Quando transportar a câmara com a objectiva montada, agarre na câmara e na
objectiva.
Não agarre em nenhuma parte saliente da objectiva quando estiver a utilizar o
zoom.
Precauções na utilização do flash
Quando utilizar o flash integrado na câmara, retire a protecção da objectiva e
filme a uma distância de pelo menos 1m do motivo. Com certas combinações de
objectivas/flash, a objectiva pode tapar parcialmente a luz do flash, provocando
sombras na parte inferior da imagem.
Não pode utilizar o flash interno com a DT 11-18mm F4.5-5.6. Use um flash
vendido em separado.
Efeito de vinheta
Quando utilizar a objectiva, os cantos do ecrã ficam mais escuros do que o
centro. Para diminuir este efeito (designado por vinheta), feche a abertura 1 a 2
pontos.
Em certas combinações de objectiva/filtro, o aro do filtro pode impedir a entrada
dos raios luminosos. Isto pode diminuir significativamente a intensidade da
luz quando tira fotografias com a abertura no máximo. Para obter melhores
resultados, faça fotografias de teste com várias definições de abertura. (só DT
11-18mm F4.5-5.6)
Nomes das peças
1…Marca da protecção 2…Escala de distância 3…Anel de focagem 4…Anel de zoom 5…Contactos da objectiva 6…Marca de montagem 7…Marca de distância focal 8…Escala de distância focal 9…Marca de distância
Montar/desmontar a objectiva
Para montar a objectiva (Consulte a ilustração .)

1 Retire as tampas frontal e traseira da objectiva e a da câmara.

Pode montar/desmontar a tampa da objectiva frontal de duas maneiras, (1)
e (2). Quando montar/desmontar a tampa da objectiva com a protecção
instalada utilize o método (2).

2 Alinhe a marca laranja da parte cilíndrica da objectiva com a

marca laranja da câmara (marca de montagem), introduza a objectiva na câmara e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio até encaixar.
Quando montar a objectiva na câmara, não carregue no botão de libertação
respectivo.
Não monte a objectiva inclinada.
Para retirar a objectiva (Consulte a ilustração .)Carregando no botão de libertação sem soltar, rode a objectiva no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até parar e retire-a.
Instalar a protecção da objectiva
Recomenda-se que utilize uma protecção para reduzir o brilho e garantir uma qualidade de imagem óptima.Alinhe a marca vermelha da protecção da objectiva com o meio ponto vermelho da objectiva (marca da protecção da objectiva). Rode a protecção no sentido dos ponteiros do relógio até o meio ponto vermelho da objectiva ficar alinhado com o ponto vermelho da protecção e esta encaixar com um estalido.
Coloque a protecção da objectiva de forma correcta. Caso contrário, a protecção
pode interferir no efeito desejado ou aparecer nas fotografias.
Quando guardar a objectiva, volte a protecção ao contrário e coloque-a na
objectiva virada para trás.
Utilizar o zoom
Rode o anel de zoom para a distância focal desejada.
Focagem
Quando utilizar a focagem automática, a câmara foca automaticamente a objectiva.Se utilizar a focagem manual, coloque a câmara no modo de focagem manual e rode o anel de focagem enquanto observa o motivo através do visor electrónico, etc.
Pode rodar o anel de focagem ligeiramente para além do infinito para obter uma
focagem mais precisa com as várias temperaturas de funcionamento. Quando
utilizar a focagem manual não rode o anel de focagem até ao fim, mesmo que
esteja no infinito. Olhe através do visor electrónico, etc., e regule a focagem com
precisão.
No modelo DT 18-200mm F3.5-6.3, o anel de focagem da objectiva roda no
sentido oposto ao das objectivas com sistema de montagem A standard.

Manuale

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Sony SAL 1118. Il manuale rientra nella categoria Lente ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.4. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano. Hai domande sul Sony SAL 1118 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Sony e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Samsung Galaxy A7 fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Specifiche Sony SAL 1118

Di seguito troverai le specifiche del prodotto e le specifiche del manuale di Sony SAL 1118.

Generale
Marca Sony
Modello SAL 1118
Prodotto Lenti
Lingua Italiano
Tipo di file PDF
Sistema di lente
Struttura lente 12/15
Angolo di campo diagonale (max) 104 °
Lunghezza focale 11 - 18 mm
Numero di lamelle diaframma 7
Lente equivalente da 35 mm 16.5 - 27 mm
Apertura massima 22
Dimensioni e peso
Dimensione filtro 77 mm
Peso 360 g
Lunghezza 80.5 mm
Diametro 83 mm
Altre caratteristiche
Ingrandimento 0.125 x
Design
Colore del prodotto Nero
Mostra di più

Domande frequenti

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Sony SAL 1118 che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato