Speed-Link ELLIPZ

Speed-Link ELLIPZ manuale

(1)
 • Muhtemelen mevcut olan bataryalar/aküler mümkünse
  tasfiyeden önce cihazdan çıkarılmalıdır. İzin verilmeyen
  cihazların, bataryaların ve akülerin kullanıcı tarafından
  tasfiyesi geçerli yasaya göre yaptırımlara neden olur.
  TEKNIK DESTEK
  Bu ürünle ilgili teknik zorluklarla karşılaşmanız durumunda
  lütfen müşteri destek birimimize başvurun. Buraya en hızlı
  www.speedlink.com adlı web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
  Lütfen bu bilgiyi daha sonra kullanmak üzere saklayın.
  HU
  RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
  Ez a termék csak hangszóró számítógépre vagy más
  hangforrásra történő csatlakoztatáshoz és zárt helyiségben
  való használatra alkalmas. A termék nem igényel
  karbantartást. Ne használja külső sérülés esetén. A
  Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget a termékben
  keletkezett kárért vagy vagy személyi sérülésért, ha az
  figyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által
  megadott célnak megfelelő használatból eredt.
  HALLÁSKÁROSODÁS ELKERÜLÉSE
  FIGYELEM: A nagy hangerőn történő hosszas
  zenehallgatás halláskárosodást okozhat. Használat
  előtt mindig ellenőrizze a beállított hangerőt és
  kerülje a túl magas szintet.
  MEGFELELŐSÉG
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
  (rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes
  telefonok, mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék
  (a készülékek) működési zavara léphet fel. Ebben az esetben
  próbálja meg növelni a távolságot a zavaró készülékekhez.
  ÁRTALMATLANÍTÁS
  Az áthúzott hulladéktároló jele azt jelenti, hogy ezt a
  terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt
  semlegesíteni. Mivel az elektromos készülékek káros
  anyagokat tartalmazhatnak, amelyek szakszerűtlen
  eltávolítása vagy tárolása a környezetet és az egészséget
  károsíthatja, ezért külön kell eltávolítani. Végső
  felhasználóként törvény kötelezi Önt arra, hogy a kiselejtezett
  elektromos készülékeket arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
  közelében lévő gyűjtőhellyel kapcsolatos információkat a helyi
  hatóságoknál, újrahasznosító központokban, vagy a terméket
  forgalmazó üzletben szerezhet be. Hivatalos gyűjtőhelyen
  leadással hozzájárul a szakszerű újrafeldolgozáshoz és a
  környezetvédelemhez. Ha új készüléket vásárol, akkor a
  kereskedő felajánlja, hogy a régi készüléket átveszi és
  ingyenesen semlegesíti, ha a visszaadott készülék és az
  újonnan vásárolt készülék felépítése és funkciója azonos.
  Kiskereskedelmi üzletekben, amelyekben legalább 400
  négyzetméternyi területet elektromos és elektronikus
  készülékek eladására szántak, vagy kiskereskedelmi üzletek
  által azok közvetlen környezetében hivatalosan kijelölt
  gyűjtőhelyeken ingyenesen leadhatja a régi kisméretű
  elektromos és elektronikus eszközöket (külső méretek nem
  haladják meg a 25 cm-t), új készülék vásárlása nélkül. Az
  esetleges elemeket/akkumulátorokat, lehetőség szerint a
  semlegesítés előtt távolítsa el a készülékből. A készülékek,
  elemek és akkumulátorok engedélyezetlen eltávolítása az
  érvényes törvénykezés szerinti szankciókat von maga után.
  MŰSZAKI TÁMOGATÁS
  Ha a termékkl kapcsolatban műszaki gondjai lennének,
  forduljon támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban
  honlapunkon, a www.speedlink.com címen érhet el.
  Kérem, ezt az információt tartsa meg referenciaként.
  EL
  ΧΡΉΣΉ ΣΎΜΦΩΝΉ ΜΕ ΤΟΎΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎΣ
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται ως ηχείο για τη σύνδεση σε έναν
  υπολογιστή ή σε μια άλλη πηγή ήχου και για τη χρήση σε
  κλειστούς χώρους. Το προϊόν δεν απαιτεί συντήρηση. Μην
  το χρησιμοποιείτε εάν παρουσιάζει εξωτερικές ζημιές. Ή
  Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές
  στο προϊόν ή για τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης,
  ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για
  διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή,
  σκοπό.
  ΑΠΟΦΎΓΉ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΉΝ ΑΚΟΉ
  ΠΡΟΣΟΧΉ: Μια ακρόαση μεγάλης διάρκειας σε
  υψηλές εντάσεις μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες
  βλάβες της ακοής. Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση
  τη ρυθμισμένη ένταση και αποφεύγετε μια πολύ
  υψηλή στάθμη.
  ΣΎΜΜΟΡΦΩΣΉ
  Ύπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων
  ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
  κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων)
  ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των
  συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την
  απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
  ΑΠΟΡΡΙΨΉ
  Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων
  σημαίνει ότι το παρόν προϊόν δεν επιτρέπεται να
  απορρίπτεται με τα μη ταξινομημένα οικιακά
  απορρίμματα. Επειδή στις ηλεκτρικές συσκευές μπορεί να
  περιέχονται επιβλαβείς ουσίες, οι οποίες σε ακατάλληλη
  διάθεση ή αποθήκευση, μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο
  περιβάλλον και την υγεία σας, πρέπει να απορρίπτονται
  ξεχωριστά. Εσείς ως τελικός χρήστης είστε υποχρεωμένος να
  παραδίδετε τις άχρηστες ηλεκτρικές συσκευές σε ένα επίσημο
  καθορισμένο σημείο συγκέντρωσης. Μπορείτε να λάβετε
  πληροφορίες σχετικές με τα σημεία συλλογής της περιοχής
  σας στις τοπικές αρχές, στα κέντρα ανακυκλώσιμων υλικών ή
  στο κατάστημα, στο οποίο αποκτήσατε αυτό το προϊόν. Μέσω
  της απόρριψης σε ένα επίσημο σημείο συλλογής συνεισφέρετε
  στην σωστή ανακύκλωση και στην προστασία του
  περιβάλλοντος. Κατά την απόκτηση μιας νέας συσκευής ο
  διανομέας προσφέρει την δυνατότητα παραλαβής των
  παλαιών συσκευών και δωρεάν απόρριψης, εφόσον η συσκευή
  που επιστρέφεται είναι του ίδιου τύπου και έχει τις ίδιες
  λειτουργίες με το νεο-αποκτηθέν προϊόν. Επιτρέπεται δωρεάν
  παράδοση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλαιών συσκευών
  (όχι με εξωτερικές διαστάσεις πάνω από 25εκ.) και χωρίς
  υποχρέωση αγοράς μιας ισότιμης συσκευήςσε καταστήματα
  λιανικής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών με επιφάνεια
  τουλάχιστον 400 τετραγωνικά μέτρα και σε επίσημα
  καθορισμένα από το κατάστημα λιανικής σημεία
  συγκέντρωσης, τα οποία βρίσκονται κοντά στο κατάστημα
  λιανικής. Ενδεχόμενα υπάρχουσες μπαταρίες/συσσωρευτές
  πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να απομακρύνονται πριν από
  την απόρριψη από τη συσκευή. Ή μη επιτρεπόμενη απόρριψη
  συσκευών, μπαταριών και συσσωρευτών από τον χρήστη
  οδηγεί σε κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  ΤΕΧΝΙΚΉ ΎΠΟΣΤΉΡΙΞΉ
  Σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών με αυτό το προϊόν
  απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να
  έχετε πολύ γρήγορη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας
  www.speedlink.com.
  Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική
  αναφορά.
  CZ
  POUŽITÍ PODLE PŘEDPISŮ
  Tento produkt je vhodný pouze jako reproduktor pro zapojení
  do počítače nebo jiného zvukového zdroje a pro použití v
  uzavřených prostorách. Produkt je bezúdržbový. V případě
  vnějšího poškození jej nepoužívejte. Firma Jöllenbeck GmbH
  nepřebírá ručení za poškození výrobku nebo zranění osob,
  vzniklé v důsledku nedbalého, neodborného, nesprávného
  použití výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k jiným
  účelům, než byly uvedeny výrobcem.
  ZABRÁNĚNÍ POŠKOZENÍ SLUCHU
  POZOR: Dlouhodobé poslouchání při vysoké
  hlasitosti může způsobit trvalé poškození sluchu.
  Před každým použitím zkontrolujte nastavenou
  hlasitost a vyhýbejte se příliš vysoké úrovni zvuku.
  KONFORMITA
  Za působení silných statických, elektrických, nebo
  vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
  mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje
  (přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k
  rušivým přístrojům.
  LIKVIDACE
  Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že se výrobek
  nesmí vyhazovat s netříděným domovní odpadem.
  Protože elektrické přístroje mohou obsahovat škodlivé
  látky, které mohou vést k poškození životního prostředí nebo
  zdraví osob při nesprávné likvidaci či skladování, je nutné
  takové přístroje likvidovat odděleně. Jako koncový uživatel
  máte dle zákona povinnost odevzdat vysloužilé
  elektrospotřebiče do úředně určené sběrny. Informace o
  sběrnách ve Vaší blízkosti obdržíte na místních úřadech, u
  místního podniku pro likvidaci odpadu, nebo v obchodě, ve
  kterém jste tento výrobek zakoupil(a). Tím, že přístroje
  necháte zlikvidovat na oficiálních sběrných místech,
  přispíváte k odborné recyklaci a ochraně životního prostředí.
  Při nákupu nového přístroje umožňuje jeho prodejce
  protiodběr starších přístrojů a jejich bezplatnou likvidaci, je-li
  odevzdávaný přístroj stejného druhu a plní stejné funkce jako
  nově zakoupený produkt. V maloobchodě o prodejní ploše
  alespoň 400 metrů čtverečních vyhrazené pro elektrické a
  elektronické přístroje nebo na oficiálně vyhrazených sběrných
  místech maloobchodů nacházejících se v bezprostředním
  okolí lze staré malé elektrické a elektronické přístroje (žádný
  vnější rozměr nepřekračuje 25cm) odevzdat bezplatně a bez
  závazku k nákupu stejného přístroje. Případné baterie či
  akumulátory je nutné před likvidací z přístroje vyjmout.
  Nepovolená likvidace přístrojů, baterií či akumulátorů
  prováděná uživatelem vede k postihům dle platných zákonů.
  TECHNICKÝ SUPPORT
  V případě technických problémů s tímto produktem
  kontaktujte prosím náš suport, který je nejrychleji dostupný
  prostřednictvím našich webových stránek
  www.speedlink.com.
  Tyto informace uchovejte pro budoucí potřebu.
  PT
  UTILIZAÇÃO CORRETA
  Este produto é adequado para ser ligado como altifalante
  a um computador ou uma outra fonte de som em espaços
  fechados. O produto não necessita de manutenção. Não o
  utilize em caso de danos exteriores. A Jöllenbeck GmbH
  não se responsabiliza por danos no produto ou ferimentos
  pessoais resultantes de utilização incorrecta, negligente,
  errada ou indevida do produto para fins que não aqueles
  previstos pelo fabricante.
  EVITAR DANOS AUDITIVOS
  ATENÇÃO: Ouvir prolongadamente níveis de som
  elevados pode provocar danos auditivos
  permanentes. Verifique antes de cada utilização o
  nível de som ajustado e evite níveis muito
  elevados.
  INDICAÇÃO DE CONFORMIDADE
  Influências de campos estaticamente fortes, eléctricos ou
  de alta frequência (instalações radioeléctricas, telemóveis,
  descargas de microondas) podem causar falhas no
  funcionamento do aparelho (dos aparelhos). Neste caso
  tente aumentar a distância relativamente aos aparelhos que
  interferem.
  AVISO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS
  O símbolo de contentor de lixo barrado indica que este
  produto e as pilhas correspondentes não podem ser
  deitados no lixo comum. Os aparelhos elétricos contêm
  substâncias tóxicas e, em caso de não serem corretamente
  eliminados ou armazenados, podem ser perigosos para o
  meio ambiente e a saúde das pessoas, devendo, portanto, ser
  separados para a eliminação. Como consumidor final, é sua
  obrigação, portanto, entregá-los a um posto de recolha de lixo
  eletrónico e de pilhas identificado pelo distintivo oficial.
  Informações sobre os pontos de recolha de resíduos mais
  próximos de si podem ser obtidas através das autoridades
  municipais, pontos de reciclagem ou dos estabelecimentos
  onde adquiriu este produto. Com a eliminação em um ponto
  de recolha oficial, está a contribuir com a gestão
  especializada de resíduos e com a proteção do meio
  ambiente. Ao adquirir um aparelho novo, o comerciante
  oferece a possibilidade de levar, de forma gratuita, o aparelho
  velho no momento da entrega, com a condição de que o
  aparelho velho tenha as mesmas características e funções
  que o novo aparelho adquirido. Nos estabelecimentos com
  uma área de, pelo menos, 400 metros quadrados de
  exposição de eletrodomésticos e aparelhos elétricos, ou em
  lojas com a identificação de recolha oficial do município, é
  possível entregar aparelhos elétricos ou eletrónicos pequenos
  (não maiores de 25 cm) de forma gratuita e sem a obrigação
  de comprar um aparelho novo. As pilhas e baterias que
  estiverem nos aparelhos deverão ser removidas antes da
  eliminação. A eliminação não autorizada de aparelhos, pilhas
  e baterias pelo consumidor podem causar penalizações
  segundo as legislações vigentes.
  SUPORTE TÉCNICO
  Em caso de quaisquer dificuldades com este produto, ponha-
  se em contacto com o nosso serviço de atendimento que
  pode aceder rapidamente através de nosso website
  www.speedlink.com.
  Por favor, guarde esta informação para uma futura referência.
  DK
  BESTEMMELSESMÆSSIG ANVENDELSE
  Dette produkt er kun beregnet som højtaler for tilslutningen til
  en computer eller en anden lydkilde og anvendelsen i lukkede
  rum. Produktet er vedligeholdelsesfrit. Brug det ikke, hvis det
  har udvendige skader. Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt for
  skader på produktet eller personskader på grund af uforsigtig,
  uhensigtsmæssig og ukorrekt anvendelse eller anvendelse til
  et formål, som ikke svarer til producentens anvisninger.
  UNDGÅ HØRESKADER
  GIV AGT: Hvis man lytter til høje lydstyrker over en
  lang tidsperiode, kan det føre til permanente
  høreskader. Kontroller før hver anvendelse den
  indstillede lydstyrke og undgå for høje niveauer.
  OVERENSSTEMMELSESHENVISNING
  Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter
  eller felter med høj frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner,
  mikrobølge-afladninger), kan der opstå funktionsforstyrrelser
  af enheden (enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at
  forstørre afstanden til forstyrrende enheder.
  BORTSKAFFELSE
  Symbolet med den overstregede aaldsbeholder betyder,
  at dette produkt ikke må bortskaes sammen med det
  usorterede husholdningsaald. Da elapparater kan
  indeholde skadelige stoer, som kan beskadige miljøet og dit
  helbred, hvis de ikke bortskaes eller opbevares korrekt, skal
  de bortskaes separat. Som slutbruger har du pligt til at
  aflevere udtjente elapparater på et ocielt indsamlingssted.
  Du kan indhente oplysninger om indsamlingssteder i
  nærheden fra de lokale myndigheder, genbrugsstationer eller
  den butik, hvor du har købt dette produkt. Ved bortskaelse
  på et ocielt indsamlingssted yder du dit bidrag til korrekt
  genbrug og miljøbeskyttelse. Ved køb af et nyt produkt giver
  forhandleren mulighed for at aflevere gamle, udtjente
  produkter, hvorefter de bortskaes gratis, hvis det returnerede
  produkt er af samme type og har de samme funktioner som
  det nyerhvervede produkt. Små, udtjente el- og
  elektronikprodukter (ingen udvendige mål over 25cm) kan
  afleveres gratis til detailforretninger med et salgsareal på
  mindst 400 kvadratmeter til el- og elektronikprodukter eller til
  indsamlingssteder, som er ocielt udpeget af
  detailforretningen i dennes umiddelbare nærhed, uden
  forpligtelser om køb af et lignende produktet. Eventuelle
  batterier/akkuer skal så vidt muligt tages ud af produktet før
  bortskaelsen. Hvis brugeren bortskaer apparater, batterier
  og akkuer ulovligt, medfører det sanktioner i henhold til den
  gældende lov.
  TEKNISK SUPPORT
  Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst
  vores support som du finder på vores webside
  www.speedlink.com.
  Du bedes opbevare disse informationer til senere brug.
  SE
  FÖRESKRIVEN ANVÄNDNING
  Den här produkten ska användas som högtalare inomhus och
  anslutas till en dator eller någon annan ljudkälla. Produkten är
  underhållsfri. Använd den inte om det finns utvändiga skador.
  Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för skador på produkt
  eller person som är ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig
  användning eller att produkten använts för syften som inte
  motsvarar tillverkarens anvisningar.
  UNDVIK HÖRSELSKADOR
  AKTA: Att lyssna länge på hög volym kan ge upphov
  till varaktiga hörselskador. Kontrollera alltid
  volyminställningen innan du sätter på produkten
  och undvik alltför höga ljudstyrkor.
  FUNKTIONSSTÖRNINGAR
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält
  (radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar från
  mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas
  funktion. I så fall ska du försöka öka avståndet till den apparat
  som stör.
  KASSERING
  Symbolen med den överstrukna soptunnan betyder att
  produkten inte får slängas bland de vanliga
  hushållssoporna. Eftersom elektriska apparater kan
  innehålla farliga ämnen som kan skada miljön och
  människors hälsa om de kasseras eller förvaras på fel sätt
  måste gamla elektriska apparater sorteras och kasseras
  separat. Som slutanvändare är du skyldig att lämna in
  elektriska apparater till ett allmänt insamlingsställe för
  kassering. Information om insamlingsställen i din närhet får
  du av de lokala myndigheterna, den lokala återvinningen eller
  där du köpte produkten. När du lämnar in dina gamla
  apparater till ett allmänt insamlingsställe bidrar du till att
  återvinna materialet och skona miljön. När du köper en ny
  produkt får du möjlighet att i gengäld lämna in dina gamla
  apparater till butiken utan kostnad, om de är av likvärdig typ
  och har samma funktioner som den nyköpta produkten. Gamla
  elektriska och elektroniska apparater av mindre format (inga
  utvändiga mått över 25cm) kan gratis och utan krav på att
  köpa en ny, likvärdig produkt lämnas in till butiker med en
  försäljningsyta för elektriska och elektroniska produkter på
  minst 400 kvadratmeter eller till ett allmänt insamlingsställe i
  närheten som anvisas av butikspersonalen. Eventuella vanliga
  eller uppladdningsbara batterier måste tas ut ur produkten
  innan den kasseras, i den mån det är möjligt. Att kassera
  apparater eller någon typ av batterier på annat sätt än det
  tillåtna leder till rättsliga sanktioner enligt gällande lagar och
  bestämmelser.
  TEKNISK SUPPORT
  Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig
  till vår support via vår webbplats www.speedlink.com.
  Spara den här informationen för senare bruk.
  FI
  MÄÄRÄYSTEN MUKAINEN KÄYTTÖ
  Tämä tuote soveltuu ainoastaan kaiuttimeksi tietokoneeseen
  tai muuhun äänilähteeseen liitettäväksi ja käyttöön
  suljetuissa tiloissa. Tuotetta ei tarvitse huoltaa. Älä käytä
  sitä, jos havaitset ulkoisia vaurioita. Jöllenbeck GmbH ei ota
  minkäänlaista vastuuta tuotteeseen syntyvistä vaurioista
  tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka johtuvat tuotteen
  huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan
  ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta poikkeavasta
  käytöstä.
  KUULOVAURIOIDEN VÄLTTÄMINEN
  HUOMIO: Korkeiden äänenvoimakkuuksien
  pitkäaikainen kuuntelu voi aiheuttaa pysyviä
  kuulovaurioita. Tarkasta asetettu äänenvoimakkuus
  ennen jokaista käyttöä ja vältä liian korkeita tasoja.
  YHTEENSOPIVUUS
  Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät
  (radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset)
  voivat vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on
  silloin yritettävä siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista
  laitteista.
  HÄVITTÄMINEN
  Ylivedetyn jäteastian symboli tarkoittaa, ettei tätä
  tuotetta saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen
  seassa. Koska sähkölaitteet voivat sisältää haitallisia
  aineita, jotka voivat muussa kuin asianmukaisessa
  hävittämisessä tai varastoinnissa vahingoittaa ympäristöä ja
  terveyttä, ne on hävitettävä lajiteltuna. Sinulla on
  loppukäyttäjänä lakisääteinen velvollisuus toimittaa käytöstä
  otetut sähkölaitteet viralliseen keräyspisteeseen. Tietoja
  keräyspisteistä lähelläsi saat paikallisilta viranomaisilta,
  jäteasemilta tai siitä liikkeestä, josta olet ostanut tämän
  tuotteen. Kun hävität tuotteen virallisen keräyspisteen kautta,
  teet oman osasi asiamukaisen kierrätyksen ja
  ympäristönsuojelun suhteen. Ostaessasi uuden laitteen sen
  myyjä mahdollistaa käytettyjen laitteiden palautuksen ja
  maksuttoman hävittämisen, mikäli palautettava laite on
  tyypiltään vastaava ja toiminnoiltaan samankaltainen kuin
  uusi ostettu tuote. Vähittäismyymälöihin, joissa on vähintään
  400 neliömetrin myyntiala sähkö- ja elektroniikkalaitteille, tai
  vähittäismyymälän virallisesti osoittamiin keräyspisteisiin
  niiden välittömässä läheisyydessä voidaan palauttaa
  käytettyjä piensähkö- ja elektroniikkalaitteita (ulkomitat
  korkeintaan 25cm) maksuttomasti ja ilman velvoitetta
  samankaltaisen laitteen ostoon. Mahdollisesti olemassa
  olevat paristot/akut on, mikäli mahdollista, poistaa laitteesta
  ennen hävittämistä. Käyttäjän suorittama luvaton laitteiden,
  paristojen ja akkujen hävittäminen johtaa seuraamuksiin
  voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
  TEKNINEN TUKI
  Jos kohtaat tätä tuotetta koskevia teknisiä vaikeuksia,
  käänny tukemme puoleen. Tukemme tavoitat nopeimmin
  verkkosivumme kautta, osoitteessa www.speedlink.com.
  Säilytä nämä tiedot myöhempää käyttöä varten.
  NO
  FORSKRIFTSMESSIG BRUK
  Dette produktet er kun ment som høyttaler for tilkobling til en
  datamaskin eller en annen lydkilde, og kun for bruk i lukkede
  rom. Produktet er vedlikeholdsfritt. Må ikke brukes ved ytre
  synlige skader. Jöllenbeck GmbH tar intet ansvar for skader
  på produktet eller for personskader som skyldes uaktsom,
  ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av produktet
  utover det som er angitt fra produsenten.
  FORHINDRE HØRSELSKADER
  OBS: Lang tids lytting til høyt volumnivå kan føre til
  varige hørselsskader. Kontroller innstilte lydvolum
  før hver bruk, og unngå for høy innstilling.
  KONFORMITET
  Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller
  høyfrekvente felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-
  utladninger) kan det forekomme funksjonsfeil på apparatet/
  apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden til forstyrrende
  utstyr.
  DEPONERING
  Søppelkassen med strek over angir at produktet ikke
  skal kastes sammen med usortert husholdningsavfall.
  Elektroniske apparater inneholder potensielt helse- og
  miljøskadelige stoer som krever separat, forskriftsmessig
  kassering. Som sluttforbruker er du lovpålagt å levere inn
  brukte elektroniske apparater til et godkjent innsamlingssted.
  Kontakt de lokale myndighetene, en gjenvinningsstasjon eller
  butikken du kjøpte produktet hos for mer informasjon om
  godkjente innsamlingssteder der du bor. Når du leverer inn
  produktet for forskriftsmessig kassering og resirkulering, er
  du med på å beskytte miljøet. Ved kjøp av et nytt apparat kan
  det gamle apparatet (forutsatt at det er likeverdig med det nye
  med hensyn til type og funksjonalitet) leveres inn og kasseres
  gratis hos forhandleren. Små elektriske og elektroniske
  apparater (utvendige mål på maks. 25cm) kan leveres inn
  gratis på følgende steder, uten forpliktelse til kjøp av et nytt
  tilsvarende produkt: i detaljbutikker der salgsarealet for
  elektrisk og elektronisk utstyr utgjør minst 400m2, eller på et
  nærliggende innsamlingssted som detaljbutikken har
  godkjent. Eventuelle batterier må fjernes fra apparatet før
  kassering. Ved ikke-forskriftsmessig kassering av apparater
  og batterier kan brukeren straes med sanksjoner iht.
  gjeldende lovgivning.
  TEKNISK SUPPORT
  Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du
  henvende deg til vår Support, som du raskest kan nå via vår
  nettside www.speedlink.com.
  Vennligst oppevar denne informasjonen for senere referanse.
  RO
  UTILIZARE CONFORMĂ
  Acest produs este adecvat numai ca difuzor, pentru
  conectarea la un computer sau la o altă sursă de sunet
  şi pentru utilizarea în spaţii închise. Produsul nu necesită
  întreţinere. Nu utilizaţi produsul dacă prezintă deteriorări
  exterioare. Compania Jöllenbeck GmbH nu îşi asumă
  răspunderea pentru deteriorări ale produsului sau vătămări
  corporale cauzate de utilizarea neatentă, necorespunzătoare,
  greşită sau neconformă destinaţiei produsului, indicate de
  producător.
  EVITAREA AFECTĂRII AUZULUI
  ATENŢIE: Expunerea îndelungată la sunete cu
  volum ridicat poate duce la afectarea permanentă a
  auzului. Verificaţi volumul setat înainte de fiecare
  utilizare şi evitaţi nivelurile prea mari de zgomot.
  INFORMAŢIE PRIVIND CONFORMITATEA
  Dacă se află sub influenţa câmpurilor statice, electrice sau de
  înaltă frecvenţă puternice (staţii de radio, telefoane mobile,
  descărcări de microunde), aparatul (aparatele) poate/pot
  suferi defecţiuni. În acest caz, încercaţi să măriţi distanţa faţă
  de aparatele perturbatoare.
  ELIMINARE
  Simbolul tomberonului tăiat indică faptul că acest produs
  nu poate fi aruncat la gunoiul menajer. Deoarece
  aparatele electrice pot conține substanțe nocive, care în
  caz de eliminare sau depozitare incorectă a aparatelor, pot
  cauza daune sănătății și mediului, trebuie eliminate separat.
  Utilizatorii sunt obligați prin lege să predea aparatele electrice
  nefolositoare la punctele de colectare autorizate. Informații cu
  privire la punctele de colectare din apropierea dumneavoastră
  puteți găsi la autoritățile locale, centre de reciclare și la
  magazinul la care ați achiziționat produsul. Predând aparatul
  la un punct de colectare oficial contribuiți la reciclarea
  acestuia și la protejarea mediului. La achiziționarea unui nou
  aparat, vânzătorul vă oferă posibilitatea de a prelua și elimina
  gratuit aparatele vechi, cu condiția ca aparatul uzat să fie de
  același tip și să aibă aceleași funcții ca și cel recent
  achiziționat. În magazinele de vânzare cu amănuntul a
  aparatelor electrice și electronice cu suprafață de desfacere
  de minim 400 metri pătrați sau la punctele de colectare
  oficiale ale magazinelor de vânzare cu amănuntul din
  imediata vecinătate a acestora pot fi predate aparatele
  electrice și electronice uzate de mici dimensiuni (sub 25cm la
  exterior) gratuit și fără niciun fel de obligație, la cumpărarea
  unui aparat de același tip. Înaintea eliminării aparatului
  trebuie scoase bateriile/acumulatoarele, dacă există.
  Eliminarea necorespunzătoare a aparatelor, bateriilor și
  acumulatorilor de către utilizator este sancționată conform
  legislației în vigoare.
  ASISTENŢĂ TEHNICĂ
  Dacă aveţi probleme tehnice cu acest produs, vă rugăm să vă
  adresaţi serviciului nostru de asistenţă, accesibil cel mai rapid
  prin pagina noastră web, www.speedlink.com.
  Vă rugăm să păstrați aceste informații pentru a le putea
  consulta ulterior.
  ELLIPZ
  STEREO SPEAKERS
  INFO GUIDE VER. 1.0
  SL-810000-BKBK
  SL-810000-BKGN
  SL-810000-BKVT
  VOLUME CONTROL
  IN 5V DC 1.0A max.

Vuoi sapere di Speed-Link ELLIPZ?

manual_questions_numberofquestions 0

Chiedi la domanda che hai sul Speed-Link ELLIPZ semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Speed-Link ELLIPZ fornirti una buona risposta.

Visualizza qui il manuale gratuito del Speed-Link ELLIPZ. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Speed-Link ELLIPZ

Specifiche

Marca Speed-Link
Modello ELLIPZ
Prodotto Altoparlanti
EAN 4027301224863, 4027301314007, 4027301906639
Lingua Italiano, Olandese, Russo, Greco, Turco, Rumeno, Finlandese, Norvegese, Danese, Polacco, Inglese, Portoghese, Svedese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Ungherese
Tipo di file PDF

In vendita su

  Relaterade produkter

  Altoparlanti Speed-Link

  manual_faq_title

  manual_faq_description

  manual_faq_add-manual manual_question_cta

  manual_uploadmanual_title

  manual_uploadmanual_description