Trisa Be Free

Trisa Be Free manuale

 • ~5 cm
  2 s
  Herzlich willkommen | Bienvenue | Benvenuti | Welcome | Bienvenidos
  Bitte lesen Sie alle in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Informationen durch. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig
  auf und geben Sie diese an Nachbenutzer weiter. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck gemäss dieser Anleitung verwendet
  werden. Beachten Sie die Sicherheitshinweise. Gerät am besten an FI-Schutzschalter (max. 30 mA) betreiben.
  Veuillez lire toutes les informations contenues dans ce mode d’emploi. Conservez ce mode d’emploi pour vous y référer et joignez-le à
  l’appareil si une autre personne doit l’utiliser. Cet appareil ne peut être utilisé que pour l’usage décrit dans ce mode d’emploi. Veuillez vous
  conformer aux consignes de sécurité. Brancher de préférence l’appareil sur une prise sécurité FI (max. 30 mA).
  Leggere tutte le informazioni contenute in queste istruzioni per l’uso. Conservare con cura il presente manuale e trasmetterlo ad utenti
  seguenti. Lapparecchio deve essere adoperato solamente allo scopo previsto in conformità a queste istruzioni. Osservare le direttive di
  sicurezza. Usare l’apparecchio con un interruttore di circuito FI (max. 30 mA).
  Lea atentamente toda la información contenida en estas instrucciones de uso. Guarde cuidadosamente las instrucciones de uso y entrégue-
  las a eventuales usuarios futuros. El aparato debe utilizarse únicamente con el fin previsto de conformidad con las presentes instrucciones.
  Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad. Se recomienda operar el aparato conectándolo a un interruptor diferencial (máx. 30 mA).
  Please read all the information provided in these instructions. Keep the instructions in a safe place and pass them on to further users. The
  appliance must only be used for the intended purpose according to these instructions. Observe the notes on safety regulations. Appliance
  is best operated using an RCD (max. 30 mA).
  Přečtěte si prosím informace uvedené v tomto návodu k použití. Návod k použití pečlivě uschovejte a předejte ho dalším uživatelům spolu
  s výrobkem. Výrobek smí být používán pouze k určenému účelu, a to v souladu s tímto návodem k použití. Přístroj zapojte nejlépe přes
  proudový chránič (max. 30 mA).
  Kérjük, gondosan olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg, s további felhasználóknak is adja át. A készüléket csak a
  meghatározott célra, a jelen használati útmutató alapján szabad használni. A biztonsági előírásokat be kell tartani. Legjobb, ha a készü-
  léket FI-védőrelével használja (max. 30 mA).
  Molimo pažljivo pročitati uputstvo za uporabu. Sačuvajte uputstvo za uporabu i predajtega drugim korisnicima. Aparat se može koristiti
  samo namjenski, temeljem priloženoguputstva za uporabu. Sigurnosni se propisi moraju poštivati. Uređaj je najbolje pogoniti preko
  FI-sklopke (maks. 30 mA).
  Prosím, prečítajte si všetky informácie uvedené v tomto návode na obsluhu. Tento návod na obsluhu dôkladne uschovajte a odovzdajte ho
  nasledujúcemu užívateľovi spotrebiča. Spotrebič smie byť prevádzkovaný iba v súlade s jeho určením a v súlade s návodom na obsluhu.
  Dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Najvhodnejšie je zapojenie prístroja cez prúdový chránič (max. 30 mA).
  Skrbno preberite vse informacije v teh navodilih za uporabo. Navodila za uporabo skrbno shranite in jih predajte naslednjemu uporabniku.
  Napravo je dovoljeno uporabljati le v namen, predviden v teh navodilih za uporabo. Upoštevajte varnostne napotke. Najbolje je, da naprava
  deluje na FI zaščitnem stikalu (maks. 30 mA).
  Vítejte | Szívélyesen üdvözöljük | Dobro došli | Prisrčno dobrodošli | Srdečne Vás vítame
  Ознакомьтесь со всеми указаниями в данном руководстве по эксплуатации. Бережно храните руководство по эксплуатации и передавайте
  его тому, кто окажется пользователем впоследствии. Используйте прибор по назначению, согласно данной инструкции. Соблюдайте ука-
  зания по безопасности. Прибор лучше всего эксплуатировать с устройством защитного отключения (макс. 30 mA).
  Proszę przeczytać wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi proszę przechowywać starannie i prze-
  kazać ją następnym użytkownikom. Urządzenia wolno używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
  Proszę stosować się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Urządzenia używać najlepiej z wyłącznikiem ochronnym FI (maks. 30 mA).
  Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce bu güvenlik talimatını ve kullanım kılavuzunu sonuna kadar dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bu
  sayede cihazı güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Cihazı başkasına verdiğinizde ya da başka kullanıcılar için kullanım talimatını
  birlikte vermeyi unutmayınız. Cihaz sadece öngörüldüğü amaç için bu kılavuza uygun olarak kullanılabilir. Cihazı topraklanmış prizde
  kullanınız (max. 30 mA). Ürünü düşürmeyiniz. Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız. Ambalaj üzerindeki işaretlemelere uyunuz.
  Прочетете посочените в ръководството за употреба информации. Съхранете грижливо ръководството за употреба и го предайте
  на следващите потребители. Уредът може да се използва само за определената в това ръководство цел. Съблюдавайте указани-
  ята за безопасност. Уредът трябва да е включен към дефектнотоков прекъсвач (макс. 30 mA).
  Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare menţionate în continuare. Păstraţi această broşură şi predaţi-o ulterior persoanei care urmează să
  utilizeze acest aparat. Este interzisă utilizarea aparatului în alte scopuri, decât cele pentru care a fost fabricat. Acordaţi atenţie instrucţiunilor de
  siguranţă. Din motive de siguranţă se recomandă racordarea aparatului la o priză securizată tip FI (max. 30 mA).
  Приветствуем Вас | Serdecznie witamy | Hoşgeldiniz | Bine aţi venit! | Сърдечно добре дошли
  Geräteübersicht | Description de l’appareil | Descrizione dell’apparecchio |
  Appliance description | Visión general del aparato
  Všeobecný | A készülék bemutatása | Predstavljanje aparata |
  Predstavitev naprave | Prehľad spotrebiča
  Общий вид прибора | Schemat orientacyjny urządzenia | Cihaz Hakkında Bilgiler |
  Prezentarea generală a aparatului | Преглед на уреда
  Flexible Heizplatten
  Plaques chauffantes souples
  Piastre riscaldanti regolabili
  Placas calentadoras flexibles
  Flexible heating plates
  Flexibilní topné desky
  Hajlékony fűtőlapok
  Fleksibilne grijače ploče
  Pružné žehliace dosky
  Gibke grelne plošče
  Упругие нагревательные пластины
  Ruchome płytki grzejne
  Esnek ısıtma plakaları
  Флексивни нагревателни елементи
  Plăci de încălzire flexibile
  Handgriff
  Poignée
  Impugnatura
  Mango
  Handle
  Držadlo
  Fogantyú
  Ručka
  Držadlo
  Ročaj
  Ручка
  Uchwyt
  Kulp
  Ръкохватка
  Mâner
  Ein- / Ausschalter
  Bouton marche / arrêt
  Tasto inserito / disinserito
  Interruptor OFF / ON
  ON / OFF switch
  Vypínač ZAP / VYP
  Be- / kikapcsoló
  Sklopka za uključivanje / isključivanje
  Zapínač / vypínač
  Stikalo vklop / izklop
  Выключатель
  Włączanie / Wyłączanie
  Aç- / Kapa düğmesi
  Включвател / изключвател
  Întrerupătorul de anclanşare / declanşare
  Power Bank
  3,7 V 2200 mAh
  Gebrauchen | Utiliser | Uso | Use | Uso
  Použití přístroje | A készülék használata | Uporaba aparata | Uporaba naprave | Použitie prístroja
  Эксплуатация
  |
  Użycie
  |
  Kullanımı
  |
  Modul de utilizare
  |
  Използване
  Nach dem Gebrauch | Après l’utilisation | Dopo l’uso | After use | Tras el uso
  Zusammendrücken und entriegeln
  Serrer et déverrouiller
  Serrare e sbloccare
  Apretar y desbloquear
  Press together to unlock
  Ausschalten
  Eteindre
  Estrarre
  Apagar
  Switch off
  Einschalten
  Allumer
  Accendere
  Encender
  Turn on
  2 s 1s
  Po použití | Használat után | Nakon uporabe | Po uporabi | Po použití
  После использования | Po użyciu | Kullandıktan sonra | După folosire | След употреба
  Přitlačte k sobě a odblokujte
  Nyomja össze és nyissa ki
  Pritisnite i deblokirajte
  Stlačte a odistite
  Stisnite in odpahnite
  Zapněte
  Bekapcsolás
  Uključiti
  Zapnúť
  Vklopite
  Сжать и зафиксировать
  Ścisnąć i odblokować
  Bastırınız ve kilidi açınız
  Стиснете и освободете
  Apăsaţi, după care deblocaţi
  Включение
  Włączyć
  Açmak
  Включете
  Porniţi aparatul
  Vypnutí
  Kikapcsolás
  Isključite
  Vypnúť
  Izklop
  Выключение
  Wyłączanie
  Kapatınız
  Изключване
  Declanşare
  Zusammendrücken und verriegeln
  Serrer et verrouiller
  Serrare e bloccare
  Apretar y bloquear
  Press together to lock
  Přitlačte k sobě a zablokujte
  Nyomja össze és aztán zárja össze
  Pritisnite i blokirajte
  Stlačte ho a zaistite
  Stisnite in zapahnite
  После чего сжать и зафиксировать
  Ścisnąć i zablokować
  Bastırınız ve kilitleyiniz
  Стиснете и фиксирайте
  Apăsaţi, după care blocaţi
  Temperatur einstellen
  Régler la température
  Impostare la temperatura
  Ajustar la temperatura
  Adjust temperature
  Nastavte teplotu
  Hőfok beállítás
  Namjestiti temperaturu
  Nastavte požadovanú teplotu
  Nastavite temperaturo
  Установка температуры
  Nastawić temperaturę
  Isıyı ayarlarınız
  Настройване на температурата
  Reglarea temperaturii
  Die Heizplatten heizen sofort auf.
  Les plaques chauffent immédiatement.
  La piastra per capelli si scalda immediatamente.
  Las placas se calientan de inmediato.
  The heaters heat up immediately.
  Přístroj je připraven k provozu.
  A készülék üzemkész.
  Naprava je pripravljena za uporabo.
  Ohrievacie platne sa ihneď zahrievajú.
  Uređaj je pripremljen za pogon.
  Пластины сразу начнут нагреваться.
  Płytki grzejne nagrzewają się natychmiast.
  Isıtma plâkaları derhal ısınır.
  Нагревателните плочи се нагорещяват веднага.
  Plăcile calde se încălzesc imediat.
  Strähne einklemmen / durchziehen
  Attraper / tirer la mèche
  Schiacciare / passare su una ciocca
  Coger / Pasar mechones
  Fix in hair strands / pull through
  Pramen vlasů sevřete / protáhněte
  A tincseket fogja be / húzza át a lapok között
  Pramen ukliještiti / provući
  Vložte prameň vlasov / a pretiahnite ho
  Pramene spnite / jih povlecite skozi
  Зажать прядь / протянуть
  Kosmyk zacisnąć / przeciągnąć
  Bir tutam saçı alınız / plakalar arasına sıkıştırıp
  aşağıya doğru yavaşça çekiniz
  Прищипване / прекарване на кичури
  A prinde şuviţa de păr / a se trage
  Nie länger als 2 Sekunden an einer Stelle verweilen, Haare nach dem Glätten gut abkühlen lassen.
  Ne jamais rester plus de 2 secondes au même endroit, bien laisser refroidir les cheveux après le lissage.
  Non insistere mai più di 2 secondi sullo stesso punto, lasciar raffreddare bene i capelli dopo averli lisciati.
  No permanecer más de 2 segundos en un lugar, dejar que el pelo se enfríe bien tras el alisado.
  Never let appliance remain longer than 2 seconds in the same section of your hair, after smoothing hair, allow to cool properly.
  Na jednom místě nezůstávejte déle než 2 sekundy. Po vyžehlení nechte vlasy dobře vychladnout.
  A készüléket egy helyen 2 másodpercnél tovább ne tartsa. Simítás után hagyja a hajat lehűlni.
  Nikada ne ostajati dulje od 2 sekunde na jednom mjestu. Pustiti da se kosa ohladi nakon ravnanja.
  Nezostaňte na žiadnom mieste dlhšie ako 2 sekundy. Po žehlení nechajte vlasy dobre vychladnúť.
  Nikoli ne ostanite dalj kot 2 sekundi na enem mestu. Lase ohladite po glajenju.
  Не задерживайтесь на одном месте дольше 2 секунд. Дайте как следует остыть волосам после выпрямления.
  Nie zatrzymywać się nigdy w jednym miejscu dłużej niż 2 sekundy. Po wyprostowaniu włosy dobrze ochłodzić.
  Cihazı 2 saniyeden fazla aynı yerde tutmayınız. Düzleştirdikten sonra saçların iyice soğumasını bekleyiniz.
  Не оставяйте пресата повече от 2 секунди на едно място. След изглаждането косата се оставя да изстине.
  Nu rămâne mai mult de 2 secunde pe acelaşi loc. A se lăsa să se răcească (usuce) bine părul după netezire.
  Haare müssen gewaschen sein (siehe Kapitel «Hinweise»). Für trockenes oder leicht feuchtes Haar.
  Les cheveux doivent être lavés (voir chapitre «Remarques»). Pour cheveux secs ou légèrement humides.
  I capelli devono essere lavati (vedere capitolo «Indicazioni»). Per capelli asciutti o leggermente umidi.
  El pelo debe estar limpio (véase el capítulo «Indicaciones»). Para cabello seco o ligeramente húmedo.
  Hair must be clean (see «Advice»). For dry or slightly damp hair.
  Vlasy musí být umyté (viz kapitola „Upozornění”). Pro suché nebo mírně vlhké vlasy.
  A haj legyen megmosva (lásd „Mészkőmentesítés” fejezet). Száraz vagy gyengén nedves hajhoz.
  Kosa mora biti oprana (vidi poglavlje „Uklanjanje vapnenca”). Za suhu i lagano navlaženu kosu.
  Vlasy musia byť umyté (pozri kapitolu „Upozornenia”). Vhodný pre suché alebo trochu vlhké vlasy.
  Lasje morajo biti umiti (glejte poglavje „Razapnjevanje”). Za suhe ali rahlo vlažne lase.
  Волосы должны быть вымыты (см. главу „Указания”). Для сухих или слегка влажных волос.
  Włosy muszą być umyte (patrz rozdział „Wskazówki”). Do suchych lub lekko wilgotnych włosów.
  Saçlar yıkanmış olmalıdır („Açıklamalar” bölümüne bakın). Kuru veya hafif nemli saçlar için.
  Косата трябва да е измит (виж глава „Указания”). За суха или леко влажна коса.
  Părul trebuie să fie spălat înainte (vă rugăm consultaţi secţiunea „Indicaţii”). Pentru părul uscat sau pentru părul umezit uşor.
  Temperatur OK
  Température OK
  Temperatura OK
  Temperatura OK
  Temperatur OK
  Teplota OK
  Hőmérséklet megfelelő
  Temperatura OK
  Teplota o.k.
  Temperatura OK
  Температура в норме
  Temperatura w porządku
  Isı derecesi OK
  Температура ОК
  Temperatura OK (în regulă)
  Heizt auf
  Chauffe
  Riscaldato
  Se calienta
  Heats up
  Probíhá ohřev
  Olaj melegszik
  Zagrijava
  Vyhrieva sa
  Segreva
  Нагревается до
  Podgrzewa
  İsıtır
  Нагрява
  Încălzit la
  Heizt auf
  Chauffe
  Riscaldato
  Se calienta
  Heats up
  Probíhá ohřev
  Olaj melegszik
  Zagrijava
  Vyhrieva sa
  Segreva
  Нагревается до
  Podgrzewa
  İsıtır
  Нагрява
  Încălzit la
  Temperatur OK
  Température OK
  Temperatura OK
  Temperatura OK
  Temperatur OK
  Teplota OK
  Hőmérséklet megfelelő
  Temperatura OK
  Teplota o.k.
  Temperatura OK
  Температура в норме
  Temperatura w porządku
  Isı derecesi OK
  Температура ОК
  Temperatura OK (în regulă)
  Verriegelung
  Verrouillage
  Blocco
  Bloqueo
  Locking mechanism
  Zámek
  Összezárás
  Blokada
  Zaistenie
  Zapah
  Блокировка
  Blokada
  Kilit düğmesi
  Блокировка
  Închidere
  2.
  140 ° 160 ° 180 °
  1.
  1.
  2.
  Ladeleuchte
  Voyant lumineux de chargement
  Spia luminosa di carica
  Indicador de carga
  Charging light
  Kontrolka nabíjení
  Töltést jelző fény
  Lampica punjenja
  Kontrolka nabíjania
  Polnilna lučka
  Индикатор зарядки
  Lampka ładowania
  Şarj lambası
  Лампа за зареждане
  Lumina de control pentru incarcare
  Gerät in hitzebeständiger Tasche aufbewahren.
  Ranger l’appareil dans la pochette thermo-résistante.
  Conservare l'apparecchio in una borsa resistente al calore.
  Guardar el aparato en una funda resistente al calor.
  Store in a heat-resistant bag.
  Přístroj uchovávejte v pouzdru odolném proti teplu.
  Tárolja a készüléket hőálló táskában.
  Čuvajte uređaj u termički otpornoj torbi.
  Uschovávajte prístroj v žiaruvzdornej taške.
  Aparat shranite v torbici, odporni proti vročini.
  Прибор необходимо хранить в термостойком чехле.
  Przechowywać urządzenie w żaroodpornej torebce.
  Cihazı, ısıya dayanıklı çantada saklayınız.
  Съхранявайте уреда в топлоустойчива чанта.
  Depozitaţi aparatul într-o geantă termorezistentă.
  ©
  Refined / protected by «ergonomic communication®» – Ergocomprendere AG
  Unauthorized use / copying is liable to punishment.

Vuoi sapere di Trisa Be Free?

Chiedi la domanda che hai sul Trisa Be Free semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Trisa Be Free fornirti una buona risposta.

Visualizza qui il manuale gratuito del Trisa Be Free. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Trisa Be Free