TriStar EK-3072

TriStar EK-3072 manuale

(1)
 • Eierkoker ZD-350-07
  Belangrijke veiligheidsvoorschriften
  De op het apparaat aangegeven spanning moet overeenkomen met de netspanning.
  Let u erop, dat, als het apparaat buiten gebruik is, de stekker niet in het stopcontact mag
  zitten.
  Voorkom dat enig onderdeel van het apparaat in aanraking komt met vuur.
  Het apparaat nooit in vloeistof onderdompelen.
  Laat kinderen nooit alleen met electrische apparaten : zij zien de gevaren niet.
  U mag de eierkoker niet in gebruik nemen indien het apparaat of het snoer zichtbare
  schade vertoont of indien het apparaat op de grond is gevallen.
  De stekker moet worden vastgepakt bij het verwijderen uit het stopcontact : niet het
  snoer.
  Stuurt u het apparaat in geval van beschadiging naar de reparatiedienst van de
  importeur. Ondeskundige reparaties kunnen gevaren opleveren voor de gebruiker.
  Gebruiksaanwijzing
  U kunt tegelijkertijd één tot zeven eieren koken. Afhankelijk van de hoeveelheid water welke u
  toevoegt, worden de eieren hard, middel of zacht gekookt. De adviezen gaan uit van eieren
  van een gemiddelde grootte: afwijkingen hierop hebben hun invloed op de kooktijd.
  1. Meet de gewenste hoeveelheid koud water af met behulp van het maatbekertje.
  2. Giet het koude water in de schaal.
  3. Met de eiprikker (óp de eierinzet) kunt de eieren aan de stompe kant inprikken.
  4. Zet de eieren in de eierinzet en plaats dit samen met de deksel op het onderste gedeelte.
  5. Sluit de eierkoker aan.
  6. De eieren worden nu gekookt.
  7. Als de eieren de gewenste hardheid bereikt hebben, hoort u een geluidssignaal.
  8. Neem de deksel af en pak de eierinzet met de eieren van het ondergedeelte. Laat de
  eieren onder koud water “schrikken”
  9. U kunt de eieren nu serveren.
  Français
  Coquetière ZD-350-07
  Pour votre sécurite
  Vérifier que la tension du secteur est bien conforme à celle indiquée sur l’appareil.
  Retirer la fiche de la prise de courant si l’appareil est hors usage.
  Ne jamais immerger l’appareil ou la fiche dans l’eau.
  Ne jamais mettre l’appareil près du feu.
  Ne jamais permettre aux enfants d’utiliser l’appareil.
  Ne jamais faire fonctionner l’appareil en cas de défauts visibles de l’appareil ou du
  cordon et non plus si l’appareil est tombé à terre.
  Ne jamais retirer la fiche de la prise en tirant sur le cordon d’alimentation.
  2
TriStar EK-3072

Vuoi sapere di TriStar EK-3072?

manual_questions_numberofquestions 0

Chiedi la domanda che hai sul TriStar EK-3072 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del TriStar EK-3072 fornirti una buona risposta.

Visualizza qui il manuale gratuito del TriStar EK-3072. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del TriStar EK-3072

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più