Whirlpool ADP 6900 IX manuale

Whirlpool ADP 6900 IX
7.5 · 1
PDF manuale
 · 4 pagine
Inglese
manualeWhirlpool ADP 6900 IX

! Ważne !

1. Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją
obsługi.
2. Sprawdzać stan podłączeń do sieci wodociągowej i
elektrycznej.
3. Regularnie czyścić filtry. Aby uzyskiwać dobre
wyniki zmywania, nie wolno pozwalać na osadzanie
się resztek jedzenia w obsadzie filtra.
4. Po oczyszczeniu zamontować filtry ponownie
i sprawdzić prawidłowość montażu.
5. Po napełnieniu zbiornika soli należy bezzwłocznie
uruchomić program zmywania aby usunąć resztki
soli. Cykl płukania wstępnego nie wystarczy!
Lejek do wsypywania soli nie jest dostarczany przez
producenta!
6. Uważać, aby nie rozlać płynu nabłyszczającego podczas
napełniania pojemnika. Prawidłowo zamknąć jeg
o
pokrywę po napełnieniu. Przypadkowo rozlany płyn
należy natychmiast wytrzeć. Zapobiegnie t
o
nadmiernemu tworzeniu się piany, która może sprawić,
że wyniki zmywania będą gorsze.
7. Nie wkładać płynnego tłuszczu do zmywarki (np.
oleju do smażenia lub wosku).
8. Sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się
swobodnie obracać (upewnić się, czy nie zostaną
zablokowane przez naczynia lub sztućce).
9. Do czyszczenia panelu sterowania używać lekko
wilgotnej, miękkiej ściereczki lub gąbki.
10. Program zmywania jest zakończony, gdy zgasła
kontrolka "Start".
5019 106 01261

! Important !

1. Please read the user instructions carefully.
2. Ensure the water and electricity supplies are in good
order.
3. Clean the filters regularly; for good wash results,
ensure no food residue is left in the filter housing.
4. Replace the filters after cleaning, taking care to
ensure they are properly inserted.
5.
A
fter filling the regeneration salt container,
immediately start a wash programme to remove spilt
regeneration salt. A ,,Pre-Wash” cycle is not
sufficient!
The salt funnel is not provided by producer!
6. Take care not to spill any rinse aid when filling the
dispenser close the cover properly after filling
(immediately wipe away any rinse aid spilt
accidentally. This prevents the formation of excess
foam that might spoil washing results).
7. Do not put liquid fat in the dishwasher (e.g. oil used
for frying or candle wax).
8. Make sure that the spray arms can rotate freely
(ensure they cannot be stopped by crockery o
r
cutlery).
9. To clean the control panel use a slightly damp soft
cloth or sponge.
10. The wash programme is finished when the "Start"
indicator lamp switches off.

Manuale

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Whirlpool ADP 6900 IX. Il manuale rientra nella categoria Lavastoviglie ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Whirlpool ADP 6900 IX o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Whirlpool ADP 6900 IX e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Whirlpool ADP 6900 IX fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Specifiche Whirlpool ADP 6900 IX

Di seguito troverai le specifiche del prodotto e le specifiche del manuale di Whirlpool ADP 6900 IX.

Generale
Marca Whirlpool
Modello ADP 6900 IX
Prodotto Lavastoviglie
Lingua Inglese
Tipo di file Manuale d'uso (PDF)

Domande frequenti

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Whirlpool ADP 6900 IX che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato