Zanussi ZFC731WAP manuale

Zanussi ZFC731WAP
8.6 · 1
PDF manuale
 · 44 pagine
Inglese
manualeZanussi ZFC731WAP

Inhoud

Veiligheidsvoorschriften _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Bediening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Bedieningspaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Het milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Wijzigingen voorbehouden.

Veiligheidsvoorschriften

In het belang van uw veiligheid en om een cor-
rect gebruik te kunnen waarborgen is het van
belang dat u, alvorens het apparaat te installe-
ren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaan-
wijzing, inclusief de tips en waarschuwingen,
grondig doorleest. Om onnodige vergissingen
en ongevallen te voorkomen is het belangrijk er-
voor te zorgen dat alle mensen die het apparaat
gebruiken, volledig bekend zijn met de werking
ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar
deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het ap-
paraat blijven als het wordt verplaatst of ver-
kocht, zodat iedereen die het apparaat geduren-
de zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is
geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid
van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendom-
men dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen
uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is
niet verantwoordelijk voor schade die door het
niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt
is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder begrepen kinde-
ren) met verminderde fysieke, zintuiglijke ver-
mogens of een gebrek aan ervaring en ken-
nis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon
of tenzij zij van een dergelijke persoon in-
structie hebben ontvangen over het gebruik
van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen
dat ze met het apparaat gaan spelen.
Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het be-
reik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
Als u het apparaat afdankt trek dan de stek-
ker uit het stopcontact, snij de voedingskabel
door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en
verwijder de deur om te voorkomen dat kin-
deren een elektrische schok krijgen of zichzelf
in het apparaat opsluiten.
Als dit apparaat, dat voorzien is van een mag-
netische deursluiting, een ouder apparaat
vervangt, dat voorzien is van een veerslot
(slot) op de deur of het deksel, zorg er dan
voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat
u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt
dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Waarschuwing!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van ob-
structies; dit geldt zowel voor losstaande als in-
gebouwde modellen.
Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van
levensmiddelen en/of dranken in een gewoon
huishouden en gelijkaardig gebruik zoals:
personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen;
door gasten in hotels, motels en andere re-
sidentiële omgevingen;
bed-and-breakfast-accommodatie;
catering en gelijkaardige niet-commercieel
gebruik.
Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of
kunstgrepen om het ontdooiproces te ver-
snellen.
2
www.zanussi.com

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Zanussi ZFC731WAP. Il manuale rientra nella categoria congelatore ed è stato valutato da 1 persone con una media di 8.6. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Zanussi ZFC731WAP o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Zanussi e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Zanussi fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Generale
Zanussi
ZFC731WAP | 920 594 147
congelatori
7332543232086
Inglese
Manuale d'uso (PDF)
Gestione energetica
Classe di efficienza energetica (vecchia)A++
Tensione di ingresso AC230 - 240 V
Carico di collegamento90 W
Consumo energetico annuo211 kWh
Corrente10 A
Tensione di ingresso AC230 - 240 V
Carico di collegamento90 W
Consumo energetico annuo211 kWh
Corrente10 A
Design
Colore del prodottoBianco
Posizionamento dell'apparecchioLibera installazione
Tipo di controlloManopola
Cerniera portaIn alto
Tipo di prodottoA pozzo
Numero di ripiani congelatore3
Display incorporatoNo
Colore del prodottoBianco
Posizionamento dell'apparecchioLibera installazione
Tipo di controlloManopola
Cerniera portaIn alto
Display incorporatoNo
Dimensioni e peso
Larghezza1325 mm
Profondità665 mm
Altezza868 mm
Larghezza1325 mm
Profondità665 mm
Altezza868 mm
Ergonomia
Lunghezza cavo1.6 m
Indicatori LED
Rotelle
Allarme di temperatura
Luce interna
Lunghezza cavo1.6 m
Indicatori LED
Rotelle
Allarme di temperatura
Prestazione
Autonomia senza energia elettrica52 h
Capacità lorda congelatore- L
Capacità netta congelatore292 L
Funzione congelamento veloce
Capacità di congelamento28 kg/24h
Classe climaticaSN-T
Sbrinamento automatico (congelatore)
Classe climaticaSN-T
Congelatore
Autonomia senza energia elettrica52 h
Capacità lorda congelatore- L
Capacità netta congelatore292 L
Funzione congelamento veloce
Capacità di congelamento28 kg/24h
Numero di ripiani congelatore3
Sbrinamento automatico (congelatore)
Altre caratteristiche
Luce interna
Mostra di più

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Zanussi ZFC731WAP che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato